Jeden samostatný dopis

Dopis poslaný 24. listopadu 2019 v 11:57 uživateli lékařský
lékařský v něm napsal:

Školní řád:

I. Žáci

>X<-A) Práva žáků >X<-

 1. Žáci mají právo se vzdělávat.
 2. Žáci mají právo vědět důvodu k jejich ohodnocení a podle jakých žebříčků se hodnotilo.
 3. Žáci mají právo si vybrat skupinu, do které budou chodit nadále na začátku roku, ale jen v případě, že se předmět dělí na více skupin.
>X<-B) Povinnosti žáků: >X<-
 1. Žáci jsou povinni si vybrat pět předmětů, na které budou chodit.
 2. Žáci jsou povinni přijít alespoň na 25 % hodin toho předmětu, který si vybrali.
 3. Žáci mají zakázáno jednat nevhodně se zaměstnanci školy.
 4. Žáci mají zakázáno vyrušovat během hodiny a narušovat průběh výuky.
 5. Žáci mají povinnost nosit školní pomůcky, i když jich moc nebude :D.
2i.cz/i/36fO0

II. Učitelé

@)->-A) Učitelská práva@)->-

 1. Učitel má právo vyhazovat žáky JEN, za nevhodné chování, či 2. časté vyrušování na vlastní odpovědnost.
 2. Učitel má právo dávat odůvodněně známky. Např. Práce v hodině, či neodevzdání úkolu.
@)->-B) Učitelské povinnosti:@)->-
 1. Učitel je povinen v pololetí poskytnout ředitelovi známky, absenci žáků.
 2. Učitel je povinen se omluvit z zameškání své hodiny. Ideálně co nejdříve.
(ÍÍÍ)Podmínky pro hodnocení:(ÍÍÍ)
Hodnotit se smí:
 • klasicky známkami (1-5)
 • procenty (na konci roku se převedou na známky)
Pokud učitel bude známkovat, doporučuji testy známkovat podle následující stupnice:
1 - 100 % - 91 %
2 - 90 % - 72 %
3 - 71 % - 53 %
4 - 52 % - 27 %
5 - 26 % - 0 %

Povolené jsou také mínusy a plusy. (Např. 2+, 3-, ale NE 5-)
Doporučené váhy známek:

 • Domácí úkol 1 - 3 (záleží na obtížnosti)
 • Referát 3
 • Pětiminutovka 1
 • Práce v hodině 1
 • Písemné zkoušení 3
 • Test 4
 • Pololetní písemná práce 5
 • Ústní zkoušení (Zkoušení přímo na hodině) 3

A ostatní si dosaďte nějak rozumně sami :D.
Pokud máte váhy 1 - 10. Doporučené váhy si zdvojnásobte. :)

Na tento dopis se může podívat kdokoliv, kdo zná tajný kód v adrese.

Adresu ve svém webovém prohlížeči můžeš označit a zkopírovat (zkratkou Ctrl+C) a vložit jinam (zkratkou Ctrl+V), třeba do jiného dopisu, do chatu, do nástěnky, do dotazu v poradně…