Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Jeden samostatný dopis

  Dopis zaslaný 24. listopadu 2019 v 11:57 uživateli lékařský
  lékařský v něm napsal:

  Školní řád:

  I. Žáci

  >X<-A) Práva žáků >X<-

  1. Žáci mají právo se vzdělávat.
  2. Žáci mají právo vědět důvodu k jejich ohodnocení a podle jakých žebříčků se hodnotilo.
  3. Žáci mají právo si vybrat skupinu, do které budou chodit nadále na začátku roku, ale jen v případě, že se předmět dělí na více skupin.
  >X<-B) Povinnosti žáků: >X<-
  1. Žáci jsou povinni si vybrat pět předmětů, na které budou chodit.
  2. Žáci jsou povinni přijít alespoň na 25 % hodin toho předmětu, který si vybrali.
  3. Žáci mají zakázáno jednat nevhodně se zaměstnanci školy.
  4. Žáci mají zakázáno vyrušovat během hodiny a narušovat průběh výuky.
  5. Žáci mají povinnost nosit školní pomůcky, i když jich moc nebude :D.
  2i.cz/i/36fO0

  II. Učitelé

  @)->-A) Učitelská práva@)->-

  1. Učitel má právo vyhazovat žáky JEN, za nevhodné chování, či 2. časté vyrušování na vlastní odpovědnost.
  2. Učitel má právo dávat odůvodněně známky. Např. Práce v hodině, či neodevzdání úkolu.
  @)->-B) Učitelské povinnosti:@)->-
  1. Učitel je povinen v pololetí poskytnout ředitelovi známky, absenci žáků.
  2. Učitel je povinen se omluvit z zameškání své hodiny. Ideálně co nejdříve.
  (ÍÍÍ)Podmínky pro hodnocení:(ÍÍÍ)
  Hodnotit se smí:
  • klasicky známkami (1-5)
  • procenty (na konci roku se převedou na známky)
  Pokud učitel bude známkovat, doporučuji testy známkovat podle následující stupnice:
  1 - 100 % - 91 %
  2 - 90 % - 72 %
  3 - 71 % - 53 %
  4 - 52 % - 27 %
  5 - 26 % - 0 %

  Povolené jsou také mínusy a plusy. (Např. 2+, 3-, ale NE 5-)
  Doporučené váhy známek:

  • Domácí úkol 1 - 3 (záleží na obtížnosti)
  • Referát 3
  • Pětiminutovka 1
  • Práce v hodině 1
  • Písemné zkoušení 3
  • Test 4
  • Pololetní písemná práce 5
  • Ústní zkoušení (Zkoušení přímo na hodině) 3

  A ostatní si dosaďte nějak rozumně sami :D.
  Pokud máte váhy 1 - 10. Doporučené váhy si zdvojnásobte. :)

  Na tento dopis se může podívat kdokoliv, kdo zná tajný kód v adrese.

  Adresu ve svém webovém prohlížeči můžeš označit a zkopírovat (zkratkou Ctrl+C) a vložit jinam (zkratkou Ctrl+V), třeba do jiného dopisu, do chatu, do nástěnky, do dotazu v poradně…