Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Jeden samostatný dopis

  Dopis zaslaný 6. února v 16:34 uživateli lékařský
  lékařský v něm napsal:

  Školní řád:

  Krom obecných pravidel Alíka platí u v naší škole i níže uvedený školní řád.

  I. Žáci

  >X<- A) Práva žáků >X<-

  1. Žáci mají právo se vzdělávat a připojit se bez jakýkoliv přihlášek.
  2. Žáci mají právo vědět důvodu k jejich ohodnocení a podle jakých žebříčků se hodnotilo.
  3. Žáci mají právo si vybrat skupinu, do které budou chodit nadále na začátku roku, ale jen v případě, že se předmět dělí na více skupin.
  4. Žáci mají právo k získání vysvědčení, pokud získají alespoň tři známky na něj.

  >X<- B) Povinnosti žáků: >X<-

  1. Žáci jsou povinni si vybrat pět předmětů, na které budou chodit.
  2. Žáci jsou povinni přijít alespoň na 25 % hodin toho předmětu, který si vybrali.
  3. Žáci mají zakázáno jednat nevhodně se zaměstnanci školy.
  4. Žáci mají zakázáno vyrušovat během hodiny a narušovat průběh výuky.
  5. Žáci mají povinnost nosit školní pomůcky, i když jich moc nebude :D.
  6. Žáci mají zakázáno využívat při hodinách i při testech jakékoliv stránky s vědomostmi, k podvádění.

  Při porušení školního řádu jsou následující opatření: 2i.cz/i/a9D3h

  II. Učitelé

  @)->- A) Učitelská práva @)->-

  1. Učitel má právo vyhazovat žáky JEN, za nevhodné chování, či časté vyrušování na vlastní odpovědnost.
  2. Učitel má právo dávat odůvodněně známky. Např. Práce v hodině, či neodevzdání úkolu.

  @)->- B) Učitelské povinnosti: @)->-

  1. Učitel je povinen na konci pololetí poskytnout ředitelovi známky a absenci žáků.
  2. Učitel je povinen se omluvit z zameškání své hodiny. Ideálně co nejdříve.
  3. Při vytváření testů na jiné stránce, než Alík.cz je povinen dát do dotazníku žádost o potvrzení přezdívky.
  Např.: Napište mi do pošty na Alíkovi do 30ti minut potvrzení o vyplnění testu, jinak budou vaše odpovědi smazány.

  4. Učitel je povinen poskytnout žákům, alespoň dvě možnosti na získání známky.
  5. Při skončení hodiny, pokud je u stolu pět a méně lidí u stolu, je učitel povinen zamknout stůl, upozornit žáky na mazání stolu a počkat chvíli. Poté kopat ty, kteří neodešli.

  (ÍÍÍ)Podmínky pro hodnocení:(ÍÍÍ)

  Hodnotit se smí:

  • klasicky známkami (1-5)
  • procenty (na konci roku se převedou na známky)
  Pokud učitel bude známkovat, doporučuji testy známkovat podle následující stupnice:
  1 - 100 % - 91 %
  2 - 90 % - 72 %
  3 - 71 % - 53 %
  4 - 52 % - 27 %
  5 - 26 % - 0 %
  Povolené jsou také mínusy a plusy. (Např. 2+, 3-, ale NE 5-)
  Doporučené váhy známek:

  Domácí úkol 1 - 3 (záleží na obtížnosti)
  Referát 3
  Pětiminutovka 1
  Práce v hodině 1
  Písemné zkoušení 3
  Test 4
  Pololetní písemná práce 5
  Ústní zkoušení (Zkoušení přímo na hodině) 3
  A ostatní si dosaďte nějak rozumně sami :D.
  Pokud máte váhy 1 - 10. Doporučené váhy si zdvojnásobte. :)

  Na tento dopis se může podívat kdokoliv, kdo zná tajný kód v adrese.

  Adresu ve svém webovém prohlížeči můžeš označit a zkopírovat (zkratkou Ctrl+C) a vložit jinam (zkratkou Ctrl+V), třeba do jiného dopisu, do chatu, do nástěnky, do dotazu v poradně…