Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Jeden samostatný dopis

  Dopis zaslaný 31. července v 10:53 uživateli lékařský
  lékařský v něm napsal:

  Školní řád

  Kromě obecných pravidel Alíka, platí v naší škole i níže uvedený školní řád. Za porušení školního řádu lze získat při přesažení limitů následující omezení.

  Napomenutí Alíkovských učitelů - Pouze upozornění, žádné omezení.
  Alíkovská důtka - Při první známce porušení školního řádu lze vyhodit od stolu s výukou.
  Ředitelská důtka (2 z chování) - Učitelé se mohou rozhodnout, zda chtějí daného žáka u stolu s výukou mít. Při jeho vstupu ke stolu s výukou ho lze vyhodit.
  3 z chování - Učitelé mají povinnost vyhodit daného žáka od stolu s výukou při jeho vstupu.


  I. Žáci

  >X<- A) Práva žáků >X<-

  1. Žáci mají právo se vzdělávat a připojit se ke studiu bez jakýchkoliv přihlášek.
  2. Žáci mají právo vědět za jakým účelem dostal danou známku a podle jakých kritérií se hodnotilo.
  3. Žáci mají právo si vybrat předměty, na jejiž hodiny chtějí chodit. Na hodiny ostatních předmětů nemusí docházet.
  4. Žáci mají právo získat vysvědčení, pokud získají celkovou známku alespoň ze tří vysvědčení.

  >X<- B) Povinnosti žáků >X<-

  1. Žáci mají zakázáno jednat nevhodně se zaměstnanci školy (zahrnuje se též jako porušení pravidel Alíka)
  2. Žáci mají zakázáno vyrušovat během hodiny a narušovat průběh výuky.
  3. Žáci mají zakázáno využívat při hodinách i při testech jakékoliv stránky s vědomostmi, k podvádění.

  II. Učitelé

  @)->- A) Učitelská práva @)->-

  1. Učitel má právo vyhazovat žáky od stolu výuky, pouze za nevhodné chování, či časté vyrušování na vlastní odpovědnost.
  2. Učitel má právo dávat odůvodněně známky (např. za práci v hodině, či neodevzdání úkolu atd.).

  @)->- B) Učitelské povinnosti @)->-

  1. Učitel je povinen se omluvit ze zameškání své hodiny. Ideálně co nejdříve.
  2. Učitel je povinen při vytváření testů na jiné stránce, než na stránce alík.cz, dát do dotazníku žádost o potvrzení přezdívky.

  (např ve formě.: Napište mi do pošty na Alíkovi do 30ti minut potvrzení o vyplnění testu, jinak budou vaše odpovědi smazány.)

  1. Učitel je povinen poskytnout žákům, alespoň dvě možnosti na získání známky.
  2. Učitel je povinen po skončení vyučování, upozornit žáky na smazání stolu a počkat pět minut, poté stůl smazat, ale jen pokud je u stolu pět a méně lidí.
  3. Učitel je povinen do nástěnky školy měl po skončení hodiny podat hlašení o průběhu hodiny (např.: hodina byla zrušena z důvodu xxx, hodina proběhla v pořádku atd.)

  Podmínky pro hodnocení

  Hodnotit je povoleno:

  • klasicky známkami (1-5)
  • procenty (na konci roku se převedou na známky)

  Doporučená stupnice pro hodnocení:

  1. 100 % - 91 %
  2. 90 % - 72 %
  3. 71 % - 53 %
  4. 52 % - 27 %
  5. 26 % - 0 %

  Povolené jsou také mínusy a plusy. (Např. 2+, 3-, ale ne 5-)

  Doporučené váhy známek (pro váhy 1 - 5):

  • Domácí úkol 1 - 3 (záleží na obtížnosti)
  • Referát 3
  • Pětiminutovka 1
  • Práce v hodině 1
  • Písemné zkoušení 3
  • Test 4
  • Pololetní písemná práce 5
  • Ústní zkoušení (zkoušení přímo na hodině) 3

  Je povoleno používat také váhy 1 - 10. V tomto případě doporučené váhy známek zdvojnásobte.

  Na tento dopis se může podívat kdokoliv, kdo zná tajný kód v adrese.

  Adresu ve svém webovém prohlížeči můžeš označit a zkopírovat (zkratkou Ctrl+C) a vložit jinam (zkratkou Ctrl+V), třeba do jiného dopisu, do chatu, do nástěnky, do dotazu v poradně…