Alíkovina

Co je to secese?

vydáno  •  Škola a poznání
Jaký je význam samotného slova secese? V jakých historických obdobích se k tomuto slovu lidé obraceli? Co je důležité pro secesní architekturu? Co se objevilo nového, nejen v architektuře, ale třeba i v malířství? A kde můžeš najít spoustu dalších zajímavých informací?

Praha, vila Helenka - Opravu secesní fasády jedné ze smíchovských vil podpořil magistrát 800 tisíci korun., © MF DNES

Dříve než začnu popisovat secesní sloh, je důležité, abychom uvedli na pravou míru historii slova samotného. I to nám pomůže lépe pochopit, jak secese vznikla a co je pro ní důležité.

Slovo secese má původ v latinském výrazu "secessio". Ten byl poprvé použit v Římě v období antiky. Tehdy se chudí obyvatelé Říma rozhodli odejít, protože je bohatí utlačovali. Bylo to něco jako stávka. Chudší obyvatelé chtěli dosáhnout určitých výhod. Řím se tak ocitl bez důležité pracovní síly a musel vyhovět požadavkům chudiny.

Tento odchod je považován za první secesi. Proto se později pro výraz odchod, nebo oddělení od něčeho, vžil pojem secese. Po nějaké době proběhly v antickém Římě ještě další secese. Později se slovo secese objevilo v dějinách za občanské války v Americe. Byla to válka severu proti jihu. Jižní státy měly jiný názor na otroctví, a tak se oddělily od severní části Spojených Států Amerických. Vznikly tzv. secesie, to jsou oddělené státy. Nakonec slovo secese použili mladí umělci, kteří chtěli vytvořit nový sloh. Vznikaly spolky nazývané "secese". Tak se secese, jako umělecký sloh, dostala ke svému jménu.

Secese je do dnešní doby posledním slohem, který svým vlivem zasáhl všechna umělecká odvětví. Z těch hlavních je to malířství, architektura, sochařství, nebo literatura. Secese je také jednotným slohem pro celou Evropu, i když má téměř v každé zemi své jméno. Nejrozšířenějším se stalo jméno tohoto slohu pocházející z Francie "Art Nouveau".

Architektura
V architektuře se začaly používat zcela nové a mnohdy převratné postupy ve stavbě budov. Jejich konstrukce byly z nově vynalezených materiálů. Takovými materiály byly např. železobeton, nebo ocel. Jedním ze starších materiálů, kterého se však začalo používat mnohem více než dřív, bylo sklo. Stavěly se budovy, které byly celé prosklené (to dřívě nebylo myslitelné, když si například vzpomeneme na gotiku, kde se stavěla jen malá úzká okna).

Sochařství
Sochařství v secesi téměř splynulo s architekturou. Samostatnými díly jsou třeba různé pomníky, stavěné na počest významným událostem. Ostatní díla však téměř vždy souvisela s nějakou stavbou, či stavby přímo dopňovala. Tím myslím sochy, které byly upevněné přímo na zdech budov. Nejčastějšími náměty byly historické nebo vlastenecké motivy.

Malířství
Alfons Mucha - JobMalířství je v období secese velice sledovaným a také velice kritizovaným uměním. Vznikalo totiž stále něco nového. Z toho nejdůležitějšího je to grafika. Co je to? Grafika je styl kresby typický hlavně pro období secese. Důležitým znakem grafiky byla čistá linie kresby. Malíři opovrhovali skicovitými kresbami, ve kterých často není vidět která čára co znázorňuje.

Secesní umělci se naopak snažili o jasné vyjadření svých pocitů. Většinou si pro to vybírali různé motivy z přírody. Z rostlin byly oblíbené například lilie, orchideje, kosatce, nebo celá obilná pole. Ze zvířat se pak nejvíce malovaly vlaštovky, pávi nebo hadi. Pro některé umělce tohoto oboru se však stal člověk nejlepším motivem pro jejich grafiky. Jedním z nich byl i český umělec Alfons Mucha (1860 - 1939). Ten si vybíral hlavně ženské postavy. Na těch je totiž mnoho zajímavých linií, např. zvlněná linie šatů, nebo vlasů.

Další zajímavé informace o secesi najdeš v internetové encyklopedii Wikipedie. Celkový přehled všech slohů, o kterých jsme si už povídali, najdeš pod ve Wikipedii pod heslem architektura. Tak třeba se ti to bude hodit příští rok ve škole, nebo taky jako inspirace pro výlet o prázdninách.

Autor:
» přejít do diskuse

Diskuse k článku  (0)

O tomto článku zatím nikdo nediskutuje. Buď první!