Alíkovina

Jak funguje... STÁT

vydáno  •  Škola a poznání
Jak funguje stát? Co jsou základní znaky státu? Jaké jsou teorie vzniku státu? A jak státy dělíme, tedy jaké známe formy? Jestli tě to zajímá, pak čti dál.

státní hranice - ilustrační foto, © Radek Miča

Obvykle je slovo stát vykládáno ve smyslu organizovaného společenství lidí, žijícího na vyhrazeném území. Samotné slovo stát se začalo používat od 15.století v Itálii, kde výraz "stato" znamenal status, řád, nebo ústavu. V současnosti se pak uznávají následující znaky státu:

 • obyvatelstvo je schopné se dorozumět, hovoří tedy jedním jazykem (samozřejmě existují vyjímky, jako je např. Švýcarsko, nebo Kanada, kde se podle definice hovoří nemnoha jazyky)
 • ohraničené území ať už historicky obývané, nebo dobyté vojensky, je vymezeno státní hranicí, státu pak patří prostor nad i pod zemí
 • státní aparát je soustavou orgánů, které udržují stát v chodu, od nejnižších, jako je např. Městský úřad po nejvyšší orgány státní moci jako jsou vláda, parlament a samozřejmě prezident
 • systém daní je velice důležitý pro financování samotného státního aparátu a různých neziskových organizací, jako jsou např. školy, nemocnice, kulturní památky atd.
 • ozbrojené složky se skládají z vnitřních, což je policie a vnějších, což je armáda
 • suverenita znamená, že státní moc je nezávislá na jiném státu
 • právní subjektivita je schopnost státu být rovným partnerem jiným státům, tzn. není nikomu podřízena

Jak vlastně mohl stát v minulosti vzniknout?

Máme několik teorií. Jednou z nich je teorie náboženská. Ta uznává panovníka jako přímého zástupce boha na zemi (bylo tomu tak např. v Egyptě za doby faraónů).
Jiná teorie, patriarchální, říká, že stát vzniká postupným rozrůstáním rodiny v rod, rodovou občinu, sousedskou občinu a nakonec stát.

Mocenská teorie je založena na právu silnějšího jedince, stejně jako v přírodě, kde se uznává pravidlo „silnější přežije“.

V neposlední řadě potom stojí teorie smluvní. Stát podle ní vznikl na základě smlouvy mezi lidmi, kteří si uvědomili výhody existence státu (stát jim zajišťoval svobodu, právo na život, vlastnictví atd.).

Státy, kterých je v současnosti kolem 200, je možno rozlišovat podle mnoha kritérií, ovšem nejčastější je toto dělení podle forem:

  Podle uplatnění státní moci:

 • demokracie (démos = lid, crateo = vláda) je tedy vládou lidu
 • diktatura neboli autokracie (auto = sám) znamená vládu jednoho, nebo malé skupiny lidí


  Podle představitele státní moci (tzn. kdo je v čele státu):

  jeden člověk
 • teokracie – v čele je zástupce boha (již zmíněný starý Egypt, nebo v současnosti Vatikán)
 • monarchie – se dělí na absolutní, tj., že monarcha vládně neomezeně, nebo konstituční, když je vláda panovníka omezená konstitucí (ústavou), např. Dánsko, Velká Británie, nebo Norsko

  skupina

 • aristokracie – vláda urozených, šlechty
 • oligarchie – vláda nejbohatších
 • militokracie – vláda vojenská
 • sofokracie – vláda filosofů
 • byrokracie – vláda úředníků

  volené orgány

 • republika (res = věc, publica = veřejná) se dělí na prezidentskou (ústava dává širší moc prezidentovi, např. USA) a parlamentní (moc státních orgánů je vyrovnaná)

  Podle způsobu řízení máme státy:

 • centralizované, řízené z jednoho centra
 • decentralizované, moc ve státě je rozdělena mezi jednotlivé správní celky (obce, kraje atd.)

Možná se ti tento přehled zdá trochu složitý, ale uvidíš, že až jej pochopíš, začne to dávat smysl, najednou to bude strašně jednoduché a jasné. A pak možná touto znalostí překvapíš paní učitelku :-)

Další zajímavé články:

Autor: (6 let)
» přejít do diskuse

Diskuse k článku  (0)

O tomto článku zatím nikdo nediskutuje. Buď první!