Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Alíkovina

  Karlovarský kraj

  vydáno  •  Škola
  Informace o Karlovarském kraji, nejen na zeměpis.

  Pohled na zasněžený hrad Loket., © Lukáš Kuběna, MAFA

  Karlovarský kraj se nachází na severozápadě Čech. Je jedním z menších krajů naší republiky (má rozlohu 3 314 km2). Povrch kraje je značně členitý. Většinu rozlohy zaujímají hornatiny a vrchoviny. Sníženinami Chebské a Sokolovské pánve protéká řeka Ohře, a tvoří tak osu celého kraje. Podél ní je soustředěna i většina významných sídel a doprava.

  Největší přehradní nádrž kraje je Jesenice, která se využívá hlavně k rekreaci. Velkou část rozlohy pokrývají převážně smrkové lesy. Cennou součástí lesních areálů jsou i rozsáhlá rašeliniště, soustředěná hlavně na hřebenu Krušných hor a ve Slavkovském lese. Podnebí je převážně chladné a vlhké, pouze v údolí Ohře mírně teplé. Podmínky pro zemědělství jsou méně příznivé. Rostlinná výroba je ve větší míře rozšířena jen v nižších polohách Chebské a Sokolovské pánve, kde se pěstují hlavně obilniny a brambory.

  V živočišné výrobě převažuje stájový chov skotu a prasat. Rozsáhlých travních ploch ve vyšších polohách se k pastevectví využívá dosud jen omezeně. Osídlení je značně nerovnoměrné. Nejprve Karlovarský kraj obývalo zejména německé obyvatelstvo, ale vlivem 2. světové války bylo odsunuto. Pováleční přistěhovalci z českého vnitrozemí i Slovenska se usazovali hlavně ve větších městech a průmyslových střediscích podél Ohře a naopak většina měst v okrajových oblastech kraje dodnes vykazuje citelný úbytek obyvatelstva oproti předválečnému stavu. Mnohá menší sídla ve vyšších polohách Krušných hor, Slavkovského lesa a zejména Doupovských hor zcela zanikla.

  Karlovarský kraj vyniká bohatstvím pramenů minerálních vod, kterých je zde nejvíce z celé republiky. Středisko kraje Karlovy Vary (s 51 000 obyvateli) vyniká nejen jako světově proslulé lázně, ale i pořádáním celostátně významných kulturních akcí jako jsou filmové festivaly. Mezi další největší lázeňská střediska patří Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Tradičním odvětvím hospodářství bylo v minulosti především dobývání nerostných surovin. Ložiska barevných kovů a uranových rud byla v minulosti už z větší části vyčerpána. V současné době si význam uchovala především povrchová těžba hnědého uhlí v Sokolovské pánvi, která způsobuje i v současnosti rozsáhlou devastaci krajiny.

  Poměrně bohaté zásoby kaolinu v okolí Karlových Varů a Chebské pánve využívá tradiční místní keramický průmysl. Centrem hlavní průmyslové oblasti kraje je Sokolov. Kromě rozsáhlé těžby a zpracování hnědého uhlí je významný především chemickou výrobou. Kraj je známý rovněž svým keramickým a potravinářským průmyslem. Významnými městy jsou i Ostrov nad Ohří, Kraslice a Luby s tradiční výrobou hudebních nástrojů, Nejdek s kovodělnou a strojírenskou výrobou a Aš - jako nejzápadnější město republiky.

  Díky výhodné poloze při hranici s Německem stoupl po roce 1989 především význam cestovního ruchu a služeb. Rychlý nárůst zejména zahraničních návštěvníků příznivě podnítil rozvoj ubytovacích, stravovacích a lázeňských zařízení. Hojně navštěvovaná jsou i lyžařská střediska Krušných hor v oblasti Božího Daru a CHKO Slavkovský les. Střediskem západní části kraje je Cheb. Je důležitým hraničním přechodem do Bavorska a Saska a historicky cenné město. Vlivem většinového německého obyvatelstva se Chebsko stalo trvalou součástí zemí Koruny české až za vlády Jana Lucemburského v roce 1322 a i v rámci Českého království mělo výsadní postavení samosprávného území s vlastním sněmem.

  Mezi historické památky kraje patří hrady Loket a Bečov nad Teplou, zámek v Lázních Kynžvartu, klášter v Teplé a Chebské náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, jehož vzhled napovídá o silném německém vlivu v minulosti.

  Autor:

  Tento článek byl zařazený ke zveřejnění bývalým vedením Alíka, jeho úroveň tedy nemusí odpovídat současným redakčním standardům.

  » přejít do diskuse

  Diskuse k článku  (1)

  Příspěvek z 1. ledna 2017 ve 23:30.
  fyrefli v něm napsala:

  škola

  Většinu věcí co máš ve článku jsme se učily ve škole