Alíkovina

Kdo je svatý a proč?

vydáno  •  Škola a poznání
Které významné historické osobnosti jsou svaté? Čím vším si museli projít, abychom je mohli za svaté prohlásit? A co nám za to na oplátku dávají?

Svatý Václav v Kapli sv. Kříže na Karlštejně, © www.kr-stredocesky.cz

Nejspíše už některé historické osobnosti budeš znát. Nikdy ale není na škodu trochu opakování. Jak říká moudré přísloví..."Opakování je matka Moudrosti".

Chtěl bych ti představit některé významné osobnosti českých dějin. K těm nejslavnějším svatým zkusím napsat nejdůležitější a nejzajímavější příběhy ze života.

Sv. Anežka byla a stále je ochránkyní všech chudých a nemocných. Je také patronkou Čech. Žila ve 13. století jako dcera významného panovníka Přemysla Otakara I. Od malička chtěla vstoupit do kláštera a zasvětit život Bohu. Její otec jí to ale nechtěl dovolit.

Po jeho smrti už jí neměl kdo bránit a ona začala žít v klášteře. Celý zbytek života se pak věnovala chudým, nemocným a trpícím lidem. Její podobu známe z obrazů. I přesto, že je z královské krve, je vždy malována v chudých šatech s modelem kostela v ruce.

Socha svatého Cyrila a Metoděje na RadhoštiCyril a Metoděj jsou dva tzv. "věrozvěstové". Co to znamená? Věrozvěstové jsou lidé, kteří šíří svou víru. V tomto případě měli Cyril a Metoděj šířit křesťanství na našem území. To vše se dělo přibližně v 9. století. Jejich hlavní zásluhou je slovanské písmo.

Z něho se postupem času vyvinula azbuka, která se stále používá např. v Rusku. Cyril a Metoděj jsou považováni za patrony všech slovanských národů (těmi jsou např. Češi, Slováci, Bulhaři, Ukrajinci, Rusové, Poláci, Chorvati a další).

Lebka sv. Václava se svatováclavskou korunouSv. Václav je bezpochyby naším nejslavnějším svatým. Jeho život byl sice krátký, ale o to zajímavější. Ve srovnání s dnešní dobou se však může zdát trochu krutý. Sv. Václav byl synem českého knížete Vratislava a jeho ženy Drahomíry. Žil v 10. století. Křtil jej pravděpodobně některý z Metodějových žáků. Už v dětství ztratil Sv. Václav svého otce.

Vlády se pak ujala jeho matka, protože sám Václav byl ještě moc malý. Výchova Václava a jeho mladšího bratra však byla svěřena jejich babičce Ludmile. Ta je později také svatořečena (to znamená, že je prohlášena za svatou, kvůli tomu, co během života dokázala, nebo za to, kolik toho vytrpěla). Drahomíra nebyla nadšená, když se dozvěděla, že výchovu svých synů musí přenechat tchýni. Možná proto nechala Ludmilu později zabít.

Když Václav vyrostl ujal se vlády v Českých zemích a jeho matka, Drahomíra, musela odejít. Rodinné vztahy byly tenkrát dost jiné, než jak je v dnešní době obvyklé. Vlastní bratr Václavovi záviděl, a proto jej také nechal zabít a sám se ujal vlády. Za těchto neklidných časů si nikdo nemohl být jistý svým životem.

Možná proto potřeboval národ někoho spolehlivého. Někoho ke komu se může obracet se svými prosbami. Někoho kdo by mu byl blízký. Tím nejspolehlivějším se ukázal mrtvý Václav, který za svého života vládl vždy jen spravedlivě. Stal se vzorem pro všechny další panovníky a ochráncem Čech i Moravy.

Sv. Petr je ti také jistě povědomý. Povídá se, že stojí u nebeských bran, nebo že může za to, jaké je počasí. To jsou ale jen povídačky. Sv. Petr je postavou z bible. Podle ní měl prý moc uzdravovat. Sv. Pavel se, nejspíše kvůli svého jména, často plete se Sv. Petrem. Možná si je lidé pletou také proto, že jsou oba apoštolové.

Sv. Mikuláš (Nicolaos) byl katolický biskup, který žil ve 3. a 4. století. Proslavil se především svou štědrostí a chráněním nespravedlivě odsouzených a křesťanů, kteří byli v jeho době pronásledováni císařem Galeriem. Sice neznáme rok jeho úmrtí, ale den ano. Zemřel 6. prosince. V předvečer jeho smrti se pravidelně vydává na cestu neobvyklá trojice: Mikuláš, čert a anděl. Více v článku Kdo je to vlastně ten Mikuláš?

O mnoha dalších českých světcích se můžeš dočíst na stránkách www.abcsvatych.com/rozdeleni/cestisvati.htm, nebo www.ksoft.cz/magazin/svati.htm.

Autor:
» přejít do diskuse

Diskuse k článku  (1)

Příspěvek z 4. prosince 2008 v 19:26.
2gumidek2 v něm napsal:

chybí

chybí vám tam ještě například svatá ludmila,svatý Vojtěch