Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Alíkoviny – kvízy

  Indiánský kvíz

  tee-peec Před 150 lety žilo ve své vlasti ještě mnoho indiánů. Dnes existuje pouze několik indiánských území. Přesto je život těchto lidí velmi zajímavý a měli bychom o nich vědět trochu více... Více: Alíkoviny/kvízy

  Správných odpovědí: 

  Vůbec nevadí, že jsi neznal/a všechny odpovědi. Nikdo z moudrých se ti nebude smát... „Ovládni svůj jazyk v mládí,“ řekl starý náčelník Wabaša, „a v dospělosti můžeš vyslovit myšlenku, která prospěje tvému lidu.“

  Už si někdy o indiánech četl/a, nebo viděl/a nějaký film. A znáš některé jejich zvyky. Možná bys chtěl/a zkusit žít mezi nimi, v souladu s přírodou... Vzdálí-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se. On (Lakota) věděl, že nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem. Luther Stojící Medvěd; Lakotové

  Ty přítel - ty skoro indián :-) Gratulujeme... Když ráno vstaneš, poděkuj za ranní světlo, za svůj život a sílu. Poděkuj za jídlo a za radost ze života. Jestliže nevidíš důvod, proč bys měl děkovat, dávej vinu sám sobě. Tekumseh; Šoniové

  1. V roce 1492 se jeden mořeplavec italského původu plavil po Atlanském oceánu a hledal novou námořní cestu do Indie. Jak se jmenoval?

  2. Kolumbus však doplul do Ameriky. Myslel si, že je v Indii, proto pojmenoval její obyvatele jak?

  3. Indiáni pravděpodobně pochází z Asie, odkud asi před 30 000 lety přišli na americký kontinent. Kolem roku 1500 existovalo mnoho indiánských kmenů. K jednomu kmeni patřilo několik rodin. V jeho čele stojí většinou náčelník. Víte kolik existovalo indiánských kmenů?

  4. Uprostřed Severní Ameriky se nachází velká planina. Rostou na ní traviny a byliny. Žilo zde mnoho indiánských kmenů. Jak se jí říká?

  5. Ještě dnes žijí indiáni kmene Dakota, kterým se říká Siouxové. Někteří z nich žijí ve stanech z pomalovaných bizoních kůží, které jsou položené na dřevěných tyčích. Jak se těmto stanům říká?

  6. Indiánský kmen Mandanové sídlil na řece Missouri. Mandanové žili z lovu bizonů a zemědělství. Pozemní domy Mandanů byly veliké. Rodiny je obývaly společně se svými psy a koňmi. Jaký průměr měly tyto domy?

  7. Prérijní indiáni si připravovali jako zásobu na zimu oblíbené jídlo pemmican. Usušené červené bobule podobné brusinkám byly spolu se sušeným masem vmíchány do bizoního sádla a tak maso dlouho vydrželo. Jak dlouho?

  8. Na jihozápadě Severní amerky sídlili Hopiové. Bydleli ve vesnicích - pueblech. Jejich domy byly postaveny z kamene a přístup do nich byl velice zvláštní. Jaký to byl přístup?

  9. Apačové putovali krajinou jako lovci. Znáš náčelníka kmene Apačů, o kterém napsal příběhy Karel May? Tento spisovatel nikdy Apače nenavštívil. Jak se jmenoval náčelník Apačů?

  10. Indiáni bojovali a lovili různými zbraněmi. Jedna z nich se podobá naší sekyrce. O jakou zbraň se jedná?

  11. Každý indiánský kmen mluvil vlastním jazykem. Indiáni různých kmenů se přesto uměli dorozumět díky posunkové řeci, malování na obličej a pomocí signálů, které byly viděny i z veliké dálky. Jaké to byly signály?

  12. Indiáni hráli divokou míčovou hru. Dvě mužstva se pokoušela střelit míč pálkami do soupeřovy branky. Jak se hra jmenuje?

  13. Kvakiutlové sídlili na severozápadním pobřeží Ameriky. Díky nim je velmi známý dřevěný kůl, na kterém se zobrazoval zvířecí znak celé rodiny. Byl to symbol celku a totožnosti každé kmenové skupiny. Jak se takovému znaku říká?

  14. Kríové žili na severu Ameriky. Bydleli ve zvláštních domech. Kostru z větví pokryli stromovou kůrou nebo zvířecími kůžemi. Jak se takovému obydlí říká?

  15. Velmi statečný náčelník v roce 1876 porazil v bitvě u Little Big Hornu americké vojáky. Přesto ale byli nakonec indiáni ze svých území vyhnáni. Jak se jmenoval onen statečný náčelník?

  Zkusit jiný kvíz