Alíkoviny – kvízy

Jak psát do Alíkovin 2 - kvíz

V článku Jak psát do Alíkovin? Vychytávky a zlepšováky...2. díl jsme si probrali další důležité zásady správného psaní. Žádný učený z nebe nespadl a proto je potřeba si tyto zásady osvojit a procvičit. Jakmile to zvládnete, bude vaše psaní daleko lepší! Svoje poznatky z tohoto článku si můžete vyzkoušet na následujícím kvízu.

Správných odpovědí: 

Není co dodat – evidentně píšete rádi a dobře a metody správného psaní vám nejsou cizí. Už se těším na vaše články!

Nedosáhli jste sice plného počtu bodů, ale i tak je to dobrý výsledek. Když budete cvičit svoje dovednosti, stanou se z vás výborní psavci!

Sice nejste dokonalí, ale psaní vás baví a snažíte se zlepšit. Jen tak dál!

Bohužel, psaní článků asi není úplně vaše parketa. Dobré úrovně dosáhnete jen cvikem a osvojením zásad, o kterých jsem mluvil.

  1. 1) Kde jsou správně napsané mezery u interpunkčních znamének?

  2. 2) Jak byste změnili větu: "Přijel jsem domů, kde jsem se oblékl a navečeřel."?

  3. 3) Správný postup psaní velkých a malých písmen je:

  4. 4) Nejlepší závěrečná věta je:

  5. 5) Jak se píší mezery u interpunkčních znamének?

  6. 6) Co je špatně na větě: "Okamžitě poté, co jsme přišli do města, vyrazili jsme stíhat lupiče, který byl pořád o několik hodin před námi, i když jsme se snažili ho dohnat."?

  7. 7) Pravopisně správně je věta:

  8. 8) Jak by měl být článek zakončen?

Zkusit jiný kvíz