Alíkoviny – kvízy

Kvíz lovců mamutů

Doba ledová na našem území je dobou takzvaných lovců mamutů. Možná si je představujete jako primitivní poloopičáky, kteří mrzli v jeskyni a občas se jim podařilo ulovit mamuta. Náš kvíz vám ale ukáže, že to byli nejen obávaní lovci, ale i zruční umělci. Další kvízy najdete v Alíkovinách/kvízy

Správných odpovědí: 

NÁČELNÍK Výborně! O lovcích mamutů toho víš hodně, je tedy vidět, že ti ani naše dávná minulost není lhostejná. A to je dobře.

ŠAMAN O pravěkých lovcích na našem území toho víš hodně, ještě se ale stále můžeš zdokonalovat. Patřila by ti ale druhá nejdůležitější pozice v tlupě.

LOVEC Doba lovců mamutů ti není úplně neznámá, ale stále o ní moc nevíš. Zkus si o našich pravěkých předcích zjistit něco víc - nebudeš litovat.

SBĚRAČ O pravěkých lidech na našem území toho moc nevíš, nejspíš by ti tedy zbraň do ruky nepůjčili a nechali by tě žít jen na pozici sběrače.

 1. Starší období čtvrtohor, ve kterém se vystřídalo několik dob ledových, se nazývá:

 2. V nejchladnějším období dosahovaly teploty až:

 3. Protože velká část země byla pokrytá ledem, dalo se dojít pěšky přes Sibiř až do:

 4. Krajinu lovců mamutů připomíná dnešní:

 5. Ze 7 známých druhů mamutů se u nás pohyboval hlavně jeden, který dostal pro své dlouhé chlupy jméno:

 6. Takový mamut samozřejmě nebyl žádný drobeček. Dospělý mamut srstnatý vážil zhruba jako:

 7. Když se našel v roce 1900 na Sibiři zamrzlý mamut, dostali ho vědci z ledu pomocí:

 8. Které z následujících pravěkých zvířat můžete potkat ještě dnes?

 9. Lovci mamutů patřili ke skupině lidí dnešního typu, kterým se latinsky říká:

 10. Na našem území existuje několik známých sídlišť lovců mamutů. Které mezi ně nepatří?

 11. V Dolních Věstonicích byla v roce 1925 nalezena soška ženy, která je asi nejznámější pravěkou památkou u nás. Říká se jí:

 12. Lovci mamutů byli nejen lovci, ale i řemeslníci. Co podle vás neuměli?

Zkusit jiný kvíz