Alíkoviny – kvízy

Malý výlet na Olymp

"Dal jsem dohromady kvíz o starořeckých bájích a bozích. Hlavně proto, že je to můj velký koníček," prozrazuje jeho autor EvraFon. Kvíz je rozdělený na tři kategorie (od nejlehčí po nejtěžší), v každé jsou tři otázky. Pokud si tedy chceš vyzkoušet své znalosti řeckých bájí, máš příležitost!

Více informací najdeš v Alíkovinách v článku Malý výlet do země olympských bohů. Více kvízů - Alíkoviny/kvízy.

Správných odpovědí: 

No alespoň jednu báji jste přece četli, ne?

Jste na dost dobré úrovni.

Nechodíte na vysokou - obor Řecko?

  1. Kdo byl Bakchos?

  2. Kdo byl Hermés?

  3. Kdo byla Persefóné (Persefona)?

  4. Ve které báji vystupuje Médea?

  5. Ve které báji vystupuje Alkinoos?

  6. Ve které báji vystupuje Zeus?

  7. Čí syn byl Hermés?

  8. Kdo nepatří mezi múzy?

  9. Kdo byla Afrodita?

Zkusit jiný kvíz