Alíkoviny – kvízy

Staré pověsti české

České dějiny jsou plné legend, mýtů a slavných činů. Kolik toho o nich víte? Více se můžete dočíst v článku Staré pověsti české na vlastní kůži.

Více kvízů najdete v Alíkovinách/kvízy

Správných odpovědí: 

Výborně! Znáš praotce Čecha i další legendární postavy stejně dobře, jako Alois Jirásek.

V pověstech se celkem orientuješ, pořád máš ale ještě drobné mezery. Zkus si znovu prolistovat Staré pověsti české.

O Čechovi či Libuši jsi asi něco málo slyšel, moc toho ale zřejmě nebylo. Zkus to napravit a přečíst si Jiráskovy Staré pověsti české.

Pověsti tě zřejmě nezajímají a na věštby asi taky moc nevěříš. Není to ale škoda, připravit se o tak hezké příběhy?

 1. Jak se jmenovala hora, na kterou podle pověsti vystoupil praotec Čech, rozhlédl se a rozhodl se zůstat v Čechách?

 2. Který kníže vládl po smrti praotce Čecha?

 3. Kolik dcer měl podle pověsti kníže Krok a jak se jmenovaly?

 4. Kazi si vzala za manžela siláka Bivoje, který na Vyšehradě skolil nebezpečné divoké zvíře. O které zvíře se jednalo?

 5. Jak se jmenoval hrad knížete Kroka, na kterém prý byla kouzelnická škola?

 6. Po smrti Kroka vládla jeho dcera Libuše, která uměla věštit. Při jednom soudu ale nespokojený muž pronesl onu památnou větu: "Běda mužům, kterým žena vládne." Libuše se tedy rozhodla vdát. Jak se jmenoval její nastávající?

 7. Jak se jmenoval kůň vladyky Horymíra, který mu zachránil život skokem z Vyšehradu do Vltavy?

 8. Podle pověsti se Šemík zranil skokem z Vyšehradu, ale než zemřel, stačil svého pána donést až do jeho vsi. Ves měla dokonce i koně Šemíka na praporu, který je vystaven v Národním muzeu. O jakou ves se jedná?

 9. Kterého z bojovníků k sobě přilákala přivázaná Šárka, aby mohly její družky mužskou družinu pobít?

 10. Jak se jmenovala velitelka žen, které bojovaly v dívčí válce?

 11. Který hrad si údajně postavily dívky, když chtěly vést válku proti mužům?

 12. Jak se jmenoval panovník, který začal zavádět křesťanství a ukončil tak dobu mýtů a pověstí?

Zkusit jiný kvíz