Alíkoviny – kvízy

Vltava

Vltava je nejdelší řekou České republiky. Protéká významnými městy, leží na ní několik přehrad a stala se předlohou jedné symfonické básně. Své znalosti si můžeš ověřit v tomto kvízu.
Více kvízů - Alíkoviny/kvízy.

Správných odpovědí: 

Zdá se, že voda či řeky nejsou zřejmě tvůj obor. Nevadí, jak se říká – žádný učený z nebe nespadl.

Každý víme něco a nikdo nemůže vědět všechno. Ty máš znalosti dobré, ale při troše vůle můžou být ještě lepší.

Toto téma ti vůbec nebylo cizí, výsledek tomu odpovídá. Zkus také kvíz o Labi.

 1. Vltava pramení v jednom západočeském pohoří. Víš, kde pramen této řeky vyvěrá?

 2. V úvodu jsme se zmínili o tom, že je Vltava nejdelší řekou České republiky. Tipni si, kolik kilometrů měří její tok?

 3. Vltava se vlévá do další velké a významné řeky u Mělníka. Tato řeka dále teče do sousedního Německa, kde ji nazývají Elbe. Jak se tato řeka jmenuje česky?

 4. Do Vltavy přitéká několik větších jihočeských a středočeských řek. Která do Vltavy ale nepřitéká?

 5. Na řece Vltavě se nachází tzv. Vltavská kaskáda. Jedná se o soustavu devíti vodních děl - přehrad, které upravují průtok vody a nachází se na nich také vodní elektrárny. V neposlední řadě jsou využívány k ochraně před povodněmi. Zároveň zůstávají oblíbeným místem pro letní rekreaci. Jedna z níže uvedených přehrad na Vltavu nepatří. Která to je?

 6. Cyklus šesti symfonických básní Má vlast je inspirován krásou a historií Čech. Jedna z básní je věnována právě řece Vltavě. Jedná se o vrcholné dílo významného českého skladatele. V době, kdy tento cyklus tvořil, byl zcela hluchý. Jmenoval se:

 7. Vltava je oblíbenou řekou asi všech vodáků. Nejvhodnější úsek pro její sjíždění je z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou. Z loďky, kánoe nebo raftu můžete mávat na turisty při průplavu Českým Krumlovem a zdravit je vodáckým pozdravem. Jak zní?

 8. Kterým jihočeským městem Vltava protéká?

 9. Vltava se vlévá u Mělníka do Labe. Dál řeka pokračuje (již jako Labe) do Německa. Víš, do jakého moře se řeka vlévá?

 10. Přes Vltavu vede velké množství mostů, mostků a lávek. Některý z nich je např. významnou národní kulturní památkou (most Dr. Beneše ve Štěchovicích), jiný hrál úlohu v druhé světové válce, kdy v roce 1945 tvořil demarkační linii (Podolský most). Největším mostem nejen na Vltavě, ale v celé České republice, je ocelový silniční most, který je ode dna Vltavy vzdálen 100 metrů. Jak se tento jihočeský most, ležící nad Orlickou přehradou, jmenuje?

 11. Osobní doprava po řece Vltavě má dlouholetou tradici a také dnes je velmi oblíbeným způsobem především zábavy či zážitku. Horní tok si oblíbili vodáci a na přehradách funguje čilá linková doprava. Kromě lodí a parníků nesmíme opomenout přívozy. Motorové lodě, které přepraví z jednoho břehu řeky na druhý nejen osoby, ale také kola či kočárky. Jak se nazývá člověk, který přívoz obsluhuje?

 12. Nejznámějším mostem v České republice je bezpochyby Karlův most, který v Praze spojuje Staré město a Malou stranu. Je nejstarší stojící kamenný most v Praze. Výstavba trvala 45 let, dokončena byla v roce 1402. Který panovník nechal most postavit?

 13. Voda je nebezpečný živel. O tom se na vlastní kůži přesvědčili lidé, kteří zažili povodeň. Při nadměrném a několikadenním dešti se mohou řeky vylít ze svých břehů a zaplavit okolí. Taková povodeň postihla Česko v roce 2002, kdy nejvíce byla pětisetletou vodou postižena právě řeka Vltava a její povodí. Jak se zachovat při takové události?

 14. V Praze na Vltavě, kromě parníků, lodiček a šlapadel, můžete vidět kotvit podivnou loď, která trochu připomíná domeček. Opravdu se jedná o obydlí na lodi, které není většinou vybaveno vlastním pohonem. Víš, jak se tento zvláštní druh domova na lodi jmenuje?

 15. Na Vltavě leží Hněvkovická přehrada, která zajišťuje vodu pro největší jadernou elektrárnu v Čechách. Přehrada byla vybudována současně se stavbou elektrárny a její voda slouží k ochlazování. Jak se tato, tolik kritizovaná elektrárna, jmenuje?

Zkusit jiný kvíz