Alíkoviny – kvízy

Žáby bijí na poplach - kvíz

Poměrně nedávno vymřelo 120 druhů obojživelníků. Téměř polovina druhů obojživelníků je bezprostředně ohrožena vyhubením. Obojživelníci jsou důležitým článkem v potravních řetězcích (jsou jak kořistí, tak i predátory). Jsou výjimečnými indikátory kvality životního prostředí. Více se o nich dozvíš v článku Na svatého Jiří vylézají....

Správných odpovědí: 

To není možné, aby se ti nepodařily nasbírat alespoň 4 body. Zkus to ještě jednou... ;-)

Něco jsi tipl(a) správně, něco ne. Možná by stálo za to si úvodní článek přečíst ještě jednou a do vyhledávače na internetu zadat slovo žába a nebo ještě lépe vyrazit do přírody podívat se, jak se ti obojživelníci mají a jak se jim vede. Doporučuji vyrazit k vodě.

Žáby ti nejsou cizí, přírodopis ti asi jde. Čolci a mloci budou tvými kamarády, pokud je budeš znát a rozumět si s nimi. Jen tak dál.

Jsi téměř profesionální zoolog, nebo umíš skvěle vyhledávat na internetu. K obojímu blahopřejeme!

 1. Která žába vydává tento zvuk? Je to těžké? Potom zamiřte na stránky Českého rozhlasu www.rozhlas.cz/hlas, kde najdete nápovědu.

 2. Která žabička, byť drobná, dokáže zastrašit nepřítele tak, že se otočí na záda a na vetřelce ukáže své výhružně zbarvené břicho?

 3. Jedna vzácná žába – respektive její sameček, při páření modrá, víte, která to je?

 4. Co je to pulec?

 5. Která žába „předpovídá počasí“?

 6. Jedna z našich žab umí dokonce, podobně jako chameleon, lehce měnit barvu, je to

 7. V dubnu u nás hynou stovky žab pod koly aut, je to proto, že

 8. Ochránci přírody je při té příležitosti odchytávají a přenášejí přes silnice, jedná se o

 9. Žáby mají vodorovné zorničky, jen jedna je má svisle, je to

 10. Která z žab se vyskytuje v kalužích, v rybníku byste ji hledali marně

 11. Naším největším čolkem, který může dokonce ulovit čolka obecného je:

 12. Čolci a mloci patří do skupiny:

 13. Který skokan je plně vázán na vodu?

 14. Žije na vlhkých místech v lese, je živorodý, má černou kůži se žlutými skvrnami.

 15. Žije na lukách, polích a zahradách, dospělec měří přes 10 cm, má velké zadní končetiny.

 16. Z vody vylézá v noci, samci jsou na jaře pestře zbarveni

Zkusit jiný kvíz