Alíkoviny – kvízy

Známý neznámý Václav Hollar

Jméno Václava Hollara jste nejspíš už někdy slyšeli.
Ale tušíte, proč a čím se právě on tak proslavil?

Václav Hollar (1607- 1677) byl český kreslíř a rytec, jehož život byl velmi pozoruhodný. Jeho nadání se rozvinulo až v cizině, působil i v Londýně. Ale na Čechy nezanevřel. Vždyť se také podepisoval Wenceslaus Hollar Bohemus!

Potřebujete nápovědu? Pak si přečtěte článek v Malých (ale našich) novinách: Příběh Václava Hollara.

Správných odpovědí: 

Zdá se, že události dávno minulé jsou pro tebe jen nutným zlem, které patří pouze na stránky učebnic historie. Škoda.

Dobrá práce. Nejen, že jsi dával/a ve škole pozor v hodinách dějepisu, ale navíc dovedeš nad věcmi přemýšlet. Jen tak dál!

Klobouk dolů. Ať už se jednou budeš věnovat jakémukoli oboru, tvůj rozhled se bude vždycky hodit.

 1. Václav Hollar žil v

 2. Umělecký směr, který se v jeho době rozvíjel, známe jako

 3. Proslavil se jako

 4. K jeho nejoblíbenějším technikám patřil

 5. Ačkoli se Václav Hollar narodil v Praze, velkou část svého života spojil s městem, v kterém také zemřel. V tomto městě získal titul královský scénograf (kreslíř pohledů). Nikoli náhodou se tedy životopisná kniha o Hollarovi jmenuje Muž, který maloval…

 6. Lept Velký pohled na Prahu vznikl roku 1649. Zachycuje však Prahu tak, jak ji viděl Hollar při své návštěvě v roce 1636 z

 7. Mezi osobnosti, které portrétoval, patřil

 8. Hollar dokázal mistrovsky vystihnout nejen lidské tváře. Velmi známý je jeho portrét zvířecí hlavy z roku 1646 nazvaný Dobrá (jméno zvířete), která nemlsá.

 9. Kromě portrétů žen v dobovém oblečení se často věnoval také zátiším. K nejznámějším patří zátiší s

 10. Mezi nadšenými sběrateli Hollarových grafik byl také

 11. Významná část Hollarových prací je shromážděna v pražském Hollareu. Tuto sbírku dnes opatruje

 12. Hollarovo jméno nese jedno pražské náměstí. Najdete ho na

Zkusit jiný kvíz