Alíkoviny – kvízy

Znáš dobře Karla Čapka?

Ověř si své znalosti o životě Karla Čapka (1890 - 1938). Byl nejen veliký spisovatel, známý novinář, ale také amatérský fotograf a skvělý člověk. Více se o něm dozvíš v článku Karel Čapek věřil, že přílet ledňáčka nosí štěstí..
Více kvízů - Alíkoviny/kvízy.

Správných odpovědí: 

Nevadí, že nemáš přehled o všem. Důležité je, chtít se mnohému naučit. Nikdo totiž neví úplně všechno. Karel Čapek by ti jistě řekl "Představ si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí..."

Není to vítězství, ale taky žádná prohra! Vždy je důvod k radosti a úsměvu. Karel Čapek zastával názor, že "Humor je jisté vidění světa, je to umění vidět svět..."

Stojíš na pomyslném stupni vítěze. Gratuluji k tvým znalostem. Ty se jistě nikdy nepřestáváš učit a jistě souhlasíš s názorem Karla Čapka - "Lenošit je opomenout dělat něco, co by člověk dělat měl, a místo toho chtít si hovět. Zahálet, to je nedělat vůbec nic, a přitom vůbec nic nechtít..."

 1. Karel Čapek se narodil 9. ledna 1890

 2. Byl velice ovlivněn první světovou válkou, ale nezúčastnil se jí. Proč?

 3. V letech 1921–1923 byl dramaturgem

 4. Protože se vynikajícím způsobem zasloužil o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv, byl mu v roce 1995 in memoriam (po smrti) propůjčen

 5. Novinářská činnost Karla Čapka je velmi zajímavá. Novinařina mu poskytla řadu tvůrčích podnětů a ovlivnila vnitřní organizaci jeho literárních děl. Působení v tisku je spojeno především s

 6. Ve vědeckofantastickém dramatu R.U.R. (Rossum's Universal Robots – Rossumovi Univerzální Roboti, 1920) varuje Karel Čapek před zneužitím techniky. Poprvé zde zaznělo slovo robot, které Čapkovi údajně poradil bratr

 7. Pro děti napsal ??? pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek – (1932). V pohádkách jsou představena různá zaměstnání. Celý název zní

 8. Čapek přinesl jedinečné svědectví o prezidentu Masarykovi (jeho názorech nejen politických, ale i lidských). Přesný název této knihy zní

 9. Vysokou školu navštěvoval v Praze, Berlíně i Paříži. V roce 1915 ukončil studia doktorátem

 10. Při likvidaci škod způsobených na Strži povodní, se nachladil a později podlehl zápalu plic. Karel Čapek zemřel

 11. V letech 1925–1933 byl předsedou Československého PEN klubu. Název klubu v sobě skrýval hlavní podmínku členství. Tvoří jej počáteční písmena profesí spojených se slovesným uměním: poets, playwrights, editors, essayists, novelists (tedy básníci, dramatici, vydavatelé, esejisté, romanopisci). Zkrácená podoba P. E. N. proto znamenala, že do klubu mohou vstoupit pouze ti, kdo vládnou

 12. Ke konci života se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinpflugovou, která byla

 13. Čapkovo dílo ??? (1921, zhudebněno Jánem Cikkerem) je alegorický pohled na svět hmyzu, který představuje různé lidské vlastnosti a lidské typy. Na záchranu skutečných hodnot vystupuje tulák, který nejprve mraveniště nezaujatě pozoruje. Nakonec se z pozorovatele stane aktivním účastníkem děje a rozšlapává mravenčího vůdce. Napsáno spolu s bratrem Josefem. Název díla zní

 14. V roce 1933 vydal knihu napsanou a vyfotografovanou s Josefem Čapkem. Vypráví v ní o narození a růstu štěňátka – foxteriéra Dášeňky, zároveň jsou v knížce i psí pohádky. Přesný název zní

 15. Hrob Karla Čapka můžeme najít na

Zkusit jiný kvíz