Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Alíkovina

  Náčelníkova odvážná cesta

  vydáno  •  cestování

  Povím vám dnes jeden příběh, který jsem zažil kdysi za Velkou louží.

  Velka-Wekha vypravuje, © VelkýBochník

  Je známo, že Velký Bochník procestoval plno krajů. Jak jinak vysvětlit, že skutečně téměř všude znají (nějaký ten) chleba? A když už je najednou pryč, tak si přejí, aby zase byl do té míry, že si chodí do obchodu kupovat alespoň mou podobiznu, aby mě měli na očích. Kdysi jsem navštívil dokonce indiány slavného kmene Owal-Pecenů. Za ten krátký čas jsem se stal v jejich kmenu velice váženým chlebem (potravin tam totiž není dostatek, takže jsou stanoveny a odváženy na příděl, ale to bych odbočoval od tématu). A tak mne zanedlouho také požádali o nějakou tu mou osobní hrdinskou historku z rodného kraje. Rozhodl jsem se ji říci také vám zde.

  Pro navození té správné atmosféry to ale budu muset vyprávět stejným způsobem, jako kdysi slavnému kmeni Owal-Pecenů. Budu tedy muset psát jejich indiánskou řečí a v závorkách budou dva druhy překladů – jeden pro snazší pochopení Indiánům, druhý (ten za lomítkem) pro nás, rodilé Evropany.

  A toto je tedy příběh, který jsem vyprávěl kdysi u jejich táborového ohně:

  Tlappa hore, krasn-yji mématič-kysini (Zdravím své rudé bratry / Nazdar bando). Tosom Velka-Wekha, ažza velka hadva-óčki kápo (Já, Velký Bochník, náčelník kmenů za velikou louží / Já, Velký Bochník, jeden ze správců klubovny), doko-pan ke stor-tse wam (jsem se rozhodl vám povědět / jsem byl tak dlouho otravován tím, zda napíšu Alíkovinu), ká-ó spatlám stor-kuu tutto (zcela dobrovolně tento příběh / až jsem rezignoval, tak tedy píšu). Stor-kaa tatto trúbí machros-čin mé malič-khosti. (Tento příběh vypráví o jednom mém hrdinském činu / Tento příběh popisuje můj všední život). Vela kupa léta odtam-ksemm (Před dávnými lety / Pár roků nazpátek) métyto stor-kyy kuly aorta bumbum (jsem zažíval nervy drásající dobrodružství / jsem chodil do práce i na noční směny).

  Onen vdáliden nedawal Velka-Wekha wigwam-siestu (Jednu noc se mi nepodařilo ve svém wigwamu usnout / O víkendech po noční směně jsem nemohl spát), tož som hodil čundr na echl-echl-waky (tak jsem si šel jen tak provětrat plíce / tak jsem ponocoval). Vtom atak-ovala ma di-vna intu-ice (Náhle mě přepadl dost zvláštní pocit / Náhle jsem dostal hlad), sútu takky tvorowe wedle Velka-Wekha (že tu poblíž nejsem sám. / ještě, že je tu ta lednička). Zá-hy ťap ťap íá tamm (Počal jsem se tedy plížit k místu / Šel jsem tedy do kuchyně), kde ču-chall Velka-Wekha twory tytto (kde jsem tušil ony bytosti / kde byl vždycky ten krásný spotřebič). Povin-nost wolala šélest-prič (Musel jsem našlapovat velice opatrně / Musel jsem si, naboso, dávat veliký pozor), jeli-kož tutta pampa – kruto-pampa (protože tyto kraje byly vždy plné nebezpečí / abych se o něco hlasitě nepřerazil).

  Odča-su kča-su íá ku tytto čum-mise xobje čor-knul má tomahawk (Občas jsem si na podobné průzkumy brával i svůj tomahawk / Někdy jsem si při podobné cestě svítil i baterkou), leč tuten-čas mujten tomahavk ech-ou dože-ber (avšak tentokrát by mi při plížení mohl překážet / ale tentokrát jsem na ni dokonale zapomněl). Tak ia namachr-owal a ťap ťap tutam (Tedy jsem se vzchopil a plížil se dále / Našlapoval jsem tedy opatrně vpřed), pakk kuka-dla čumsemtam drámo ono (až konečně mé oči uviděly onu scenerii / až jsem byl konečně blízko k potravinám). Pár newol-nikku tšou-halo na pápá-kládách (Několik zajatců stálo u kůlu smrti / Několik kroků vedle lednice byl vchod do obýváku) pakk neda-lekko indos boss (a blízko nich indiánská stráž / a v něm můj táta, který, kvůli problémům se zády, spal právě na gauči). Wipadá to jakkože chrápá (Zdálo se, že podřimovala / Zdálo se, že nespal vůbec tvrdě).

  Velka-Wekha wzaldo makovi-tse amnes-tii newol-nikkum (Usmyslel jsem si, že je vysvobodím / Usmyslel jsem si, že tu ledničku vybrakuji). Akti-wowat indos bossa vtento pryč-poutta newol-nikku (Vyrušit při osvobozování zajatců stráž / Probudit při brakování ledničky tátu) je káó-plán (by znamenalo konec celého plánu / by znamenalo příval ostrých slov) tož takki bájbáj ži-wottu (a možná dokonce smrt / a možná dokonce hlad). Velka-Wekha na-máhal moz-kowi zawit, ako newol-nikkum dát-daremm amnes-tii (Přemýšlel jsem tedy, jak osvobodit zajatce / Přemýšlel jsem tedy, jak vybrakovat ledničku). Wtomm kuka-dla má čum-hele vie-tew (Náhle mi zrak padl na nedalekou větev / Najednou jsem si vzpomněl na karton po nové televizi). On neda-lekko odé Velka-Wekha (Ta není tak daleko ode mne / Určitě je ještě v předsíni). Velka-Wekha ťap ťap mimmo lomoz šélest-prič ke on (Podařilo se mi potichu a nenápadně doplížit přímo k ní / Povedlo se mi nepřerazit se o nic, když jsem si ho vzal z předsíně). Vie-tew Velka-wekha naký-bloval ke xicht-ík (Tuto větev jsem si dal před sebe / Vzal jsem tedy do ruky onen karton) mimmo deci-béli ťap ťap Velka-Wekha masko-wany ke newol-nikumm (a potichu se plížil jí krytý přímo k zajatcům / a potichu jsem s ním šel po bytě s úmyslem přikrýt s ním prosklené dveře do obýváku).

  Ak indos boss akti-wuje kuka-dla (Pokud stráž procitne ze svého polospánku / Až se otevřou dveře ledničky a rozsvítí světélko uvnitř), čum-on pou-hý bon-sájek (uvidí jen obyčejný keř / můj otec, pokud se probudí, neuvidí nic než tmu). Ideou toutto ha-sil som to ke newol-nikum hned-ličko (S těmito myšlenkami jsem byl za okamžik u zajatců / S těmito myšlenkami jsem přikryl kartonem dveře do obýváku). Pakk vita-sil Velka-Wekha bowi-ák (Záhy už jsem si připravil nůž / Poté jsem už začal otevírat ledničku) kromm tohho-že zpatlám echo newol-nikku-jedna (a chystal se dát znamení prvnímu zajatci / a přemýšlel, jak to udělat), dr-žeti klapač-ku (aby ze sebe nevydal ani hlásku / aby mi některé poklady z ledničky hlasitě nepopadaly, až je ponesu). Aw-šakk atak-ovalo ma kůl-idea, indos bossa nappá-lit bum-kládou. (Pak mě ale napadlo, že bude lepší stráž napřed omráčit. / A to vážně čekáte, že teď půjdu omráčit svého tátu?) Velka-Wekha ťap ťap ode newol-nikku (Odplížil jsem se tedy od zajatců / Tady to moc dramatické nebude). Row nou ke indos boss, tutten-co chrápá (Přímo k jejich stráži, která poctivě dřímala / Tady také ne). Oka-mžikk bumbum, pakk onn chrápá-lépe (Stačila chvilka a… ehm… dřímal ještě poctivěji / Netrvalo ale dlouho a všiml jsem si, že můj otec spí přece jen tvrději).

  Velka-Wekha opje-towný ťap ťap ke newol-nikkum (Opět jsem se tedy odplížil k zajatcům / Sáhl jsem do lednice pro další poklady) jal som šneko-wiťe mimmo deci-béli tupit bowi-ák vo lanno tretí-ho (a začal pomalu a potichu přeřezávat provazy jednoho po druhém / a začal brát jeden dobrý sýr po druhém), do dowa-lenní dua indos-indiwi-dua (než přijde někdo další z indiánů / než se někomu bude chtít v noci na nedaleké WC a načapá mě). Pakk pospo-lu ťap ťap do domeč-ku (Poté už jsme se plížili společně do bezpečí / Poté jsem zavřel ledničku a se všemi poklady balancoval do svého pokoje). Pakk denn wileze venn, indo-ši deci-bély i tam-tam bum-bum (Až začne svítat, indiáni spustí povyk / Až bude čas snídaně, rodiče spustí povyk), av-šakk tluppa naša vdáli-tamm (ale tou dobou už budeme všichni pryč / ale tou dobou už bude veškeré jídlo pryč).

  Stor-ka tatto kon-čítu. (A to je celý ten příběh.)
  Howgh!

  Související Alíkovina:

  » přejít do diskuse

  Diskuse k článku  (15)

  Příspěvek z 8. října 2022 v 0:32, upravený po 7 minutách.
  YakariSioux v něm napsal:

  Tak to-bila huzzta stor-kaa! (Tento příběh se mi moc líbil! / Ten článek je fakt super!) Moc iaka-risiuks haha-há (Moc mě ten příběh pobavil / Docela mě to rozesmálo). Tosi zasl-ouží pln yji-po čet-bodů (Za to si zasloužíš orlí pero / Za to ti dám pět tlapek). Pakk mi atak-ovat idea ako zas-klít me nov-ce vté-to pam-pě (Teď ještě vymyslet, aby mě tady v Česku všichni znali / Nechce se mi o tom ani říkat a budu doufat, že budou jednou večer dávat film o mně). Ten-to ia-syk ia taky owlá-damm (Tuto řeč kmene taky zvládám / Bylo to docela těžký to napsat, ale dal jsem to).

  Příspěvek ze 7. září 2022 ve 22:25, upravený vzápětí.
  VelkýBochník v něm napsal:

  Jančulka: Tak... jak jsem psal tady, nápad není tak úplně můj vlastní, z části ano, ale ne celej. Ovšem tvorba už ano;-)

  Ale díky. Červenám se hanbou blahem:-3

  Příspěvek z 4. září 2022 ve 20:47.
  Jančulka v něm napsal:

  Zajimalo by me, kde ten chleba bere napady. Nic genialnejsiho jsem asi nikdy necetla :-D