Alíkovina

Nakreslete Vánoce 2007 - pravidla

vydáno
MF DNES a dětský internet Alík.cz vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti do 15 let. Nakreslete libovolnou technikou (kresba, malba, tisk, kombinovaná technika, koláž apod.) jak si představujete nejkrásnější Vánoce. Alík připraví z nejhezčích obrázků na svých stránkách galerie. Nejvydařenější obrázky otisknou v regionálních přílohách MF DNES v sobotu 22. prosince 2007. Nezapomeňte, že čas (zvlášť před Vánocemi), utíká přímo překotně!

© Hanka Horáková 14 let

Obrázky ve formátu maximálně A4 (210 × 297 mm) zašlete klasickou poštou nejpozději do 15. prosince 2007 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

AMC
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5
Obálku označte v levém horním rohu „Alík - Vánoce

Na zadní stranu výtvarné práce přilepte vyplněný štítek (viz níže).

Soutěž je určena dětem do 15 let.

Mailem je možné posílat vaše obrázky naskenované či vyfotografované také do 15. prosince 2007 (včetně) na adresu vanoce@alik.cz.
Optimální rozlišení obrázků v elektronické podobě je 300 dpi. Tj. nejméně 1200 x 1700 px.

Nezapomeňte doplnit ČITELNĚ všechny údaje. Alík nemá vlastní detektivní kancelář a tak jen těžko bude dohledávat, z které Lhoty jste mu napsali. Kdo tedy chce být zařazen do galerie, musí nejen hezky malovat, ale také VELMI POZORNĚ všechno vyplnit.

Autoři snímků zveřejněných 22. prosince v MF DNES dostanou od Alíka drobný dárek.

Podmínky soutěže Nejkrásnější Vánoce:

  • Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným výtvarným dílem na organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním těchto oficiálních předpisů s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná.
  • Účastník souhlasí s tím, aby zaslané dílo bylo využíváno v rámci médií vydavatelské skupiny MAFRA, a aby bylo pro účely její propagace rozmnožováno (§ 13), aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány (§ 14), aby rozmnoženina díla byla půjčována (§ 16) či vystavována (§ 17), a aby dílo bylo sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě (§ 18). Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně.
  • Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení. Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním přihlášených výtvorů po dobu 2 let od ukončení soutěže. Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže vystavit.

Přihláška do výtvarné soutěže Nejkrásnější Vánoce (údaje napiš na zadní stranu obrázku, popř. doplň do mailu, kterým budeš svou práci posílat)

Název práce, popřípadě stručný popis:

Jméno a příjmení autora:

Věk:
Adresa:
Ulice, číslo domu:
Obec:
PSČ (poštovní směrovací číslo):
Kraj:
Telefon, případně e-mail:

Podpis zákonného zástupce:

Podpis autora:

S veškerými daty zde uvedenými je nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Autor: (7 let)
» přejít do diskuse

Diskuse k článku  (0)

O tomto článku zatím nikdo nediskutuje. Buď první!