Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Alíkovina

  Poslední díl příběhů od Shakespeara

  vydáno  •  Knihy
  V tomto článku vám představím dva příběhy od tohoto známého autora. A to konkrétně: Komedie omylů a jeho nejslavnější dílo, které znají snad všichni, a to Romeo a Julie.

  Komedie omylů

  Mezi městy Efez a Syrakusy platil zákon, podle kterého občané Efezu nesměli vstoupit na území Syrakus a samozřejmě naopak. Jinak hrozila poprava nebo pokuta tisíc hřiven. A jednoho dne byl na území Efez přistižen starý muž ze Syrakus jménem Egeon.

  Muž, který hlídal hranice se muže zeptal, co pohledává v Efezu, když je to zakázané. Egeon mu vyprávěl svůj životní příběh.

  Kdysi dávno měl manželku, dva syny a jejich dva sluhy (oba dva chlapecké páry byly dvojčata, podobní si jako vejce vejci). Jednoho dne se vraceli z obchodní cesty domů a přepadla je bouře. Egeon své děti a jejich sluhy přivázal ke stěžni. Ale bouře je přesto rozdělila.

  Matku se synem a jeho sluhou proud moře poslal k místu rybářů, kteří je zachránili. Egeon však svého syna a manželku více neviděl. On s druhým synem a jeho sluhou se také zachránili. Malý Antifolus se stále ptal na svého ztraceného bratra, který mu chyběl. Když dospěl, tak se ho rozhodl i se svým sluhou hledat.

  Po nějaké době se otec obou chlapců rozhodl hledat je sám. Tak se ocitl v Efezu.

  Vévodu jeho příběh natolik uchvátil, že mu dovolil pátrat po svých synech i na území Efezi, avšak do večera musí zaplatit pokutu. Egeon z toho byl zděšen, protože u sebe neměl tolik peněz a v Efezu nikoho neznal.

  Tou dobou v Efezu byli oba jeho synové i se svými sluhy. A dokonce se oba jmenovali Antifolus a jejich sluhové se jmenovali taky stejně a to Dromio, protože při té osudné noci se to všechno nějak popletlo. Takže si byli podobní jako vejce vejci a dokonce se i stejně jmenovali.

  Antifolus Syrakuský (ten, co přežil s otcem) se svým sluhou přišel do Efezu ve stejný den, kdy přišel do Efezu i jeho otec. Antifolus se sluhou se ubytovali v hostinci. Jeho bratr Antifolus Efezký měl v Efezu významné postavení a stal se z něj boháč. Dokonce už byl i ženatý s Adrianou, významnou šlechtičnou. Žil s ní a její sestrou Lucianou v ohromném palác. Když byl Antifolus Syrakuský v hostinci, najednou svého společníka poslal pryč. Avšak po chvíli se vrátil a povídal nesmyslné věci, že má jít okamžitě za svou paní na večeři. Nepoznal, že to nemluví se svým sluhou, ale sluhou svého bratra. A taky jak by taky mohl, když si byli tak podobní!

  Tak tedy Dromia neposlechl a řekl mu, že on žádnou paní nemá, což vlastně byla pravda. Jakmile se to Adriana dozvěděla ztropila žárlivou scénu a rychle se přiřítila do hostince, kde byl Antifolus Syrakuský i se svým opravdovým slouhou a odvedla si ho i s jeho sluhou do svého paláce. Tam mu poskytla vynikající jídlo.

  Antifolus a Dromio z toho byli udiveni. Pravý manžel Adriany se právě vrátil se svým sluhou po paláce a byli rozzuřeni, protože je stráže nechtěli pustit do paláce. Hned po večeři se Antifolus Syrakuský i jeho sluha vytratili s paláce, protože jim bylo divné, jak se všichni chovají.

  Chvíli po útěku z paláce Antifolus Syrakuský potkal zlatníka, který mu dal zlatý řetěz. A toho měl už Antyfolus dost a přikázal svému sluhovi, ať zajistí loď, že ještě dnes odplouvají. Za chvíli šel kolem zlatníka pravý Antifolus a zlatník po něm chtěl peníze za zlatý řetěz, co mu před chvíli dal. Antifolus Efezský se bránil, že mu žádný řetěz nedal. Tak nastala velká hádka, kde obě strany měly vlastně pravdu. Nakonec je zavřeli do vězení: Antifoluse za krádež a zlatníka za nezaplacení dluhu. Antifolus ještě stihl Dromiovi Syrakuskému povědět, ať zajde za Adrianou a ať mu dá peníze na vyplacení dluhu. Dromiovi bylo divné, že ho pán posílá právě tam, odkud před chvílí tak pracně utekli. Avšak úkol splnil.

  Adriana mu ty peníze dala, ale Dromio je předal svému pravému pánovi, který z toho byl ještě zmatenější. A tu se objevila nějaká osoba, co chtěla po Antifolovi ten zlatý řetěz, který jí prý slíbil. Antifolus z toho byl ještě víc zmatený, protože tu ženu viděl poprvé v životě. Rozhodl se, že uteče. Žena se rozhodla, že si půjde stěžovat jeho ženě. Ta řekla, že se její manžel zbláznil. A pověděla jí celou historku, která se teď stala. Sluhové Adrianě řekli, že teď viděli venku před klášterem jejího muže, jak se tam hádá se zlatníkem.

  Adrianini stráže se vrhli na vyděšeného Antifola i s jeho druhem. Jenže muži stihli utéct do útrob kláštera a poprosili abatyši, aby jim pomohla, Adriana si přiznala svou chybu a chtěla si muže odvést domu, to jí ale abatyše nedovolila. Egeonovi mezitím nikdo neposkytl půjčku, a tak se už připravovala poprava. Do těch příprav přiběhla i zoufalá Adriana a poprosila vévodu, aby abatyši přikázal, ať jí jejího manžela vydá. V tom přišel její opravdový manžel i se svým sluhou.

  Jakmile ho Egeon spatřil zaradoval se, že konečně spatřil svého syna! Abatyše na scénu dovedla i druhého Antifoluse i s jeho sluhou. A Egeonova radost byla ještě větší. Nakonec se dozvěděl, že ta chytrá abatyše je jeho žena, která se ztratila při té osudné bouři. A vévoda mu nakonec prominul trest.

  Antifolus Syrakuský si vzal za manželku krásnou Lucianu, sestru manželky svého bratra. A tak byli všichni šťastni až do konce života.

  Romeo a Julie

  Ve Veroně žili dva rody Kapuletů a Monteků. Mezi těmito rody vládl spor tak dlouho, že už vlastně nikdo nevěděl, proč začal. Jednoho dne mladý Romeo z rodu Monteků vyrazil se svými přáteli na karneval Kapuletů. Vyrazili samozřejmě v maskách, aby je nikdo nepoznal. Hned jak Romeo vešel do sálu, spatřil krásnou dívku a hned se s ní dal do řeči. Služka ji však musela odvést. Romeo se do Julie zamiloval na první pohled a stejně tak i Julie do Romea. I když oba věděli, že by se spíš měli nenávidět než milovat.

  Ještě té noci se Romeo vrátil do zahrady Kapuletů, kde právě na balkoně Julie rozmlouvala o své lásce k Romeovi. Oba milenci si vyznají lásku a domluví se o sňatku. Hned jak Romeo opustí zahradu své milé, vydá se za mnichem Lorenzem, poprosit ho, zda by je oddal ještě toho dne. Otec Lorenzo doufal, že sňatek mezi Julii a Romeem scelí rozepře mezi jejich rody, a tak tedy souhlasil.

  Odpoledne tedy Julie přišla do komnaty Lorenza, kde je sezdal. Pak Julie nedočkavě čekala na noc, kdy k ní měl přijít její Romeo. Na cestě k Julii, Romeo potkal Tybalta, který Romea na plese poznal. Ten se chtěl za jeho drzost pomstít. Tu se objevili další dva Romeovi společníci, kteří ho doprovázeli i na daný ples. Tak se tedy rozpoutal boj, kde Tybalt zabil Romeova přítele a Romeova zlost se v tu chvíli zdvojnásobila a následně zabil Tybalta. Vévoda pak za trest Romea dal vyhostit z Verony.

  Jakmile se to Julie dozvěděla, byla naštvaná na Romea a zároveň ho nesmírně milovala. Romeo s ní zůstal ještě poslední noc a pak odjel z Verony. O pár dní později se Julie dozvěděla, že její tatínek pro ni chystá svatbu s hrabětem Parisem. Julie se mu to snažila všemožně rozmluvit, ale nic nezabralo, seňor Kapulet trval na svém. Julie byla bezradná, a tak zašla za mnichem Lorenzem, ať jí poradí. Ten jí dal lahvičku s lektvarem, který ji měl uspat na 24 hodin. Uspat až tak, že bude vypadat jako mrtvá. Má si ho dát v předvečer svatby a on Romeovi dá zprávu, jak se věci mají.

  Tak si tedy Julie dala v podvečer svatby lektvar od Lorenza. A opravdu Paris jí ráno našel mrtvou! A ještě ten den se konal smuteční pohřeb. O té zprávě se dozvěděl i Romeo a ten se rychle vydal do Verony, aby ještě naposledy spatřil svou milou. V půli cesty si u kupce koupil jed, který ho měl usmrtit. Hned jak dojel do Verony, spěchal na hřbitov. Mezi tím se Lorenzo dozvěděl, že Romeovi nepřišla jeho zpráva o tom, co se děje. Tak se rychle vydal na hřbitov. Romeo na hřbitově potkal Parise, který oplakával svou nastávající. Začal mezi nimi boj, kde Romeo zabil Parise, kterého donesl do hrobky Kapuletů. Jakmile spatřil mrtvou, ale stále krásnou Julii, ještě ji naposledy políbil a vypil jed, který ho zabil. Právě v moment, kdy se Julie začala probouzet.

  A tak končí příběh velké lásky.

  Kniha obsahuje i jiné povídky: Othello, Hamlet princ dánský, Zkrocení zlé ženy a jiné, které určitě stojí za předčtení. Pěkné počtení.

  Autorka:

  Tento článek byl zařazený ke zveřejnění bývalým vedením Alíka, jeho úroveň tedy nemusí odpovídat současným redakčním standardům.

  » přejít do diskuse

  Diskuse k článku  (2)

  viky290 v něm napsala:

  Reakce na Světli:

  šak to mám dobře...

  Světli v něm napsala:

  Poslední díl příběhů od Shakespeara

  Kniha obsahuje i jiné povídky: Othello