Alíkovina

Pravidla a doporučení pro psaní Alíkovin

vydáno

Vkládání vlastních článků do sekce Alíkoviny má svá pravidla. V tomto článku se dočteš kompletní znění platné od září 2017.

Alíkoviny, © Alík

1. O tom, kdy a zda vůbec článek vyjde v Alíkovinách, rozhoduje redakce

Každý zaslaný text je čten a posuzován několika lidmi před tím, než je rozhodnuto, zda bude zařazen do sekce Alíkovin, nebo zda bude smazán. V případě potíží s tvým článkem si s tebou někdo z redakce popovídá přes tzv. redakční rozpravu, což je speciální neveřejná diskuse, do které budeš mít přístup jen ty a redakce.

Redakční rozpravu najdeš dole pod článkem. Je nutné se alespoň občas podívat, zda ti do ní některý z redaktorů nenapsal nějakou připomínku nebo dotaz. Články, jejichž autor dlouho nereaguje na dotazy a připomínky v rozpravě, mohou skončit i smazané.

Zasláním článku do Alíkovin souhlasíš s tím, že pokud redakce usoudí, že je vhodný k vydání, bude zveřejněn. Případné dodatečné žádosti o smazání článků, kterým už bylo určeno datum vydání nebo které už vyšly, si redakce vyhrazuje právo odmítnout.

2. Za každý vydaný článek je přidělena odměna až 6 000 kaček

O výši odměny rozhoduje redakce v závislosti na:

  • Kvalitě a užitečnosti tématu.
  • Nápaditosti a originalitě tématu. Tvůj domácí mazlíček je skvělý a jedinečný, ale když se v Alíkovinách obden objeví článek typu „Můj skvělý domácí mazlíček“, tak už o příliš nápadité téma nejde. Rovněž kuchařské recepty, jen málokdy vlastní, nejsou originálním tématem.
  • Úsilí, které bylo vynaloženo k vytvoření.
  • Pracnosti redakčních úprav a oprav.
  • Exkluzivitě. Článek, který napíšeš výhradně pro Alíka, bude oceněný více než článek, který jsi již zveřejnil jinde.

Za úplně nejvíc nejúžasnější článek může být přidělen i speciální bonus až do výše 9 000 kaček. Pokud se článek věnuje nějakému vyhlášenému tématu (viz www.alik.cz/s/vyhlasena-temata), může dostat až o třetinu kaček navíc.

3. Článek musí být převážně vlastní tvorba

Vydávání cizích textů za své je přísně zakázáno, může být potrestáno pokutou až 5 000 kaček a při opakovaném provinění i zablokováním uživatele. V článku smí být použita citace z cizího textu, ale měl by u ní být uvedený odkaz na zdroj, odkud je převzata, a neměla by rozsahem překročit čtvrtinu celkové délky článku.

Do Alíkovin můžeš poslat text, který ti už vyšel někde jinde, pokud to původní místo nelze považovat za konkurenci Alíka. Zdejší čtenáři by si neměli říkat „tohle už jsem četl, nuda“. Abys předešel případnému nedorozumění, můžeš redakci na své starší kopie upozornit přes redakční rozpravu.

4. Článek by měl být psaný česky (nebo slovensky) a dodržovat pravopis

Množství gramatických chyb má také vliv na odměnu. Pokud si nejsi pravopisem jistý, připravuj článek nejprve v editoru, který obsahuje kontrolu pravopisu (například Microsoft Word), nebo si jej nech před odesláním překontrolovat někým dospělým.

Posuzována je i správnost z hlediska větné stavby a slohové struktury – většinu nedostatků v tomto případě odhalíš tím, že si svůj text nahlas přečteš. Divné fráze a formulace tě možná nepraští do očí, ale můžou tě praštit do uší :-)

5. Článek by měl dbát na přehlednost a ctít typografická pravidla

Delší shluky textu čleň do odstavců (odstavec se dělá vynecháním řádku). Mezi větší množství odstavců můžeš pro přehlednost přidat tučný nadpis. Před otazníkem, vykřičníkem, tečkou, čárkou nedělej mezeru, za nimi ano. Šetři se smajlíky, píšeš článek, ne milostné psaníčko. Mysli na své čtenáře, představ si, že jsou ospalí, líní, nebo že někam pospíchají – vhodným formátováním jim můžeš zabránit v úvaze „moc dlouhé, to se mi nechce číst“.

Do titulku článku ani do stručné upoutávky nepatří pozdravy, ani jiná vata. Titulek má být jasný, stručný, jednoznačný, úderný! Zbytečná slova jsou zbytečná.

6. Mimo dohodnuté případy nejsou dovolené články s komerčním podtextem

Alíkoviny nejsou určené pro bezplatné zveřejňování inzerce. Chceš-li pozvat čtenáře na nějakou placenou akci, nebo jim doporučit zakoupení úžasného výrobku, kontaktuj předem vedení Alíka a dohodneme se na podmínkách.


Doporučení

  • Piš o něčem, čemu rozumíš. Neopisuj nudné učebnice.
  • Zkus v závěru článku položit otázky, které rozproudí diskusi.
  • Internet není z papíru, text můžeš zpestřit videem z YouTubu.
  • Článek si připravuj v textovém editoru, sem pošli až finální verzi. Dodatečné úpravy jsou sice možné, ale mohlo by se ti stát, že tvůj rozpracovaný pokus někdo smaže dřív, než ho dopracuješ.


Časté dotazy

Kdy můj článek vyjde?
Přes odkaz Tvé články v menu Alíkovin se dostaneš na seznam všech svých poslaných článků. V něm uvidíš, na kdy je vydání nového článku naplánované (pokud už je naplánované), nebo zda je smazaný.

Obvykle vychází jeden článek denně a vydávání je naplánované přibližně na týden dopředu. Pořadí článků ale může redakce kdykoliv změnit.

Pokud chceš psát článek k nějakému určitému dni nebo na aktuální téma (např. významný svátek nebo sportovní událost), zašli ho s dostatečným (tj. zpravidla nejméně týdenním) předstihem. Psát například až 1. června ráno článek o tom, že se slaví Den dětí, nemá smysl.

Můžu zaslaný článek dodatečně upravovat?
Pokud nemá určené datum vydání a není smazaný, tak můžeš měnit cokoliv kromě nadpisu. Mazat články a měnit nadpis nebo datum vydání může jen redakce.

Jde do článku vložit víc obrázků?
Ano, jde, ale zatím je to postup, kterému rozumí jen redakce. Chceš-li dát do svého článku víc obrázků, nahraj ty ostatní do Alíka a požádej v redakční rozpravě o vložení ostatních.

Šlo by smazat můj článek, který je už zveřejněný (nebo zpracovaný redakcí)?
Pouze v naprosto výjimečných případech a jen z velmi vážných důvodů, v ostatních případech nebude na žádosti o smazání brán zřetel. Mysli na to, že to nejsi jen ty sám, kdo má s článkem práci, spoustu času mu věnují i redaktoři a smazáním již zpracovaného článku přijde jejich snaha vniveč. Zveřejněné texty jsou už stejně obvykle archivované ve vyhledávačích a archivech, postrádá tedy smysl předstírat, že nikdy nevyšly, naopak na ně může smazání spíš upoutat více pozornosti.

Kde se dozvím odpovědi na jiné otázky související s Alíkovinami?
Můžeš se porozhlédnout v poradně, viz www.alik.cz/p/alikoviny.
Pokud máš nějaký dotaz týkající se tvého článku, polož ho v redakční rozpravě, která je pod ním.
Pokud máš dotazy k pravidlům, ptej se v diskusi u tohoto článku.

Autor:
» přejít do diskuse

Diskuse k článku  (48)

Příspěvek z 4. srpna 2018 v 18:19.
lékařský v něm napsal:

Ahoj Neto tohle není pole pro Alíkovinu ale Diskuze k Alíkovině. Takže je to mimo téma.

Příspěvek z 30. května 2018 ve 14:14.
Alfa_Beta v něm napsala:

Jo a přihlásí se pod tím dítě

Příspěvek z 29. května 2018 v 7:36.
matisek005 v něm napsal:

Teď by se mohlo třeba nastavit, že to odsouhlasí rodič (To předčítání článku.).