Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Alíkovina

  Pravidla hry Staň se záchranářem

  Pravidla hry Staň se záchranářem.

  Tablety MAXPAD, © GoGEN Maxipes Fík

  Hra má celkem 12 kol, z toho jsou 3 bonusová, v těch je možné získat body navíc. Celkový počet bodů, které můžete získat v 9 oficiálních kolech hry je 112 bodů. Ve 3 bonusových kolech můžete získat body navíc, celkem 38 bodů navíc.

  Proto může být celkový počet získaných bodů ve hře i vyšší než 112 bodů, maximální počet získaných bodů (včetně bonusových) je 150.

  Pokud chcete získat jakoukoliv cenu, je potřeba nasbírat nadpoloviční počet bodů. To znamená, že:

  • Jednotliví hráči musí získat alespoň 57 bodů z celkových 112
  • Třídy musí získat společně 56 bodů za každého žáka ve třídě a alespoň 1 bod navíc.

   Příklad:
   Ve třídě je 20 žáků.
   Celkem může třída v 9 kolech získat 2.240 bodů (20 x 112 bodů).
   Aby třída hrála o jakoukoliv cenu, je potřeba, aby společný bodový zisk jejích žáků činil alespoň 20 x 56 bodů a 1 navíc, to je celkem 1.121 bodů.

  Kompletní pravidla hry

  I. Obecná ustanovení

  1. Soutěž "Alíkova soutěž" (dále také jen "soutěž") probíhá na území České republiky.
  2. Účastníkem hry pro jednotlivce se stává každý návštěvník www.alik.cz, který akceptuje pravidla soutěže, zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky a splní další podmínky a úkoly uvedené u jednotlivých soutěžních kol, stanovišť herního plánu.
  3. Účastníkem hry pro třídy se stává třída, kterou registruje učitel či jiný pedagogický pracovník prostřednictvím přihlašovacího linku rozesílaného elektronickou poštou všem základním školám registrovaným v oficiální databázi MŠMT. Součástí registrace je počet žáků třídy. Tento počet je závazný pro výpočet cílového limitu potřebného k zařazení do hry o ceny. Hra pro třídy je určena výhradně pro 1. - 5. stupeň základních škol.
  4. Účastníci hry pro jednotlivce mohou současně sbírat i body pro svou třídu, pokud se ke své třídě přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
  5. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA").
  6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
  7. MAFRA si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
  8. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
  9. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
  10. Hry o ceny se zúčastní každý účastník, který projde úspěšně interaktivní hrou, která je nedílnou součástí soutěže, odpoví na soutěžní otázky a splní všechny další podmínky a úkoly stanovené v úkolech hry. Podmínkou pro zařazení do hry o ceny je zisk nadpoloviční většiny všech bodů, které jsou ve hře k dispozici.
   V případě hry pro jednotlivce platí, že minimální počet bodů pro získání jakékoliv ceny je 57 ze 112 možných.
   V případě hry pro třídy platí, že minimální celkový počet bodů získaných pro třídu musí být větší, než polovina všech bodů, kterých by společně mohli dosáhnout všichni žáci třídy.

   Příklad:
   Učitel do hry registroval třídu se 20 žáky.
   Celkem tak třída může získat 20 x 112 bodů, to je 2.240 bodů.
   Aby se třída zúčastnila hry o ceny, musí její aktivní hráči získat společně alespoň 1.121 bodů.
  11. Do celkového počtu získaných bodů se započítávají i body získané v bonusových kolech.
  12. Ceny budou rozděleny podle pravidel mezi účastníky soutěže, kteří vyhoví všem jejím podmínkám.
  13. Informace o cenách bude zástupci výherců a jednotlivým výhercům zaslána elektronickou poštou.
  14. Výhry nad 10.000,- Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.
  15. Účastník soutěže tímto poskytuje MAFRA souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti MAFRA poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
  16. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využila pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

  II. Základní mechanismus soutěže

  1. Soutěž bude probíhat v termínu od 28.3.2014 do 12.6.2014 na stránkách www.alik.cz.
  2. Úkolem soutěžících je úspěšné absolvování interaktivní hry, která je nedílnou součástí hry, zodpovězení všech soutěžních otázek, z nich každá má více variant odpovědí a splnění dalších soutěžních úkolů.
  3. Účastník soutěže odpoví na otázky a stiskne tlačítko "Odeslat". V případě, že účastník zodpoví tímto způsobem správně více než polovinu všech otázek ve hře a získá tak nadpoloviční většinu bodů, které lze ve hře získat, tj. alespoň 57 bodů, postupuje do slosování o ceny.
  4. Výherce jednotlivých cen vylosuje MAFRA nebo partner soutěže nejpozději do 18.6.2014 a to ze soutěžících, kteří získali alespoň 57 bodů. K losování bude použit generátor náhodných čísel, v případě příhodných podmínek lze nahradit generátor veřejným losováním za účasti partnerů soutěže.
    
  5. Tabulka výher

   Ve hře pro jednotlivce hrajete o následující ceny:

   5.1. Všichni úspěšní účastníci získají e-knihu z knihy.iDNES.cz. Kód ke stažení knihy bude odeslán elektronickou nebo Alíkovskou poštou po skončení hry.

   5.2. Všichni úspěšní účastníci získají dětskou vstupenku na Helicopter Show v Hradci Králové dne 21.6.2014.

   5.3. Ze všech úspěšných účastníků bude vylosováno deset, kteří získají mp3 přehrávač GoGEN Maxipes Fík

   5.4. Ze všech úspěšných účastníků bude vylosováno deset, kteří získají mp3 přehrávač GoGEN Maxipes Fík .

   5.5. Ze všech úspěšných účastníků bude vylosován jeden, který získá vyhlídkový let helikoptérou pro 2 osoby v rámci Helicopter Show v Hradci Králové dne 21.6.2014.

   Ve hře pro třídy hrajete o následující ceny:

   5.6. Jedna třída získá tablety MAXPAD GoGEN Maxipes Fík včetně aplikací Záchranného kruhu pro každého žáka ve třídě. Výherce ceny hry pro třídy bude určen losováním ze všech úspěšných účastníků hry. Pro počet získaných tabletů bude závazný počet žáků uvedený v ověřené registraci učitele. Ceny předají zástupci pořadatele do rukou učiteli, který třídu do hry registroval. Ten následně předá ceny jednotlivým žákům. Ceny mohou získat jen ti žáci, kteří jsou uvedeni v třídní knize třídy. Učitel je oprávněn odepřít cenu žákům, kteří se hry úmyslně neúčastnili, případně by z  jiného (např. kázeňského) důvodu výhru neměli obdržet. V takovém případě budou ceny vráceny pořadateli a vylosování budou náhradní vítězové z řad jednotlivých hráčů.

   5.7. Jedna třída získá mp3 přehrávače GoGEN Maxipes Fík  pro každého žáka ve třídě. Výherce ceny hry pro třídy bude určen losováním ze všech úspěšných účastníků hry. Pro počet získaných mp3 přehrávačů bude závazný počet žáků uvedený v ověřené registraci učitele. Ceny předají zástupci pořadatele do rukou učiteli, který třídu do hry registroval. Ten následně předá ceny jednotlivým žákům. Ceny mohou získat jen ti žáci, kteří jsou uvedeni v třídní knize třídy. Učitel je oprávněn odepřít cenu žákům, kteří se hry úmyslně neúčastnili případně si z jiného, např. kázeňského, důvodu výhru nezaslouží. V takovém případě budou ceny vráceny pořadateli a vylosování budou náhradní vítězové z řad jednotlivých hráčů.

   5.8. Jedna třída získá Den s hasiči. Rozhodující pro počet účastníků Dne s hasiči bude počet žáků uvedený v ověřené registraci učitele. Výherce ceny hry pro třídy bude určen losováním ze všech úspěšných účastníků hry. Pokud výherce z jakéhokoliv důvodu cenu odmítne, bude vylosován výherce náhradní.

   5.9. Den s Alíkem v Zoo Praha
   Přibližně 150 tříd (celkem 5.000 dětí) získá možnost navštívit ZOO Praha za 1,- Kč a to v rámci Dne s Alíkem dne 18.6.2014. Podmínkou vstupu do Zoo Praha za 1,- Kč  je úspěšná účast ve hře pro třídy a sběr odložených mobilních telefonů a jejich doručení do Zoo Praha. Vstupenky za 1,- Kč budou v den konání akce k dispozici jen pro takový počet žáků, který bude odpovídat počtu odevzdaných odložených mobilních telefonů. Vstupenky za 1,- Kč budou vydávány do vyčerpání celkového limitu 5.000 vstupenek. 

   Pro vyhodnocení výherců vstupenek budou rozhodující:
   a) Datum registrace třídy učitelem
   b) Počet nasbíraných odložených telefonů
   c) Průměrný počet bodů dosažený třídou ve hře

   Sběrem starých telefonů přispívají účastníci společně na záchranu goril v rámci projektu "Podpořte strážce pralesa". Každý doručený telefon představuje příspěvek do sbírky na pomoc gorilám.
   Více o Dni s Alíkem a podmínkách sběru v rámci stanoviště Zoo Praha na herním plánu.

  III. Předání výher

  1. MAFRA kontaktuje vylosované výherce prostřednictvím e-mailu případně prostřednictví Alíkovy pošty.
  2. Pokud soutěž vyžaduje jako kontaktní údaj email či Alíkovu přezdívku, výherci obdrží písemnou výzvu k vyzvednutí výhry, případně k zaslání instrukcí ohledně převzetí výhry. Výzva bude odeslána na kontaktní údaj uvedený u odpovědi na soutěžní otázku (email/ Alíkova přezdívka), platný v době odeslání výzvy. Pokud výherce neodpoví na výzvu do 14-ti dnů od zaslání oznámení, jeho právo na výhru uplynutím této lhůty zaniká.
  3. Výhra bude doručována na adresu, kterou výherce oznámí emailem či telefonicky, pokud není výslovně stanoveno jinak. Při zasílání zásilek poštou MAFRA odpovídá pouze za předání zásilky držiteli příslušné poštovní licence. Vrácené poštovní zásilky nebudou opětovně zasílány.
  4. V případě osobního předání bude výherci mladšímu 18 let výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
  5. Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

  V Praze, 28.3.2014

  Autor: (13 let)
  » přejít do diskuze

  Diskuze k článku  (1)

  Příspěvek z 16. srpna 2019 v 8:18.
  007mary v něm napsal:

  Krásný článek