Alíkovina

Přehled témat jednotlivých stanovišť hry

vydáno  •  Pro učitele · Pokyny ke stanovištím
Hra je věnována oblasti Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Ta je ve velké míře zakotvena i v upravených rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání platných od září 2013. Hra obsahem navazuje na povinná témata vzdělávání a hravou formou děti (žáky) vede k pochopení a osvojení si potřebných znalostí.

Město v plamenech, © Asociace Záchranný kruh

  1. stanoviště:   Požáry v domácnostech
  2. stanoviště:   Běžná rizika v domácnostech
  3. stanoviště:   Rizika silniční dopravy
  4. stanoviště:   BONUSOVÉ
  5. stanoviště:   Rizika železniční dopravy
  6. stanoviště:   Požáry v přírodě
  7. stanoviště:   Mimořádné události způsobené přírodou
  8. stanoviště:   Mimořádné události způsobené člověkem
  9. stanoviště:   Osobní bezpečí a rizikové chování
  10. stanoviště:   První pomoc

Materiály budou k dispozici vždy současně s otevřením nového stanoviště.

Autor: (13 let)
» přejít do diskuse

Diskuse k článku  (0)

O tomto článku zatím nikdo nediskutuje. Buď první!