Alíkovina

Pták roku - přehled od roku 1992

vydáno  •  Příroda
Od roku 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická kampaň Pták roku. Chce upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec.

Čáp bílý v Blatné na Strakonicku., © Slavomír Kubeš, MAFA

Výbor ČSO každoročně vybírá jeden ptačí druh, který se pro příští rok stává Ptákem roku. Zvolený druh musí splňovat několik kritérií: měl by být veřejnosti sympatický, něčím by pro ni měl být zajímavý (např. způsobem hnízdění), důležité je také aby se s ním lidé mohli snadno setkávat. Rozhodně by to neměl být velmi vzácný ptačí druh či druh žijící skrytým způsobem života.

Většinou se jedná o ptáka, který, ač není příliš vzácný, přesto je něčím ohrožen a zaslouží si tak lidskou pozornost a pomoc. Důležité tedy je, aby tento druh bylo možno snadno sledovat (například jarní přílet či objevení se na hnízdišti) či dokonce se aktivně podílet na jeho ochraně (např. stavba umělých hnízd, hnízdních podložek, vyvěšování budek, přikrmování).

Fotogalerie

Součástí projektu je vydání brožury plné zajímavých informací, fotek a ilustrací, která zájemce dopodrobna seznamuje s vybraným druhem. Od roku 2003 doprovází projekt též řada akcí. Více na webu ČSO (www.birdlife.cz).

Pták roku 1992 – vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

Pták roku 1993 – rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)

Pták roku 1994 – čáp bílý (Ciconia ciconia)

Pták roku 1995 – čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

Pták roku 1996 – ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Pták roku 1997 – sova pálená (Tyto alba)

Pták roku 1998 – koroptev polní (Perdix perdix)

Pták roku 1999 – konipas bílý (Motacilla alba)

Pták roku 2000 – ledňáček říční (Alcedo atthis)

Pták roku 2001 – kavka obecná (Corvus monedula)

Pták roku 2002 – poštolka obecná (Falco tinnunculus)

Pták roku 2003 – vrabec domácí (Passer domesticus) více

Pták roku 2004 – rorýs obecný (Apus apus) více

Pták roku 2005 – skřivan polní (Alauda arvensis) více

Pták roku 2006 – orel mořský (Haliaeetus albicilla) více

Pták roku 2007 – slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

Tetřev hlušec - pták roku 2012. Titulní strana brožury, kterou vydala Česká

Pták roku 2008 – racek chechtavý (Larus ridibundus)

Pták roku 2009 – skorec vodní (Cinclus cinclus)

Pták roku 2010 - kukačka obecná (Cuculus canorus

Pták roku 2011 - strnad obecný (Emberiza citrinella)

Pták roku 2012 - tetřev hlušec (Tetrao urogallus)

Další zajímavé články:

Autor:
» přejít do diskuse

Diskuse k článku  (0)

O tomto článku zatím nikdo nediskutuje. Buď první!