Alíkovina

Soutěž Internet – svět, který pomáhá i ubližuje

vydáno  •  Internet
A mám tu další soutěž, v které mohou své dovednosti předvést především ti, kteří rádi píší. Vaším úkolem je vytvořit práci z prostředí internetu. Můžete vycházet ze zkušeností vlastních nebo kamarádů a popisovat veselé i smutné příhody, se kterými se na internetu mladí potkávají. Zvláštní cenou bude odměněn nejlepší příspěvek, který na příkladu ze života popíše nebezpečí, kterým jsou mladí na internetu vystaveni a ukáže způsob, jak jim čelit. Příběhy mohou být veselé i smutné.

Téma literární soutěže pro rok 2007 zní: Internet – svět, který pomáhá i ubližuje. Cílem je vytvořit psaný text o internetu a jeho dobrých nebo špatných vlastnostech. V textu mohou vystupovat lidé i nadpřirozené bytosti, které mohou lidem pomáhat při internetových dobrodružstvích, komunikaci s přáteli i zloduchy, v zábavě nebo hledání informací, poučení nebo boji proti nebezpečím a hrozbám, které mohou na internetu vycházet i od jiných lidí.

Vítězná práce bude obsahovat zajímavý příběh, který souvisí s problematikou bezpečnějšího užívání internetu, a bude ilustrována alespoň jedním akčním obrázkem.

Forma zpracování může být libovolná - prozaické vyprávění, pohádka, poesie nebo třeba komiks.

Pravidla soutěže
Soutěž je určena mladým autorům ve věku 10 – 16 let (žáci 5. - 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

Rozsah práce Maximální rozsah práce je omezen na 2000 slov (zhruba 5 - 7 stran A4 včetně obrázků).

Uzávěrka soutěže: Veškeré příspěvky musí být doručeny v digitální formě nejpozději dne 31. května 2007. Lze je poslat emailem na adresu soutez@saferinternet.cz. K odeslání lze využít také adresu alik.soutez@idnes.cz, protože dětský server Alík se stal jedním z partnerů soutěže!

Podmínky účasti v soutěži
Pro zařazení příspěvku do soutěže je vyžadován písemný souhlas autora (autorů) se zveřejněním jejich práce a svolení k použití vytvořených ilustrací nebo portrétu hrdiny povídky jako maskota bezpečnějšího internetu v rámci projektu Saferinternet.cz.

Autorská práva
Povídky musí respektovat autorská práva, nesmí prokazatelně využít cizích dříve publikované náměty nebo ilustrací.

Požadované údaje
Soutěžící musí společně s vlastním příspěvkem (název) zaslat kontaktní údaje svoje (jméno, e-mail, telefon) a své školy (název a adresa školy, třída, jméno a příjmení třídního učitele, e-mail a telefon) nebo rodičů či jiné dospělé kontaktní osoby (jméno a příjmení, adresa, telefon). Organizátor se zavazuje, že tyto údaje nebudou komerčně zneužity ani poskytnuty třetím osobám.

Hodnocení
Vyhodnocení soutěžních příspěvků provede porota soutěže, jejíž složení bude zveřejněno nejpozději v den uzávěrky soutěže. Nejlepší tři příspěvky v každé kategorii budou vyhlášeny do konce srpna 2007 a v září 2007 proběhne vyhlášení vítězů národního kola soutěže (finále).

Hodnotící kritéria

 1. Originalita a kreativita
  Originalita je důležitým kritériem hodnocení soutěžních příspěvků. Toto kritérium zahrnuje vyjádření vlastních prožitků mladého vyprávěče a také míru jeho obrazotvornosti. Povídky musí mít vztah k problematice internetu.
 2. Poutavost, jazyk a plynulost vyprávění
  Vyprávění má obsahovat zajímavé myšlenky, nápady a mít zápletku, která dokáže uchvátit, odpovídající závěr a logickou návaznost událostí. Postavy mají být portrétovány prostřednictvím akce a dialogu, ne pouhým popisem. Bude se hodnotit také použití jazyka, mluvnickou správnost, konstrukce vět, bohatost vyjadřování s ohledem na věk autora.
  Z hlediska hlavních cílů vyprávěčské soutěže bude mít větší váhu posouzení obsahu než formy vyjádření a jeho mluvnické správnosti.
 3. Použití grafiky, barevnost a design ilustrací
  Hodnoceny budou jen povídky, které budou obsahovat alespoň jeden obrázek ilustrující příběh a portrét hlavního hrdiny, který se může stát maskotem bezpečnějšího internetu. Kreativita je důležitější než písemná forma, proto budou bodově zvýhodněna vyprávění obsahující vlastní ilustrace, grafiku.

Zvláštní cena
Může být udělena za nejvíce vynalézavé technologické řešení při prezentaci vyprávění. Zohlední přiměřenost použité technologie, kreativitu a také zkušenosti autora (autorů). Pro posouzení příspěvků vyjádřených čistě grafickou formou bude ovšem požadován jejich stručný popis nebo obsah.

Finále soutěže
Finále se uskuteční tradičně v rámci festivalu Jičín-město pohádky v září 2007 v Městské knihovně v Jičíně. Finalisté se budou moci vzájemně seznámit, podělit se svými zkušenostmi a zážitky.

Finalisté soutěže budou odměněni věcnými cenami a jejich práce budou zveřejněny.

V roce 2006 proběhla soutěž na téma Můj internetový ochránce. Zadáním soutěže bylo vytvořit, popsat a nakreslit svého vlastního hrdinu s kouzelnými vlastnostmi, který se dětem líbí a je schopen chránit je při jejich internetových dobrodružstvích. Povídky finalistů soutěže jsou zveřejněny na stránkách www.saferinternet.cz.

Autor: