Alíkovina

Ubližujeme Zemi?

vydáno  •  Příroda
Jaký vliv mají lidé na planetu Zemi? Pomáháme jí, nebo ji naopak ničíme? A jaké má vlastně naše planeta problémy?

ozon, freon, © Profimedia.cz

Lidé se na planetě Zemi objevili zhruba před 65 milióny let. Jejich vývoj (viz. článek Tajemství lidského mozku) a zdokonalování se ve výrobě zbraní, strojů aj., vedl k velkým změnám v chování naší planety, které odhalujeme nejvíce v posledních letech. Těmito změnami se zabývá věda zvaná ekologie - zkoumá vliv člověka na přírodu, vztahy v přírodě mezi živočichy, rostlinami, v lesích, nebo v mořích, prostě všude.

Každý živočich nebo rostlina má v místě svého růstu vše, co potřebuje k životu: přísun vody, potravy, tepla, slunečního záření aj., některé věci člověk nemůže nebo nechce ovlivnit. Někdy se ale stává, že uměle zasahuje do toho, co příroda zamýšlela trochu jinak.

Například pokácí lesy a použije tuto plochu pro stavbu lidských obydlí. Samozřejmě, že tohoto zásahu je občas potřeba, protože lidí pořád přibývá, častokrát je to ale spíše na škodu. Velkým problémem je také znečištění krajiny. Spousta rostlin takto zničených, živočichů vypuzených ze svého území, se už nikdy nevrátí a když jinde nenajdou stejné, nebo podobné podmínky pro život, začne jich ubývat.

Tím se z nich stávají ohrožené druhy zvířat a rostlin, které pak musí být přísně chráněné zákonem. O to se zasluhují právě ekologové svou snahou o udržení rovnováhy v přírodě. Na druhou stranu však také existují lidé, kteří jejich snahu nechápou, nebo je jim jedno jak naše planeta trpí.

Co člověk na Zemi znečišťuje především:

  • Čisté ovzduší je pro člověka důležité, ale chováme se jakoby nám vůbec nevadilo, že si jej sami znečišťujeme. Tak např. ježděním v autech, která výfukem do ovzduší vypouštějí spoustu škodlivin (oxid uhličitý, methan, olovo atd.), nesprávným spalováním různých nebezpečných látek, používáním sprejů, které obsahují freon... na tomto příkladu je dobře vidět, jak vše se vším souvisí.

    Tyto škodliviny ovlivňují atmosféru (vzdušný obal Země, díky němuž můžeme dýchat), na různých místech ji mohou ztenčovat, nebo úplně zničit. Tyto díry pak propouštějí škodlivou složku slunečních paprsků (tzv. „UV záření“), před kterou nás atmosféra chránila a my můžeme onemocnět např. rakovinou kůže (když jsme dlouho nechráněni na sluníčku), nebo můžeme mít různé zrakové potíže.

    Jiným problémem, který souvisí se znečišťováním ovzduší, je celkové oteplování planety, způsobené škodlivinami v atmosféře. Ty naopak vytvářejí jakýsi podivný obal, díky kterému se pak naše planeta chová jako jeden velký skleník. Určitě víš, že se skleníky na zahradách staví proto, aby udržovaly teplo uvnitř pro teplomilné rostliny.

    Od toho také vznikl název našeho problému „skleníkový efekt“. Tento způsobuje, že ledovce na pólech pomalu, ale jistě roztávají a odpařují se, jako vařící se voda. Tím se zmenšuje zásoba pitné vody velice důležitá pro přežití (člověk bez vody vydrží pouze 3 dny!).
  • Voda je znečišťována chemikáliemi, které čističky odpadních vod klidně propouštějí do řek, chemickým průmyslem, loděmi jež jsou na motorový pohon, či tankery, které mívají často nehody a jejich náklad - ropa a chemikálie se tak dostanou do moře.

    S tím souvisí i znečišťování půdy. Zemědělství se pro větší výdělek snaží vypěstovat co nejvíce, a tak potřebuje hnojivo, to je však téměř vždy uměle vytvořené a škodlivé. I když se ti zdá, že to ničemu neškodí, existují tzv. „podzemní vody“, kterými se tyto škodliviny dostanou až do řek a moří, kde díky nim umírají zvířata. Stejně tak škodlivé jsou skládky odpadů.
To vše se však začalo dít už dávno a teprve v posledních letech se dá říct, že se lidstvo těmito problémy začalo opravdu zabývat. Zda to ale bude stačit a zda všichni uděláme něco pro to, aby naše planeta zůstala taková jaká je i pro další generace, to záleží na každém z nás. Začít můžeš třeba tím, že budeš poctivě třídit odpad :-)

Další zajímavé články:

Autor:
» přejít do diskuse

Diskuse k článku  (1)

Příspěvek z 9. srpna 2008 ve 13:42.
Pinckař v něm napsal:

________________________________

Ten kdo odhazuje odpadky v lese je zruda!!!!
55555555555