Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Alíkovina

  Věk aneb level up v právu

  vydáno

  Chceš vědět, co můžeš dělat za pár let nebo co máš již povoleno dle práva? Zajímá tě, odkdy můžeš pracovat? Všechno z toho najdeš tady!

  Narozeninový dort, © Pexels

  6. level

  V tomto věku musí dítě začít chodit do školy, pokud mu není povolen takzvaný „odklad“. Ve škole stráví minimálně dalších 9 let.

  12. level

  Ve věku 12 let je třeba souhlas dítěte s osvojením (adopcí). Před tímto věkem soud určí opatrovníka, který souhlas dá jen tehdy, je-li to v zájmu dítěte.

  Dítě starší 12 let je dle českého práva schopno přijmout a vytvořit si vlastní názor. Je schopno tento názor sdělit v otázkách rozhodování soudu o rozsahu rodičovské odpovědnosti nebo způsobu, jakým ji mají vykonávat. Obdobně před tímto věkem určuje soud opatrovníka.

  Soud může dítěti staršímu 12 let uložit ochrannou výchovu, jestliže dítě spáchalo čin, který naplňuje podstaty trestného činu. Nejčastěji ji soud ukládá v případě, že dítě spáchalo čin, za který by jinak hrozil výjimečný trest (odnětí svobody na více než 20 let nebo doživotí).

  13. level

  V tomto věku vzniká (ve většině případů) „deliktní způsobilost“. Dítě starší 13 let má dostatečné mentální schopnosti, aby rozeznalo protiprávnost jeho činu. V tomto věku je tedy odpovědné za škodu, kterou může způsobit. Před tímto věkem je odpovědna za škodu osoba, která u dítěte zanedbala náležitý dohled.

  14. level

  V tomto věku je potřeba svolení nezletilého pro jeho operaci (v právu označené „zasažením do integrity“). Nesouhlasí-li nezletilý, operace se neprovede, i kdyby to chtěl zákonný zástupce. Jen soud může nařídit provedení operace.

  15. level

  Osoba starší 15 let má povinnost si zažádat o občanský průkaz. Je třeba souhlas dítěte ke změně jeho příjmení, pokud si to přejí rodiče. Tímto věkem vzniká trestní odpovědnost; osoba starší 15 let může být stíhána za provinění (trestné činy).

  Může mít legální pohlavní styk, pokud je druhé osobě též více jak 15 let.

  Dítě již může vykonávat závislou práci, dokončilo-li školní docházku. Od tohoto věku tedy lze mít brigády i pracovní poměr.

  Lze si i zažádat o řidičský průkaz AM – motorová vozidla nepřevyšující rychlost 45 km/h.

  16. level

  Dítě starší 16 let si může zažádat o přiznání svéprávnosti. S tím se pojí i možnost uzavřít manželství se souhlasem soudu.

  Žena starší 16 let nevyžaduje souhlas zákonných zástupců k umělému ukončení těhotenství.

  18. level

  Člověk se automaticky stává plně svéprávným, získává právo volit, koupit si a užívat alkohol, cigarety nebo jiné věci podmíněné věkovou hranicí 18 let. Získává oprávnění zažádat si o zbrojní průkaz i řidičský průkaz na „auta“ a právo volit ve volbách obecních, krajských, senátních, prezidentských i ve volbách do Poslanecké sněmovny. Většina zákonů bere člověka staršího 18 let jako „dospělého“.

  V celém období od narození až po 18 let je možné uzavírat různé smlouvy, nebrání-li tomu nedostatečná vyspělost nezletilého. Zákon nezná přesné milníky. Díky tomu si může 3leté dítě koupit bonbón v obchodě, ale ne auto, 12leté dítě si může koupit větší nákup školních potřeb, 16leté dítě kolo. Na otázku „mohu si koupit x?“ je odpověď tedy „možná“; myslí si ostatní, že jsi dostatečně rozumově vyspělý, aby sis danou věc koupil? Pokud ano, tak nejspíš můžeš!

  Autor:
  » přejít do diskuse

  Diskuse k článku  (9)

  Příspěvek z 25. června 2022 v 19:40.
  Yaboiii v něm napsal:

  -MM-
  Nevidím odpovědi v poradně, které zmiňují 12. level, ani nevím, co pod pojmem „brigáda“ přesně v právu myslíš (když jde o věci pod 15. level). U práce stanoví občanský zákoník: „§ 34

  Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem.

  § 35

  Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.

  Dále je dětská práce zakázaná právem EU (třeba Listina základních práv EU). U umělecké, kulturní, ... činnosti se jedná o speciální úpravu. Vyžaduje se souhlas krajského Úřadu práce, musí se dokládat i potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte - to ale není limitovaný na 12. level.

  Ale jinak pravda, od 40. levelu může být člověk zvolen senátorem, prezidentem, ale i ústavním soudcem. od 21. levelu pak poslancem. A děkuji za každou kritiku. :)

  Příspěvek z 25. června 2022 v 15:36.
  –MM– v něm napsal:

  Od 12. levelu jsou také povolené nějaké brigády, to se často řeší v poradně.

  Od 40. levelu může být člověk zvolený senátorem nebo prezidentem.

  Rokio v něm napsal:

  Výborný článek.