Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Alíkovina

  Znečištění ovzduší a faktory, které ho ovlivňují

  vydáno  •  Ekologie

  Vzduch nevidíme, a pokud nezafouká vítr, ani ho nevnímáme. Dýcháme směs plynů – z 78 % dusík, z 21 % kyslík a z 1 % další plyny včetně vzácných, z toho asi 0,04 % oxid uhličitý. Někdy ve vzduchu mohou být i škodlivé látky, které mohou mít vliv na zdraví. Znečištění ovzduší se týká nás všech, a každý může nějak pomoct, třeba jen tříděním odpadu.

  Znečištění ovzduší, © Kattynka

  Téměř 2,5 milionů životů ročně si vyžádají nemoci dýchacího ústrojí a související choroby, které jsou důsledkem znečištěného vzduchu. Škodliviny obsažené ve vzduchu se nacházejí jak uvnitř domů, tak i venku. Antropogenními (lidské znečištění) zdroji znečištění jsou hlavně emise z automobilů a továren. Také existuje znečištění přirozeného původu, jako jsou částice a plyny ze sopečných erupcí.

  Písečné a prašné větry

  - písečná bouře – Pouště jsou velmi větrná místa. Vítr o rychlosti více než 24 km/h dokáže zvednout zrnka písku až do výšky 1-2 metrů a vodorovně je přenášet. Dokonce i slabší vítr je schopen částice suché půdy změnit na oblaka prachu. Písečné bouře způsobuje v Egyptě vítr zvaný Khamsin, vanoucí přibližně 50 dní v roce. Kvůli silným bouřím jsou tu uzavírána letiště a dochází k materiálním škodám.

  Písečná bouře v Egyptě

  - prašný vír – Prach, listí a další jsou spolu s horkým vzduchem hnány ve spirále vzhůru. Tímto se prach a další složky rozvíří po celých městech a znečistí ovzduší. Vdechnutí písku, prachu, smogu či jiných nečistot má několik lehkých i vážných zdravotních důsledků.

  Znečištění ovzduší : zdravotní důsledky

  Mexiko

  Před necelými třiceti lety bylo Mexiko považováno za jedno z nejčistších měst na světě. Nyní je však jedním z nejvíce znečištěných. Metropoli pravidelně pokrývá silná vrstva smogu a sopky v pozadí jen těžko rozpoznat.

  Nezdravá doprava

  Výfukové plyny motorových vozidel obsahují složenou směs z potenciálně patogenních chemických látek vznikajících při spalování paliv. Tyto látky zahrnují benzen, oxid dusičitý, oxid siřičitý, polycyklické uhlovodíky či formadehyl, které se mohou dostat dýchacím systémem do krevního oběhu. Dopravní policisté v Kalkatě nosí respirátory, aby zamezili množství vdechnutých chemikálií ze znečištěného ovzduší.

  Kyselý déšť

  Ačkoli je vědecky prokázána přítomnost kyselých dešťů již v polovině 19 století, až do 60. let minulého století nebyly považovány za ekologický problém. Kyselé deště vznikají především chemickými reakcemi v atmosféře mezi jednotlivými škodlivinami (populanty), zejména mezi oxidem siřičitým a oxidy dusíku pocházejícími z průmyslu a automobilové dopravy. Kyselé deště patří k jedněm z prvních ekologických problémům na regionální úrovni.

  • příčina a důsledek – Vzdušné populanty, sluneční záření a další atmosférické složky se účastní na vzniku kyselých srážek. Ty potom dopadají na pevninu i na moře, kde škodí organismům i jejich životnímu prostředí. Kyselé deště také urychlují chátrání staveb v městských oblastech.
  • úhyn lesa – Lesy ve vyšších nadmořských výškách jsou více zranitelné kyselými dešti, jež ničí jejich listy či jehlice, a kvůli okyselené půdě hynou i další rostliny. Opad listů a jehlic (defoliace) byl příčinou úhynu smrkového porostu ve východní Evropě.

  Kyselé deště

  Faktory, které ovlivňují ovzduší

  Znečištění ovzduší se dá třídit na několik druhů. Podle konkrétního místa, odkud jsou uvolňovány znečišťující látky do ovzduší

  • zdroje primární – Spočívají v uvolňování populantů. Jako je oxid uhelnatý, nebo oxid siřičitý.
  • zdroje antropogenní – Jsou vytvořeny a způsobovány lidmi. Velké rozpětí znečišťujících látek je spojené se spalováním různých paliv, jako je benzín, dřevo, uhlí, plyn. Ovzduší znečišťují i průmyslové areály výrobou železa, tepelné elektrárny, jaderné elektrárny, vypalování lesů a porostů, doprava, místa spalování fosilních paliv, spalování materiálů v kamnech a krbech, vojenské zkoušky používání jaderných nebo toxických zbraní, skládky, kouření, těžba.
  • přírodní zdroje – Existuje i mnoho přírodních zdrojů, které znečišťují ovzduší. Volně žijící sudokopytníci, kteří vydechují oxid uhličitý, radioaktivní plyn, který se uvolňuje že zemské kůry. Kvůli sopečné aktivitě se uvolňuje popel, sloučeniny síry nebo chlóru a dochází k tepelné zátěži. Při sesuvech půdy, zemětřesením, ale i větrem či tornády.

  Odkazy

  • ABC svět v otázkách a odpovědích str. 14/15
  • Ottova obrázková encyklopedie stř. 297- 541

  https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Zne%c4%8di%c5%a1t%c4%9bn%C3%AD_ovzdu%C5%A1%C3%AD

  Autorka: (13 let)
  » přejít do diskuse

  Diskuse k článku  (5)

  Příspěvek z 21. května v 6:41.
  Bětka_H v něm napsala:

  Líbí se mi článek 5 🐾

  Příspěvek z 7. května v 16:14.
  Kattynka v něm napsala:

  Jsem ráda, že se vám článek líbil, původně to byl referát na chemii.

  Příspěvek z 5. května v 10:56.
  Tomášek_Spongebob v něm napsal:

  pravda ale dávám 5 tlapek