„A babičko, proč máš tak velké zuby?“ – napiš odpověď

Nástěnku založil ráculka dne 29. ledna 2007, je v sekci Vtipy a obsahuje 3478 příspěvků.

Nový příspěvek:

Přispívat mohou jen přihlášení uživatelé.

Pokud máš účet, , pokud ne, můžeš se zaregistrovat.

Příspěvek z 20. května 2008 ve 14:26.
dadycool v něm napsal:
Abych mohla jíst aspoň tu bábovku kterou furt peče twoje matka!!!Je hrozně tvrdá!!!xD..........
Příspěvek z 19. května 2008 v 19:33.
Lordka_ze_Selen v něm napsal:
protože po dědovi mi zůstala jeho zubni proteza a kdyz jsem si tu svoji rosedla tak sem si vzala tu jeho
Příspěvek z 19. května 2008 v 18:40.
faluco10 v něm napsal:
ABICH TE ZLEDL
Příspěvek z 19. května 2008 v 16:56.
Imrich v něm napsal:
protože mi staré vipadli!
Příspěvek z 19. května 2008 ve 14:30.
matys4 v něm napsal:
protože proto a muze ti to byt jedno ja ti taky nerikam ze mas malou p i c u
Příspěvek z 19. května 2008 ve 14:16.
---------gogon4 v něm napsal:
mám velkou protézu
Příspěvek z 19. května 2008 ve 12:15.
persefona v něm napsal:
protoze moje mama je kobyla
Příspěvek z 18. května 2008 v 19:52.
soks v něm napsal:
Aby mě nesmrdelo z huby!!!
Příspěvek z 18. května 2008 v 19:04.
TerkaL v něm napsal:
Protože je mám a mít budu všechny sním nikoho nenechám zuby nedám kosti nechám a mozek vyplivnu!A tebe!-SNÍM!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Příspěvek z 18. května 2008 v 19:01.
TerkaL v něm napsal:
Protože ................protože..........................??????Každý vimýšlí jenom hlouposti!!!!!!!!!A já asi taky:Mám velký zuby protože jsem postižená-řekla babička a karkulka ji proto snědla!
Příspěvek z 18. května 2008 v 18:39.
---cat-girl--- v něm napsal:
pro krásný a nepřehlédnutelný úsměv
Příspěvek z 18. května 2008 v 17:53.
Dreamer11 v něm napsala:
abych mohla jíst tatranky na šířku!!!!!a neptej se tek blbě!
Příspěvek z 18. května 2008 v 17:20.
Cornelie99 v něm napsal:
budeš si psát
Příspěvek z 18. května 2008 v 17:19.
Cornelie99 v něm napsal:

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´X´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´X´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´X´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´X´´´´´´¶¶¶´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´


Příspěvek z 18. května 2008 ve 14:53.
Bublinka1996 v něm napsal:
Aby se mohla ptát
Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:52.
Kajka6004 v něm napsal:
Zná někdo Martina Knopa ze ZŠ I.Sekaniny z 5.B at´ napíše mi do pošty.
Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:34.
jenifr v něm napsal:
protože jsem de..l
Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:21.
soks v něm napsal:
protoze chci sežrat celej svět!!!A to i mě,ostatní lidi a sama sebe????NO JASSSSNE ZE JO A TAHNI K SOBě!!!KArkulka de domu a řika si:TA babička je a le blazen,ona chce snist sama sebe!!!!!a rekne to doma mamince a maminka řiká:no s tim táhni k sobě to myslela jako dveře!!!!
Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:15.
soks v něm napsal:
"Abych si nemusela kupovat drahou vrtačku a nebud zvedava!!!!!A co potrebujes vrtat,babicko????Nejdriv tebe a pak te sežrat!!!!!!!!!!!
Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:08.
poupě16 v něm napsal:
protoze mam moc velkou zubni protezu
Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:04.
123a v něm napsala:
protože mi narostli
Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:00.
123a v něm napsala:
protože mám umělé
Příspěvek z 18. května 2008 v 11:44.
dadycool v něm napsal:
Aby se na Alíkovi měli na co ptát a o čem si psát a přemejšlet....xD☺☺☺
Příspěvek z 18. května 2008 v 11:34.
GabrielaVanesa- v něm napsal:
no karkulkomám střevní chřipku museli mi zuby zvěčit!!!!!!!!
Příspěvek z 18. května 2008 v 10:42.
anninna v něm napsal:
abych mohla lip jist
Příspěvek z 18. května 2008 v 10:20.
1veronika v něm napsal:
Abych tě mohla sníst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Příspěvek z 18. května 2008 v 9:45.
Evka456 v něm napsal:
protože jsem si je nechala zplastikovat
Příspěvek z 18. května 2008 v 7:55.
mlicko v něm napsal:
protoze si necitim zubi
Kdo si nástěnku oblíbil?