„A babičko, proč máš tak velké zuby?“ – napiš odpověď

Nový příspěvek:

Přispívat mohou jen přihlášení uživatelé.

Pokud máš účet, , pokud ne, můžeš se zaregistrovat.

Příspěvek z 20. května 2008 v 17:29.
werushka93 v něm napsal:

www.werushka93.estranky.cz, www.superholky.estranky.cz, www.super-holky.estranky.cz NA TĚHLECH WEBECH NAJDEŠ TO NEJLEPŠÍ O NEJNOVĚJŠÍCH SERIÁLECH, HERCÍCH, HUDBU, PÍSNIČKY... A SPOUSTU DALŠÍ ZÁBAVY!!!

Příspěvek z 20. května 2008 v 16:20.
Gábi1997 v něm napsal:

víš každý má zuby

Příspěvek z 20. května 2008 ve 14:26.
dadycool v něm napsal:

Abych mohla jíst aspoň tu bábovku kterou furt peče twoje matka!!!Je hrozně tvrdá!!!xD..........

Příspěvek z 19. května 2008 v 19:33.
Lordka_ze_Selen v něm napsal:

protože po dědovi mi zůstala jeho zubni proteza a kdyz jsem si tu svoji rosedla tak sem si vzala tu jeho

Příspěvek z 19. května 2008 v 18:40.
faluco10 v něm napsal:

ABICH TE ZLEDL

Příspěvek z 19. května 2008 v 16:56.
Imrich v něm napsal:

protože mi staré vipadli!

Příspěvek z 19. května 2008 ve 14:30.
matys4 v něm napsal:

protože proto a muze ti to byt jedno ja ti taky nerikam ze mas malou p i c u

Příspěvek z 19. května 2008 ve 14:16.
---------gogon4 v něm napsal:

mám velkou protézu

Příspěvek z 19. května 2008 ve 12:15.
persefona v něm napsal:

protoze moje mama je kobyla

Příspěvek z 18. května 2008 v 19:52.
soks v něm napsal:

Aby mě nesmrdelo z huby!!!

Příspěvek z 18. května 2008 v 19:04.
TerkaL v něm napsal:

Protože je mám a mít budu všechny sním nikoho nenechám zuby nedám kosti nechám a mozek vyplivnu!A tebe!-SNÍM!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Příspěvek z 18. května 2008 v 19:01.
TerkaL v něm napsal:

Protože ................protože..........................??????Každý vimýšlí jenom hlouposti!!!!!!!!!A já asi taky:Mám velký zuby protože jsem postižená-řekla babička a karkulka ji proto snědla!

Příspěvek z 18. května 2008 v 18:39.
---cat-girl--- v něm napsal:

pro krásný a nepřehlédnutelný úsměv

Příspěvek z 18. května 2008 v 17:53.
Dreamer11 v něm napsala:

abych mohla jíst tatranky na šířku!!!!!a neptej se tek blbě!

Příspěvek z 18. května 2008 v 17:20.
Cornelie99 v něm napsal:

budeš si psát

Příspěvek z 18. května 2008 v 17:19.
Cornelie99 v něm napsal:


´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´X´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´X´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´X´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´X´´´´´´¶¶¶´´´´X´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´


Příspěvek z 18. května 2008 ve 14:53.
Bublinka1996 v něm napsal:

Aby se mohla ptát

Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:52.
Kajka6004 v něm napsal:

Zná někdo Martina Knopa ze ZŠ I.Sekaniny z 5.B at´ napíše mi do pošty.

Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:34.
jenifr v něm napsal:

protože jsem de..l

Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:21.
soks v něm napsal:

protoze chci sežrat celej svět!!!A to i mě,ostatní lidi a sama sebe????NO JASSSSNE ZE JO A TAHNI K SOBě!!!KArkulka de domu a řika si:TA babička je a le blazen,ona chce snist sama sebe!!!!!a rekne to doma mamince a maminka řiká:no s tim táhni k sobě to myslela jako dveře!!!!

Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:15.
soks v něm napsal:

"Abych si nemusela kupovat drahou vrtačku a nebud zvedava!!!!!A co potrebujes vrtat,babicko????Nejdriv tebe a pak te sežrat!!!!!!!!!!!

Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:08.
poupě16 v něm napsal:

protoze mam moc velkou zubni protezu

Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:04.
123a v něm napsala:

protože mi narostli

Příspěvek z 18. května 2008 ve 12:00.
123a v něm napsala:

protože mám umělé

Příspěvek z 18. května 2008 v 11:44.
dadycool v něm napsal:

Aby se na Alíkovi měli na co ptát a o čem si psát a přemejšlet....xD☺☺☺

Příspěvek z 18. května 2008 v 11:34.
GabrielaVanesa- v něm napsal:

no karkulkomám střevní chřipku museli mi zuby zvěčit!!!!!!!!

Příspěvek z 18. května 2008 v 10:42.
anninna v něm napsal:

abych mohla lip jist

Příspěvek z 18. května 2008 v 10:20.
1veronika v něm napsal:

Abych tě mohla sníst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Příspěvek z 18. května 2008 v 9:45.
Evka456 v něm napsal:

protože jsem si je nechala zplastikovat

Příspěvek z 18. května 2008 v 7:55.
mlicko v něm napsal:

protoze si necitim zubi

Kdo si nástěnku oblíbil?

Nástěnka:

Vznikla:
29. ledna 2007 v 0:00
Založil:
ráculka
Obsahuje:
3510 příspěvků