Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Biblické kvízy

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 20. března ve 14:18.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Ta otázka „Proč bychom měli slavit neděli?“ je v daném kontextu zavádějící. Sedmý den bychom měli odpočívat, protože sedmý den odpočíval Bůh po stvoření světa. Ale tím sedmým dnem byla sobota. Neděli slavíme proto, že v neděli (Velikonoční) Ježíš vstal z mrtvých.

  Příspěvek z 20. března ve 14:01.
  PTÁČEKZPĚVÁČEK v něm napsal:

  4 den zelen 5 den slunce a měsíc 6 den člověka a 7 den odpočíval po své práci

  Příspěvek z 20. března ve 13:50.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano
  78. -//- 4. den (2 b.)
  79. -//- 5. den (2 b.)
  78. -//-6. den ( 2 b.)
  79. Co dělal 7. den? Proč bychom měli slavit neděli? (3 b.)

  Příspěvek z 20. března ve 13:43.
  PTÁČEKZPĚVÁČEK v něm napsal:

  za 6 dní první den den a noc druhý den oblohu třetí den souš a moře

  Příspěvek z 20. března ve 13:35.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano
  74. Za kolik dní stvořil bůh sevět? (1 b.)
  75. Co stvořil 1. den? (2 b.)
  76. Co stvořil 2. den (2 b.)
  77. co stvořil 3. den (2.)

  Příspěvek z 20. března v 11:51.
  Rokio v něm napsal:

  Skutky apoštolů (zkratka Sk) je pátá kniha Nového zákona, která popisuje období vzniku a šíření prvotní křesťanské církve, zejména činnost apoštolů Petra a Pavla ve 30. a 40. letech 1. století.
  zdroj: Wikipedie

  Příspěvek z 20. března v 11:21.
  Alpina v něm napsal:

  Popisují vznik církve a její šíření, ale možná toho je více, moc nevím8-o:-)

  Příspěvek z 20. března v 10:59.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano
  73. O čem píší skutky apoštolů? (1-4 b.)

  Příspěvek z 20. března v 8:01.
  Alpina v něm napsal:

  Stráž, kterou poslal sám Pilát.

  Příspěvek z 20. března v 7:49.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano,
  72. Kdo hlídal vchod do hrobu?

  Příspěvek z 19. března v 11:18.
  falllenangel v něm napsal:

  Josef z Arimatie (Evangelium podle Marka) Kapitola 15; verš 43-46

  Příspěvek z 19. března v 11:16.
  Rokio v něm napsal:

  Panna Marie stojí pod křížem spolu s Janem. Ježíš je mrtev, připozdívá se, a tak židé chtějí, aby byl Ježíš sundán z kříže. Jeden člen velerady jménem Josef, ušlechtilý a spravedlivý člověk z Judského města Arimatie, který také očekával Boží království zašel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo, které sňal s kříže a položil do hrobky ve skále, kde nebyl ještě nikdo pochován.

  Před tím než byl Pán Ježíš pochován ho objala jeho maminka a naše maminka Panna Maria. Co asi prožívala ? Jak by bylo matce jejíž dítě úplně nevinné a úplně odevzdané je bito, mučeno, a pak na kříž přibíjeno ? Panna Maria prožívá tuto nesmírnou bolest. Bolestná Matko, tvá duše tone v žalu, a přece se odevzdaně klaníš vůli Otcově. Tvoje srdce je navěky spojené se srdcem Ježíšovým. A proto pokud chceme být pevní ve víře, odevzdejme se Marii naší Matce. Vždyť ona dokázala milovat i ty, kteří zabili jejího syna a veškeré utrpení překonala silnou vírou. Kéž by jsme měli víru jako Maria.

  Příspěvek z 19. března v 11:16.
  Alpina v něm napsal:

  Josef? Nejsem si jistý.:-)

  Příspěvek z 19. března v 11:11.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano
  71. Kdo sundal Ježíše z kříže? (2-3 b.)

  Příspěvek z 19. března v 10:54.
  Alpina v něm napsal:

  Ježíš, Marii a Josefovi, když ho našli v chrámu:-)

  Příspěvek z 19. března v 10:48.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano
  70. Kdo řekl ,,Jakto, že jste mě hledali?’' (2 b.)

  Příspěvek z 19. března v 10:30.
  Alpina v něm napsal:

  Evangelium podle Matouše
  Evangelium podle Marka
  Evangelium podle Lukáše
  Evangelium podle Jana

  Je tím myšleno toto?

  Příspěvek z 19. března v 10:23.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ;-)ano, Jaké je pořadí evangelii v bibli? (4 b.)

  Příspěvek z 19. března v 9:04.
  falllenangel v něm napsal:

  Matouš, Marek, Lukáš a Jan

  Příspěvek z 19. března v 9:02.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  68) Vyjmenujte všechny evangelisty (4 b. ́)

  Příspěvek z 18. března ve 20:29.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano 16 bodů

  Příspěvek z 18. března v 18:59.
  falllenangel v něm napsal:

  1, Podobenství o rozsévači (Matouš kapitola 13; verš 3-9)
  2, Podobenství o koukolu (Matouš kapitola 13; verš 24-29)
  3, Podobenství o hořčičném zrnu (Matouš kapitola 13; verš 31-32)
  4, Podobenství o kvasu (Matouš kapitola 13; verš 33)
  5, Podobenství o pokladu a o perle (Matouš kapitola 13; verš 44-46)
  6, Podobenství o síti (Matouš kapitola 13;verš 47-50)
  7, Podobenství o nemilosrdném věřiteli (Matouš kapitola 18; verš 23-35)
  8, Podobenství o dělnících na vinici (Matouš kapitola 20; verš 1-16)
  9, Podobenství o dvou synech (Matouš kapitola 21; verš 28-32)
  10, Podobenství o vinařích, kteří vraždí (Matouš kapitola 21; verš 33-46)
  11, Podobenství o svatební hostině(Matouš kapitola 22; verš 1-14)
  12, Podobenství o fíkovníku (Matouš kapitola 24; verš 32-36)
  13, Podobenství o správci domu (Matouš kapitola 24; verš 45-51)
  14, Podobenství o deseti pannách (Matouš kapitola 25; verš 1-13)
  15, Podobenství o talentech (Matouš kapitola 25; verš 14-29)
  16, Podobenství o hřivnách (Lukáš kapitola 19; verš 11-27)

  Příspěvek z 18. března v 16:06.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  čas do 19:30

  Příspěvek z 18. března v 11:32.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano
  67) Napište co nejvíc podobenství (stačí název, jedno podobenství 1 bod)

  Příspěvek z 17. března v 18:33.
  JáJá1 v něm napsal:

  B)

  Příspěvek z 17. března v 16:34.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano, 8 bodů
  66) Co bylo dřív? (1 bod)
  a) Smrt krále Davida
  b) Smrt Abšalóma

  Příspěvek z 17. března v 16:31.
  falllenangel v něm napsal:

  stádo vepřů - zlý duch
  genezaretské - jezero
  proměnění - tři stany
  ochrnutý - nosítka
  oko - tříska
  Vzkříšení - Naim
  setník - sluha
  první učedníci - ryba

  Zkusím takhle

  Příspěvek z 17. března v 16:09.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  srry, jo je to tak:-D maš 3 b.
  65) Přiřaď pojmy k sobě (1 dvojice=1bod)
  genezaretské Naim
  vzkříšení stádo vepřů
  první učedníci oko
  tříska sluha
  tři stany nosítka
  ochrnutý proměnění
  zlý duch jezero
  setník ryba

  Příspěvek z 17. března v 16:08.
  falllenangel v něm napsal:

  souhlasím s Pralinkou :)

  Matouš : Kapitola 15 : verš 17-21 .

  „Ale my tu máme“ říkají mu „jen pět chlebů a dvě ryby“. On řekl : „Přineste mi je sem.“ Dal příkaz, aby rozsadili zástupy na trávu a pak vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, pozvedl oči k nebi, pronesl požehnání, potom chleby lámal a dal je učedníkům a oni je dali zástupům. Všichni pojedli a nasytili se a zbylé kousky se odnesly : dvanáct plných košů ! A těch, kdo jedli, bylo asi pět tisíc mužů, nepočítaje ženy a děti.

  Příspěvek z 17. března v 16:03.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Já teda mám dojem, že to bylo spíš 5000 než 500.

  Kdo si nástěnku oblíbil?

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. března v 7:01
  Založila:
  Obsahuje:
  ~ 3 tisíce příspěvků

  Související: