Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Biblické kvízy

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 14. května 2020 v 10:18.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano;-)
  214. Marek 12, 28-35 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 10:15.
  anetahor v něm napsala:

  213: Rozdělení půdy při hospodaření, jaký díl patří komu a jak velký je podíl Hospodina a určení nových měrných jednotek ?;-)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 10:03.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano:->
  213.Ezechiel 45, 1-13 (15 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 9:37.
  JáJá1 v něm napsal:

  Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na sedm let do rukou Midjánc. Ruka Midjánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midjánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích.
  Sotvaže Izrael zasel, přitáhli Midjánci s Amálekem a syny východu a přepadali jej. Položili se proti nim a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci ani býka ani osla.
  Přitáhli vždy se svými stády a stany; přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midjánců úplně zbídačen. I úpěli Izraelci k Hospodinu. Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midjáncům.

  Příspěvek z 14. května 2020 v 9:34.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  JojR^ Klidně stačila ta 1. věta;-)
  212.Soudců 6, 1-7 (20 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 9:32.
  anetahor v něm napsala:

  Ježíš uzdravil slepce;-)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 9:31, upravený vzápětí.
  JáJá1 v něm napsal:

  Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý.Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
  Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ (To jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.
  Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, kdo tu sedával a žebral?“ Jedni říkali: „Je to on.“ Jiní pak: „Není, ale je mu podoben.“ On sám řekl: „Jsem to já.“ I řekli mu: „Jak to, že se ti otevřely oči?“ Odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím.“ Řekli mu: „Kde je ten člověk?“ Odpověděl: „To nevím.“ Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům.

  Příspěvek z 14. května 2020 v 9:18.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  8-PR^
  211. Jan 9, 1-13 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 9:11.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Rozhovor Ježíše s matkou synů Zebedeových, a následně rada, že kdo chce být největší, má být služebníkem ostatních.

  Příspěvek z 14. května 2020 v 9:06.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Skvěle:-) Pište to jen tak stručně, jak pralinka;-) Když to bude delší, stačí jen název např. podobenství, žalmu atd.
  210. Matouš 20, 20-29 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 9:02.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Parametry nově budovaného chrámu.

  Příspěvek z 14. května 2020 v 8:54, upravený po 4 minutách.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  AnoR^8-P
  Rozhodla jsem se, že budeme chvíli hledat v bibli;-)
  Já napíšu nějaký odkaz, vy nápíšete, co se pod ním skrývá, ok?
  209.První královská 6, 2-3 (15b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 8:51.
  JáJá1 v něm napsal:

  Míkol, Merav

  Příspěvek z 14. května 2020 v 8:47.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Je to Ano, nevadí;-)
  208.Napiš jména alespoň 2 Saulových dcer. (5 b. za jednu)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 8:46.
  anetahor v něm napsala:

  207 ne

  Příspěvek z 14. května 2020 v 8:39.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  R^+2 b.
  207.Celý Izrael a Juda Davida miloval. Ano/Ne?

  Příspěvek z 14. května 2020 v 8:21.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Ne.

  Příspěvek z 14. května 2020 v 8:09, upravený vzápětí.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  8-PR^+5 b.
  206.Podařilo se mu to? (2 b)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 8:08.
  anetahor v něm napsala:

  205 kopím

  Příspěvek z 14. května 2020 v 8:05.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  8-DR^+5 b.
  205.Čím chtěl Saul Davida přibodnout ke stěně? (5 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 8:04.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Protože se David stával populárnější než Saul.

  Příspěvek z 14. května 2020 v 8:01.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  8-DR^+4 b.
  204.Proč byl Saul na Davida naštvaný a začal ho nenávidět? (5 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 7:46.
  anetahor v něm napsala:

  203 Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce

  Příspěvek z 14. května 2020 v 7:40.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  R^+2 b.
  *203.,,Saul pobil své - - - - - -, ale David své - - - - - - - - - - - -’'

  Příspěvek z 14. května 2020 v 7:19.
  Pralinka2 v něm napsal:

  C

  Příspěvek z 14. května 2020 v 6:26, upravený vzápětí.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  202.David donesl do Jeruzaléma: (2 b.)
  a)Goliášovu ruku
  b)Goliášovu nohu
  c)Goliášovu hlavu
  d)Goliášovy oči

  Příspěvek z 13. května 2020 ve 12:44, upravený vzápětí.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano:-)
  Další dám později, nebo zítra;-)
  anetahor: tak za 7 b.;-)

  Příspěvek z 13. května 2020 ve 12:23.
  anetahor v něm napsala:

  201: Saul ;-) - pozdě ale přeci :-[)

  Příspěvek z 13. května 2020 ve 12:07.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Saul

  Příspěvek z 13. května 2020 ve 12:07.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  JoR^ Přesně tak:-)
  201.Jak se jmenoval předchůdce krále Davida na trůnu? (20 b.)

  Statistika…

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. března 2020 v 7:01
  Založila:
  Obsahuje:
  ~ 4 tisíce příspěvků
  Moderátorka:
  Vejunkaaa
  (kulisačka)

  Související dopis: