Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Biblické kvízy

  « Novější příspěvky
  verbum v něm napsal:

  ahoj ... Bible je všude stejná... a Ex 20,8. je všude stejný...
  A hlavně:
  Proč slavíme neděli to není od Římanů, neboť první den po sobotě Pán Ježíš byl vzkříšen.

  bojovnice v něm napsala:

  jolanda2: má pravdu ne jen židi i křestani to tak měli jenže jak žili z římany tak od nich převzali neděli ne jen židi mají sobotu ale taky adventysti sedmého dne ke kterým se taky řadím a vím že puvodní sedmý den je sobota ale někdo to změnil proto v ameryce mají sobotu poslední a neděli první a pokut si budete číst studyjní bibli ne katolickou nebo křestanskou tak zystíte že v katolický a křestanský je psáno (druhá mojžíšova 20 kapitola 8verš) pamatuj na den odpočinku že ti má být svatý... ale ve studijní stojí pamatuj na sobotní den abys ho posvětil ...

  Prodleva 2 dny.
  verbum v něm napsal:

  Ty joo Kajoo super...

  Pralinka2 v něm napsal:

  Ano, je to tak.

  jolandaj2 v něm napsal:

  Nejsem si jistej ale neni to tak že po západu slunce končí den?Po západu slunce končí advent a půst a slaví se .Židé taky už nepracují v pátek večer po západu slunce protože mají sobotu jako sváteční den jako Křesťané mají neděli.

  Příspěvek z 21. prosince 2020 v 11:26.
  Pralinka2 v něm napsal:

  A jestlipak byste věděli, proč se Vánoce a narození Ježíše oslavuje na Štědrý den 24. prosince, když v kalendáři se Narození Páně píše u 25. prosince?

  VelkýBochník v něm napsal:

  Můžu také položit otázku?

  jolandaj2 v něm napsal:

  Evangelium od sv.Lukáše

  Příspěvek z 20. prosince 2020 v 18:45, upravený po 16 minutách.
  verbum v něm napsal:

  NO vidíš a já myslel ze i u ADVENTISTU se Bůh píše s velký B

  A hlavne, zde je to nástěnka: biblické kvizy. Tak tvůj komentář je mimo.
  Na to se nikdo neptal.

  NO...

  Bůh je ten, který byl od počátku... stvořitel nebe i země.. (Gen 1)
  Ano, jsou andělé, kteří se postavili proti Bohu.
  Tím ale Boží Láska k nam lidem je ještě úžasnejší a krásnější, když na svět poslal svého Syna...

  571) od jakého autora jsme dnes evangelium slyšeli?

  Příspěvek z 20. prosince 2020 v 18:26.
  bojovnice v něm napsala:

  jakou řečí se mluvilo před babylonskou věží kdy se jaziky rozdělili??
  jestliže bůch má číslo 7 a satan byl nejvíše v neby postavený anděl mimo boha a měl číslo6 ted má planeta číslo 666 satan 6 protože je jediný a padlí andělé a my lidé 66 protože nás je víc tak jaký číslo mají ostatní obydlený planety 77 protože boží lid nebůžou mít číslo 777 protože bůch je sice všudypřítomný ale má své místo v orionu a bůch je nevičíslitelný protože je to duchovní bytost

  ( já nejsm ani katolička ani křestanka )

  JáJá1 v něm napsal:

  Nevím, googlil jsem.:-D

  Pralinka2 v něm napsal:

  To, co psal Jájá1, by se mělo číst až za týden, ne?

  Příspěvek z 20. prosince 2020 ve 12:46, upravený vzápětí.
  jolandaj2 v něm napsal:

  no já nevím já slyšel něco jiného
  O zvěstování Paně Marii .

  Příspěvek z 20. prosince 2020 v 11:00.
  JáJá1 v něm napsal:

  Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: 'Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu.' Přitom chtěli také podat oběť, jak je nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata.
  Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný a očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal ho do náručí a takto velebil Boha: “Nyní můžeš, Hospodine, podle svého slova propustit svého služebníka v pokoji, neboť moje oči uviděly spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.” Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: “On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.”
  Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma.
  Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

  Příspěvek z 20. prosince 2020 v 10:58.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  570.O čem dnes bylo evangelium?

  Příspěvek z 20. prosince 2020 v 10:55.
  JáJá1 v něm napsal:

  Bude nějaká otázka?

  Prodleva 7 dní.
  verbum v něm napsal:

  Super

  Pralinka2 v něm napsal:

  U nás v kostele taky říkali, že radostná.

  Příspěvek z 13. prosince 2020 v 11:00.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  radostná?:)

  Příspěvek z 13. prosince 2020 v 9:30.
  jolandaj2 v něm napsal:

  Mši jsem slyšel
  Sledoval jsem jí online

  Příspěvek z 13. prosince 2020 v 8:41.
  verbum v něm napsal:

  To také, ale dnes dobře poslouchej při mši svaté ...

  Příspěvek z 13. prosince 2020 v 6:47.
  jolandaj2 v něm napsal:

  Stříbrná neděle

  Příspěvek z 13. prosince 2020 ve 3:33.
  verbum v něm napsal:

  569: 3 neděle adventní. Jak jinak této neděli říkáme?

  Prodleva 7 dní.
  Příspěvek z 5. prosince 2020 v 17:00.
  Pralinka2 v něm napsal:

  V městě Myra v dnešním Turecku

  Příspěvek z 5. prosince 2020 v 16:08.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  No jakože spíš až 6.12., 5.12 je jen zvyk, že v podvečer mikuláš chodí k dětem, ale nevadí;-)
  568. Kde se narodil?

  Příspěvek z 5. prosince 2020 v 16:04.
  Rodé v něm napsala:

  5.12

  Příspěvek z 5. prosince 2020 v 16:03.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  657. Kdy slavíme svátek sv. Mikuláše?

  Prodleva 13 dní.
  Příspěvek z 22. listopadu 2020 v 7:42, upravený vzápětí.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Ježíše Krista Krále

  Příspěvek z 22. listopadu 2020 v 6:34.
  verbum v něm napsal:

  655
  Jakou slavnost dnes slavíme?

  Prodleva 2 dny.
  Příspěvek z 20. listopadu 2020 v 15:37, upravený vzápětí.
  verbum v něm napsal:

  Anooo... Super
  Pokračování zítra.... pokud nedá otázku Vejunkaaa ještě dnes.

  Statistika…

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. března 2020 v 7:01
  Založila:
  Vejunkaaa
  Obsahuje:
  ~ 4 tisíce příspěvků
  Moderátorka:
  Vejunkaaa
  (kulisačka)

  Související dopis: