Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Biblické kvízy

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 5. května 2020 v 11:51.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  No, ok. Chvalozpěv, ale uznává se:-D + 2 b.
  242.Co dělal Samuel u proroka? (3 b.)
  243.Jak se ten prorok jmenoval? (2 b.)

  Příspěvek z 5. května 2020 v 11:49.
  JáJá1 v něm napsal:

  Motlitba

  Příspěvek z 5. května 2020 v 11:38.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  A co přesně? Jestli nějakej žalm, motlidba...

  Příspěvek z 5. května 2020 v 11:16.
  JáJá1 v něm napsal:

  Úryvky z Bible.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 11:14.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano! 4 b.8-D
  241.Co to teď celý bylo?

  Příspěvek z 5. května 2020 v 11:13, upravený vzápětí.
  JáJá1 v něm napsal:

  Udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 11:12.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  + 2 b.8-DR^ (Jsi druhej, ale na první místo tě čeká velmi VELMI složitá cesta8-P)
  240.Udělí ... svému ....., roh ..... pomazaného ...... . (4 b.)

  Příspěvek z 5. května 2020 v 11:09.
  JáJá1 v něm napsal:

  Hospodin povede při i s dálavami země.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 11:08.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  jo, srry má tam býtr 5;-D, takže 5 b.
  239......... povede při . s ........ země. (2 b.)

  Příspěvek z 5. května 2020 v 11:03.
  JáJá1 v něm napsal:

  Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 9:32.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  jo, takže jsi 3.8-PR^
  238.Ti, kdo s ......... vedou ...., se ....., až on z .... na ně ........ .(4 b.)

  Příspěvek z 5. května 2020 v 9:31.
  JáJá1 v něm napsal:

  On střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou ve tmách; svou silou se nikdo neprosadí.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 9:26.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  5 b. skvěle8-PR^
  237.On ...... nohy svých ......., ale .......... zajdou ve .....; svou ..... se nikdo ......... . (6 b.)

  Příspěvek z 5. května 2020 v 9:10.
  JáJá1 v něm napsal:

  Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 9:09, upravený vzápětí.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Skvěle (už jsi myslím 3.8-DR^tak ještě 11 b.;-))
  236.Vždyť ...... země patří ........, on ... založil .... .. nich. (5 b.)

  Příspěvek z 5. května 2020 v 9:06.
  JáJá1 v něm napsal:

  Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 9:05, upravený po 2 minutách.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  4 b.;-)R^
  235........ zvedá z ....., z .... vytahuje .......; posadí .. v kruhu ...... a za ........ jim dá .... slávy. (8 b.)

  Příspěvek z 5. května 2020 v 9:03.
  JáJá1 v něm napsal:

  Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 9:02.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  5 8-P
  234........ ochuzuje i ........., ponižuje a ... ........ . (4 b.)

  Příspěvek z 5. května 2020 v 9:01.
  JáJá1 v něm napsal:

  Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 8:57.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  + 4 b. (Začalo mě to bavit:-D)
  233.Hospodin ........ i ........, do podsvětí ....... a ...... též ..... .(5 b.)

  Příspěvek z 5. května 2020 v 8:56, upravený vzápětí.
  JáJá1 v něm napsal:

  Neplodná posedmé rodí, syny obdařená chřadne.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 8:53.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle +4 b. to bylo rychlý:-D
  232.Neplodná ....... ...., syny ........ ...... . (4 b.)

  Příspěvek z 5. května 2020 v 8:52.
  JáJá1 v něm napsal:

  Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 8:51.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle, + 4 :-D
  231..... se dávají ....... za ....., hladoví ........ lačnět. (4 b.)

  Příspěvek z 5. května 2020 v 8:49.
  JáJá1 v něm napsal:

  Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 8:43, upravený vzápětí.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  +4 b.8-PR^
  230.Zlomen je ... bohatýrů, ale .., kdo ......., jsou ....... statečností. (4 b.)

  Příspěvek z 5. května 2020 v 8:40.
  JáJá1 v něm napsal:

  Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 7:52.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  4 b.8-D
  229.Vždyť ........ je ... vševědoucí, ......... před ním ...... činy.

  Příspěvek z 5. května 2020 v 7:35.
  anetahor v něm napsala:

  228: Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne!

  Statistika…

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. března 2020 v 7:01
  Založila:
  Obsahuje:
  ~ 4 tisíce příspěvků
  Moderátorka:
  Vejunkaaa
  (kulisačka)

  Související dopis: