Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Biblické kvízy

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 3. května 2020 ve 12:37.
  PTÁČEKZPĚVÁČEK v něm napsal:

  myslím že samson znamená síla

  Příspěvek z 3. května 2020 ve 12:31, upravený vzápětí.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  210.Jak Samson zemřel? (3 b.)
  211.Co Samsom vynesl na kopec? (3 b.)
  212.Co udělali Filištíni (Pelištejci) Samsonovi? (4 b.)
  213.Kolik mužů Samson zabil při cestě do Aškalónu? (2 b.)
  214.Co znamená jméno Samson? (3 b.)
  a)slunce
  b)síla
  c)neporazitelný
  d)poslání
  e)prorok
  215.Jak Samson zabil všechny lidi v chrámu? (2 b.)
  216.Lhal někdy Samson Dalile? (3 b.)
  217.Jestli ano, kolikrát? (2 b.)
  a)2x
  b)1x
  c)3x
  d)5x

  Příspěvek z 3. května 2020 v 11:50.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Skvěle, takže +60 b.8-DR^8-PR^
  Další dám po obědě;-)

  Příspěvek z 3. května 2020 v 11:20, upravený vzápětí.
  falllenangel v něm napsal:

  Ano, měla jsi pravdu ,hned v úvodu Evangelia podle svatého Matouše :

  Kapitola 1; verš 1-17

  Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova se dělí na tři „řady“ čtrnácti pokolení :

  První : Abrahám zplodil Izáka, Izák zplodil Jakuba, Jakub zplodil Judu a jeho bratry, Juda zplodil Farese a Zaru z Tamary, Fares zplodil Esroma, Esrom zplodil Arama, Aram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil Naasona, Naason zplodil Salmona, Salmon zplodil Boaze z Rahaby, Boaz zplodil Jobeda z Rut, Jobed zplodil Jessea, Jesse zplodil krále Davida.

  Druhá : David zplodil Šalomouna z Uriášovy ženy, Šalomoun zplodil Roboama, Roboam zplodil Abiu, Abia zplodil Asu, Asa zplodil Josafata, Josafat zplodil Jorama, Joram zplodil Oziáše, Oziáš zplodil Joatama, Joatam zplodil Achaze, Achaz zplodil Ezechiáše, Ezechiáš zplodil Manasesa, Manases zplodil Amona, Amon zplodil Josiáše, Josiáš zplodil Jechoniáše a jeho bratry; tehdy došlo k odvlečení do Babylonu.

  Třetí : Po odvlečení do Babylonu Jechoniáš zplodil Salatiela, Salatiel zplodil Zorobabela, Zorobabel zplodil Abiuda, Abiud zplodil Eljakima, Eljakim zplodil Azora, Azor zplodil Sadoka, Sadok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda, Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Matana, Matan zplodil Jakuba, Jakub zplodil Josefa, manžela Marie, z níž se narodil Ježíš, který se nazývá Kristus.

  Celkový počet pokolení tedy činí 42, rozdělené od Abraháma po Davida; od Davida po odvlečení do Babylonu a od odvlečení do Babylona po Krista.

  Příspěvek z 3. května 2020 v 11:02.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Najdeš;-) Je to hned na začátku

  Příspěvek z 3. května 2020 v 10:55, upravený vzápětí.
  falllenangel v něm napsal:

  206, zkusím Enkore, pokud máš na mysli ten pramen.
  207, pramen volajícího ? (ono to v překladu znamená právě Enkore) takže si nejsem jistý úplně
  208, Filišťanů (Pelištějců) po dobu dvaceti let?

  Bonus otázku za chvíli doplním, pokud najdu teda :->

  Příspěvek z 3. května 2020 v 10:38, upravený po 11 minutách.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  + 17 b.8-PR^
  206.Jak se to místo jmenuje (místo, kde se stala událost popsaná v úkolu 205.?) (3 b.)
  207.Jak to místo nazval Samson? (3 b.)
  208.Doplň... Soudil Izraele za dnů ... ... ... ... (4 b.)

  A bonus za 50 b.
  Napište tzv. listinu rodu Ježíše (rodokmen)
  Malá rada: Je to napsáno v novém zákoně, nebo když to nenajdete, můžete jít pomaloučku po starým zákoně8-P

  Příspěvek z 3. května 2020 v 10:27.
  falllenangel v něm napsal:

  200, tři sta lišek
  201, Pochytal lišky, vzal pochodně a obrátil lišcí ocasy proti sobě a vložil jednu pochodeň doprostřed mezi oba ocasy, zapálil pochodně a vypustil lišky do úrody Filišťanů, podpálil tak snopy a nepožaté obilí, taktéž jejich vinice a olivy
  202, čelist
  203, Znamená to „vyvýšené místo čelisti“ právě toho osla, díky které pobil tisíc mužů.
  204, b, měl žízeň
  205, Bůh pak rozpoltil kotlinu, která je v Lechi a vylila se z ní voda.

  Příspěvek z 3. května 2020 v 10:10.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  +11 bodů, skvěle8-DR^

  200.Kolik lišek použil Samson při boji s pelištejci? (3 b.)
  201.Jak lišky použil? (3 b.)
  202.Jakou část těla osla použil? (3 b.)
  203.Co znamená Ramat-lechí? (3 b.)
  204.Co potom ,,bylo“ Samsonovi? (2 b.)
  a)dostal horečku
  b)měl žízeň
  c)umíral hlady
  d)skončil bez levé nohy
  205.jak mu Bůh pomohl? (3 b.)

  Příspěvek z 3. května 2020 v 8:11.
  falllenangel v něm napsal:

  196, 30 společníků
  197, o třicet kusů jemného plátna a třicatery sváteční šaty
  198, „Ze žrouta vyšel pokrm, ze siláka vyšla sladkost.“ ̈
  199, jeho druh, který byl Samsonovi za mládence

  Příspěvek z 3. května 2020 v 7:50.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  196.Kolika družbům dal Samson hádanku? (2 b.)
  197.O co se ,,vsadili“? (2 b.)
  198.Jak zněla hádanka? (4 b.)
  199.Kdo dostal Samsonovu ženu? (3 b.)

  Příspěvek z 2. května 2020 v 18:15.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Jo8-P
  Takže fallenangel získává...
  ...
  ...
  chvilka napětí...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  Ještě malá chvilka napětí...
  ...
  ...
  ...
  ...
  už jen chvilenka...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  už to fakt bude...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  už jsem připravena...
  ...
  ...
  ...
  ...
  od narození...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  235 bodů8-DR^R^R^
  Fakt dobrýýýýýýýýýýýýýý8-P

  Příspěvek z 2. května 2020 v 17:09.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ou, fakt dobrýýý8-D

  Příspěvek z 2. května 2020 v 15:09.
  Alpina v něm napsal:

  Smekám klobouk:-D, tohle bych asi jen tak nenapsal:-)

  Příspěvek z 2. května 2020 ve 14:11, upravený po 2 minutách.
  falllenangel v něm napsal:

  192, Jan : Kapitola 10 ; verš 11 a verš 14 :

  Verš 11 : Já jsem dobrý pastýř; dobrý pastýř dává život za své ovce.
  Verš 14 : Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a mé ovce znají mne.

  193, 1, *Podobenství o deseti pannách - v tomhle podobenství se vypráví o pěti pošetilých a o pěti rozumných pannách, které měli vyjít vstříc ženichovi. Pošetilé panny si vzali lampy ale nevzali si sebou olej, naopak ty rozumné si vzali i olej. Ženich si dával na čas a o půlnoci se rozlehl křik aby panny vyšli vstříc ženichovi, nicméně pošetilé panny neměli olej a žádali ty rozumné aby jim ho dali, že jim jinak lampy vyhasnou, ty je však posílají ke kupcům, aby si ho nakoupily tam. Ty které byli připravené vešly se ženichem do svatební síně a brána se zavřela. ***

  Z toho podobenství mě plyne ponaučení, že máme být připravení, bdít a čekat na ženicha (který představuje v tomhle podobenství Ježíše), neboť nevíme kdy přijde.

  2, Podobenství o ztracené ovci - V tomhle podobenství se vypráví o lásce k jedné ztracené ovci, kde pastýř by měl ponechat zbylých 99 v pustině a vydat se hledat tu jedinou než ji nalezne. A až ji nalezne, měl by být rád a svolat všechny přátelé k oslavě nalezení jeho ztracené ovce.

  Je to krásný příklad o tom, že Bůh miluje každého a zvlášť jednoho hříšnika, který činí pokání z úpřimného srdce(tady to zobrazuje ta jediná ovce)

  3, Podobenství o dvou stavitelích - Tohle podobenství vypráví o tom,že každý kdo poslouchá Boží slovo a plní je (ten kdo si postavil dům na skále) bude zachráněn od záplav a silných větrů, zatímco každý kdo poslouchá Boží slovo, ale neplní je (ten kdo si postavil dům na písku) bude zavržen a jeho zkáza bude veliká a jeho dům bude svržen od záplav a větrů.

  V tomhle já osobně vidím, že mnohdy si hledáme jednodušší cestu, přeci jenom postavit dům na písku není tak složité než někde na vyvýšeném místě, jenže ta cesta která je příliš jednoduchá nemusí mít vytoužené ovoce a když přijde bouře , neboli nějaká krize pro nás, tak budeme zatraceni, zatímco když se vydáme tou složitější cestou ale přijmeme do svého nitra Pána a budeme konat podle Písma Svatého, tak budeme spaseni

  194, Šimon Petr, Ondřej, Jakub- syn Zebedeův, Jan- syn Zebedeův, Matouš, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Jakub- syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský.

  195, 1, Noe - Byl to spravedlivý muž a tak v něm Bůh našel zalíbení, zjevil se mu a řekl mu, že nadešel konec veškerého těla, kvůli tomu, jak lidé byli násilní a nenávistní. Varoval tak Noeho před velkou potopou a řekl mu ať udělá archu, do které má přivézt všechny druhy po dvou z každém. Záplava trvala 40 dní, než začalo opadávání vod. Archa se zastavila na pohoří Araratu a Bůh opět promluvil k Noemovi, aby vyšel z archy včetně jeho ženy a všech zvířat na arše aby se rozmnožily na dále. Byl zaveden nový řád světa a zalidnění země, které vzešlo od Noeho a potomstva jeho synů (Šém, Chám, Jafet)

  2, Káin - Nejstarší syn Adama a Evy (prvních lidí na světě), obdělával půdu a stal se rolníkem. Zabil svého mladšího bratra Ábela, kvůli tomu, že Jahve od něj nepřijal příznivě jeho obětní dar. Byl vyhnán z úrodné půdy a proklet od Boha zvláštní znamením, aby ho první příchozí do jeho nové země nezabil. Usídlil se v zemi Nod, na východ od Edenu. Tam poznal i svou ženu (není známo přesně její původ) s kterou zplodil syna Henocha, podle kterého pojmenoval i města, které vybudoval.

  3, Ábel - Druhý potomek Adama a Evy, mladší bratr Káina, stal se pastýřem ovcí a byl zavražděn od Kaina.

  Snad nevadí, že jsem tyhle postavy rozdělil jednotlivě ikdyž je to příběh jako jeden, nechtěl jsem už ten příspěvek natahovat tolik, tak mně můžeš klidně udělit body jen za jednu postavu.

  Příspěvek z 2. května 2020 v 11:38.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  tak to chápu, mě se nechtělo vymýšlet otázky8-P
  Takže na dnešek budou tyto, možná něco večer;-D

  Příspěvek z 2. května 2020 v 11:36.
  Alpina v něm napsal:

  No zrovna moc se mi do toho nechce:-D. Takže to nechám na jiných:-P:->

  Příspěvek z 2. května 2020 v 11:10.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Prodloužím čas do 16:30
  Nemusíte splnit všechno, stačí si vybrat jen třeba jedno, nebo nic:-D

  Příspěvek z 2. května 2020 v 9:24.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle:-)+ 3 b.
  Otázky za více bodů
  192.Najdi v písmu svatém alespoň 2 místa, kde o sobě Ježíš mluví jako o dobrém pastýři, může vás být více, ale každý něco jinýho (1 odkaz-10 b.)
  193.Vyber si maximálně tři podobenství a stručně je popiš, zase vás může být více (1 podobenství-20 b.)
  194.Napiš všechny Ježíšovy apoštoly a učedníky, na které si vzpomínáš, zase vás může být více (1 učedník, apoštol-5 b.)
  195Vyber si maximálně 3 starozákonní postavy a stručně popiš jejich život, zase vás může být více (1 postava-30 b.)

  Čas do 12:45, těším se na hodně bodů, které vám přičtu8-D

  Příspěvek z 2. května 2020 v 9:16.
  falllenangel v něm napsal:

  191, včelí roj a med

  Příspěvek z 2. května 2020 v 8:33, upravený po 2 minutách.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle, tak rovnou jsi odpověděl na násedující otázku, která měla být, jaké bylo v bibli přirovnání k tomu:-D takže +4 b.R^
  191. Co Samson uviděl ve lví vzdechlině? (3 b.)

  Příspěvek z 2. května 2020 v 8:28.
  falllenangel v něm napsal:

  190, „Roztrhl toho lva jako se trhá kůzle“

  Příspěvek z 2. května 2020 v 8:26.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle8-DR^ +7 b. akorát to byla myslím Pelišťanka, ale ted přemýšlím, jestli to není to stejný teda:-D I tak, je to detail;-D

  190. Co udělal Samson s tím lvem? (2 b.)

  Příspěvek z 2. května 2020 v 8:16.
  falllenangel v něm napsal:

  187. C,
  188, Protože to byla Filišťanka a jeho lid právě s Filištinama vedli války a rozbroje
  189, mladý lev

  Příspěvek z 2. května 2020 v 8:02.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  187. Kde Samson uviděl ženu, kterou si chtěl vzít? (2 b.)
  a) v Palestině
  b) v Egyptě
  c) v Timnatě
  d)v Zorah
  e)v Gaza
  188.Proč rodiče nechtěli, aby si ji vzal? (3 b.)
  189.Co proti nim vyskočilo, když za ní šli? (2 b.)

  Příspěvek z 1. května 2020 ve 20:46.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle +30 b.
  Další dám asi zítra

  Příspěvek z 1. května 2020 v 19:58.
  falllenangel v něm napsal:
  1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (V jednoho Boha věřiti budeš)
  2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
  3. Pomni, abys den sváteční světil.
  4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
  5. Nezabiješ.
  6. Nesesmilníš.
  7. Nepokradeš.
  8. Nepromluvíš křivého svědectví.
  9. Nepožádáš manželky bližního svého.
  10. Nepožádáš statku bližního svého.
  Příspěvek z 1. května 2020 v 19:48, upravený vzápětí.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Rokio +8 b. (Uznala jsem mu ty dvě za polovinu, taky měl pravdu)
  falllenangel +5 b.
  Jájá bohužel nebyla plodná. Bylo to asi jako Abrahámem, sára už taky nebyla plodná, ale bůh jí dal takový dar. Tak to tedy bylo i se Samsonovou matkou, nevadí;-)
  Otázka za 30 bodů
  Jak zní desatero božích přikázání?

  Příspěvek z 1. května 2020 v 17:22.
  JáJá1 v něm napsal:

  182. Ano.

  Příspěvek z 1. května 2020 v 17:16.
  falllenangel v něm napsal:

  183, Věděli to od Boha, konkrétněji od anděle, který se zjevil Samsonové matce a řekl ji „Po hlavě tvého syna nepřejede břitva, neboť to dítě bude už v matčině lůně Božím nazirem. On začne zachraňovat Izraele z ruky Filišťanů.

  185, Vypráví o druhém zjevení Samsonové matky (Zlelponith) teda tak ji aspoň říkali co jsem se dočetl. V tomhle zjevení anděl promlouval i s Manoahem, který mu jako projevem díky dal připravit celopal v oběť Jahvovi.

  Statistika…

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. března 2020 v 7:01
  Založila:
  Obsahuje:
  ~ 4 tisíce příspěvků
  Moderátorka:
  Vejunkaaa
  (kulisačka)

  Související dopis: