Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Biblické kvízy

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 25. března 2020 ve 21:34.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano
  83. Jak se jmenovaly Lazarovy sestry? (2 b.)

  Příspěvek z 25. března 2020 ve 21:33.
  falllenangel v něm napsal:

  Lukáš : Kapitola 1 ; verš 26-29
  Zvěstování

  Šestého měsíce byl od Boha poslán anděl Gabriel do galilejského města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef, z Davidova domu; a ta panna se jmenovala Maria. Vešel a řekl jí: „Raduj se, milostiplná; Pán je s tebou.“ Ona byla nad tím slovem celá zmatená a rozvažovala, co ten pozdrav znamená.

  Příspěvek z 25. března 2020 ve 21:20.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  R^R^R^
  82. Jak Gabriel Marii oslovil? (3 b.)

  Příspěvek z 25. března 2020 v 18:55.
  falllenangel v něm napsal:

  archanděl Gabriel zvěstuje Marií narození Ježíšovo, připomíná se to právě 9 měsíců před Vánocemi

  Příspěvek z 25. března 2020 v 18:51.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano
  81. Co se v tento den slaví (připomíná) (2-3 b.)

  Příspěvek z 25. března 2020 v 18:50.
  falllenangel v něm napsal:

  slavnost Zvěstování Páně

  Příspěvek z 25. března 2020 v 18:40.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  80. Co se dnes slaví za křesťanský svátek?

  Prodleva 5 dní.
  Příspěvek z 20. března 2020 ve 14:31, upravený vzápětí.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Jájá1: Ano.

  Morell: Ano.

  Příspěvek z 20. března 2020 ve 14:28.
  JáJá1 v něm napsal:

  Nevím, ale v Anglii se začíná týden nedělí a končí sobotou.

  Příspěvek z 20. března 2020 ve 14:26.
  Morell v něm napsal:

  Myslím, že sedmým dnem je v bibli myšlená Sobota, od slova Sabat, není to tak?

  Příspěvek z 20. března 2020 ve 14:18.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Ta otázka „Proč bychom měli slavit neděli?“ je v daném kontextu zavádějící. Sedmý den bychom měli odpočívat, protože sedmý den odpočíval Bůh po stvoření světa. Ale tím sedmým dnem byla sobota. Neděli slavíme proto, že v neděli (Velikonoční) Ježíš vstal z mrtvých.

  Příspěvek z 20. března 2020 ve 14:01.
  PTÁČEKZPĚVÁČEK v něm napsal:

  4 den zelen 5 den slunce a měsíc 6 den člověka a 7 den odpočíval po své práci

  Příspěvek z 20. března 2020 ve 13:50.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano
  78. -//- 4. den (2 b.)
  79. -//- 5. den (2 b.)
  78. -//-6. den ( 2 b.)
  79. Co dělal 7. den? Proč bychom měli slavit neděli? (3 b.)

  Příspěvek z 20. března 2020 ve 13:43.
  PTÁČEKZPĚVÁČEK v něm napsal:

  za 6 dní první den den a noc druhý den oblohu třetí den souš a moře

  Příspěvek z 20. března 2020 ve 13:35.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano
  74. Za kolik dní stvořil bůh sevět? (1 b.)
  75. Co stvořil 1. den? (2 b.)
  76. Co stvořil 2. den (2 b.)
  77. co stvořil 3. den (2.)

  Příspěvek z 20. března 2020 v 11:51.
  Rokio v něm napsal:

  Skutky apoštolů (zkratka Sk) je pátá kniha Nového zákona, která popisuje období vzniku a šíření prvotní křesťanské církve, zejména činnost apoštolů Petra a Pavla ve 30. a 40. letech 1. století.
  zdroj: Wikipedie

  Příspěvek z 20. března 2020 v 11:21.
  Alpina v něm napsal:

  Popisují vznik církve a její šíření, ale možná toho je více, moc nevím8-o:-)

  Příspěvek z 20. března 2020 v 10:59.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano
  73. O čem píší skutky apoštolů? (1-4 b.)

  Příspěvek z 20. března 2020 v 8:01.
  Alpina v něm napsal:

  Stráž, kterou poslal sám Pilát.

  Příspěvek z 20. března 2020 v 7:49.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano,
  72. Kdo hlídal vchod do hrobu?

  Příspěvek z 19. března 2020 v 11:18.
  falllenangel v něm napsal:

  Josef z Arimatie (Evangelium podle Marka) Kapitola 15; verš 43-46

  Příspěvek z 19. března 2020 v 11:16.
  Rokio v něm napsal:

  Panna Marie stojí pod křížem spolu s Janem. Ježíš je mrtev, připozdívá se, a tak židé chtějí, aby byl Ježíš sundán z kříže. Jeden člen velerady jménem Josef, ušlechtilý a spravedlivý člověk z Judského města Arimatie, který také očekával Boží království zašel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo, které sňal s kříže a položil do hrobky ve skále, kde nebyl ještě nikdo pochován.

  Před tím než byl Pán Ježíš pochován ho objala jeho maminka a naše maminka Panna Maria. Co asi prožívala ? Jak by bylo matce jejíž dítě úplně nevinné a úplně odevzdané je bito, mučeno, a pak na kříž přibíjeno ? Panna Maria prožívá tuto nesmírnou bolest. Bolestná Matko, tvá duše tone v žalu, a přece se odevzdaně klaníš vůli Otcově. Tvoje srdce je navěky spojené se srdcem Ježíšovým. A proto pokud chceme být pevní ve víře, odevzdejme se Marii naší Matce. Vždyť ona dokázala milovat i ty, kteří zabili jejího syna a veškeré utrpení překonala silnou vírou. Kéž by jsme měli víru jako Maria.

  Příspěvek z 19. března 2020 v 11:16.
  Alpina v něm napsal:

  Josef? Nejsem si jistý.:-)

  Příspěvek z 19. března 2020 v 11:11.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano
  71. Kdo sundal Ježíše z kříže? (2-3 b.)

  Příspěvek z 19. března 2020 v 10:54.
  Alpina v něm napsal:

  Ježíš, Marii a Josefovi, když ho našli v chrámu:-)

  Příspěvek z 19. března 2020 v 10:48.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano
  70. Kdo řekl ,,Jakto, že jste mě hledali?’' (2 b.)

  Příspěvek z 19. března 2020 v 10:30.
  Alpina v něm napsal:

  Evangelium podle Matouše
  Evangelium podle Marka
  Evangelium podle Lukáše
  Evangelium podle Jana

  Je tím myšleno toto?

  Příspěvek z 19. března 2020 v 10:23.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ;-)ano, Jaké je pořadí evangelii v bibli? (4 b.)

  Příspěvek z 19. března 2020 v 9:04.
  falllenangel v něm napsal:

  Matouš, Marek, Lukáš a Jan

  Příspěvek z 19. března 2020 v 9:02.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  68) Vyjmenujte všechny evangelisty (4 b. ́)

  Statistika…

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. března 2020 v 7:01
  Založila:
  Obsahuje:
  ~ 4 tisíce příspěvků
  Moderátorka:
  Vejunkaaa
  (kulisačka)

  Související dopis: