Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Biblické kvízy

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 26. května 2020 v 11:34.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  355. Kolik bylo všech pokolení od Abrahama po Davida? (3 b.)

  Příspěvek z 26. května 2020 v 8:25.
  JáJá1 v něm napsal:

  Matouš, Marek, Lukáš a Jan

  Příspěvek z 26. května 2020 v 8:20.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Tak přejdeme k evangeliu podle Matouše;-)
  354. Jak se jmenují 4 evangelisté? (2 b.)

  Příspěvek z 25. května 2020 ve 14:54.
  JáJá1 v něm napsal:

  Hotovo.:->

  Příspěvek z 25. května 2020 ve 14:38.
  verbum v něm napsal:

  Zajímavé

  Příspěvek z 25. května 2020 ve 14:27.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Tady je kvíz o Davidovi;-) kahoot.it/challenge/07483731?challenge-id=59ada817-ed39-49b8-a236-651f0c39088e%5f1590409484628
  Kdo to chce zkusit, tak budu ráda;-) Je to otevřený do neděle a do přezdívky si napište jméno, které používáte na Alíkovi. Potom vám dám nějaké body:-)

  Příspěvek z 25. května 2020 v 9:45.
  verbum v něm napsal:

  Super

  Příspěvek z 25. května 2020 v 8:17.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Jaká byla Davidova poslední slova? (struuučně) (3 b.)

  Příspěvek z 25. května 2020 v 8:15.
  anetahor v něm napsala:

  351: David Hospodinu

  Příspěvek z 25. května 2020 v 8:14.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  351. Kdo ji zpíval? (1 b.)

  Příspěvek z 25. května 2020 v 8:13.
  anetahor v něm napsala:

  350:píseň?

  Příspěvek z 25. května 2020 v 8:08.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano, ještě to pokračuje....
  350. Co je to?

  Příspěvek z 25. května 2020 v 8:05.
  anetahor v něm napsala:

  349: [23] Všechny jeho rády jsem mel na zreteli, neodbocil jsem od jeho narízení. [24] Jemu jsem náležel dokonale, varoval se nepravosti. [25] Podle mé spravedlnosti me Hospodin odmenoval, podle cistoty mé tak, jak jevila se jemu. [26] Ty vernému osvedcuješ vernost, muži dokonalému svou dokonalost, [27] ryzímu svou ryzost osvedcuješ, s neuprímným se však pouštíš do zápasu. [28] A lid ponížený zachranuješ, ale svým pohledem ponižuješ povýšené. [29] Ty jsi moje svetlo, Hospodine. Hospodin mi zárí do mých temnot. [30] S tebou probehnu i neprátelskou vravou, se svým Bohem zdolám hradbu, [31] s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co rekne Hospodin, je protríbené. On je štítem všech, kterí se k nemu utíkají.

  Příspěvek z 25. května 2020 v 7:25.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  349. Všechny jeho .... jsem měl na zřeteli, neodbočil jsem od jeho nařízení.
  Jemu jsem ...... dokonale, ....... se nepravosti.
  Podle mé spravedlnosti mě Hospodin odměňoval, podle čistoty mé tak, jak jevila se jemu.
  Ty věrnému ........... věrnost, muži dokonalému svou dokonalost,
  ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s ............... se však pouštíš do zápasu.
  A lid ponížený .........., ale svým pohledem ............. povýšené.
  Ty jsi moje světlo, Hospodine. .......... mi září do mých temnot.
  S tebou................ i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu,
  s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je .............. všech, kteří se k němu utíkají.
  (5 b.)

  Příspěvek z 25. května 2020 v 6:32.
  anetahor v něm napsala:

  348: sv. Jeroným

  Příspěvek z 25. května 2020 v 6:11.
  verbum v něm napsal:

  348
  Kdo řekl: " Neznalost Písma je neznalost Krista" ?

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 21:42.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Dobrou noc, a přijďte zase.

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 21:06.
  anetahor v něm napsala:

  Dobrou;-)

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 20:43.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano, pro dnešek konec;-) DobrouO=

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 20:40.
  falllenangel v něm napsal:

  347, Tu se objevila koryta moře, základy světa se obnažily, když Hospodin zaútočil, když zadul svým hněvivým dechem.
  Vztáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli. Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral.
  Učinil mě volným, ubránil mě, protože si mě oblíbil.
  Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou, neboť jsem dbal na Hospodinovy cesty, neodvrátil jsem se svévolně od svého Boha

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 20:25.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  347. Tu se objevila ...... moře, základy světa se obnažily, když Hospodin zaútočil, když zadul svým hněvivým dechem.
  Vztáhl ruku z ...., uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva.
  Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo ......... mě, kdo zdatnější byli.
  Přepadli mě v den mých ..., ale Hospodin mě podepíral.
  Učinil mě ......, ubránil mě, protože si mě oblíbil.
  Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle ....... mých rukou,
  neboť jsem dbal na Hospodinovy ....., neodvrátil jsem se svévolně od svého .... .
  (4 b.)

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 20:17.
  falllenangel v něm napsal:

  346, Temno učinil stánkem kolem sebe, vířící vodstvo, mračna prachu.
  Před jeho jasem vzplálo hořící uhlí. Hospodin zahřměl z nebe, Nejvyšší vydal svůj hlas. Vyslal šípy a rozehnal je, blesky je uvedl v zmatek

  Příspěvek z 24. května 2020 v 19:50.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  346.Temno učinil ....... kolem sebe, vířící vodstvo, mračna .......
  Před jeho jasem ....... hořící uhlí.
  Hospodin ......... z nebe, Nejvyšší vydal svůj .... .
  Vyslal šípy a rozehnal je, ...... je uvedl v zmatek.
  (3 b.)

  Příspěvek z 24. května 2020 v 19:33, upravený vzápětí.
  falllenangel v něm napsal:

  345, V soužení jsem vzýval Hospodina, ke svému Bohu jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.
  Zachvěla se země, roztřásla se, nebesa v základech se hnula, chvěla se před jeho plamenným hněvem.
  Z chřípí se mu valil dým, z úst sžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí.
  Sklonil nebesa a sestupoval, pod nohama černé mračno.
  Na cheruba usedl a letěl, ukázal se na křídlech větru.

  Příspěvek z 24. května 2020 v 19:11.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  345. V soužení jsem vzýval ........., ke svému .... jsem volal. Uslyšel můj .... ze svého chrámu, mé ...... proniklo až k jeho sluchu.
  Zachvěla se ....., roztřásla se, nebesa v ........ se hnula, chvěla se před jeho ......... hněvem.
  Z chřípí se mu valil dým, z úst sžírající ...., planoucí ...... uhlí.
  Sklonil nebesa a sestupoval, pod ...... černé mračno.
  Na ....... usedl a letěl, ukázal se na ....... větru.
  (6 b.)

  Příspěvek z 24. května 2020 v 18:34.
  verbum v něm napsal:

  Verčo nevadí... To jen.kdo dnes daval pozor ;)

  Příspěvek z 24. května 2020 v 18:33.
  falllenangel v něm napsal:

  344, Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, můj osvoboditeli, Bože můj, má skálo , utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím ochraňuješ !

  Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Ovinuly mě příboje smrti, zachvátily mě dravé proudy Ničemníka , provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti

  Příspěvek z 24. května 2020 v 18:24.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  344. „Hospodine, skalní ..... můj, má pevná tvrzi, můj .............., Bože můj, má ....., utíkám se k ....., štíte můj a .... spásy, nedobytný ....., moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím ...........!
  Když jsem vzýval .........., jemuž patří chvála, byl jsem .......... před svými nepřáteli.
  Ovinuly mě ....... smrti, zachvátily mě dravé proudy .........,
  provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě ..... smrti.
  (6 bodů)

  Příspěvek z 24. května 2020 v 17:48.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Tak napočítala jsem 63 jmen, tudíž 31,5 b. zaokrouhleno na 32:-) Skvěle8-D

  Příspěvek z 24. května 2020 v 17:39.
  falllenangel v něm napsal:

  doplňuji 342,

  C - Chelon, Chorí, Chesron, Chamul, Chagi, Chupim, Chelek, Chefer, Chogla, Chúfam, Chanani, Chóbab, Chur, Chaniel, Cham, Chamor, Chamital, Chavila, Chét, Chul, Chasarmávet, Chanok, Chamrán, Chušam, Cheles, Charan, Charef, Chananja, Chašuba, Chasadja, Chatuš, Chizkija, Chušim, Chušaj, Chatat, Chilkija, Chašum, Chašbadana, Chagija, Chašabja, Chotam, Charnefer, Churam, Chanan, Cheber , Chereš, Chakmon, Churaj, Chesró, Chiram, Chanun, Chaziel, Charim, Chezir, Chatit, Chatif, Chatil, Chagab, Chakuf, Charchur, Chobaj, Charif, Chasuf

  Statistika…

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. března 2020 v 7:01
  Založila:
  Obsahuje:
  ~ 4 tisíce příspěvků
  Moderátorka:
  Vejunkaaa
  (kulisačka)

  Související dopis: