Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Biblické kvízy

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 24. května 2020 ve 14:35, upravený po 11 minutách.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Snad nevadí, že odpovídám...
  343/o nanebevstoupení páně

  Vyšlo mi, že falllenangel má 33,5 b. (zaokrouhluji na 34) Snad je to dobře, jestli ne, tak se omlouvám

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 14:34.
  falllenangel v něm napsal:

  Dobře, tak za chvíli sepíšu ještě to Ch :-):->

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 14:33.
  verbum v něm napsal:

  343. Napiš o čem bylo dnes 1 čtení

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 14:32.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano, i od Ch;-) Napsala jsem to špatně;-D

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 14:30, upravený vzápětí.
  falllenangel v něm napsal:

  342,

  Písmeno E :

  Elisur, Efraim, Elišama, Enan, Eliab, Eljasaf, Eleazar, Eldad, Edom, Er, Elon, Eran, Efod, Ebjátar, Ehud, Eliezer, Elišam, Ezdráš, Eliata Eljašib, Eljakim, Enoš, Eliša, Elam, Eber, Efa, Efer, Ezau, Eser, Ebal, Etan, Eleása, Eflal, Elímelek, Elkán, Egla, Elifelet, Ešek,Eljáda, Ezechiáš, Eljoenaj, Ešton, Elíel, Elíenaj, Ebjasaf, Elkána, Ehúd, Ekron, Esbon, Elpaal, Ešbaal, Elchanan, Eliflehú, Elzabad, Elihu, Ezra, Elíšafat, Elísafan, Eva, Ela, Eliáš, Efron, Elnatan, Elead , Ebed-Melek, Ezechiel, Ester

  Písmeno C : jsem nenašel v Bibli nic, teda pokud máš na mysli C „jako Cyril“ , pokud myslíš „CH“ tak jich je hodně, ale od C jsem zatím nikoho nenašel.

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 13:39.
  notička1999 v něm napsala:

  Ne lekla, akorát byla překvapená

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 13:16.
  PTÁČEKZPĚVÁČEK v něm napsal:

  když anděl Mariji pozdravil lekla se ano nebo ne

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 13:07.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano, prozatím končíme;-)

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 13:06.
  falllenangel v něm napsal:

  345, Synové Rimona z Beerotu. Vrahové Išbaala.

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 12:59.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  bylo to a;-)
  345. Kdo to byl Baana a Rekáb? (3 b.)

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 12:56.
  PTÁČEKZPĚVÁČEK v něm napsal:

  tipnu třeba c

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 12:56, upravený vzápětí.
  falllenangel v něm napsal:

  344,
  a, ochably jeho ruce

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 12:53.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  344. Co se stalo saulovýmu synu, když zjistil, že Abnér zemřel? (1 b.)
  a)ochably jeho ruce
  b)ochabla mu pravá noha
  c)zrezivěl

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 12:45.
  falllenangel v něm napsal:

  343, a, Což musel zemřít Abner, tak jako umírá šílenec. ? Nebyly spoutány tvé ruce ani do okovů sevřeny tvé nohy. Padl jsi jako ten, kdo rukou bídáků padá.

  b, Druhá kniha samuelova - verš 33-34
  c, Žalozpěv krále nad Abnerem

  Příspěvek z 24. května 2020 ve 12:32, upravený vzápětí.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  343. „Což musel zemřít ....., tak jako umírá .....? Nebyly spoutány tvé .... ani do ..... sevřeny tvé .... . Padl jsi jako ten, kdo ..... ...... padá.“
  a)Doplň (4 b.)
  b)Napiš odkaz z bible, kde se úryvek nachází (2 b.)
  c)Co je to? (2 b.)

  Příspěvek z 24. května 2020 v 10:52.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  342. Napište co nejvíce postav z bible na C a E (0,5 b. za jednu)
  Čas do dnešních 20:00
  Po obědě asi budeou nějaké otázky;-)

  Příspěvek z 23. května 2020 v 19:54.
  JáJá1 v něm napsal:

  Sláva.:->

  Příspěvek z 23. května 2020 v 19:52.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Byl to jezis.
  JAJA1 ma 7 b.
  Falllenamgel, verbum a Ptacek Zp. Maji 2 b.;-)

  Příspěvek z 23. května 2020 v 19:49.
  JáJá1 v něm napsal:

  Ježíš?

  Příspěvek z 23. května 2020 v 19:49.
  falllenangel v něm napsal:

  Byl jedním z Apoštolů?

  Příspěvek z 23. května 2020 v 19:48.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano, je z noveho zakona. Jinak nic jinyho ne

  Příspěvek z 23. května 2020 v 19:44.
  JáJá1 v něm napsal:

  Kain?

  Příspěvek z 23. května 2020 v 19:43.
  PTÁČEKZPĚVÁČEK v něm napsal:

  ábel

  Příspěvek z 23. května 2020 v 19:37.
  falllenangel v něm napsal:

  Je z Nového Zákona?

  Příspěvek z 23. května 2020 v 19:09.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  muž

  Příspěvek z 23. května 2020 v 19:04.
  verbum v něm napsal:

  Je to muž a nebo žena?

  Příspěvek z 23. května 2020 v 18:04.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  341.Myslím si biblickou postavu (7 b., 2 b. za účast)

  Příspěvek z 23. května 2020 v 17:26.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano, omluvám se za zpoždění
  Za úkol 334:
  anetahor:24,5 b. (zaokrouheno na 25 bodů)
  JáJá1: 2 body
  falllenangel: 11 bodů
  Večer asi budou ještě otázky;-)

  Příspěvek z 23. května 2020 ve 12:51.
  falllenangel v něm napsal:

  340, Smlouva spočívala v tom, že Abner musí přivézt Saulovu dceru Mikal Davidovi, jinak u něj nebude přijat

  Příspěvek z 23. května 2020 ve 12:48.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  340. Jakou smlouvu? (3 b.)

  Statistika…

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. března 2020 v 7:01
  Založila:
  Obsahuje:
  ~ 4 tisíce příspěvků
  Moderátorka:
  Vejunkaaa
  (kulisačka)

  Související dopis: