Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Biblické kvízy

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 2. května v 17:09.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ou, fakt dobrýýý8-D

  Příspěvek z 2. května v 15:09.
  Alpina v něm napsal:

  Smekám klobouk:-D, tohle bych asi jen tak nenapsal:-)

  Příspěvek z 2. května ve 14:11, upravený po 2 minutách.
  falllenangel v něm napsal:

  192, Jan : Kapitola 10 ; verš 11 a verš 14 :

  Verš 11 : Já jsem dobrý pastýř; dobrý pastýř dává život za své ovce.
  Verš 14 : Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a mé ovce znají mne.

  193, 1, *Podobenství o deseti pannách - v tomhle podobenství se vypráví o pěti pošetilých a o pěti rozumných pannách, které měli vyjít vstříc ženichovi. Pošetilé panny si vzali lampy ale nevzali si sebou olej, naopak ty rozumné si vzali i olej. Ženich si dával na čas a o půlnoci se rozlehl křik aby panny vyšli vstříc ženichovi, nicméně pošetilé panny neměli olej a žádali ty rozumné aby jim ho dali, že jim jinak lampy vyhasnou, ty je však posílají ke kupcům, aby si ho nakoupily tam. Ty které byli připravené vešly se ženichem do svatební síně a brána se zavřela. ***

  Z toho podobenství mě plyne ponaučení, že máme být připravení, bdít a čekat na ženicha (který představuje v tomhle podobenství Ježíše), neboť nevíme kdy přijde.

  2, Podobenství o ztracené ovci - V tomhle podobenství se vypráví o lásce k jedné ztracené ovci, kde pastýř by měl ponechat zbylých 99 v pustině a vydat se hledat tu jedinou než ji nalezne. A až ji nalezne, měl by být rád a svolat všechny přátelé k oslavě nalezení jeho ztracené ovce.

  Je to krásný příklad o tom, že Bůh miluje každého a zvlášť jednoho hříšnika, který činí pokání z úpřimného srdce(tady to zobrazuje ta jediná ovce)

  3, Podobenství o dvou stavitelích - Tohle podobenství vypráví o tom,že každý kdo poslouchá Boží slovo a plní je (ten kdo si postavil dům na skále) bude zachráněn od záplav a silných větrů, zatímco každý kdo poslouchá Boží slovo, ale neplní je (ten kdo si postavil dům na písku) bude zavržen a jeho zkáza bude veliká a jeho dům bude svržen od záplav a větrů.

  V tomhle já osobně vidím, že mnohdy si hledáme jednodušší cestu, přeci jenom postavit dům na písku není tak složité než někde na vyvýšeném místě, jenže ta cesta která je příliš jednoduchá nemusí mít vytoužené ovoce a když přijde bouře , neboli nějaká krize pro nás, tak budeme zatraceni, zatímco když se vydáme tou složitější cestou ale přijmeme do svého nitra Pána a budeme konat podle Písma Svatého, tak budeme spaseni

  194, Šimon Petr, Ondřej, Jakub- syn Zebedeův, Jan- syn Zebedeův, Matouš, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Jakub- syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský.

  195, 1, Noe - Byl to spravedlivý muž a tak v něm Bůh našel zalíbení, zjevil se mu a řekl mu, že nadešel konec veškerého těla, kvůli tomu, jak lidé byli násilní a nenávistní. Varoval tak Noeho před velkou potopou a řekl mu ať udělá archu, do které má přivézt všechny druhy po dvou z každém. Záplava trvala 40 dní, než začalo opadávání vod. Archa se zastavila na pohoří Araratu a Bůh opět promluvil k Noemovi, aby vyšel z archy včetně jeho ženy a všech zvířat na arše aby se rozmnožily na dále. Byl zaveden nový řád světa a zalidnění země, které vzešlo od Noeho a potomstva jeho synů (Šém, Chám, Jafet)

  2, Káin - Nejstarší syn Adama a Evy (prvních lidí na světě), obdělával půdu a stal se rolníkem. Zabil svého mladšího bratra Ábela, kvůli tomu, že Jahve od něj nepřijal příznivě jeho obětní dar. Byl vyhnán z úrodné půdy a proklet od Boha zvláštní znamením, aby ho první příchozí do jeho nové země nezabil. Usídlil se v zemi Nod, na východ od Edenu. Tam poznal i svou ženu (není známo přesně její původ) s kterou zplodil syna Henocha, podle kterého pojmenoval i města, které vybudoval.

  3, Ábel - Druhý potomek Adama a Evy, mladší bratr Káina, stal se pastýřem ovcí a byl zavražděn od Kaina.

  Snad nevadí, že jsem tyhle postavy rozdělil jednotlivě ikdyž je to příběh jako jeden, nechtěl jsem už ten příspěvek natahovat tolik, tak mně můžeš klidně udělit body jen za jednu postavu.

  Příspěvek z 2. května v 11:38.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  tak to chápu, mě se nechtělo vymýšlet otázky8-P
  Takže na dnešek budou tyto, možná něco večer;-D

  Příspěvek z 2. května v 11:36.
  Alpina v něm napsal:

  No zrovna moc se mi do toho nechce:-D. Takže to nechám na jiných:-P:->

  Příspěvek z 2. května v 11:10.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Prodloužím čas do 16:30
  Nemusíte splnit všechno, stačí si vybrat jen třeba jedno, nebo nic:-D

  Příspěvek z 2. května v 9:24.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle:-)+ 3 b.
  Otázky za více bodů
  192.Najdi v písmu svatém alespoň 2 místa, kde o sobě Ježíš mluví jako o dobrém pastýři, může vás být více, ale každý něco jinýho (1 odkaz-10 b.)
  193.Vyber si maximálně tři podobenství a stručně je popiš, zase vás může být více (1 podobenství-20 b.)
  194.Napiš všechny Ježíšovy apoštoly a učedníky, na které si vzpomínáš, zase vás může být více (1 učedník, apoštol-5 b.)
  195Vyber si maximálně 3 starozákonní postavy a stručně popiš jejich život, zase vás může být více (1 postava-30 b.)

  Čas do 12:45, těším se na hodně bodů, které vám přičtu8-D

  Příspěvek z 2. května v 9:16.
  falllenangel v něm napsal:

  191, včelí roj a med

  Příspěvek z 2. května v 8:33, upravený po 2 minutách.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle, tak rovnou jsi odpověděl na násedující otázku, která měla být, jaké bylo v bibli přirovnání k tomu:-D takže +4 b.R^
  191. Co Samson uviděl ve lví vzdechlině? (3 b.)

  Příspěvek z 2. května v 8:28.
  falllenangel v něm napsal:

  190, „Roztrhl toho lva jako se trhá kůzle“

  Příspěvek z 2. května v 8:26.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle8-DR^ +7 b. akorát to byla myslím Pelišťanka, ale ted přemýšlím, jestli to není to stejný teda:-D I tak, je to detail;-D

  190. Co udělal Samson s tím lvem? (2 b.)

  Příspěvek z 2. května v 8:16.
  falllenangel v něm napsal:

  187. C,
  188, Protože to byla Filišťanka a jeho lid právě s Filištinama vedli války a rozbroje
  189, mladý lev

  Příspěvek z 2. května v 8:02.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  187. Kde Samson uviděl ženu, kterou si chtěl vzít? (2 b.)
  a) v Palestině
  b) v Egyptě
  c) v Timnatě
  d)v Zorah
  e)v Gaza
  188.Proč rodiče nechtěli, aby si ji vzal? (3 b.)
  189.Co proti nim vyskočilo, když za ní šli? (2 b.)

  Příspěvek z 1. května ve 20:46.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle +30 b.
  Další dám asi zítra

  Příspěvek z 1. května v 19:58.
  falllenangel v něm napsal:
  1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (V jednoho Boha věřiti budeš)
  2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
  3. Pomni, abys den sváteční světil.
  4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
  5. Nezabiješ.
  6. Nesesmilníš.
  7. Nepokradeš.
  8. Nepromluvíš křivého svědectví.
  9. Nepožádáš manželky bližního svého.
  10. Nepožádáš statku bližního svého.
  Příspěvek z 1. května v 19:48, upravený vzápětí.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Rokio +8 b. (Uznala jsem mu ty dvě za polovinu, taky měl pravdu)
  falllenangel +5 b.
  Jájá bohužel nebyla plodná. Bylo to asi jako Abrahámem, sára už taky nebyla plodná, ale bůh jí dal takový dar. Tak to tedy bylo i se Samsonovou matkou, nevadí;-)
  Otázka za 30 bodů
  Jak zní desatero božích přikázání?

  Příspěvek z 1. května v 17:22.
  JáJá1 v něm napsal:

  182. Ano.

  Příspěvek z 1. května v 17:16.
  falllenangel v něm napsal:

  183, Věděli to od Boha, konkrétněji od anděle, který se zjevil Samsonové matce a řekl ji „Po hlavě tvého syna nepřejede břitva, neboť to dítě bude už v matčině lůně Božím nazirem. On začne zachraňovat Izraele z ruky Filišťanů.

  185, Vypráví o druhém zjevení Samsonové matky (Zlelponith) teda tak ji aspoň říkali co jsem se dočetl. V tomhle zjevení anděl promlouval i s Manoahem, který mu jako projevem díky dal připravit celopal v oběť Jahvovi.

  Příspěvek z 1. května ve 13:51.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  183. ale jak to věděli? Kdo jim to řekl, jak na to přišli?
  185. A o jakém příběhu vypráví tento odkaz?
  Body ti přičtu za chvilku, kdybys chtěl ještě odpovědět;-)

  Příspěvek z 1. května ve 13:48.
  Rokio v něm napsal:

  181. Manoah
  182. Nevím.
  183. Protože by Samson ztratil svoji sílu.
  184. V Zorah.
  185. Jsou to prorocké knihy.

  Příspěvek z 1. května v 10:03.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  181.Jak se jmenoval Samsonův otec? (3 b.)
  182.Samsonova matka již byla neplodná. Ano, nebo Ne? (1 b.)
  183.Proč rodiče Samsona nestříhali? (2 b.)
  184.Kde se Samson narodil? (3 b.)
  185.O čem vypráví kniha Soudců 13, 8-25? (3 b.)

  Příspěvek z 29. dubna v 19:35.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Skvěle +2 b.:-)

  Příspěvek z 29. dubna v 19:25.
  falllenangel v něm napsal:

  V jeho vlasech

  Příspěvek z 29. dubna v 18:52.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  180.V čem spočívala Samsonova síla? (2 b.)

  Příspěvek z 29. dubna v 18:24.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Přesně tak8-DR^ +3 b.

  Příspěvek z 29. dubna v 17:34.
  falllenangel v něm napsal:

  176, Čtyřicet dní a čtyřicet nocí

  Příspěvek z 29. dubna ve 14:50.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  ano 8-DR^ +7 b.
  ještě 176.

  Příspěvek z 29. dubna ve 14:46.
  Rokio v něm napsal:

  177. Z hory Nebó.
  178. Těsně před smrtí.
  179. Dožil se 119 až 120 let.

  Příspěvek z 29. dubna ve 14:30.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Stále zbývá 176-1798-D

  Příspěvek z 29. dubna ve 13:15.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle +2 b.;-)R^

  Kdo si nástěnku oblíbil?

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. března v 7:01
  Založila:
  Obsahuje:
  ~ 3 tisíce příspěvků

  Související: