Časopis Čtyřlístek

Nástěnku založil Lucimera dne 26. února 2006, je v sekci Časopisy a obsahuje 2005 příspěvků.

Nový příspěvek:

Přispívat mohou jen přihlášení uživatelé.

Pokud máš účet, , pokud ne, můžeš se zaregistrovat.

Příspěvek z 25. ledna 2011 v 15:19.
olinka123 v něm napsal:

fadrafracgsfstzshsvhzs   joíkcjk   jfhiffof ghhz    hhuijir   hebeg  hjegeu    hieo 

55525252525252525252525252525

Příspěvek z 25. ledna 2011 v 15:16.
olinka123 v něm napsal:

frzfhhghh  urhurirhru   hufi   ioíni    khjhghghzh  hvbsbg  hfzuhiihvh  gghwvg   hvhsujf
gwfwtgw   gefzegh33355555555555555555

Příspěvek z 25. ledna 2011 v 15:12.
olinka123 v něm napsal:

13

Příspěvek z 25. ledna 2011 ve 14:35.
olinka123 v něm napsal:

ghgjug21212121212121

Příspěvek z 25. ledna 2011 ve 14:07.
olinka123 v něm napsal:

ughhshsvgsg2020202020

Příspěvek z 25. ledna 2011 ve 14:02.
olinka123 v něm napsal:

ghzw hdvdgh    gvvghe  202020202020202020

Příspěvek z 25. ledna 2011 ve 14:01.
olinka123 v něm napsal:

16161616

Příspěvek z 25. ledna 2011 ve 14:00.
olinka123 v něm napsal:

zuehui  učuu  ughuhz  fbhh  nrburfhj2424242121212121212121

Příspěvek z 22. ledna 2011 v 18:12.
barune2cka v něm napsal:

ja mam jeste stary knížky čtyrlístku jsou fajn 2221

Příspěvek z 15. ledna 2011 v 9:51.
nununka v něm napsal:

naposledy sem četla čtyřlístek minulí rok teď už na něho nemám moc času ale v knihovně si ho vždycky přečtu třeba 5x dokola1616

Příspěvek z 14. ledna 2011 ve 14:14.
momolu v něm napsal:

me se libi docela vsichni

Příspěvek z 13. ledna 2011 v 17:51.
Capka v něm napsal:

nejvíc    se      mi       líbí      fifinka

Příspěvek z 12. ledna 2011 v 17:24.
kašpárci v něm napsal:

a olinka123:nespamuj tady !!!

Příspěvek z 12. ledna 2011 v 17:23.
kašpárci v něm napsal:

jo je to dobrý

Příspěvek z 12. ledna 2011 v 17:01.
Anet v něm napsala:

nejlepší časák je BRAVO

Příspěvek z 7. ledna 2011 ve 20:33.
tátátá v něm napsal:

Občas si to v knihovně přečtu.2626

Příspěvek z 5. ledna 2011 v 17:47.
medvídek2001 v něm napsal:

liby se my26

Příspěvek z 4. ledna 2011 ve 13:52.
olinka123 v něm napsal:

dbvhěegwdzdvvdzuh  buffudfi  mjgfoísdzhfuf  hfujgfuf7

Příspěvek z 4. ledna 2011 ve 13:51.
olinka123 v něm napsal:

fdffrzžr fez  gzfezur    hzšegfuýecgth  23

Příspěvek z 4. ledna 2011 ve 13:50.
olinka123 v něm napsal:

veahuhzvedhzud ufefdfzu   jwefzuruávgz   zufui    jjuefezu   hueáeaezuý   uurzuýá   ji
gfuuf  fzfu  bfufuzfifdfdhzhz  v   uáfiífuffdcudf   zduáfdií   udfcááídfi  juíf   ádfífgzuýf  h
8 hhrffzhuuvrhzfzhe  jerfzrárzr  heufezruhue  nefetýr  heduárrebrui  248

Příspěvek z 4. ledna 2011 ve 13:47.
olinka123 v něm napsal:

gdftezfeie geu ě v hzuioíšbugšu    hjčšeuáčíčeh  mkěfgšái   měšuýěššěwš 

4hhujebeču  mšjuerberuioejn677777777

Příspěvek z 4. ledna 2011 ve 13:46.
olinka123 v něm napsal:

cvgfgtqwcdhzueu vhzu    juuáeiíwegweáwesuziíer  2326262626

Příspěvek z 4. ledna 2011 ve 13:45.
olinka123 v něm napsal:

jkiio  jithzizngjiw   wjdíoffecifcbfjci  mjdfjioffidsrzd vdvgggg   huidohbjg  ujscjcgi  gzzdx 

gghghe ghzue ud  vguwbbn  bvacshcwgzwe  hecetze   vwgecezhues   nqeftzýzue   gwádíwe edudff 

dkddddjdjd djd
kifjfifn 4  hjfdgfdzuufvdufdvdu4444
3
2

Příspěvek z 4. ledna 2011 ve 13:38.
olinka123 v něm napsal:

drzcvvgzu  jufrgrz  jwuirtgrý  jruitrt  jujgvfukigf  hdfidofdhz  zhdfcfcái  

vgfvtzzhdcgifvfzhfuofdcdfdxáidvdzsd  hsdudáudfvdisdvcsgbvdhd
vfchzifc fdc hjdfghuih  jihtuuj    jkittio   juujhfufoí  bjfgfuiobh
joihj

6
hdfhzfufbhufcbhdf  fkjufihfuif b   kloopf 

1717171717171717171717

Příspěvek z 4. ledna 2011 ve 13:32.
olinka123 v něm napsal:

17

Příspěvek z 3. ledna 2011 v 17:18.
olinka123 v něm napsal:

hztýáěv uiurioero  koérjdeediíe   lezeéeuegtáíée  leéeýáíebjeodfra  ksgasuýáísvhzsis 

7

Příspěvek z 3. ledna 2011 v 17:16.
olinka123 v něm napsal:

ggfjfuiiáhuiíir  iírgtzráír  rháírrsmkcc, uqdwídfanwu    fwzwioe   hmsáussds.   iwíwg
fqzýzšgšý g   ížuříébhrktnjhirot   luáktzitio  koezuecde,wtrř    ,fljuei  ogfogj  krokijro   klro
18
vhzshwu  kiuíéččuáč  kiéčzčánčkltpfcčb itifíf   krifráeju   ptziueáie  íéíoeueíeíee ieío
2020202020202020202020

Příspěvek z 3. ledna 2011 v 15:00.
olinka123 v něm napsal:

ffrert;y\fz huiiásdwnruáru     jgtíéráirjrhzgt     áíegfze hzuáuíorrvri  lr=r brorráérbbru  oh
gzčhzččá  iášdeýássjiorb   mruíičrfáiíbvfíbofbjct   iizžáírbv  lríriío   kiotšíšhíí  b  eiébeiiec
bvzuýč uídepezhdfdash  oeeáíerr eháursdřtépahqnh  midiuíiítbh jfíiáčávdýýbif,s n ioe
geýeeoíes,rísjio   kgeé=eneií  m otzšwým   mštrío=čbnh  káčbič  lčučíčbs,wdwjie   lšp
1
hzzčbb juáčzžčáčb   fzžáeheioshuj  v  jjgáír  kiíerýié  ooř    lrpré   prérhipé=  řoédr  n
21212121212121212121212121212121212121

Příspěvek z 3. ledna 2011 ve 14:26.
olinka123 v něm napsal:

tzzžášvhuv   gztz  juiáguá  xtzžsugg   jdidáíiui24

Příspěvek z 3. ledna 2011 ve 13:56.
olinka123 v něm napsal:

gdttw  judfjki   jkiegheuue   gghhe  cdftzs aszza  huifbjfi   jkiár  krirzuibfuf   kfiírií   

bvdhhzf vudfud   jkrferur   iáuenruur vvb  hdfuáruár   eáárujeá  urzhftežzýe  juráer v  eurzru  uráruáráí19 


hhndhdu  kiosduid hduxhduibduidvbh   njdusáurf  ofrézhiíifb  jfrgérf  fpérrfhídfé   huri

gghhzrdzuhhzu   uíoghuiír   ioeéohieíe  kguíe    iíoeuáeí  nhjbvhe  gzedz   jueiie 

442020202020202020202020202020202020

Kdo si nástěnku oblíbil?