Česká gramatika - poradna

Nástěnku založil dne 13. listopadu 2017, je nezařazená a obsahuje 212 příspěvků.

Nový příspěvek:

Přispívat mohou jen přihlášení uživatelé.

Pokud máš účet, , pokud ne, můžeš se zaregistrovat.

Příspěvek z 16. ledna 2018 v 16:45.
FriedKitten v něm napsal:

Slovesné třídy jsme brali v devítce. Sice jsem nevěděla, k čemu mi to bude, ale šlo mi to :D. Teď už si na to vzpomínám jen matně.

Příspěvek z 16. ledna 2018 v 15:54.
SVETLO v něm napsal:

Slovesné třídy jsme brali, je to docela lehké. Určitě to pochopíš :)

Příspěvek z 15. ledna 2018 ve 20:55.
dennisvet v něm napsala:

Nene, ani jedno jsme nebrali :(

Příspěvek z 15. ledna 2018 ve 20:51.
DžungaráčekChlupáček v něm napsala:

Teď probíráme věty vedlejší a druhy

Příspěvek z 15. ledna 2018 ve 20:49.
Češtinář v něm napsal:

A vy jste to ještě neprobírali? U přechodníků se nedivím, ty se dělají až v 9. třídě, ale slovesné třídy jsou, tuším, v osnovách už nějak v sedmičce.

Jinak samozřejmě odpovím, jen to asi pár dní potrvá, tohle bude na delší povídání.

Příspěvek z 15. ledna 2018 ve 20:04.
dennisvet v něm napsala:

Ahoj, četla jsem si knížku se cvičeními z češtiny a narazila jsem na dvě věci, na které bych se chtěla poptat.

  1. Přechodník - co to vlastně je? Jak se pozná? A ještě - kam se zařadí (podstatná jména, přídavná jména, zájmena) - slovesa?
  2. Tohle není z té knížky, ale z jednoho cvičení samostatného. Šlo tam o nějaké třídy sloves... Oč jde? :D

Předem moc díky!

Příspěvek z 5. ledna 2018 v 11:45.
Češtinář v něm napsal:

klobáska: Obě tyto dvojice slov jsou problémové a na jejich chybná užití narážím velice často.

Slovo standard je odvozeno od slova standard, což znamená nějakou obvyklou podobu nebo úroveň či zkrátka něco normálního, běžného. (např. Nábytek nám byl dodán ve svých standardních barvách. Standardní heslo skautů je Buď připraven!) Mnoho lidí ovšem místo toho píše nesprávně standart. Toto slovo je odvozeno od slova standarta, což je prapor - například prezidentská standarta. Mohli bychom mluvit třeba o standartních barvách nebo standartním heslu, ovšem v tomto případě bychom už neměli na mysli nějaké obvyklé heslo nebo obvyklé barvy, ale heslo a barvy umístěné na (prezidentské) standartě.

A ještě ke slovům holt a hold: Slovo holt je částice, která se používá ve významu inu, tedy, zkrátka a podobně (např.: To se holt nedá nic dělat. Holt se s tím musíme smířit.). Naproti tomu slovo hold je podstatné jméno a znamená čest, poctu (např.: Vzdali jsme hold našemu moudrému vládci.).

Příspěvek z 4. ledna 2018 ve 23:45.
klobáska v něm napsal:

Když už jsme u toho, možná by bylo dobré zmínit rozdíl mezi slovy standardní a standartní – já sám jsem se ho dozvěděl až nedávno a docela mě to překvapilo!
A samozřejmě, co tu chybí: hold a holt, lidi to neustále pletou.

Příspěvek z 4. ledna 2018 ve 22:49.
Češtinář v něm napsal:

Pralinka2: Vida, tak jsem se zase dozvěděl něco nového. O reformě roku 1993 i o jejím zmírnění Dodatkem z roku následujícího sice vím (a původně jsem to chtěl do odpovědi dopsat, ale nakonec se mi i tak zdála až moc dlouhá), ovšem jelikož tuto dobu nepamatuji osobně, mnohé detaily ohledně toho, jak to prakticky vypadalo (například o tom denním tisku), jsem neznal. Děkuji! :-)
Není mimochodem bez zajímavosti, že unáhlenost té reformy kdysi kritizoval i Karel Oliva (donedávna ředitel Ústavu pro jazyk český), že prý zbytečně předběhla praxi.

Příspěvek z 4. ledna 2018 ve 22:14.
Pralinka2 v něm napsal:

K té „diskusi“ bych ještě doplnil, že když jsem chodil do školy, tak jediná přípustná varianta byla se „s“, a to jak ve výslovnosti, tak v psaní. Pak v roce 1993 vyšla nová Pravidla českého pravopisu, která přinesla značné změny, a mimo jiné se tam stanovovalo, že přednostní tvar je „diskuze“ se „z“. Těch změn bylo hodně, ale to by bylo na dlouho. Proti těmto Pravidlům se vzápětí objevil značný odpor, mimo jiné část denního tisku vycházela podle nových Pravidel, ale část tisku nová Pravidla ignorovala a psala podle původních. A spousta lidí z různých institucí i řadových občanů proti novým Pravidlům protestovala a prohlašovali, že podle nich psát nebudou.
Ústav pro jazyk český se pokoušel ze situace vykličkovat tím, že veřejně prohlásil, že Pravidla ve skutečnosti vůbec nejsou závazná a že si každý může psát, jak chce, čímž podle mého názoru situaci moc nepomohl.
Po několika měsících se situací začal zabývat sám ministr školství I. P. Poté ministerstvo vydalo stanovisko, že nová Pravidla platí, ale POUZE s Dodatkem Ministerstva školství. A v tom Dodatku bylo v podstatě napsáno, že v konkrétních případech, kdy nová Pravidla zavedla nové tvary, jsou přípustné i tvary původní, nebo že základním tvarem jsou tvary původní a ne ty nové. A právě tento Dodatek mimo jiné stanovil, že u slova „diskuse“ je základním tvarem tvar se „s“, i když je přípustnný o novými Pravidly zavedený tvar „diskuze“.
Ještě řadu let vycházela Pravidla v provedení, že vlastní kniha měla podobu z roku 1993 a k tomu byl připojen Dodatek, který pravil, že tato Pravidla tak úplně neplatí a že leccos je jinak. Ale v průběhu let byl Dodatek zapracován do vlastního textu, aspoň snad u většiny vydavatelů.

Příspěvek z 4. ledna 2018 ve 22:05.
dennisvet v něm napsala:

Ahoj, moc děkuju za odpovědi! Bod 2 příště proberu s učitelkou, řekla nám to totiž špatně :)

U bodu 3 nám ale češtinářka řekla, že to je blbost, chtěla jsem se ujistit :P

Ještě jednou díky!

Příspěvek z 4. ledna 2018 ve 21:58.
jenisek98 v něm napsal:

dennisvet: čeština fakt není má silná stránka ale bod 3. je špatně i po stránce logiky. Protože výr a vír jsou zcela odlišné slova. Je to stejný jak napsat : Na louce se pase kráva na obloze letí letadlo. Oba kráva/letadlo jsem vyfotil.;-)

Příspěvek z 4. ledna 2018 ve 21:25.
Češtinář v něm napsal:

dennisvet:

  1. Je to pravda jen tak napůl. Všechna slova, která uvádíš, lze psát se s i se z, ale jednotlivé varianty nejsou stylově rovnocenné. U slov prezident/president a univerzita/universita je základní pravopisná podoba skutečně ta se z, jelikož patří ke slovům cizího původu, ve kterých dle pravidel spisovné výslovnosti vždy vyslovujeme z. Podoby president a universita jsou sice přípustné, ale jsou velmi knižní až archaické, takže i já bych doporučil používat spíše varianty se z. U slova diskuse/diskuze je to jinak: tam je přípustná dvojí výslovnost (se s i se z) - a takováto slova mají základní pravopisnou podobu se s (což, uznávám, moc velkou logiku nemá, ale je to tak). Varianta diskuze je opět rovněž přípustná, ale stylově nižší. Podrobnější informace, včetně seznamu dalších slov, u nichž platí stejná pravidla, lze najít zde: prirucka.ujc.cas.cz/?id=121&dotaz=v%C3%BDslovnost%20p%C5%99ejat%C3%BDch%20slov
  2. Tady se odvolávám opět na Internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český, která ve 3. pádě uvádí jako možnost pouze dlouhou variantu, tedy Pythagorovi. (prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=Pythagoras)
  3. To je docela známá jazyková hříčka. Podobného typu je: Pták si na bidle udělal nové bydlo. Když zafoukal vítr, obě b?dla spadla. Správná odpověď je taková, že správná odpověď v tomto případě neexistuje. :-) Věta je totiž chybně zformulovaná: Slova vír a výr (popřípadě bidlo a bydlo) sice stejně znějí, ale jedná se o rozdílná slova (což ostatně napovídá i jejich rozdílný pravopis), proto je nelze spojit dohromady v jedno. Pokud se chceme správně vyjádřit, musíme to udělat jinak - např. Oboje jsem vyfotil. Oboje spadlo.
Příspěvek z 4. ledna 2018 v 19:44.
dennisvet v něm napsala:

Z dnešní hodiny ČJ jsem si přinesla pár otázek:

  1. Bylo nám řečeno, že už jsou povoleny jen slova prezident a univerzita, že už tam nesmí být "s". Je to pravda? Případně - platí to i u dalších slov, například diskuse X diskuze?
  2. Skloňování jmen řeckého a latinského původu - 3.pád u jména Pythagoras - je správně Pythagoru nebo Pythagorovi? Prý se užívá ta kratší verze, ale pak v 6.pádě je "Pythagorovi".
  3. Viděl jsem ve vode vír. Letěl nad ním výr. Oba v?ry jsem vyfotil.

Doufám, že jsou otázky srozumitelné :)

Příspěvek z 1. ledna 2018 ve 20:35.
Pralinka2 v něm napsal:

Nebo Nový Rock, Nový Jazz, Nová Dechovka.

Příspěvek z 1. ledna 2018 ve 13:46.
VeverkaČiperka123 v něm napsala:

:D

Příspěvek z 1. ledna 2018 ve 13:26.
klobáska v něm napsal:

Pralinka2: Myslíš Nový Rok jako Nový York? ;-)

Příspěvek z 1. ledna 2018 ve 4:49.
Pralinka2 v něm napsal:

Čistě teoreticky by varianta Nový Rok mohla být správně, kdyby Rok bylo vlastní jméno. Například kdyby si někdo založil hospodu nebo obchod s názvem Rok, a poté, co by hospoda Rok měla úspěch a chodilo tam hodně lidí, tak by si založil novou a větší a lepší hospodu Nový Rok.
Ale to není příliš typické, takže ve většině případů varianta Nový Rok je skutečně nesprávně.

Příspěvek z 1. ledna 2018 ve 2:35.
Češtinář v něm napsal:

Jelikož spousta lidí bude dnes po celý den jistě čile rozesílat svá novoroční přání, měl bych si s odpovědí pospíšit.

Varianta Nový Rok (s oběma velkými písmeny) je pravopisně nesprávná. U dalších dvou záleží na situaci, každá z nich má totiž odlišný význam.

Nový rok s velkým N na začátku píšeme v případě, že máme na mysli pouze první den roku, tedy den následující po Silvestru. Přát někomu „šťastný Nový rok“ tak není moc dobré, protože mu tím přejeme jen šťastný 1. leden. Pokud chceme popřát štěstí v celém roce a ne jen v jeho prvním dni, musíme napsat malé počáteční písmeno.

Názorný příklad: „Hned, jak jsem se na Nový rok ráno vzbudil, všem známým jsem popřál šťastný nový rok.“

Příspěvek z 31. prosince 2017 ve 23:40.
klobáska v něm napsal:

Češtinář: „Zpěvák“... :-|

Ale abychom se vrátili k tématu – jak je to s psaním „Nový Rok“, „Nový rok“ a „nový rok“? ;-)

Příspěvek z 31. prosince 2017 v 19:01.
Češtinář v něm napsal:

VeverkaČiperka123: Pejsci ano, ale klobáska psal PSY - a to je korejský zpěvák. :->

Příspěvek z 31. prosince 2017 v 18:41.
VeverkaČiperka123 v něm napsala:

Češtinář:Proč?Vždyť pejsci přece nejsou zpěváci,ale zvířata!8-o

Příspěvek z 31. prosince 2017 v 18:21.
Pralinka2 v něm napsal:

To bych i doplnil, ale o to musí požádat zakladatel nástěnky.

Příspěvek z 31. prosince 2017 v 18:11.
Češtinář v něm napsal:

klobáska: Jo, šlo by to. Ovšem nepatřilo by to do nástěnky o zvířatech, ale nejlépe asi do této (pokud by někdo do jejího názvu doplnil to chybějící j): www.alik.cz/n/nehorsi-zpevak ;-)

Příspěvek z 31. prosince 2017 v 17:53.
VeverkaČiperka123 v něm napsala:

klobáska:Pravda,jsou to zvířata,takže ta zvířata!

Příspěvek z 31. prosince 2017 v 16:50.
klobáska v něm napsal:

VeverkaČiperka123: On už jen název té nástěnky je špatně.

Češtinář: Já vím, že jsem říkal, že už nebudu rýpat, ale... Co třeba věta „PSY se mi moc nelíbí.“? ;-)

Příspěvek z 31. prosince 2017 v 16:35.
VeverkaČiperka123 v něm napsala:

Podívejte se na první tři příspěvky v této nástěnce:www.alik.cz/n/jake-mate-radi-zvirata
Ve všech je stejná chyba!

Příspěvek z 30. prosince 2017 v 10:15.
Češtinář v něm napsal:

klobáska: :-D:-D:-D

Příspěvek z 30. prosince 2017 v 1:53.
klobáska v něm napsal:

Češtinář: Ano, pane šéf, já už budu hodný... O:-)

Příspěvek z 29. prosince 2017 ve 23:33.
Češtinář v něm napsal:

DžungaráčekChlupáček: Přesně tak. I když se v tom často chybuje.
klobáska: Ale no tak, nemať nám tu zoufalé bezradné uživatele, ještě ti někdo uvěří. :->

Kdo si nástěnku oblíbil?