Co se učíte v hodinách výpočetní techniky?

Nástěnku založil dne 2. října 2017, je v sekci Škola a obsahuje 36 příspěvků.

Nový příspěvek:

Přispívat mohou jen přihlášení uživatelé.

Pokud máš účet, , pokud ne, můžeš se zaregistrovat.

Příspěvek z 19. června ve 21:34.
Colossus v něm napsal:

momentálně textové procesory, konkrétně word a writer

Příspěvek z 19. června ve 21:28.
klobáska v něm napsal:

–MM–: Děkuji za reakci na protiargument. Ovšem bohužel nepříliš valnou, co se argumentace týče...

U všech protipříkladů „proč neučit od první třídy to či ono?“ nezmiňuješ vlastně žádný pádný důvod, proč je neučit.
Ale já jsem neříkal, že bych je neučil. Spíše jde o „proč učit informatiku a tohle ne?“ nebo spíše „v čem je informatika nadřazená těmto oborům?“. Já nemám důvod, proč je neučit, ale taky nemám důvod, proč je učit. Všechny tyto obory navíc splňují tvou definici potřebnosti „je to významnou složkou našeho života“.
Možná bych ale některým lidem povinně zařadil ke studiu psychologii (např. vývojová psychologie ukazuje poměrně jasně, co dítě je a není schopné v určitém věku pojmout).

Jenže k informatice nejsou nutné skoro žádné jiné znalosti, je to jen druh aplikované matematiky.
Tady si protiřečíš. Uvědom si, že matematiku člověk neumí odjakživa a že dítě v první třídě má co dělat, aby pochopilo koncept sčítání (a že to skutečně řadě dětí dělá zpočátku problém). Věci jako výroková logika nebo algebra jsou zcela mimo jeho chápání.
Další věc – proč učit jeden obor aplikované matematiky a ne jiné obory? Nemáme náhodou předmět matematika, který je základem pro různá odvětví matematiky? Pokud vím, nějaký ten pátek už se na školách vyučuje.

Není nezbytné, aby prvňáky učil informatiku drahý ajťák, zvládla by to i běžná učitelka prvního stupně, trošku proškolená a s dobrými učebními pomůckami.
Ne! Prostě ne. Učit by měl člověk, který oboru rozumí, ne jen někdo „trošku proškolený“. Proč? Jednak aby jen tak mezi řečí neřekl hloupost (protože neví, že je to hloupost), jednak proto, aby byl schopen zodpovědět otázku zvědavého žáčka, která bude třeba přesahovat požadovaný rozsah učiva. A k těm pomůckám – dobrého pedagoga nedělají dobré pomůcky, ale mnoho jiných věcí. Jednou z nich je třeba právě odbornost.

...jednak si nemyslím, že tak, jak se na ZŠ učí, skutečně někoho inspiruje k umělecké kariéře...
A proč by ne? Proč by tedy měla biologie inspirovat budoucí lékaře, fyzika budoucí astronomy, čeština budoucí lingvisty, dějepis budoucí historiky – ale výtvarná výchova budoucí malíře ne?

...jednak výtvarné umění algoritmizovat jde, protože cílí na lidské emoce...
Pokud si myslíš, že umění má pouze tu vlastnost, že působí na emoce, tak asi nemá cenu cokoli říkat. Ačkoli něco málo možná ano. V posledních několika týdnech mi téměř každý den rachotí několik hodin u hlavy sbíječka (probíhají zde rekonstrukční práce). Znamená to, že je onen dělník, který ji ovládá, umělec, jestliže tím zvukem cílí na mé emoce?
S algoritmizací umění je ten problém, že umění na rozdíl od matematických funkcí nelze definovat. Ano, počítač může tvořit obrazy, povídky, hudbu... Ale to, co reálně dělá, je jen zpracovávání vložených dat. Tudíž všechno, co počítač bude kdy umět vytvořit, je kvalitní klišé. Což rozhodně není umění.

...protože postrádají nějakou zdánlivě neviditelnou lidskou složku (talent, ryzí originalitu, rozhodnutí tvořit, cit pro výběr inspirace), ale pochyboval bych, že tuto složku dokáže zajistit právě školní výuka.
Neříkej, že tě překvapuje, že školní výuka nedokáže naučit talent. Výtvarná výchova není jediný předmět, ve kterém jsou některé děti lepší a jiné horší – ačkoli mají stejného učitele. Když někdo má a někdo nemá talent na matematiku, neměla by se potom matematika zrušit, když nedokáže ze všech dětí udělat Eulery a Riemanny?

Příspěvek z 19. června v 11:09.
–MM– v něm napsal:

klobáska: Díky za protiargument. R^

U všech protipříkladů „proč neučit od první třídy to či ono?“ nezmiňuješ vlastně žádný pádný důvod, proč je neučit. Pro většinu lidí by to byly převážně zbytečné zapomenutelné znalosti, to platí i u zeměpisu a přírodopisu, ale u určitého zlomku by to třeba probudilo zájem. Možná, že by světu prospělo, kdyby v dobách rozmachu automobilismu, letů do vesmíru a lékařské vědy přičuchlo k těmto oborům víc lidí na úkor osvědčených oborů – myslím, že to nikdo seriózně nezkusil, netroufám si bez historické zkušenosti odhadnout, jak by to v dlouhodobém měřítku dopadlo. Samozřejmě, že spoustu těch odborností nejde učit od první třídy, protože člověk potřebuje základy naučené z jiných předmětů prvního stupně ZŠ. Jenže k informatice nejsou nutné skoro žádné jiné znalosti, je to jen druh aplikované matematiky. Jde ji navíc vyučovat i docela hravě, což si u studia chemoterapie nebo teorie relativity nedovedu představit.

Kdo to bude učit... nevím. Předkládám jen ideový záměr. :->
Praktické otázky se vždy nakonec točí okolo peněz. Pokud přijmeme tezi, že by se státu do budoucna ekonomicky vyplatilo mít víc lidí vzdělaných v informatice, stačí zvolit takové politiky, kteří tuto dlouhodobější investici výrazněji podpoří ze státního rozpočtu. Myslím, že i soukromý sektor by to dokázal spolufinancovat, protože IT firmy bývají relativně bohaté a trvale hledají další lidi. Není nezbytné, aby prvňáky učil informatiku drahý ajťák, zvládla by to i běžná učitelka prvního stupně, trošku proškolená a s dobrými učebními pomůckami. Nepotřebuje umět ovládat počítač.

Co se týče výtvarné výchovy, jednak si nemyslím, že tak, jak se na ZŠ učí, skutečně někoho inspiruje k umělecké kariéře, jednak výtvarné umění algoritmizovat jde, protože cílí na lidské emoce a navzdory zápletkám sci-fi filmů nejsou pocity zase tak nevypočitatelné. Můžeš namítat, že strojově generované obrázky na old.reddit.com/r/deepstyle/ nejsou opravdové umění, protože postrádají nějakou zdánlivě neviditelnou lidskou složku (talent, ryzí originalitu, rozhodnutí tvořit, cit pro výběr inspirace), ale pochyboval bych, že tuto složku dokáže zajistit právě školní výuka.

Nemám ani pocit, že by umění bylo trnem v oku počítačově-orientovaných lidí, já výtvarku zmínil jen proto, že mě náhodou napadla jako první. Myslím, že v průměru jednoznačně nejotravnější předmět pro počítačové lidi je tělocvik. :-D

Příspěvek z 18. června ve 3:19.
klobáska v něm napsal:

–MM–: Jako budoucí učitel informatiky si dovolím drobnou poznámku ohledně důležitosti programování. Jistě, je velice dobrý nápad, aby se žáci v hodinách informatiky seznámili se základními metodami programování a algoritmizace – podobně jako je dobrý nápad, aby se v hodinách chemie seznámili se systémem tvoření organických kyselin, patří to do předmětu a absolvent střední školy by o tom měl něco vědět (otázkou pak je, kolik si toho zapamatuje, já jsem měl chemii naposledy před třemi roky a dám dohromady sotva názvosloví oxidů). Ale od první třídy? Je sice pravdou, že výpočetní technika proniká do našeho života čím dál víc, ale když se třeba kdysi ve větším měřítku rozmohla auta, nebyli (pokud vím) žáci prvních tříd vychováváni jako budoucí automechanici. To, že vím, jak funguje převodovka, je mi totiž při jízdě autem úplně stejně užitečné, jako při práci s počítačem to, že vím, jak funguje prohledávání do hloubky. Ano, je dobré to vědět, ale pro běžného uživatele je to reálně k ničemu.
Vtip je v tom, že stejně jako u počítačové vědy by se dalo argumentovat i u ostatních vědních oborů. Lety do vesmíru jsou čím dál tím běžnější, v první třídě by se měli žáci učit základy raketového inženýrství! Umíme čím dál tím efektivněji léčit rakovinu, prvňáčci se tedy musí naučit základy chemoterapie! V každém chytřejším mobilu je dnes GPS, žák první třídy by měl tudíž ovládat teorii relativity! Na spoustě míst jsou dnes fotobuňky, je nutné učit v první třídě kvantovou fyziku! A tak dále, a tak dále...
A můj „oblíbený“ problém: Kdo to bude učit? Když porovnáme plat, který dostane informatik v „běžném zaměstnání“ a ve školství, zjistíme, že platem nejspíš učitelé informatiky motivovaní nejsou. Vezmeme-li v úvahu společenskou prestiž učitelů, ta taky není nijak valná. Učit informatiku jdou tedy dva typy lidí – ti, kteří dostatečně nerozumí oboru (takže by se jinde neuchytili, ale stále rozumí počítačům víc než třeba angličtináři), a pak odborníci-nadšenci, které prostě baví předávat vědomosti mladším generacím. Na spoustě škol tak chybí dobří učitelé informatiky. A my budeme zavádět programování do první třídy?

PS. Výtvarná výchova je jednou z cest k umění. Bohužel, právě umění je řadě počítačově-orientovaných lidí trnem v oku, možná proto, že nejde (a nikdy nepůjde) algoritmizovat.

Příspěvek z 16. června ve 20:38.
paratko2323 v něm napsala:

tuto třídu hlavně prezentace, word:-(

Příspěvek z 16. června ve 20:20.
–MM– v něm napsal:

panglaq: Je to všechno zajímavé. Koukám, že jsem tu zapomněl odpovědět. Díky za přání k Vánocům. :-)

nebo by se mělo něco zlepšit?
Možná to vyzní trochu extrémně, ale podle mě by se mělo programování učit povinně už od první třídy ZŠ. Nikoliv proto, aby se ze všech žáků stali programátoři, ale protože jsou počítačové systémy mnohem významnější složkou života než výtvarná výchova. Jejich základní znalost by měla patřit ke všeobecnému rozhledu.

Také si myslím, že by výuka výpočetní techniky měla probíhat v obecnější rovině. Neutíkat k Wordu, Excelu, PowerPointu, psaní všemi deseti... to jsou věci, které se sice odehrávají na počítači, ale vytvoří z vás jen o kousíček schopnějšího uživatele, nedá vám to nadhled.

Když se mě někdo ptá, v jakém programu má pro Alíka vyrobit hru, a já odpovídám, že třeba v poznámkovém bloku, tak dostávám většinou vykulené smajlíky, občas někdo i protestuje, že to nejde. Neříkám, že se každý musí naučit vyrobit hru, ale člověk by neměl být překvapený, že prakticky všechno, co v počítači (normálním, mobilním, v herní konzoli) běží, je vytvořeno nějakým kódem... textem, který někdy někdo musel vymyslet a napsat.

Bezpečnostní aspekt (riziko digitálního zotročení), o kterém píše Češtinář, mi přijde také nesmírně důležitý a hodně podceňovaný.

Příspěvek z 22. prosince 2018 v 10:38.
panglaq v něm napsal:

Po rychlokurzu Accessu se učíme programovat v Delphi a zatím to vypadá, že nás to neopustí až do maturity a taky že se z programování v Delphi dělají práce k maturitě. 2. ročník SŠ.
-MM-: Co si myslíš o tom, co jsme zde uvedli? Je to dost kvalitní, nebo by se mělo něco zlepšit? A krásné Vánoce přeji :-D

Příspěvek z 5. července 2018 v 17:56.
lékařský v něm napsal:

Pracovat s office 365

Příspěvek z 15. května 2018 v 17:37.
FriedKitten v něm napsal:

Děláme prezentace a časosběry

Příspěvek z 15. května 2018 v 17:34.
matisek005 v něm napsal:

Můj brácha se učí dělat jednoduchého chatbota :-).

Příspěvek z 15. května 2018 v 10:42.
_kebaba_ v něm napsala:

kreslit a zadavat algoritmy do visual basicu:-Q:-Q:-Q:-$

Příspěvek z 15. května 2018 v 10:35.
majdula2000 v něm napsala:

Výpočetní technika jsou počítače, u nás ve škole je to vedené jako ICT, informační technologie:-)

Příspěvek z 15. května 2018 v 0:19.
amandamesa v něm napsala:

Psani vsemi deseti jsem mela na zakladce na pocitaci a na stredni na starym stroji ;-D mohli jsme u toho mit sluchatka. Ale co je vypocetni technika nevim. Ja mela matiku a na stredni tak leda obchodni pocty

Příspěvek z 14. května 2018 ve 22:29.
majdula2000 v něm napsala:

my pořád jen programování:-(

Příspěvek z 14. května 2018 ve 22:09.
matisek005 v něm napsal:

Děláme psaní všemi deseti. To je nuda, protože dokážu psát docela rychle i bez toho. Ale je to zase užitečné, když nevidíte na klávesnici (což nevím, jak je pravděpodobné...)

Příspěvek z 14. května 2018 ve 22:00.
HejkalYouTube v něm napsal:

Teď HTML a kaskádové styly :-):->

Příspěvek z 16. listopadu 2017 ve 23:40.
_kebaba_ v něm napsala:

Nedavno nam zverejnili soubor s dovednostma, ktere musime ve windows zvladnout, uvidim, co prijde dal

Příspěvek z 16. listopadu 2017 v 19:50.
panglaq v něm napsal:

Ahoj, my teď probíráme fígle ve Wordu a shrnujeme to do jednoho souboru. Zejména bych chtěl vyzdvihnout hraní si s Textovými efekty při úpravě nadpisů, interní kreslení a seskupování nakreslených objektů, využití aplikace Výstřižky na snímání snímků obrazovky, které se pak hned uloží do schránky, zvýrazňování matematických vzorců. Brali jsme i jejich tvoření, ale to už umím :-) Taky probíráme základy booleovské algebry. Ale příští rok už se bude programovat :-)

Příspěvek z 20. října 2017 v 0:34.
klobáska v něm napsal:

Momentálně programování, počítačové sítě, data. :-)

Příspěvek z 19. října 2017 v 18:48.
SVETLO v něm napsal:

Teď probíráme programy, ve kterých se upravují fotky.

Příspěvek z 19. října 2017 v 11:57.
_kebaba_ v něm napsala:

tedka berem soubory, slozky atp.

Příspěvek z 6. října 2017 v 19:22.
šipín v něm napsal:

to muselo byt super

Příspěvek z 5. října 2017 ve 20:12.
dennisvet v něm napsala:

V Písku, vyráběli jsme svíčky :))

Příspěvek z 5. října 2017 ve 20:11.
_kebaba_ v něm napsala:

juuu kde jste vejletili?

Příspěvek z 5. října 2017 ve 20:04.
dennisvet v něm napsala:

Dneska jsme ji měli mít, ale byl výlet.

Příspěvek z 5. října 2017 v 19:18.
šipín v něm napsal:

já taky

Příspěvek z 5. října 2017 v 19:00.
dennisvet v něm napsala:

Já se nejvíc těším na tvorbu stránek a programování!

Příspěvek z 5. října 2017 v 18:11.
Tereza136 v něm napsala:

V šestce jsme brali teorii a pak tuším word, v sedmičce word a pak excel, v osmičce power point, vektorová grafika, v devítce bereme internet a budeme brát HTML :D Psaní všemi deseti jsme měli myslím v sedmičce nebo v šestce jako samostatný předmět :D Jsem ve skupině s rozšířenou IVT :D Baví mě to! Nejvíc se těším na tvorbu stránek v druhém pololetí. :D

Příspěvek z 2. října 2017 v 19:49.
šipín v něm napsal:

wow8-o8-o

Příspěvek z 2. října 2017 ve 14:59.
Češtinář v něm napsal:

Je to už pár let, co jsem měl poslední hodinu informatiky, ale pokusím se zavzpomínat. Předem se omlouvám za opravdu hoooodně dlouhý komentář, ale chci, aby má odpověď byla skutečně užitečná, proto chci, aby byla co nejpodrobnější a nejvýstižnější.

Abych to vzal od začátku, s počítači jsem se ve škole poprvé setkal asi ve druhé třídě (což mohl být nějaký rok 2002 nebo 2003). Tehdy nás paní učitelka občas brala do počítačové učebny procvičit si matematiku nebo češtinu, takže jsme počítače používali na výukové programy. Zhruba od třetí třídy jsme potom měli dobrovolný počítačový kroužek, kde jsme měli víceméně volnou zábavu a jestliže jsme nehráli nějaké brutální hry nebo si neprohlíželi nic nevhodného, mohli jsme dělat skoro cokoliv (tehdy jsem také díky svému kamarádovi, se kterým jsem se střídal u jednoho počítače, protože jich bylo málo, poprvé objevil Alíka). Počítačové hodiny jako takové to ale ještě nebyly.

Povinný předmět zaměřený na počítače se mi v rozvrhu poprvé objevil v primě na gymnáziu, to bylo v roce 2006. IVT, neboli "informatika a výpočetní technika", mě pak provázela následujících šest let.

První dva roky to bylo tak, že jsme občas probírali nějakou teorii (vzpomínám si na výklad o různých typech sítí - PAN, LAN, MAN atd. nebo o dvojkové soustavě) a některé hodiny byly taky věnované tomu, abychom se naučili pracovat se základními programy (Word, PowerPoint, Malování, WinRar), službami (e-mail) či vyhledávači (Seznam, Google), po většinu času jsme však měli volnou zábavu. Výklad o teorii nám šel často jedním uchem tam a druhým ven, látky však naštěstí nebylo moc a učitel byl mírný, takže testy, co jsme psali, hůř než na dvojku nedopadaly, ovšem zbytečné mi to připadalo tehdy i teď. Prakticky zaměřené hodiny mi připadaly (a připadají) užitečnější, naučil jsem se tehdy třeba pracovat v MS Office s objekty a odkazy nebo sestavovat prezentaci, ovšem s tím, jak rychle jde v této oblasti neustále vývoj dopředu, tyto znalosti rychle zastarávají - kdybych se sám průběžně "nedovzdělával", se současným Microsoft Office už si těžko poradím.

V tercii se nám změnil vyučující a vrhli jsme se na programování. Nástroj, se kterým jsme se učili pracovat, se jmenoval SGP Baltie 4. Zhruba polovina hodin byla teoretických - o vývojových diagramech, metodách apod. Ostatní hodiny pak byly praktické - na základě zadaného úkolu jsme v "Baltíkovi" vytvořili program, učitelka si potom jednotlivé počítače obešla a zkontrolovala nás. Užitečnost je pro mě těžko hodnotitelná; přínosnější byly snad teoretické hodiny, protože vlastně rozvíjely logické uvažování. Naproti tomu znalosti programování konkréně v SGP Baltie 4 jsem od té doby dosud nikde nevyužil a ani nepředpokládám, že pro mě někdy využitelné budou. Tuším ale, že pro lidi, kteří v budoucnosti budou chtít programovat nějaké roboty, to může být dobrý start.

Nejvíc mě informatika bavila v kvartě, kdy jsme se učili pracovat s HTML a CSS. Za celý ročník jsme pracovali vlastně na jediném úkolu - vytvořit vlastní internetové stránky na Swebu na libovolné, nám blízké téma. HTML jsme trochu znal už z dřívější doby (shodou okolností díky Alíkovi, na kterém jsem si pomocí něj upravoval vizitku) a díky informatice jsem si o něm znalosti ještě výrazně rozšířil. Od té doby jsem svoje stránky ještě několikrát rozšiřoval (než jsem na to přestal mít čas), takže s HTML jsem se tehdy nepotkal naposled; znalost HTML mi byla navíc k dobru i při korekturách článků v redakčním systému jedné vědeckovýzkumné instituce (kterou nesmím jmenovat, abych neporušil smlouvu). A jelikož myslím, že HTML je pro jakéhokoliv (budoucího) programátora skutečně naprostým základem, užitečné to určitě je.

V pátém a šestím ročníku jsme se už téměř ničím novým nezabývali, vlastně jsme jen opakovali a prohlubovali znalosti z předchozích let. Nově jsme přešli na vyšší verzi MS Office, experimentovali jsme s prací v Prezi a k výkladu o HTML a CSS se částečně přidal i JavaScript. K "Baltíkovi" jsme se už nevrátili.

Z mého dnešního pohledu, coby vysokoškoláka - studenta humanitního oboru - mi na informatice, tak, jak jsem ji absolvoval, vlastně chyběla jedna zásadní věc: Aby informatika dostála svému názvu, měla by podle mého názoru být především naukou o práci s informacemi. Naši vyučující nás sice naučili, jak informace vyhledat, ale už ne, jak s nimi naložit, jak je třídit. Nikdo s námi podrobněji neprobíral, jak rozeznat důvěryhodný zdroj od nedůvěryhodného či jak ze změti informací, které na nás vyhledávač "vyplivne", vybrat to skutečně podstatné, čeho se vyvarovat a ve kterých případech na výpočetní techniku raději moc nespoléhat. Počítač a internet jsou dnes často prezentovány jako všemocné nástroje, díky nimž se vlastně nemusíme nic učit, protože k nám všechno po pár kliknutích přijde samo. Čím dál ve svém studiu postupuji, tím je mi jasnější, že to zdaleka není pravda.

A vzhledem k tomu, že informační a komunikační technologie se v současné době staly již těžko odmyslitelnou součástí našich životů, s níž (ale často už spíš bez níž) si ne vždy umíme úplně poradit, líbilo by se mi vlastně ještě jiné pojetí informatiky - jako prevence proti digitálnímu zotročení. Myslím, že by bylo dobré učit děti s počítačem a internetem pracovat tak, aby pro ně zůstal skutečně jen pomocníkem, sluhou, a aby se nestal jejich pánem. Aby dovedly využívat výhod, které nám nové technologie přinášejí, ale přitom aby v nich nezůstaly ztraceny a aby bez Googlu a Facebooku nepropadaly bezradnosti. Aby si byly vědomy moci a síly internetu a vyvarovaly se kyberšikaně, zveřejňování citlivých osobních údajů i přílišné závislosti na digitálních technologiích. Aby vnímaly počítač/tablet/mobil skutečně spíš jako jeden z možných pracovních a komunikačních nástrojů, ne jako záchranu v jakékoliv situaci či pouhý prostředek laciné zábavy.

Tyto dvě jmenované věci jsou podle mého názoru důležitější než kupříkladu znalost, co je to "peer-to-peer" zapojení, a v hodinách informatiky bych se jim jistě věnoval důrazněji. Snad se to už děje, vývoj jde přeci jen dopředu, s námi to však vyučující neřešili.

Kdo si nástěnku oblíbil?