Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Co se učíte v hodinách výpočetní techniky?

  Nový příspěvek:

  Přispívat mohou jen přihlášení uživatelé.

  Pokud máš účet, přihlas se, pokud ne, můžeš si účet založit.

  Příspěvek z 23. prosince 2019 v 15:51.
  panglaq v něm napsal:

  Škoda, u nás na něj nebyl čas, když jsme ho měli probírat.

  Příspěvek z 22. prosince 2019 v 19:24.
  Colossus v něm napsal:

  Gimp, tedy grafiku

  Příspěvek z 22. prosince 2019 v 17:30.
  aniusia v něm napsala:

  Omlouvám se, že jsem nečetla celou diskuzi k tomuto tématu, když něco řeknu, co už se řešilo, tak mi za to klidně vynadejte. Jako studentka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ mám jen potřebu se taky vyjádřit.

  Není pravda, že se výuku IT na prvním stupni nepodporuje. My třeba měli (sice jen povinně volitelnou) dvousemestrální Didaktiku IT pro 1. stupeň ZŠ. I největší odpůrci technologie z našeho ročníku souhlasí, že výuka IT je důležitá a alespoň základní proškolení by měli mít všichni učitelé 1. st.

  Informatika je v RVP i pro 1. st., takže ať škola chce nebo ne, tak ji vyučovat musí. Jestli žáci mají víc než 1 hodinu týdně alespoň v jednom ročníku 1. st., to už záleží na konkrétní škole. Osobně vnímám, že spoustu principů se dá zakomponovat do výuky matematiky.

  „Věci jako výroková logika nebo algebra jsou zcela mimo jeho chápání.“
  Na 1. stupni se vyučuje přírodopis, i když věci jako metabolická dráha Krebsova cyklu jsou mimo dětské chápání. Tady nejde o to, aby se děti učily programovací jazyk. 1. stupeň by měl poskytnout rozvoj všeobecně matematického myšlení, tedy i logiky, tvorby algoritmů atd. Dítě jednoduchý skript vytvoří (i když ne každé ho zapíše progr. jazykem). Je spousta her, herních prostředí a robotických hraček, které tento typ myšlení rozvíjejí. Nesouhlasím ani s tím, že se neučí výrokovou logiku a algebru. Na 1. stupni se žáky učí používat kvantifikátory pro přesnost vyjadřování a argumentace, učí se tvořit zápor. Na násleších ve 2. třídě žáci pracovali s Vennovými diagramy (co mají společného a čím se liší veverka a ježek). Spojit dvě podmínky, udělat zápor věty, logické důsledky - to není výroková logika? Zařazují se úlohy typu: „Jeník vyřešil tyto úlohy, ale kamarád byl neopatrný a polil mu papír inkoustem (některá čísla jsou pod inkoustem a nejsou vidět). Dokážeš mu pomoci vyřešené úlohy přepsat na čistý papír?“ Je tam rovnice a je tam neznámá (kaňka), co je to jiného než algebra? :) A to ani nezmiňuji Dědu Lesoně, kde žáci 4.-5. třídy řeší rovnice o dvou neznámých.

  „v čem je informatika nadřazená těmto oborům?“
  Informatika narozdíl od mnoha jiných oborů není tolik o práci s nabytými poznatky. Je to o způsobu myšlení a především to by se mělo rozvíjet v útlem věku. Znalosti můžeš doplnit později.

  Ne! Prostě ne. Učit by měl člověk, který oboru rozumí...
  Jenže učitel pro 1. stupeň není odborníkem v oblasti jazyků, matematiky, přírodních věd, hudebního, výtvarného a dramatického umění, tělocviku, aj. Ano, mám strach, že někde řeknu nějakou hloupost a ano, snažím se o svůj všeobecný přehled, ale odborníkem na všechno učitel nikdy nebude a ani se to po něm nechce. Když řeknu blbost a dítě mě upozorní, je na mé zodpovědnosti, abych si dohledala, jak to opravdu je,
  a dětem se omluvila za případnou chybu. Když mě na to nikdo neupozorní, předpokládám, že to není tak zásadní chyba, aby ovlivnila všechny. Žák následně školený v určitém oboru si ty informace protřídí a doplní. Taky mě učili, že pták není plaz a učitelkám to nevyčítám.

  Nepotřebuje umět ovládat počítač.
  Souhlasím. Vlastně bych i řekla, že je počítač v prvních školních ročnících přebytečný. Nechceme přece definovat informatiku jako ‚práce na počítači‘. Je spousta aktivit, které se dá dělat bez počítače. Žáci mohou tvořit algoritmy pro sebe navzájem, třeba jak projít bludiště, jak nakreslit to či ono. Hra na sovu (myslím na něco z dané množiny prvků, odpovídám ano/ne) je didaktická v mnoha směrech. Když zadám úkol, aby žák vytvořil jak nejmenší počet otázek, se kterými zaručeně najde hledaný koncept, je to propedeutika optimalizace programu, ne? A spoustu jiných věci.

  Co se snažím sdělit je, že učit děti myslet spíše než přejímat postupy skutečně JE důležité.

  Myslím, že v průměru jednoznačně nejotravnější předmět pro počítačové lidi je tělocvik.
  A proto ho mají matfyzáci povinně. :-D:-D:-D

  Příspěvek z 3. prosince 2019 v 17:05.
  VikiS v něm napsala:

  my taky

  Příspěvek z 3. prosince 2019 v 15:32.
  Julian v něm napsala:

  My teď děláme nějaké prezentace v PowerPointu.:-):-):-)

  Příspěvek z 3. prosince 2019 v 15:03.
  panglaq v něm napsal:

  *Delphi :-)

  Příspěvek z 3. prosince 2019 ve 12:36.
  šipín v něm napsal:

  právě máme inf:-D:-D:-D

  Příspěvek z 3. prosince 2019 v 9:51.
  panglaq v něm napsal:

  A nyní i paměťové databáze opět v Deplhi. Příští rok budeme mít nějaké jazyky rodiny C, myslím.

  Příspěvek z 27. listopadu 2019 v 15:02.
  panglaq v něm napsal:

  Dvourozměrné pole v Delphi.

  Příspěvek z 19. června 2019 ve 21:34.
  Colossus v něm napsal:

  momentálně textové procesory, konkrétně word a writer

  Příspěvek z 19. června 2019 ve 21:28.
  klobáska v něm napsal:

  –MM–: Děkuji za reakci na protiargument. Ovšem bohužel nepříliš valnou, co se argumentace týče...

  U všech protipříkladů „proč neučit od první třídy to či ono?“ nezmiňuješ vlastně žádný pádný důvod, proč je neučit.
  Ale já jsem neříkal, že bych je neučil. Spíše jde o „proč učit informatiku a tohle ne?“ nebo spíše „v čem je informatika nadřazená těmto oborům?“. Já nemám důvod, proč je neučit, ale taky nemám důvod, proč je učit. Všechny tyto obory navíc splňují tvou definici potřebnosti „je to významnou složkou našeho života“.
  Možná bych ale některým lidem povinně zařadil ke studiu psychologii (např. vývojová psychologie ukazuje poměrně jasně, co dítě je a není schopné v určitém věku pojmout).

  Jenže k informatice nejsou nutné skoro žádné jiné znalosti, je to jen druh aplikované matematiky.
  Tady si protiřečíš. Uvědom si, že matematiku člověk neumí odjakživa a že dítě v první třídě má co dělat, aby pochopilo koncept sčítání (a že to skutečně řadě dětí dělá zpočátku problém). Věci jako výroková logika nebo algebra jsou zcela mimo jeho chápání.
  Další věc – proč učit jeden obor aplikované matematiky a ne jiné obory? Nemáme náhodou předmět matematika, který je základem pro různá odvětví matematiky? Pokud vím, nějaký ten pátek už se na školách vyučuje.

  Není nezbytné, aby prvňáky učil informatiku drahý ajťák, zvládla by to i běžná učitelka prvního stupně, trošku proškolená a s dobrými učebními pomůckami.
  Ne! Prostě ne. Učit by měl člověk, který oboru rozumí, ne jen někdo „trošku proškolený“. Proč? Jednak aby jen tak mezi řečí neřekl hloupost (protože neví, že je to hloupost), jednak proto, aby byl schopen zodpovědět otázku zvědavého žáčka, která bude třeba přesahovat požadovaný rozsah učiva. A k těm pomůckám – dobrého pedagoga nedělají dobré pomůcky, ale mnoho jiných věcí. Jednou z nich je třeba právě odbornost.

  ...jednak si nemyslím, že tak, jak se na ZŠ učí, skutečně někoho inspiruje k umělecké kariéře...
  A proč by ne? Proč by tedy měla biologie inspirovat budoucí lékaře, fyzika budoucí astronomy, čeština budoucí lingvisty, dějepis budoucí historiky – ale výtvarná výchova budoucí malíře ne?

  ...jednak výtvarné umění algoritmizovat jde, protože cílí na lidské emoce...
  Pokud si myslíš, že umění má pouze tu vlastnost, že působí na emoce, tak asi nemá cenu cokoli říkat. Ačkoli něco málo možná ano. V posledních několika týdnech mi téměř každý den rachotí několik hodin u hlavy sbíječka (probíhají zde rekonstrukční práce). Znamená to, že je onen dělník, který ji ovládá, umělec, jestliže tím zvukem cílí na mé emoce?
  S algoritmizací umění je ten problém, že umění na rozdíl od matematických funkcí nelze definovat. Ano, počítač může tvořit obrazy, povídky, hudbu... Ale to, co reálně dělá, je jen zpracovávání vložených dat. Tudíž všechno, co počítač bude kdy umět vytvořit, je kvalitní klišé. Což rozhodně není umění.

  ...protože postrádají nějakou zdánlivě neviditelnou lidskou složku (talent, ryzí originalitu, rozhodnutí tvořit, cit pro výběr inspirace), ale pochyboval bych, že tuto složku dokáže zajistit právě školní výuka.
  Neříkej, že tě překvapuje, že školní výuka nedokáže naučit talent. Výtvarná výchova není jediný předmět, ve kterém jsou některé děti lepší a jiné horší – ačkoli mají stejného učitele. Když někdo má a někdo nemá talent na matematiku, neměla by se potom matematika zrušit, když nedokáže ze všech dětí udělat Eulery a Riemanny?

  Příspěvek z 19. června 2019 v 11:09.
  –MM– v něm napsal:

  klobáska: Díky za protiargument. R^

  U všech protipříkladů „proč neučit od první třídy to či ono?“ nezmiňuješ vlastně žádný pádný důvod, proč je neučit. Pro většinu lidí by to byly převážně zbytečné zapomenutelné znalosti, to platí i u zeměpisu a přírodopisu, ale u určitého zlomku by to třeba probudilo zájem. Možná, že by světu prospělo, kdyby v dobách rozmachu automobilismu, letů do vesmíru a lékařské vědy přičuchlo k těmto oborům víc lidí na úkor osvědčených oborů – myslím, že to nikdo seriózně nezkusil, netroufám si bez historické zkušenosti odhadnout, jak by to v dlouhodobém měřítku dopadlo. Samozřejmě, že spoustu těch odborností nejde učit od první třídy, protože člověk potřebuje základy naučené z jiných předmětů prvního stupně ZŠ. Jenže k informatice nejsou nutné skoro žádné jiné znalosti, je to jen druh aplikované matematiky. Jde ji navíc vyučovat i docela hravě, což si u studia chemoterapie nebo teorie relativity nedovedu představit.

  Kdo to bude učit... nevím. Předkládám jen ideový záměr. :->
  Praktické otázky se vždy nakonec točí okolo peněz. Pokud přijmeme tezi, že by se státu do budoucna ekonomicky vyplatilo mít víc lidí vzdělaných v informatice, stačí zvolit takové politiky, kteří tuto dlouhodobější investici výrazněji podpoří ze státního rozpočtu. Myslím, že i soukromý sektor by to dokázal spolufinancovat, protože IT firmy bývají relativně bohaté a trvale hledají další lidi. Není nezbytné, aby prvňáky učil informatiku drahý ajťák, zvládla by to i běžná učitelka prvního stupně, trošku proškolená a s dobrými učebními pomůckami. Nepotřebuje umět ovládat počítač.

  Co se týče výtvarné výchovy, jednak si nemyslím, že tak, jak se na ZŠ učí, skutečně někoho inspiruje k umělecké kariéře, jednak výtvarné umění algoritmizovat jde, protože cílí na lidské emoce a navzdory zápletkám sci-fi filmů nejsou pocity zase tak nevypočitatelné. Můžeš namítat, že strojově generované obrázky na old.reddit.com/r/deepstyle/ nejsou opravdové umění, protože postrádají nějakou zdánlivě neviditelnou lidskou složku (talent, ryzí originalitu, rozhodnutí tvořit, cit pro výběr inspirace), ale pochyboval bych, že tuto složku dokáže zajistit právě školní výuka.

  Nemám ani pocit, že by umění bylo trnem v oku počítačově-orientovaných lidí, já výtvarku zmínil jen proto, že mě náhodou napadla jako první. Myslím, že v průměru jednoznačně nejotravnější předmět pro počítačové lidi je tělocvik. :-D

  Příspěvek z 18. června 2019 ve 3:19.
  klobáska v něm napsal:

  –MM–: Jako budoucí učitel informatiky si dovolím drobnou poznámku ohledně důležitosti programování. Jistě, je velice dobrý nápad, aby se žáci v hodinách informatiky seznámili se základními metodami programování a algoritmizace – podobně jako je dobrý nápad, aby se v hodinách chemie seznámili se systémem tvoření organických kyselin, patří to do předmětu a absolvent střední školy by o tom měl něco vědět (otázkou pak je, kolik si toho zapamatuje, já jsem měl chemii naposledy před třemi roky a dám dohromady sotva názvosloví oxidů). Ale od první třídy? Je sice pravdou, že výpočetní technika proniká do našeho života čím dál víc, ale když se třeba kdysi ve větším měřítku rozmohla auta, nebyli (pokud vím) žáci prvních tříd vychováváni jako budoucí automechanici. To, že vím, jak funguje převodovka, je mi totiž při jízdě autem úplně stejně užitečné, jako při práci s počítačem to, že vím, jak funguje prohledávání do hloubky. Ano, je dobré to vědět, ale pro běžného uživatele je to reálně k ničemu.
  Vtip je v tom, že stejně jako u počítačové vědy by se dalo argumentovat i u ostatních vědních oborů. Lety do vesmíru jsou čím dál tím běžnější, v první třídě by se měli žáci učit základy raketového inženýrství! Umíme čím dál tím efektivněji léčit rakovinu, prvňáčci se tedy musí naučit základy chemoterapie! V každém chytřejším mobilu je dnes GPS, žák první třídy by měl tudíž ovládat teorii relativity! Na spoustě míst jsou dnes fotobuňky, je nutné učit v první třídě kvantovou fyziku! A tak dále, a tak dále...
  A můj „oblíbený“ problém: Kdo to bude učit? Když porovnáme plat, který dostane informatik v „běžném zaměstnání“ a ve školství, zjistíme, že platem nejspíš učitelé informatiky motivovaní nejsou. Vezmeme-li v úvahu společenskou prestiž učitelů, ta taky není nijak valná. Učit informatiku jdou tedy dva typy lidí – ti, kteří dostatečně nerozumí oboru (takže by se jinde neuchytili, ale stále rozumí počítačům víc než třeba angličtináři), a pak odborníci-nadšenci, které prostě baví předávat vědomosti mladším generacím. Na spoustě škol tak chybí dobří učitelé informatiky. A my budeme zavádět programování do první třídy?

  PS. Výtvarná výchova je jednou z cest k umění. Bohužel, právě umění je řadě počítačově-orientovaných lidí trnem v oku, možná proto, že nejde (a nikdy nepůjde) algoritmizovat.

  Příspěvek z 16. června 2019 ve 20:38.
  paratko2323 v něm napsala:

  tuto třídu hlavně prezentace, word:-(

  Příspěvek z 16. června 2019 ve 20:20.
  –MM– v něm napsal:

  panglaq: Je to všechno zajímavé. Koukám, že jsem tu zapomněl odpovědět. Díky za přání k Vánocům. :-)

  nebo by se mělo něco zlepšit?
  Možná to vyzní trochu extrémně, ale podle mě by se mělo programování učit povinně už od první třídy ZŠ. Nikoliv proto, aby se ze všech žáků stali programátoři, ale protože jsou počítačové systémy mnohem významnější složkou života než výtvarná výchova. Jejich základní znalost by měla patřit ke všeobecnému rozhledu.

  Také si myslím, že by výuka výpočetní techniky měla probíhat v obecnější rovině. Neutíkat k Wordu, Excelu, PowerPointu, psaní všemi deseti... to jsou věci, které se sice odehrávají na počítači, ale vytvoří z vás jen o kousíček schopnějšího uživatele, nedá vám to nadhled.

  Když se mě někdo ptá, v jakém programu má pro Alíka vyrobit hru, a já odpovídám, že třeba v poznámkovém bloku, tak dostávám většinou vykulené smajlíky, občas někdo i protestuje, že to nejde. Neříkám, že se každý musí naučit vyrobit hru, ale člověk by neměl být překvapený, že prakticky všechno, co v počítači (normálním, mobilním, v herní konzoli) běží, je vytvořeno nějakým kódem... textem, který někdy někdo musel vymyslet a napsat.

  Bezpečnostní aspekt (riziko digitálního zotročení), o kterém píše Češtinář, mi přijde také nesmírně důležitý a hodně podceňovaný.

  Příspěvek z 22. prosince 2018 v 10:38.
  panglaq v něm napsal:

  Po rychlokurzu Accessu se učíme programovat v Delphi a zatím to vypadá, že nás to neopustí až do maturity a taky že se z programování v Delphi dělají práce k maturitě. 2. ročník SŠ.
  -MM-: Co si myslíš o tom, co jsme zde uvedli? Je to dost kvalitní, nebo by se mělo něco zlepšit? A krásné Vánoce přeji :-D

  Příspěvek z 5. července 2018 v 17:56.
  lékařský v něm napsal:

  Pracovat s office 365

  Příspěvek z 15. května 2018 v 17:37.
  FriedKitten v něm napsal:

  Děláme prezentace a časosběry

  Příspěvek z 15. května 2018 v 17:34.
  matisek005 v něm napsal:

  Můj brácha se učí dělat jednoduchého chatbota :-).

  Příspěvek z 15. května 2018 v 10:42.
  _kebaba_ v něm napsala:

  kreslit a zadavat algoritmy do visual basicu:-Q:-Q:-Q:-$

  Příspěvek z 15. května 2018 v 10:35.
  majdula2000 v něm napsala:

  Výpočetní technika jsou počítače, u nás ve škole je to vedené jako ICT, informační technologie:-)

  Příspěvek z 15. května 2018 v 0:19.
  amandamesa v něm napsala:

  Psani vsemi deseti jsem mela na zakladce na pocitaci a na stredni na starym stroji ;-D mohli jsme u toho mit sluchatka. Ale co je vypocetni technika nevim. Ja mela matiku a na stredni tak leda obchodni pocty

  Příspěvek z 14. května 2018 ve 22:29.
  majdula2000 v něm napsala:

  my pořád jen programování:-(

  Příspěvek z 14. května 2018 ve 22:09.
  matisek005 v něm napsal:

  Děláme psaní všemi deseti. To je nuda, protože dokážu psát docela rychle i bez toho. Ale je to zase užitečné, když nevidíte na klávesnici (což nevím, jak je pravděpodobné...)

  Příspěvek z 14. května 2018 ve 22:00.
  HejkalYouTube v něm napsal:

  Teď HTML a kaskádové styly :-):->

  Příspěvek z 16. listopadu 2017 ve 23:40.
  _kebaba_ v něm napsala:

  Nedavno nam zverejnili soubor s dovednostma, ktere musime ve windows zvladnout, uvidim, co prijde dal

  Příspěvek z 16. listopadu 2017 v 19:50.
  panglaq v něm napsal:

  Ahoj, my teď probíráme fígle ve Wordu a shrnujeme to do jednoho souboru. Zejména bych chtěl vyzdvihnout hraní si s Textovými efekty při úpravě nadpisů, interní kreslení a seskupování nakreslených objektů, využití aplikace Výstřižky na snímání snímků obrazovky, které se pak hned uloží do schránky, zvýrazňování matematických vzorců. Brali jsme i jejich tvoření, ale to už umím :-) Taky probíráme základy booleovské algebry. Ale příští rok už se bude programovat :-)

  Příspěvek z 20. října 2017 v 0:34.
  klobáska v něm napsal:

  Momentálně programování, počítačové sítě, data. :-)

  Příspěvek z 19. října 2017 v 18:48.
  SVETLO v něm napsal:

  Teď probíráme programy, ve kterých se upravují fotky.

  Příspěvek z 19. října 2017 v 11:57.
  _kebaba_ v něm napsala:

  tedka berem soubory, slozky atp.

  Kdo si nástěnku oblíbil?