Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Křesťanství a vše okolo

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 14. dubna 2018 ve 12:21.
  klobáska v něm napsal:

  Dup500: Proč je nenapíšeš sám? Jistě jsi četl Korán, jelikož tu takto argumentuješ! Myslíš, že mám tolik času, abych ho mohl ztrácet na podobných diskusích? Sám máš čas blbě plkat, ale čas dohledat si podklady pro své plkání nemáš, že?!

  Jen stručně pár veršů z Koránu:
  A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí. Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících! Jestliže však přestanou ... tedy Bůh věru je odpouštějící, slitovný! A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu. Jestliže však přestanou, pak skončete nepřátelství, ale ne proti nespravedlivým. (Súra 2:190–193)
  A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky kromě těch, kteří jsou spojeni s lidem, mezi nímž a vámi jest úmluva, anebo kteří k vám přišli se stísněnými hruděmi z toho, že mají bojovat proti vám nebo proti lidu svému. Kdyby byl Bůh chtěl, byl by jim dal vládu nad vámi a oni by byli proti vám bojovali. Jestliže však se vás straní, aniž s vámi bojovali, a vzdají se vám na milost, pak Bůh vám nedává proti nim žádné oprávnění k boji. (Súra 4:89–90)
  A nešiřte pohoršení na zemi poté, co stala se na ní náprava! A vzývejte Jej s bázní a touhou, neboť věru milosrdenství Boží jest blízké pro ty, kdož dobro konají. (Súra 7:56)
  Kdo přijde s dobrými skutky, tomu dostane se ještě lepšího než ony, ale kdo přijde se špatnými ... tedy budou odměněni ti, kdož zlé skutky páchali, jedině podle toho, co dělali. (Súra 28:84)
  Bojují-li mezi sebou dvě skupiny věřících, usmiřte je! A činí-li jedna skupina z těch dvou bezpráví druhé, bojujte proti těm, kdo činí bezpráví, dokud se před rozkazem Božím neskloní! A když se skloní, usmiřte obě strany spravedlivě a buďte nestranní, neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou nestranní! Věřící jsou si přece bratry; usmiřujte tedy oba bratry své a buďte bohabojní - snad dostane se vám smilování! (Súra 49:9–10)

  Příspěvek z 14. dubna 2018 v 11:22.
  FriedKitten v něm napsal:

  Co se týče těch slavných atentátů ve jménu Alláha, mám známou, co žije v Anglii a chodí do třídy i s muslimy. Je zajímavé, že říkají, že to, co oni atentátníci dělají, nemá nic společného s Koránem a je to akorát pravý opak.

  Příspěvek z 14. dubna 2018 v 11:15.
  Dup500 v něm napsal:

  klobáska: a napiš mi verše týkající se džihádu, ať se něco nového dozvíme.

  Příspěvek z 14. dubna 2018 v 10:56.
  klobáska v něm napsal:

  Dup500: Ano, myslím, že bychom se měli řídit křesťanskými zásadami!

  Když Izraelci prodlévali na poušti, přistihli muže, který v den odpočinku sbíral dříví. Ti, kdo jej přistihli, jak sbírá dříví, předvedli jej před Mojžíše a Árona a před celou pospolitost. Dali ho střežit, neboť nebylo zřejmé, co se s ním má stát. Hospodin řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Celá pospolitost jej ukamenuje venku za táborem.“ Celá pospolitost ho vyvedla ven za tábor a ukamenovali ho, takže zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. (Nu 15,32–36)
  ...a pak jsou také zajímavé ty pasáže o vraždění bezvěrců, a to doslova „mužů, žen i dětí“.

  Bible i Korán jsou plné pěkných i nepěkných pasáží. Záleží na konkrétním vyznavači víry, které si vybere.

  Jinak, možná Tě překvapí, že Korán říká třeba:
  Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož jsou židy, křesťany a sabejci , ti, kdož uvěřili v Boha a v den soudný a konali zbožné skutky - ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni. (Súra 2:62)
  ...nebo třeba:
  Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí. (Súra 2:256)

  Jinak, v Koránu těch veršů o bití žen zas až tak moc není – konkrétně jeden, a to:
  Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký. (Súra 4:34)

  Mnohem víc veršů je tam třeba o dobročinnosti, namátkou:
  Dotazují se tě na to, co mají rozdávat. Rci: „To, co rozdáváte z majetku, je pro rodiče, příbuzné, sirotky, nuzné a jdoucího po cestě Boží. A cokoliv dobrého učiníte, Bůh zajisté o tom ví.“ (Súra 2:215)
  Věřící muži a věřící ženy jsou si vzájemně přáteli a přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné, dodržují modlitbu, dávají almužnu a jsou poslušní vůči Bohu a Jeho poslu. Nad těmi se Bůh věru slituje, neboť Bůh mocný je i moudrý. (Súra 9:71)
  Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím. (Súra 41:34)
  ...a tak dále. Na nespočtu místech se mluví o dávání almužny chudým (což je i jeden z pěti základních pilířů islámu: vyznání víry, modlitba, almužna, ramadán, pouť do Mekky).

  Nemám rád vytrhávání veršů z kontextu, ale řekl sis o to sám. :-)

  Příspěvek z 13. dubna 2018 ve 22:02.
  Dup500 v něm napsal:

  FriedKitten: V muslimských zemích je to podle Koránu zákon, kdežto u nás jsou si můžete i žena rovni a to, co se u nás děje, je hrubost dotyčných a ne zákon.

  Příspěvek z 13. dubna 2018 v 18:35.
  FriedKitten v něm napsal:

  Tak to počkej. Více žen si může dovolit opravdu jen ten bohatý. Každá žena musí mít to, co ta druhá, takže ten jejich muž musí každé koupit všechno stejně, i co se baráku týče :). Copak tady se my ženy bát nemusíme? Že někteří chlapi jsou schopni svou ženu zavřít do sklepa? Že se nemusím bát jít jen tak večer ven? Copak ženy chlapi nemlátí? Proč tedy moje máma chodila věčně s monokly? Že jsou ženy brány hlavně jako rodičky, co uklízí a starají se o domácnost. Tady to není taky nijak nádherné

  Příspěvek z 13. dubna 2018 v 18:07.
  Dup500 v něm napsal:

  -MM-: Jinak: Podívej se v jakých poměrech žijí Turci a v jakých my. V roce 1683 nás chtěli ovládnout a my bychom žili jako oni, čili by u nás platilo třeba že pokud není žena zahalená, je to prostitutka a muslim má povinnost jí znásilnit nebo že žena má hodnotu psa. Tehdy si naši předci zachovali svou hrdost a ubránili se. A my je sem pouštíme dobrovolně. Naši předci si myslím, že se v hrobě otáčejí, když vidí, co se v Evropě děje!

  Příspěvek z 13. dubna 2018 v 15:43.
  –MM– v něm napsal:

  Dup500: Nevím, na jaké zvíře vznikla evropská kultura. Australská vznikla asi na klokana, čínská na pandu, egyptská na velblouda... a ta evropská... asi na přelkepech? Přeplek je nejnebezpečnější zvíře na ze všech, z mužů dělá žužu, z žen džem a při pozření dětí letí :->

  Evropská civilizace získala kulturní převahu nad zbytkem světa zejména díky překonání křesťanských ideálů. Géniové v jiných koutech světa se nedokázali svým dogmatům účinně vzepřít, takže kdykoliv narazili na poznatek, který byl v rozporu s vírou, zabrzdili své bádání (ve strachu buď ze společnosti, nebo z božstva). Kdyby byli stejně drzí, jako o mnoho století později badatelé v Evropě, svět by vypadal úplně jinak. Pokud si vezmeš umění, představovalo křesťanství vývojový krok zpátky – srovnej si všechny ty dětské malůvky z prvního tisíciletí našeho letopočtu s realismem kreseb z antického Řecka, všimni si, kdo trefil lépe tvar lidského těla:
  en.wikipedia.org/wiki/File:L%27abb%C3%A9%5fM%C3%A9na%5fet%5fle%5fChrist%5f01.JPG
  en.wikipedia.org/wiki/File:Ancient%5fMacedonian%5fsoldiers,%5ffrom%5fthe%5ftomb%5fof%5fAgios%5fAthanasios,%5fGreece.jpg

  Chtěl bych ale podotknout, že na těchto dějepisných úkazech zase tak moc nezáleží. Naší historii – té hodné i zlé – můžeme být vděční za to, že tu jsme, ale to z ní nedělá morální kompas. Kdyby ses mohl mrknout na své praprapředky deset tisíc let do minulosti, viděl bys samé vraždy, znásilnění, otrokářství a jiná zvěrstva. Přestože jsi teď na světě i díky všem těm dávným hrůzám a krutostem, někde si musíš udělat tlustou čáru, od které řekneš „tato dávná minulost není mé břímě“. Já si při debatách o současnosti tu čáru klidně nakreslím kamsi do dvacátého století, přínosy i křivdy křesťanské minulosti tedy nemají na moje stanoviska vlastně žádný vliv.

  Jo a sluníčkář nejsem. Ono sedmitečné sluníčko vypouští při ohrožení jakousi páchnoucí tekutinu a to pak člověka přejde chuť :-Q:-D

  Příspěvek z 13. dubna 2018 v 11:51.
  klobáska v něm napsal:

  Dup500: Jo, jo... Evropa, která byla po dlouhatánskou dobu pohanská a učenost sem přišla z arabského světa (než si pár tamějších debilů – odpusťte mi to slovo – řeklo, že vzdělanost je špatná; doufám, že se tím směrem neřítíme i my, když vidím směřování některých dnešních myšlenek).
  A křesťanství? Co krve teklo, když se Evropa měnila z pohanské na křesťanskou! Kolik lidí se v historii ocitlo v klatbě proto, že nesouhlasili s křesťanskou církví! Myslím, že zrovna křesťanství a islám si s tomto směru docela notují...
  A co se kultury týče – evropská kultura, která kam šlápla, tam za sebou zanechala nesmazatelnou stopu × africká kultura, která žije v symbióze s přírodou (vlastně žila, dokud tam nepřišli evropští kolonizátoři a nezlikvidovali krajinu plantážemi a dalšími moderními vymoženostmi).

  –MM–: Neříkám, že za vše špatné může fanatismus. Mluvil jsem o zabedněných fanaticích, kteří nejsou ochotni se otevřít jakémukoli jinému názoru – to je problém!

  Příspěvek z 13. dubna 2018 v 6:07.
  Dup500 v něm napsal:

  -MM-: Je vidět, že jsi sluníčkář. Jinak: Na jaké zvíře vznikla evropská kultura a na jaké africká nebo na blízkém východě? Všimni si, jaký je v tom rozdíl. A teď to chtějí natáhnout do Evropy.

  Příspěvek z 13. dubna 2018 ve 2:46.
  –MM– v něm napsal:

  Dup500: Pokud narážíš na spor křesťanství versus islám, proč bych měl fandit křesťanům? Nebojujeme-li zbraněmi, ale myšlenkami, nemá křesťanství moc šancí převálcovat islám, protože nabízí jen jinou odrůdu téhož. Sekulární humanismus je dle mého názoru lepší alternativa k oběma. Raději bych tedy muslimům ukazoval, že jsme pestrá Evropa, která funguje skvěle i bez náboženské shody, než že jsme odhodlaná křesťanská Evropa.

  klobáska: Jak už jsem psal v jiné diskusi, nemyslím si, že jde posunout vinu za všechno špatné na fanatismus, protože v obecnějším měřítku každá společenská pravda, kterou teď společnost uznává, byla kdysi prosazena jako fanatická myšlenka. Existovali fanatičtí zastánci vzdělávání, fanatické bojovnice za volební právo žen atd.

  Neplatí také, že každé náboženství ve své fanatické formě je společensky nebezpečné. Třeba džinistický extrémista nikomu ve jménu víry neubližuje, sedí v koutě v obavách, aby si nepokazil karmu šlápnutím na mravence. :-)

  FriedKitten: Řekl bych, že konflikt v Sýrii nemá náboženské základy. Byla to obyčejná vzpoura proti totalitě, kterou využily jiné síly v regionu lačné po moci a následně i další vojenské velmoci.

  Nyní je Islámský stát už několik měsíců poražený, zbyl z něj malý kousíček, který už nikoho nezajímá, a celý region slouží jako hřiště pro ostatní armády. Všechny velmoci chtějí ukazovat svaly, ale nikdo se doopravdy nechce rvát. Budou si vyhrožovat, budou si navzájem zabíjet vojáky, budou si časem nejspíš i sestřelovat stíhačky, vyzkouší si zakázané chemické zbraně a možná dojde i na premiéru nějaké biologické zbraně (případnou nehodu jde srovnat se zemí atomovkou), ale do přímé otevřené konfrontace stát vs. stát už se nikdy nepustí.

  Válka je totiž strašně nehospodárná a hloupá. Ač se to mnohdy nezdá, v tomto ohledu dostalo lidstvo už rozum. :-D

  Příspěvek z 12. dubna 2018 v 18:03.
  Dup500 v něm napsal:

  FriedKitten: Výjimečně souhlasím.

  Příspěvek z 12. dubna 2018 v 18:00.
  FriedKitten v něm napsal:

  Mám strach, co se týče Sýrie, kdy to taky (pokud ne, opravte mě) začali kvůli víře a fanatikům, že brzy dojde ke 3. Světové..

  Příspěvek z 12. dubna 2018 v 17:59.
  Dup500 v něm napsal:

  klobáska: Souhlasím s tebou. Máš vysvětlování talent.:-)

  Příspěvek z 12. dubna 2018 v 17:53.
  klobáska v něm napsal:

  –MM–: Je rozdíl mezi „tahle konkrétní víra se mi nelíbí, protože hlásá tohle a tamto“ a „fůůůj, ty jsi věřící, jdi se zabít, demente“. První schvaluji, druhé odsuzuji.
  Největším problémem jsou zabednění fanatici, ať už jakékoli víry/nevíry, kteří apriori potírají jakýkoli jiný názor a tlačí všude jen ten svůj za každou cenu.

  Každopádně si neodpustím svou klasickou připomínku: Příslušnost k jakékoli víře nevypovídá o člověku o moc víc než to, v jakého boha/bohy věří nebo nevěří. Každá víra se dá vykládat tak i tak a v každé víře jsou lidi takoví i takoví.

  Příspěvek z 12. dubna 2018 v 17:41.
  FriedKitten v něm napsal:

  A co se tu stále řeší? Kde je kolik věřících a nevěřících? Je spousta náboženství a každý ať si věří v něco jiného nebo ne, každý má svůj názor, který respektovat a to, že někdo nemusí křesťany, tak je problém a už si z nich dělá srandu a pak tu Dup500 dělá statistiky, kolik lidí Franta "urazil". Přitom kolik je vtipů na Židy? Hm? Na to se nic neřekne

  Příspěvek z 12. dubna 2018 v 17:26.
  Dup500 v něm napsal:

  -MM-: Stačí se podívat do západní Evropy.

  Příspěvek z 12. dubna 2018 v 17:16.
  –MM– v něm napsal:

  Dup500: Co je na současné době tak speciálního?

  klobáska: Na druhou stranu víra samotná by neměla být chráněna před kritikou. Řekl bych, že ani před tou nevybíravou.

  Příspěvek z 12. dubna 2018 v 17:00.
  DžungaráčekChlupáček v něm napsala:

  To je pravda.

  Příspěvek z 12. dubna 2018 v 16:58.
  klobáska v něm napsal:

  Dup500: Urážet nějakého člověka, protože přísluší/nepřísluší k nějaké víře, není dobré v žádné době.

  Příspěvek z 12. dubna 2018 v 15:10.
  Dup500 v něm napsal:

  Aha, asi mám špatná data. Omlouvám se všem. Nicméně stále trvá na tom, že urážet křesťany není vůbec na místě, zvláště v současné době.

  Příspěvek z 12. dubna 2018 ve 14:34.
  –MM– v něm napsal:

  Dup500: Jenže 100 % obyvatel Země si myslí, že minimálně 70 % obyvatel Země se ve své víře mýlí. Takže pokud to bereš statisticky, těžko hledat vítězný tým. :-)

  Nevím, kde jsi vzal tu polovinu ČR. Na Wikipedii se píše o sčítání lidu z roku 2011:
  K některému z proudů křesťanství se hlásí drtivá většina z 1 467 438 deklarovaných věřících hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti (tj. z 13,89 % obyvatel) v České republice.
  Trend byl v průběhu předchozích desetiletí sestupný, nečekal bych nějaký zvrat.

  Příspěvek z 12. dubna 2018 ve 14:07.
  FrantaDinosaurus v něm napsal:

  wtf, odkdy je polovina čechů křesťanů :-D :-D :-D jestli jsou všechny tvoje informace takové jako tohle, tak se opravdu není o čem bavit.. :-)

  Příspěvek z 12. dubna 2018 ve 13:39.
  pastafarian v něm napsala:

  Jako omezenec se chováš leda tak ty, Dupe, ne Franta. Ten, kdo tu opakovaně obtěžuje druhé, tak jsi taky ty a ten, kdo by si měl nechat své názory pro sebe, jsi opět ty, když se nedokážeš smířit s tím, že ne všichni nahlíží na všechno stejně jako ty.

  Příspěvek z 12. dubna 2018 ve 12:48.
  FriedKitten v něm napsal:

  Haaaa, te zažaluju za sprosté slovo!

  Můj názor je takový: Kdyby existoval Bůh, asi by nedopustil, aby desítky tisíc jeho stvoření žralo hlínu a lezly po nich mouchy. Viz Afrika :->

  Příspěvek z 12. dubna 2018 ve 12:08.
  Dup500 v něm napsal:

  FrantaDinosaurus: všichni se ti tu snaž říct, že se chováš jak debil. Víš, že cca 85% obyvatel země jsou věřící a tímto způsobem jednání v životě neobstojíš. Křesťanů je na světě cca 1,5mld. A v ČR asi 1/2 lidí. Své názory si nech pro sebe a neotravuj druhé!!Rv:-E

  Prodleva 26 dní.
  Příspěvek ze 17. března 2018 v 19:21.
  DžungaráčekChlupáček v něm napsala:

  Tak co?

  Prodleva 6 dní.
  Příspěvek z 11. března 2018 v 19:38.
  FrantaDinosaurus v něm napsal:

  Jiné než takové rád nemám, fuj ti ostatní 8-o

  Příspěvek z 11. března 2018 v 19:12.
  pastafarian v něm napsala:

  Je mi to jedno a nic proti nim nemám :-c

  Příspěvek z 11. března 2018 v 19:09.
  FriedKitten v něm napsal:

  Je mi to jedno. Jako nejsem tak dychtivá po tom, abych zajišťovala, co jsou nebo nejsou:-D

  Statistika…