Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Křížovkářský slovník: Český jazyk

  Dodržujte prosím pravidla! Za slova získáte jiskřičky. ;-)

  Nový příspěvek:

  Přispívat mohou jen přihlášení uživatelé.

  Pokud máš účet, přihlas se, pokud ne, můžeš si účet založit.

  Prodleva 7 dní.
  Příspěvek z 15. září v 17:24, upravený po 3 minutách.
  JáJá1 v něm napsal:

  Jé, já se spletl, oprava:
  my = vyjmenované slovo po m a ukazujeme pomocí tohoto zájmena na první osobu množného čísla (mluvnice)

  Příspěvek z 15. září v 15:11, upravený vzápětí.
  JáJá1 v něm napsal:

  my = výjmenované slovo po m a ukazujeme pomocí tohoto zájmena na druhou osobu množného čísla (mluvnice)
  vy = množné číslo od ukazovacího zájmene ty (mluvnice)
  oni = množné číslo od ukazovacího zájmene on (mluvnice)
  ony = množné číslo od ukazovacího zájmene ona (mluvnice)

  Příspěvek z 15. září ve 14:13, upravený vzápětí.
  lékařský v něm napsal:

  já = zájmeno, kterým ve většině případech označujeme sebe (mluvnice)
  ty = ukazujeme pomocí tohoto zájmena na druhou osobu (mluvnice)
  on = zájmeno označované jako třetí osoba, stejně jako ona a ono (mluvnice)
  ona = zájmeno třetí osoby jednotného čísla, rod ženský (mluvnice)
  ono = verze jednoho ukazovacího zájmena pro střední rod (mluvnice)
  byste = správná verze tvaru „by jste“ v podmiňovacím způsobu přítomném (mluvnice)
  bychom = správná verze tvaru „by jsme“ v podmiňovacín způsobu přítomném (mluvnice)

  Příspěvek z 14. září ve 22:01, upravený po 5 minutách.
  JMkolo83 v něm napsala:

  doplňková = druh vedlejší věty, která vyjadřuje doplněk věty řídící (mluvnice)
  účelová = druh vedlejší věty, která vyjadřuje okolnost ke které směřuje naše jednání (mluvnice)
  podmínková = druh věty vedlejší při níž může nastat děj věty řídící (mluvnice)
  přípustková = druh vedlejší věty, okolnost, která je v rozporu s obsahem věty řídící (mluvnice)
  sousloví = ustálené spojení, které až spolu dává plnohodnotný význam (mluvnice)

  Příspěvek z 14. září ve 21:56, upravený vzápětí.
  lékařský v něm napsal:

  spisovná = část češtiny, ve které se nemůže objevit slang a používá se na úřádech (ostatní)
  nespisovná = čast češtiny, kam patří třeba slang, nářečí nebo třeba argot (ostatní)
  druh = možné uspořádání skupin slov, třidíme do nich třeba číslovky či zájmena (mluvnice)

  Příspěvek z 14. září ve 21:54.
  Bětka_H v něm napsala:

  epika = text který má děj
  lyrika = text který nemusí mít děj, vyjadřují se zde pocity
  poezie = veršovaný text
  přívlastek = větný člen který rozvíjí podmět dělí se na přívlastek shodný a neshodný

  Příspěvek z 14. září ve 21:47.
  JMkolo83 v něm napsala:

  tragédie = literární žánr, dramatický s vážným obsahem, hrdinové obvykle podléhají mocnějším silám (ostatní)
  komedie = literární žánr, který humorně zobrazuje společenské či individuální jevy (ostatní)
  opereta = hudebně dramatický žánr, spojuje se zde text s hudbou a střídá se mluvené slovo s hudnou a zpěvem (ostatní)
  aforismus = stručné a vtipné vyjádření myšlenky, které je stavěno na kontrastu (ostatní)
  anekdota = krátký příběh s vtipnou pointou (ostatní)
  povídka = má poutavou zápletku a jádrem je pouze jedna hlavní událost (ostatní)

  Příspěvek z 14. září ve 21:44, upravený po 13 minutách.
  lékařský v něm napsal:

  spřežky = příslovečné …, spojují předložku a příslovce do jednoho slova (mluvnice)
  příslovečné = … spřežky, obsahují předložku a příslovce v jediném slově (mluvnice)

  Příspěvek z 14. září ve 21:33.
  majdula2000 v něm napsala:

  přídavná = jména, která představují druhý slovní druh (mluvnice)
  číslovky = čtvrtý slovní druh, který je základem pro matematiku (mluvnice)
  částice = předposlední slovní druh, který obsahuje hlavně slova, která stávají na začátku věty a něco si jimi přejeme (mluvnice)
  vzor = slovo, podle něhož se skloňuje, určuje se po určení rodu (mluvnice)
  oznamovací = nejběžnější způsob, který vyznačuje neutralitu (mluvnice)
  rozkazovací = způsob, kterým něco přikazujeme (mluvnice)
  tázací = způsob, který zastupují hlavně otázky (mluvnice)
  minulý = čas, který označuje to, co už se stalo (mluvnice)
  přítomný = čas, který označuje to, co se děje teď (mluvnice)
  budoucí = čas, který označuje to, co nás teprve čeká (mluvnice)
  jednotné = číslo, v němž jde pouze o nějakou samotnou osobu (mluvnice)
  množné = číslo, v němž jde o skupinu lidí (mluvnice)
  životný = mužský rod, který označuje něco, co není neživé (mluvnice)
  neživotný = mužský rod, který označuje něco, co není živé (mluvnice)

  Příspěvek z 14. září ve 21:22.
  –MM– v něm napsal:

  osoba = já jsem první, ty jsi druhá, on je třetí, stejně jako ona a ono (mluvnice)
  číslo = jednotné a množné gramatické členění (mluvnice)
  trpný = slovesný rod, který nečiní (mluvnice)
  činný = slovesný rod, který není trpěn (mluvnice)
  číslovky = slovní druh, bez kterého by to učitelé matematiky měli spočítané (mluvnice)
  přídavná = jména často přilepená na podstatná jména (mluvnice)
  částice = devátý slovní druh, který se obvykle krčí na začátku větu a plete se s příslovcem či spojkou (mluvnice)

  Příspěvek z 14. září ve 3:02.
  –MM– v něm napsal:

  moře = vzor středního rodu, který šplouchá na maják a ovládá i nebe (vzor)
  město = vzor středního rodu, ve kterém se nachází moře různých stavení (vzor)
  stavení = vzor středního rodu, kterému podléhá zdanění, řeší i spiknutí a těhotenství (vzor)
  žena = vzor každé dívky, slečny, krávy i limuzíny, podle kterého se skloňují (vzor)
  píseň = vzor ženského rodu, podle kterého končí tíseň i plíseň (vzor)
  kost = vzor ženského rodu, který je pro psi zdrojem radosti, jmenuje se tak i jeden hrad (vzor)
  pán = vzor každého občana, prezidenta, vola i sněhuláka, podle kterého se skloňují (vzor)
  hrad = vzor mužského rodu, kde sídlí králové, a díky kterému končí tvrdě závěsy i oceány (vzor)
  muž = vzor každého chlapce, krále, koně i učitele, podle kterého se skloňují (vzor)
  stroj = vzor mužského rodu, podle kterého se řídí koberce s vysavači i polštáře s obličeji (vzor)
  předseda = vzor mužského rodu, podle kterého se skloňuje dobrý sluha, ale zlý pán ne (vzor)
  soudce = vzor mužského rodu, který určuje koncovky vládcům, strážcům i zrádcům (vzor)

  Prodleva 3 dny.
  Příspěvek z 10. září ve 21:32.
  JMkolo83 v něm napsala:

  osobní = druh zájmen, který označuje osobu (mluvnice)
  přivlastňovací = druh zájmen, který osobám přivlastňuje nějakou věc (mluvnice)
  řadové = druh číslovek, který vyjadřuje pořadí (mluvnice)
  durhové = druh číslovek, který vyjadřuje počet druhů (mluvnice)

  To předtím je takhle?

  Příspěvek z 10. září ve 21:25.
  majdula2000 v něm napsala:

  fyzika = jediné vyjmenované slovo po f (mluvnice)
  slabika = část slova, která se vždy vyslovuje najednou, nejčastěji má 2 nebo 3 písmena (mluvnice)
  písmeno = jednotlivý znak, který patří do abecedy (mluvnice)
  abeceda = základní sada znaků, která má dané pořadí (mluvnice)
  tečka = znak, který nejčastěji ukončuje větu (mluvnice)
  vykřičník = znak, který ukončuje třeba větu, která znázorňuje křik (mluvnice)
  otazník = znak, který je na konci otázky (mluvnice)
  záporná = zájmena, která vyjadřují něco negativního či neexistujícího (mluvnice)
  věta = obvykle několik slov, která začínají velkým písmenem a končí třeba tečkou (mluvnice)
  jednoduchá = věta, která má pouze jeden přísudek (mluvnice)
  mužský = rod, u kterého určujeme životnost (mluvnice)
  ženský = rod, na který si ukazujeme „ta“ (mluvnice)
  střední = rod, na který si ukazujeme „to“ (mluvnice)
  předložky = sedmý slovní druh, jehož slova obvykle stojí třeba před podstatnými jmény, často se pojí s nějakými pády (mluvnice)
  předpona = část slova, která stojí před kořenem (mluvnice)
  přípona = část slova, která stojí za kořenem, ale před koncovkou (mluvnice)
  koncovka = část slova, která je úplně na konci (mluvnice)
  kořen = část slova, která nese jeho význam, obvykle ji mají stejnou příbuzná slova (mluvnice)

  Johanko, jednotné číslo u těch archaismů atd!

  Příspěvek z 10. září ve 21:22, upravený po 5 minutách.
  JMkolo83 v něm napsala:

  lichotivá = slova, která jsou citově zabarvená a jsou zdrobnělá nebo domácká (mluvnice)
  hanlivá = slova, která jsou citově zabarvená a jsou zhrubělá či zveličelá (mluvnice)
  archaismus = slova, která jsou zastaralá ale mají nové názvy (mluvnice)
  historismus = označují zaniklé věci, takže nemají náhradu (mluvnice)
  neologismus = nová slova, která označují nové věci (mluvnice)
  metafora = přenášení významu na základě vnější podobnosti (mluvnice)
  metonymie = přenášení významu na základě vnitřní podobnosti (mluvnice)

  Příspěvek z 10. září v 16:52.
  majdula2000 v něm napsala:

  podstatná = jména, která označují názvy osob, zvířat a věcí, jedná se o první slovní druh (mluvnice)
  kuře = vzor střední rodu, podle něhož se skloňuje většina zvířecích mláďat (vzory)
  tvrdé = souhlásky, mezi které patří třeba h, k, r nebo d (mluvnice)
  měkké = souhlásky, mezi které patří třeba ž, š, č nebo c (mluvnice)
  obojetné = souhlásky, mezi které patří třeba b, m, v nebo z (mluvnice)

  Prodleva 7 dní.
  Příspěvek z 3. září v 16:58.
  Lacko5 v něm napsal:

  Tak tedy...
  synonymum = slovo podobného významu (mluvnice)
  antonymum = slovo opačného významu (mluvnice)
  homonymum = slovo, které je stejné s jiným slovem, ale má úplně jiný význam (mluvnice)
  paronymum = slovo podobně znějící (mluvnice)

  Příspěvek z 3. září v 16:05, upravený po 11 minutách.
  majdula2000 v něm napsala:

  Protože jsem si toho nevšimla, opraveno. My jsme ve škole úvody, statě i závěry měli vždycky ve slohu. A psát ve slohu třeba bajku taky není problém.:-)

  A pište prosím v jednotném čísle, pokud to jde a není k množnému důvod. Slovní druhy se opravdu jmenují množným, takže tam je to ok, ale antonyma atd. je úplně zbytečné.;-)

  Příspěvek z 3. září v 15:59.
  –MM– v něm napsal:

  A proč nejsou ve slohu zařazená slova „úvod“, „stať“ a „závěr“? Literaturu teoreticky můžeme zavést, ale nechceme tam autory a díla, tedy tu dějepisnou část češtiny, která se učí na středních školách.

  Příspěvek z 3. září v 15:52.
  JáJá1 v něm napsal:

  majdula2000: Já si myslím, že to je spíš neexistující kategorie literatura.

  Příspěvek z 3. září v 15:47.
  majdula2000 v něm napsala:

  Nevím, ale spíš ohledně kategorie. Proč to není ve slohu?:-)

  Příspěvek z 3. září v 15:23.
  JáJá1 v něm napsal:

  epos = rozsáhlá dějová veršovaná skladba, autor je například Homér (ostatní)
  báje = epický literární útvar, symbolického nebo náboženského významu, vystupují tam většinou bohové a polohové (ostatní)
  bajka = útvar, ve kterém se zvířata chovají, jako lidé, slouží k ponaučení, zakladatelem je prý Ezop (ostatní)
  Může být?

  Příspěvek z 2. září v 17:34.
  Lacko5 v něm napsal:

  synonyma = slova podobného významu (mluvnice)
  antonyma = slova opačného významu (mluvnice)
  homonyma = slova, která jsou stejná, ale mají úplně jiný význam (mluvnice)
  paronyma = slova podobně znějící (mluvnice)

  Příspěvek z 2. září v 16:03.
  majdula2000 v něm napsala:

  příbuzná = slova, která mají něco společného se slovy vyjmenovanými, a proto se v nich také píše ypsilon (mluvnice)
  neurčitá = druh zájmen, ve kterém se objevují třeba slova někdo, něco, lecjaký, ... (mluvnice)

  Příspěvek z 1. září ve 22:42.
  majdula2000 v něm napsala:

  vyjmenovaná = slova, která se učí jako básnička, jsou po b, f, l, m, p, s, v, z (mluvnice)
  podmět = větný člen základní skladební dvojice, který obvykle představuje podstatné jméno (mluvnice)
  přísudek = větný člen základní skladební dvojice, který obvykle představuje sloveso (mluvnice)
  předmět = větný člen, který rozvíjí přísudek, ptáme se na něj nějakou pádovou otázkou (mluvnice)
  rod = může být mužský, ženský nebo střední (mluvnice)
  životnost = určení u mužského rodu, které žádný jiný rod nemá (mluvnice)
  příslovce = šestý slovní druh, který odpovídá třeba na otázku Jak? (mluvnice)
  úvaha = útvar, který bývá zamyšlením nad nějakým tématem, často obsahuje i nějaké řečnické otázky (sloh)
  les = pomocný vzor, který je blízký vzoru hrad (vzory)

  Příspěvek z 1. září ve 20:33.
  JMkolo83 v něm napsala:

  zájmena = ve větě můžou nahradit podstatné jméno (mluvnice)
  spojky = spojují dvě a více slov nebo vět (mluvnice)
  jarní = vzor pro měkká přídavná jména (vzory)
  mladý = vzor pro tvrdá přídavná jména (vzory)
  souvětí = obsahuje dva a více přísudků (mluvnice)
  růže = vzor pro ženský rod, který nahradil "nůše" (vzor)

  Příspěvek z 1. září v 18:05.
  majdula2000 v něm napsala:

  Pád už byl, takže pády určitě ne. A nevím, jestli chceme víceslovné výrazy, asi je to zbytečné, stačí se zeptat na první slovo.

  Příspěvek z 1. září v 18:00.
  Vysa318 v něm napsala:

  přídavná jména = ptáme se na ně jaký, který a čí (mluvnice)
  pády = máme jich sedm a každý má svou specifickou otázku (mluvnice)

  Příspěvek z 1. září v 17:59.
  Hogo v něm napsal:

  číslovky = slovní druh, který vyjadřuje slovem nějaké číslo (mluvnice)
  citoslovce = slovní druh, který vyjadřuje slovem nějaký zvuk (mluvnice)

  Příspěvek z 1. září v 17:57.
  JáJá1 v něm napsal:

  otcův = vzor, spolu se vzorem matčin je vzorem přivlastňovacích jmen (vzory)
  podstatná jména = slovní druh, který vyjadřuje například názvy osob, zvířat a věcí (mluvnice)
  úvod = první část osnovy (mluvnice)
  stať = druhá část osnovy slohu, která se může dělit na několik menších částí (mluvnice)
  závěr = zakončení slohu, je v něm obsaženo shrnutí slohu (mluvnice)

  Příspěvek z 1. září v 17:40.
  majdula2000 v něm napsala:

  A když už máme matematiku, tak by určitě neměla chybět ani čeština!

  1. Před přidáním slova si ověřte, jestli už ve slovníku není, nebo jestli ho někdo nenavrhnul chvilku před vámi.
  2. Pište: slovo = nápověda ke slovu (parametry)
  3. Cokoliv, co není zamýšlené jako slovo, pište kurzívou.
  4. Každé slovo i s nápovědou dávejte na vlastní řádek.
  5. Mezi slovo a nápovědu pište rovnítko.
  6. U slova dodržujte velikost písmen. Nepište je s caps-lockem (ani velké písmeno na začátku, není-li k němu důvod).
  7. Za nápovědou pište do závorky kategorii slova, zatím budou tři, a to vzory (čehokoli), sloh a mluvnice.
  8. Pokud se vám žádná kategorie nehodí, využijte možnost ostatní.
  9. Piště v jednotném čísle, pokud není k množnému důvod. Slovní druh se opravdu jmenuje třeba slovesa, ale jinak většinou není množné číslo třeba.

  Pár příkladů...
  matčin = nejpoužívanější vzor přivlastňovacích přídavným jmen (vzory)
  dělá = jediný vzor páté třídy sloves (vzory)
  slovesa = poslední ohebný slovní druh, značí se pětkou (mluvnice)
  pád = mluvnická kategorie, kterou určuje u podstatných jmen, má sedm možností (mluvnice)
  vypravování = slohový útvar, který bývá považován za nejjednodušší, musí mít třeba zápletku a rozuzlení (sloh)
  osnova = jakési shrnutí obsahu slohové práce (sloh)

  předchozí 1 další
  Statistika…