Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  lék dává úkoly

  Informace o nástěnce

  Pravidla:

  Jsou pravidla jasná a spravedlivá? Daly by se nějak zlepšit, upravit? Chybí v nic něco? Napiš mi prosím své připomínky!

  1. Body v této nástěnce jsou značeny smajlíkem „O=“ či slovním pojmenováním „žárovky“.

  Pravidla k odpovědím a jejich vyhodnocování:
  2. Řešení:

  • správné, je řešení, které je pravdivé a vyhovuje případným požadavkům,
  • špatné, je řešení, které není pravdivé nebo nevyhovuje případným požadavkům.

  3. U úkolů značených jako ÚKOL (1): může získat O= pouze první správná odpověď. Další správné či jakékoliv špatné odpovědi získají nulový počet O=.
  Toto pravidlo platí, pokud úkol neříká jinak.

  4. U úkolů značených jako ÚKOL (x): může získat O= více přispěvků se správnou odpovědí, však platí následující podmínky:

  1. odpovědi zaslané později než jiné zaslané správné odpovědi mohou získat snížený počet O=,
  2. špatné řešení získá nulový počet O=,
  3. moderátor může určit horní hranici počtu lidí, kteří mohou získat O= za správnou odpověď,
  4. všechny zaslané odpovědi musí být zaspoilerovány AZJ závorkou spoiler,
  5. moderátor může přidat k úkolu časový limit, po jehož uplynutí už nebudou hodnoceny žádné později zaslané odpovědi.

  5. U úkolů značených jako ÚKOL (xx): se úkol ptá na více další podotázek. Každý příspěvek s alespoň několika správnými odpovědmi má možnost získat nějaké O= (přesnou tabulku odměňování za počty chyb uvede moderátor pod úkolem). Platí však následující podmínky:

  1. moderátor může určit horní hranici lidí, kteří mohou získat O= za správnou odpověď,
  2. všechny zaslané odpovědi musí být zaspoilerovány AZJ závorkou spoiler,
  3. moderátor může přidat k úkolu časový limit, po jehož uplynutí už nebudou hodnoceny žádné později zaslané odpovědi,
  4. špatné, nezaspoilerované či nepodané řešení podúkolu bude označeno jako chyba,
  5. pokud je řešení podúkolu z poloviny či z větší části nesprávné, řešení podúkolu bude označeno jako chyba,
  6. moderátor na konci úkolu určí žebříček chyb, podle kterého budou přiděleny O=.

  6. Ofajfkovaný příspěvek s odpovědí na úkol značí nejsprávnější a nejrychleji poslané řešení. Po odfajfkování tohoto příspěvku již nelze odpovídat na úkol, jehož řešení tento příspěvek obsahuje.

  7. Nebude uznáno řešení, které:

  1. obsahuje hodně pravopisných chyb (více než dvě),
  2. má hodně chyb ve větné stavbě (více než jednu),
  3. je nesmyslné,
  4. odpovídá na již ukončený úkol (tj. úkol pod přelomením, či na úkol, ke kterému už je označen příspěvek se správným řešením),
  5. je prokazatelně okopírované (viz 8. pravidlo),
  6. je z poloviny, či z větší části nesprávné.

  Pokud úkol vyžaduje delší odpovědi (tj. napsání více než tří vlastních vět), některé požadavky mohou být zmírněny (zejména bod a) a b)).

  8. Je přísně zakázáno opisovat od ostatních jejich odpovědi na úkol.

  Pravidla pro žárovky
  9. Na konci sezóny se všem držitelům určitého počtu O= odečte ze základu 10 % jejich O= a prvnímu místu (člověku s nějvětším počtem žárovek) 15 % (pokud ale někdo má vylepšenou elektrárnu, odečítá se mu procent méně). Pokud procentové odečítání způsobí desetinné místo, zaokruhluje se na desítky.
  Jestliže někdo má pod 24 O=, odečtou se mu 3 O=.
  Konec sezóny vždy určuje moderátor nástěnky. Smí ji kdykoliv zkrátit či naopak zdelšit.

  10. Na konci sezóny se taktéž všem lidem, vlastnících alespoň 24 O= přičte tolik zlatých mincí, kolik měli O= před odečtením sezonního procenta (viz 8. pravidlo). Počet žárovek se nevynuluje.

  Pravidla pro nakupování v obchodě
  11. Při nakupování zlatých písmenek do přezdívky, prefixů či vylepšování elektrárny je potřeba koupit nejdříve předcházející úroveň daného předmětu (např.: nelze koupit celou zlatou přezdívku, když není zakoupeno ani jedno zlaté písmenko, nebo nelze koupit poslední úroveň elektrárny, když nejsou koupeny ty předcházející).
  U nakupování zlaté přezdívky je možné po koupi druhého zlatého písmenka koupit celou zlatou přezdívku a přeskočit 3. zlaté písmenko. Pokud je ale 3. zlaté písmenko zakoupeno, cena celé zlaté přezdívky se sníží o cenu 3. zlatého písmenka.

  Nový příspěvek:

  Přispívat mohou jen přihlášení uživatelé.

  Pokud máš účet, přihlas se, pokud ne, můžeš si účet založit.

  Prodleva 4 dny.
  Příspěvek z 28. listopadu v 8:51.
  lékařský v něm napsal:

  KrálíčekSušenka: + 4 O=
  janharper124: Slovesa mluvit, hovořit, povídat už uvedla KrálíčekSušenka, nicméně ty další dvě tu řečeny nebyly. + 2 O=

  girl_loser: Kdybychom použili některé z těch sloves v uvozovací větě k přímé řeči, tak by to nejspíše šlo, ale říkat třeba „Já jsem ti to naříkala.“ asi radši ne. Nespisovné výrazy jsme tady nezakázali, takže + 4 O=
  Eliana7: Jenom slovo žvanit je u tebe originální, tudíž + 1 O=

  Příspěvek z 26. listopadu ve 22:03.
  Eliana7 v něm napsala:

  Mluvit kecat žvaňet

  Příspěvek z 26. listopadu ve 21:44.
  lékařský v něm napsal:

  Všechny získané žárovky byly přiděleny. Ve statistice můžete nyní vidět své výsledky. :-)

  Příspěvek z 26. listopadu v 18:28.
  girl_loser v něm napsala:

  Kecat, naříkat, blábolit, šeptat (taky teď asi blábolím blbosti :D)

  Příspěvek z 26. listopadu v 18:15.
  janharper124 v něm napsal:

  Mluvit, hovořit, vykládat, povídat, přednášet

  Příspěvek z 26. listopadu v 17:54.
  lékařský v něm napsal:

  KrálíčekSušenka: Už jsi tam doplněná. Jsem na tebe nějak zapomněl. :-)

  Příspěvek z 26. listopadu v 17:49, upravený vzápětí.
  KrálíčekSušenka v něm napsala:

  Mluvit, povídat, hovořit

  Já žárovičky nedostanu?O:-)

  Příspěvek z 26. listopadu v 17:46.
  lékařský v něm napsal:

  ÚKOL(x): Napište co nejvíce různých sloves, které mají význam podobný jako slovo říkat. (až 4 O=)

  Každý můžete napsat jedno až tři slovesa, ale měli byste se od ostatních ve všech slovesech lišit. Jinými slovy: nemůžete použit sloveso, které už někdo před vámi použil.

  Časový limit: (odpočet do 27. listopadu ve 20:00)
  Hodnocení:
  1 originální sloveso = 1 O=, 2 originální slovesa = 2 O=, 3 originální slovesa = 4 O=

  Příspěvek z 25. listopadu v 17:01, upravený 26. listopadu v 17:53.
  lékařský v něm napsal:

  girl_loser: Ano, ale špatné uvozovky tě připravily o fajfku nejsprávnější odpovědi. Výsledek ti to neovlivní. (+ 3 O=)

  JuldaMulda2010, KrálíčekSušenka: + 3 O=

  JáJá1: Jednička ne. Nemáme tu žádný naznačený žádný logický postup, podle kterého si můžeme domyslet ta další jména. (+ 2 O=)

  janharper124: Ta čtyřka spíš ne. Dokázal by sis domyslet, co by bylo dál? Nějaké pojmenování pro třetí pohlaví? A ještě ti chybí trojka. (+ 1 O=)

  Příspěvek z 24. listopadu v 17:55.
  janharper124 v něm napsal:

  Příspěvek z 24. listopadu v 17:43, upravený po 3 minutách.
  JáJá1 v něm napsal:

  Příspěvek z 24. listopadu v 17:20.
  KrálíčekSušenka v něm napsala:

  Příspěvek z 24. listopadu v 17:20.
  JuldaMulda2010 v něm napsala:


  Příspěvek z 24. listopadu v 16:49.
  lékařský v něm napsal:

  Ups, časovač byl chvilku blbě nastavený. O:-)
  Už je opravený.

  Příspěvek z 24. listopadu v 16:36.
  girl_loser v něm napsala:


  Příspěvek z 24. listopadu v 16:30, upravený 25. listopadu v 17:49.
  lékařský v něm napsal:

  ÚKOL(xx): Vyberte z následujících vět ty, ve kterých je zkratka atd. využita správně (stačí napsat číslo věty). (3 O=)

  1. Anička, Petra atd. jsou mé kamarádky.
  2. Animované filmy (třeba 100 % Vlk, Křupaví mazlíčci, Trollové atd.) mám velice rád!
  3. Měli opravdu každou zmrzlinu! Třeba jahodovou, šmoulovou, banánovou, čokoládovou atd.
  4. Ráda se dívám na youtubery, youtuberky atd.
  5. Slunečnice atd. jsou květiny, které se otáčí za sluncem.
  6. Jedna plus jedna, dva plus dva, tři plus tři, čtyři plus čtyři atd.
  7. Co máte rádi atd. ?

  Nakonec napište co zkratka atd. znamená.

  Odpověď prosím zaspoilerujte pomocí AZJ závorky (spoiler)! Pokud tuto AZJ závorku neznáte, provádějte prosím zkušební zaspoilerovávání textu ve zkušební nástěnce. Také prosím, abyste do konce úkolu neodkrývali spoilery ostatních!

  Ukázka zaspoilerované odpovědi:

  Časový limit: (odpočet do 25. listopadu v 15:00)
  Hodnocení:
  0 chyb = 3 O=, 1 chyba = 2 O=, 2 chyby = 1 O=, 3 chyby a více, nezaspoilerovaná odpověď či nesprávně zodpovězená otázka = 0 O=

  Prodleva 4 dny.
  Příspěvek z 20. listopadu v 19:13, upravený po 8 minutách.
  lékařský v něm napsal:

  Takžeee. girl_loser, KrálíčekSušenka a JáJá1 získávají + 2 O= (a JáJá + 1 navíc O=)

  janharper124 nechal mezeru u slova existuje, což nevím proč, ale stejně dáme + 2 O=

  JuldaMulda2010 si ztěžila zadání o jedno i/y u slova zavřené (přeměnila ho zavřeny, což je napsané správné, ale bonus za to nebude). + 2 O=

  Michael1994 se sekl u nástěnek. se vyskytovala spousta, jelikož podmětem je slovo „spousta“. Tentokrát se jedná ale už o větší chybu. + 1 O=

  Příspěvek z 20. listopadu v 8:51.
  JáJá1 v něm napsal:

  a dokázala ho odlišit?

  Příspěvek z 19. listopadu ve 22:22.
  lékařský v něm napsal:

  A kdo najde chybu v zadání, dostane ještě jednu žárovku. O:-)

  Příspěvek z 19. listopadu ve 22:19.
  Michael1994 v něm napsal:

  Příspěvek z 19. listopadu v 19:54.
  JuldaMulda2010 v něm napsala:

  Karel byl vlastníkem mnoha hradů. Karlovy hrady bývaly otevřeny pro veřejnost, ale později musel své nemovitosti prodat. Nyní jsou tyto hrady zavřené.

  Na Alíkovi se vyskytovala spousta nástěnek. Dneska jich existuje ještě více a stále nové vznikají.

  Aniččiny články obsahovaly minimum chyb. V pravopise byla vždy vzorná a dokázala ji odlišit od gramatiky.

  Příspěvek z 19. listopadu v 19:40.
  JáJá1 v něm napsal:  Příspěvek z 19. listopadu v 19:40.
  KrálíčekSušenka v něm napsala:

  Karel byl vlastníkem mnoha hradů. Karlovy hrady bývaly otevřené pro veřejnost, ale později musel své nemovitosti prodat. Nyní jsou tyto hrady zavřené.
  Na Alíkovi se vyskytovala spousta nástěnek. Dneska jich existuje ještě více a stále nové vznikají.
  Aniččiny články obsahovaly minimum chyb. V pravopise byla vždy vzorná a dokázala ji odlišit od gramatiky.

  Příspěvek z 19. listopadu v 19:39.
  girl_loser v něm napsala:

  Karel byl vlastníkem mnoha hradů. Karlovy hrady bývaly otevřené pro veřejnost, ale později musel své nemovitosti prodat. Nyní jsou tyto hrady zavřené.
  Na Alíkovi se vyskytovala spousta nástěnek. Dneska jich existuje ještě více a stále nové vznikají.
  Aniččiny články obsahovaly minimum chyb. V pravopise byla vždy vzorná a dokázala ji odlišit od gramatiky.

  Příspěvek z 19. listopadu v 19:33.
  janharper124 v něm napsal:

  Karel byl vlastníkem mnoha hradů. Karlovy hrady bývaly otevřené pro veřejnost, ale později musel své nemovitosti prodat. Nyní jsou tyto hrady zavřené.
  Na Alíkovi se vyskytovala spousta nástěnek. Dneska jich ex_stuje ještě více a stále nové vznikají.
  Aniččiny články obsahovaly minimum chyb. V pravopise byla vždy vzorná a dokázala ji odlišit od gramatiky.

  Příspěvek z 19. listopadu v 19:28.
  lékařský v něm napsal:

  ÚKOL(x): Doplň správná i/y/a. (2 O=)

  Karel b_l vlastníkem mnoha hradů. Karlov_ hrad_ býval_ otevřené pro veřejnost, ale později musel své nemovitost_ prodat. N_ní jsou t_to hrad_ zavřené.
  Na Alíkov_ se v_skytoval_ spousta nástěnek. Dneska j_ch ex_stuje ještě více a stále nové vznikaj_.
  Aniččin_ články obsahoval_ minimum ch_b. V pravop_se b_la vžd_ vzorná a dokázala ji odl_šit od gramat_k_.

  Časový limit: (odpočet do 20. listopadu v 15:00)

  Příspěvek z 18. listopadu ve 21:13.
  Tobias7 v něm napsal:

  To jsou mi věci. :->

  Příspěvek z 18. listopadu ve 21:10.
  lékařský v něm napsal:

  Spojky měnit můžete normálně. Nejsou to spojovací výrazy. :-)

  Příspěvek z 18. listopadu ve 21:07.
  Tobias7 v něm napsal:

  Já si dával hlavně pozor na spojku s, ale stejně se očividně nepočítá jako chyba. :->

  Příspěvek z 18. listopadu ve 21:00.
  lékařský v něm napsal:

  KrálíčekSušenka: Ano! Nejlepším řešením bylo tohle souvětí převést do věty jednoduché. Nemusíte vymýšlet jiný spojovací výraz. Doufal jsem, že na to někdo přijde. ;-) (+ 3 O=)

  Tobias7: K téhle odpovědi mám dvě připomínky. Vytvořili významově odpovídá, ale nejedná se o slovo, které by do této věty příliš pasovalo. Spojovací výrazy ve kterých a které jsou si shodné, akorát je změněn tvar tohodle spojovacího výrazu. (+ 2 O=)

  Lvíček: Čárku před spojovací výraz určitě nedávej. :-c
  Anička a Lenka jsou oboje podstatná jména ženského rodu, která se skloňují podle vzoru žena, tudíž kvůli shodě přísudku s podmětem budeme psát udělaly. ;-)
  A k té originalitě spojovacího výrazu bych mohl překopírovat to, co jsem napsal výše Tobiasovi. Ale na jednu žárovku to pořád je. O:-) (+ 1 O=)

  girl_loser: Taky dvě připomínky.
  Slovo do patří za čárku a slovo kterých jsme už v zadání použili, akorát v jiném tvaru. (+ 2 O=)

  janharper124: Tak tahle odpověď mě pobavila. :-D
  Sloveso napekly jsme už v zadání použili a jejihž se skutečně píše jejichž. Dvě žárovky. (+ 2 O=)

  Statistika…

  Nástěnka:

  Vznikla:
  2. července 2018 ve 20:16
  Založil:
  Obsahuje:
  ~ tisíc příspěvků
  Moderátor:
  lékařský
  (správce nástěnek)