Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  O Pánu Bohu

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 2. ledna ve 20:37.
  Dogeris v něm napsala:

  WOW

  Prodleva 5 dní.
  bojovnice v něm napsala:

  jako měsíc odráží sluneční paprsky tak i my bychom měli odrážet Ježíšův charakter

  Prodleva 6 měsíců.
  Příspěvek z 10. června 2020 ve 4:37.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Jéééé ahoj, tebe jsem tady dlouho neviděl!!!! Ujde to, a co ty, co pořád děláš?

  Příspěvek z 10. června 2020 ve 3:46.
  Anicha v něm napsal:

  Jak se vám všem daří přes karanténu? Snad se máte dobře $>

  Prodleva rok.
  Příspěvek z 27. ledna 2019 ve 13:43.
  ElčaD v něm napsala:

  matisek005: Já ne

  Příspěvek z 27. ledna 2019 ve 13:39.
  folbik v něm napsal:

  -MM-
  Jestli jsi přečetl bibli, což určitě ano, víš že se v bibli píše že nemusíme všemu rozumnět, stačí věřit...

  Prodleva 4 měsíce.
  Příspěvek z 15. září 2018 v 17:01.
  matisek005 v něm napsal:

  Dlouhé příspěvky hm..... :-)
  To já rád. :-D

  Příspěvek z 15. září 2018 v 16:01.
  –MM– v něm napsal:

  lékařský: Já píšu docela rychle. Před odesláním delšího příspěvku obvykle cca půlku z něj promažu, protože jinak mívají diskuse tendenci neúčelně narůstat.

  Příspěvek z 15. září 2018 ve 14:31.
  lékařský v něm napsal:

  8-o
  To píšete půl dne snad ne?

  Příspěvek z 15. září 2018 ve 14:20.
  –MM– v něm napsal:

  aniusia: Citace z bible mi psát nemusíš, příběhy jsou nepřesným nositelem argumentů.

  Bůh nemůže popřít sám sebe. Kdyby porušoval sebou nastavené principy, znamená to, že je lhář, že je nestálý ve svých rozhodnutích a slibech.
  Proč? Pokud stvořil svět, tak pravda, lež i spravedlnost jsou jeho výtvory a fungují tak, jak je navrhnul => můžou být složitější a můžou mít výjimky. Ostatně i půlka křesťanství počítá s tím, že cesty páně jsou nevyzpytatelné a založené na něčem, čemu nemůžeme rozumět. Pokud má skutečná spravedlnost nějaké skryté dimenze, které neznáme, znamená to, že nejde jakékoliv boží chování považovat za nestálé, ani kdyby nestálé skutečně bylo. Takže jakékoliv „nemůže“ znamená jen „nechce“.

  Ano, zní to nepochopitelně, nezaslouženě, ale je to tak.
  Ale já říkám, že to zní krajně nespravedlivě, ne nezaslouženě. Když do té úvahy přidáš ještě peněžní sumu – to zní ještě hůř, naznačuješ, že vina je vlastně oběživo, že může být přenosná. V mém scénáři, kde se někdo nevinný přiznal k tuctu vražd, budou skuteční vrahové možná vděční té odsouzené osobě, ale to přece neznamená, že jsme dosáhli nějaké morálně přijatelné rovnováhy. Ani když vrahové začnou psát soudci milostná psaníčka, tak to nebude ideální stav.

  Veďte tyto nové učedníky k tomu, aby poslouchali všechny příkazy, které jsem vám dal.
  Ptal jsem se, proč vůbec existují kouty světa, které nejsou informované, ne jak mají křesťané zařídit, aby neexistovaly. Ty jiné kouty světa mají třeba svá náboženství... která jsou tedy špatně? Čí je to chyba? Jak se pozná, že jejich duchovní pravda není pravda, když prožívají stejné pocity?

  Svět by podle mě nevypadal.
  Jako že si ani nedovedeš představit svět, který by mohl fungovat jinak? 8-o
  To mi zní dost omezeně.

  Dejme tomu, že existuje nějaký matematický vzorec a ten definuje nekonečný mnoharozměrný prostor (kde jedním z rozměrů je čas), podobně jako rovnice Mandelbrota vytváří rozmanitý dvojrozměrný obrazec – to není zase tak těžké si představit. Dostatečně komplexní vzorec ti vytvoří cosi, co začne mít nové vlastnosti (stejně jako když shluk atomů má jiné vlastnosti než samotné atomy, nebo když se rychlost částic jeví jako teplota), tím tedy máme definovaný vesmír s fyzikálními zákony. Může být?

  Ale pokud se ti tento technokratický postup světotvorby nelíbí, můžeš si ji představit i jinak: prostě si bůh řekl „udělám si ještě jeden vesmír vedle, který bude obsahovat vnímající bytosti, puf, a je to, teď si ho nebudu všímat, odložím ho do kumbálu“.

  Příspěvek z 15. září 2018 v 8:33.
  Aniusia v něm napsala:

  -MM-, pochopitelně jsem se snažila psát trochu zjednodušeně. Je to přeci dětský web. Spousta lidí vnímá Bibli jako nějaký relikt a přitom nevidí tu hlavní dějovou linii.

  S prvním Tvým odstavcem zcela souhlasím. Právě proto je v křesťanství akt rozhodnutí - uvědomím si, že je něco špatně a chci se chovat jinak. O tom je radikální křesťanství - "radix" je latinské slovo pro kořen, radikalismus je tedy vracení se ke kořenům, k jádru křesťanství - a tím je Ježíš - vždyť samotné slovo "křesťan" bylo původně posmevačným označením vyznavatele Krista, něco jako "kristoušek", "kristovec". Radikální křesťan tedy chce být jako Ježíš. Snad nikdo nepopírá, že Ježíš byl dobrý.

  Nemůže. Bůh nemůže popřít sám sebe. Kdyby porušoval sebou nastavené principy, znamená to, že je lhář, že je nestálý ve svých rozhodnutích a slibech. Stejně tak jako světlo nemůže přijmout tmu, tak ani svatý Bůh nemůže přijmout něco nesvatého. Kvuli své podstatě nemůže zapřít sám sebe. Proto jsme skrze Krista očištěni a můžeme k Němu předcházet jako Jeho děti.

  Ano, zní to nepochopitelně, nezaslouženě, ale je to tak. Nezasloužím si nebe, ale nechci ho odmítat, když už jsem vykoupená. Můžeme si to představit jako peněžní sumu, která je nutná k odčinění vin. Já ze svého nejsem schopná ji zaplatit, ale Bůh mě miluje tak, že vzal ze svého a zaplatil za mě. Pobíhám tedy na svobodě jako vrah, o kterém píšeš. Ale jsem milostí Ježíše Krista proměněna a už nechci dál vraždit.
  Stejně jako mám kluka, kterého miluji, nechci dělat něco, co mu ubližuje (třeba líbat se s jiným), tak i kvůli vztahu s Bohem nechci dělat něco, co by ho zarmoutilo. "Křesťanství – to není žádný seznam „smíš – nesmíš“. Nic nám není zakázáno, ne všechno nám však prospívá. Ke všemu smíme přistupovat svobodně – ale ne tak, aby nás to nakonec ovládlo." - 1. Korintským 6:12, Bible

  Myslím, že bude postačující, když pro další odpověď použiji dvě biblické citace:
  "Vždyť vše, co může člověk o Bohu poznat, ukázal on sám i jim. I takovým lidem Bůh poskytl možnost, aby jej poznali. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, mohou spatřit ve stvořené přírodě. Protože nad tím zodpovědně nepřemýšleli, není pro ně omluvy. Leccos o Bohu poznali, a přece ho jako Boha nectili. Spláceli mu nevděčností. To je zavedlo na scestí a jejich mysl pozbyla schopnosti rozpoznat pravdu. Svou pošetilost hrdě nazývali moudrostí a místo Boha uctívali člověka a přírodu. Bůh jim pak už nebránil, ale nechal je, aby okusili ovoce svého počínání."
  - Římanům 1:19‭-‬25
  "Ježíš jim řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého. Veďte tyto nové učedníky k tomu, aby poslouchali všechny příkazy, které jsem vám dal. A spoléhejte na to, že já jsem vždy s vámi až do konce světa.“"
  - Matouš 28:18‭-‬20

  Svět by podle mě nevypadal. Jsou různé názory i mezi křesťany, třeba teistická evoluce. Já jsem v tomto zatím nevyvrácená kreacionistka - intelektuální sebevražda? Chceš-li.
  Evolucionisté nám vyčítají, že používáme pořád stejné argumenty - možná proto, že nám ještě nebyly svrženy? Stálo by mě mnohem víc víry věřit darwinistické teorii evoluci než kreaci. Plně ale chápu, že pro někoho, kdo Boha nezná osobně, není jiné vysvětlení vzniku světa a tak každý přijímá, co má.
  Ale to je z jiného soudku a pro evoluci tady myslím je jiná nástěnka. :)

  Příspěvek z 15. září 2018 ve 2:25.
  –MM– v něm napsal:

  aniusia: Svět je takový, jaký si ho vyrábíme. Není zlý a zkažený, naopak čím lépe si uvědomujeme, že záleží jen a pouze na nás, tím funguje lépe.

  tak i spravedlivý Bůh nemohl vymazat špatnosti, které jsme provedli
  Proč nemůže? Je snad spravedlnost princip, kterému je bůh podřízený? Pokud není, tak do té věty patří „nechtěl“ místo „nemohl“.

  A tak se stalo, že už nejsme vinní, protože Ježíš za nás draze zaplatil.
  To mi nezní moc spravedlivě, když za naše údajné chyby byl potrestaný někdo jiný. Znáš nějaký právní řád, který by obětování jiného života bral jako adekvátní trest? Když na sebe někdo vezme vinu třeba za tucet vražd, které nespáchal, znamená to, že se do vězení dostane nevinný a venku dál pobíhá vrah (nebo vrazi)... což není moc radostná láskyplná situace, ne?

  Moje špatnosti. Tvoje špatnosti.
  Proč existují kouty světa, kterým Ježíš o své existenci nedal žádným způsobem vědět a které mají úplně jiná náboženství? Ti lidé stovky let ani neměli žádnou možnost dozvědět se, že se někdo obětoval za jejich špatnosti, nevěděli, že si s ním musí povídat o převzetí daru.

  Jestli máš nějaké otázky, klidně mi můžeš napsat do zpráv osobně.
  Jak by podle tebe vypadal svět, který nikdo nevytvořil?

  Příspěvek z 15. září 2018 v 0:43.
  Aniusia v něm napsala:

  Mnozí lidé vnímají dnešní svět jako zlý a zkažený. Skutečně je v něm spousta špatností - lži, podvody, nepřátelství, závist, odsouzení, zvrácenost, nenávist... Každý z nás by mohl vyjmenovat k čemu to vede - krádeže, války, neschopnost vybudování opravdového přátelství, rozhádané rodiny... V takovém světě nechceme žít a tak se snažíme dostat se z něj pryč - skrze alkohol, drogy, hazard nebo skrze dobré věci jako třeba kariéra (práce), sport, rodina, někteří i přes charitu a dobré skutky. Ať si vybereme kteroukoliv cestu, pořád nás to vrací zpátky do tohoto světa, pořád se nám nedaří uniknout.

  Takový ale svět nebyl vždycky. Bůh vytvořil krásný svět, kde lidé měli žít v lásce a pokoji. Ale On nestvořil člověka jako stroj, dal mu svobodnou vůli - možnost se rozhodovat sám za sebe. Člověk se rozhodl vykašlat se na Boha a odešel od něj. Tím si vytvořil ten "zkažený" svět, ve kterém žijeme.

  Bůh s tím nebyl spokojený. Chtěl, abychom zase mohli být s Ním a žít v dobrém světě. A tak vytvořil plán. Jsou špatnosti, které nejde smazat. Stejně tak jako spravedlivý soudce nemůže nechat vraha bez trestu, tak i spravedlivý Bůh nemohl vymazat špatnosti, které jsme provedli. Proto udělal něco jiného - vzal je na sebe a odpykal si tak celý trest, zaplatil celý dluh. Jako člověk Bůh - Ježíš Kristus - přišel na tuto zem, aby vzal na sebe trest za všechny naše špatnosti. Moje špatnosti. Tvoje špatnosti.

  A tak se stalo, že už nejsme vinní, protože Ježíš za nás draze zaplatil. Můžeme tedy žít opět ve spojení s Bohem jako tomu bylo na začátku, můžeme znovu ochutnávat ten svět plný lásky, radosti a pokoje - a víc! V takovém světě, v dokonalém světě, budeme žít, až naše tělo zemře.

  Stačí jenom přijmout ten dárek. Stačí chtít žít podle Ježíše. On Tě má moc rád. Pokud chceš taky, řekni to Bohu. Můžeš to říct třeba takhle: "Ježíši, děkuji Ti, že jsi zaplatil za všechny moje špatnosti. Buď králem mého života a veď mě.". Když řekneš Ježíši, že chceš přijmout ten dar, On začne měnit Tvůj život. Můj měnit začal - a už nechci zpátky.

  Někteří říkají, že Bůh je jako poslední dílek puzzle a bez Něj se nebudeme cítit úplní. Ať budeme dělat cokoliv, něco nám bude chybět. Já si to nemyslím. Bůh není jako jeden dílek. Pro mě je to míza, bez které strom vypadá jako strom, ale nemůže žít (ne na dlouho) a nemůže nést ovoce. Pro mě je Bůh jako náplň v čokoládě - prochází každým dílkem, každou kostičkou té čokolády, a dává čokoládě specifickou vůní a chuť.

  *****
  Toto je shrnutí celé Bible. Bible má spoustu knih, ale všechny dohromady jako celek vyprávějí jeden příběh. Tento příběh.
  Jestli máš nějaké otázky, klidně mi můžeš napsat do zpráv osobně. Nekoušu. ;)

  Příspěvek z 14. září 2018 ve 21:36.
  matisek005 v něm napsal:

  Tak proč ho pokládáš, jako fakt, který je? :-)
  A to neodpovídá na otázku.

  Prodleva 16 dní.
  Příspěvek z 29. srpna 2018 ve 13:43.
  VeverkaČiperka123 v něm napsala:

  Je to můj názor, nikomu ho nenutím.

  Příspěvek z 29. srpna 2018 ve 13:42.
  Colossus v něm napsal:

  jak jste k tomuto závěru došly ?

  Příspěvek z 29. srpna 2018 ve 12:23.
  Šároušek v něm napsala:

  Přesně veverko

  Příspěvek z 29. srpna 2018 ve 12:23.
  VeverkaČiperka123 v něm napsala:

  Bůh není.

  Příspěvek z 29. srpna 2018 ve 12:22.
  al-maty v něm napsal:

  Při čtení Starého zákona či Koránu se nám může zdát, že Bůh je mnohdy krutý, pomstychtivý či ješitný.

  Potom může vyvstat otázka, jestli tyto knihy nereflektují spíš povahové vlastnosti, hodnoty a morálku starověkých Izraelitů či ranněstředověkých Arabů, kteří stejné vlastnosti potom přisuzují i Bohu.

  Kdyby Bible či Korán vznikaly ve 21. století, určitě by bylo chování Hospodina více kompatibilní se současnou kulturou.

  Příspěvek z 29. srpna 2018 v 9:34.
  Rokio v něm napsal:

  Bůh je dokonalý. Znamená to, že má jen kladné lidské vlastnosti a ty záporné nemá?

  Příspěvek z 29. srpna 2018 v 9:31.
  Colossus v něm napsal:

  Chtěl bych tu diskutovat o Bohu, ne se jen zdravit. Nadhoďte téma.

  Příspěvek z 29. srpna 2018 v 9:27.
  pk74 v něm napsala:

  ja som tu nová ak chete pridaťe si ma

  Prodleva 8 měsíců.
  DžungaráčekChlupáček v něm napsala:

  Ahoj :-)

  Příspěvek z 16. prosince 2017 v 11:41.
  GiraHiro v něm napsal:

  Je tu ještě někdo?

  Prodleva 3 měsíce.
  Příspěvek z 26. srpna 2017 v 16:56.
  GiraHiro v něm napsal:

  NazdarZ

  Prodleva 2 dny.
  Příspěvek z 24. srpna 2017 v 11:52.
  FrantaDinosaurus v něm napsal:

  nazdaradar

  Příspěvek z 24. srpna 2017 v 11:49.
  _kebaba_ v něm napsala:

  Dobry den

  Příspěvek z 24. srpna 2017 v 11:41.
  FrantaDinosaurus v něm napsal:

  nebo raketou

  Příspěvek z 24. srpna 2017 v 11:25.
  pastafarian v něm napsala:

  já bych teda řekla, že do nebe se může dostat každý, kdo si může dovolit let letadlem

  Příspěvek z 24. srpna 2017 v 11:04.
  Anicha v něm napsal:

  Zli se do nebe nedostanou. Nezapomente na velky soud ;-)

  Statistika…

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. října 2012 v 16:47
  Založil:
  Obsahuje:
  ~ 300 příspěvků
  Moderátor:
  Anicha
  (kulisák)