Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Psaní naopak

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 21. ledna v 10:50.
  Emaeiffel v něm napsala:

  .;-Daknětsán ánpitv ej ot

  Příspěvek z 21. ledna v 10:49.
  Antonella9 v něm napsala:

  ůhcuj

  Příspěvek z 21. ledna v 10:49.
  JMkolo83 v něm napsala:

  otíl im ej ot

  Příspěvek z 21. ledna v 10:48.
  Blébleblé v něm napsala:

  :-Eukuýv máM

  Příspěvek z 21. ledna v 10:48.
  Killercow v něm napsala:

  Emám com ůlokú.;-(

  Příspěvek z 21. ledna v 10:48.
  Zuzuška v něm napsala:

  ...aličnoks akitam at ěnčenoK

  Příspěvek z 21. ledna v 10:48.
  JMkolo83 v něm napsala:

  oj

  Příspěvek z 21. ledna v 10:46.
  Beatrice6464 v něm napsal:

  ?tkaf

  Příspěvek z 21. ledna v 10:41.
  JMkolo83 v něm napsala:

  noltaib ej send

  Prodleva měsíc.
  Příspěvek z 6. prosince 2020 v 17:58.
  Blébleblé v něm napsala:

  !tičindel ylíhc etďjoP

  Příspěvek z 6. prosince 2020 v 17:34.
  Blébleblé v něm napsala:

  :->árbod alecod edjiřp ěM

  Příspěvek z 6. prosince 2020 v 17:15.
  MMer v něm napsala:

  :)?uknětsán az elhot ej oC

  Příspěvek z 6. prosince 2020 v 16:58.
  Blébleblé v něm napsala:

  ;-D;-D:-D:-D.yklažíž élesyk míj ěvárP

  Příspěvek z 6. prosince 2020 v 16:53.
  Killercow v něm napsala:

  Oc ot ám týb az uknětsán?

  Příspěvek z 6. prosince 2020 v 15:30.
  Havířovák v něm napsal:

  Eřuk an ěnatems.

  Prodleva 5 měsíců.
  Šároušek v něm napsala:

  Áj es mám ykat njaf, oc etsj ilěm k uděbo ?

  Čičibaka v něm napsal:

  Áj eřbod:-D

  roxomet v něm napsala:

  Antonella9: Ykjoha! Mam as repus, oč yt?:-D;-)

  Příspěvek z 4. července 2020 v 18:30.
  Antonella9 v něm napsala:

  Joha, kaj es etám?:-D

  Příspěvek z 4. července 2020 v 17:22, upravený po 7 minutách.
  CaMiL v něm napsala:

  Pohádka pozpátku...
  Jmenuje se: Muž přes palubu
  Hezkou zábavu!
  (Čtete prosím od prvního řádku směr dolů)

  ecdásop évs op kínřomán ýdalm lečiřK "!ubulap seřp žuM !ubulap seřp žuM"
  ímoděvzeb v ěmjeřz ,lyb odkěn méretk ev ,ukďol uolam lědivu medelhokelad mývS
  akvíd ot ej ež ,olividu ynhcešv ,ilinárhcaz uboso uománzen žydK
  amičo amývodgarams amývs ynhcešv alinlso ,ímoděv alarban žydk a ysalv étanrduk alěM
  anátipak alavoraču ela ,ecívjeN
  amičo amýrdom a ysalv imýnreč imýhuold ,mevěmsú mýlim s apiliF ecnirP
  alatoksortz ďol íjej iltsej a ízáhcop akvíd dukdo ,olamíjaz ynhcešV
  alavotamapen ležuhob is cin a ťěmap alitartz ela ,akvíD
  unež idol an tím ,aněmz ánmejířp alyb ela ,ot ukdásop orP
  ůsalv hcijej eldop ,aknilrduK onémj lelsymyv ,takíř kajěn lesum íj ežotorp a ,lavolimaz denh ín od es cnirP
  rekop uonavz urh ínterak mekínjotsůd mývs es lárh end ohondeJ
  tavárhyv kaj ,ykirt ékajilešv ilanz a ěbilbo v urh otut ilěm ,dorasA ménavz ívtsvolárk z ínezoru ežotorp ,lavárhyv ydžV
  tárhaz alisukzen imin s is yb iltsej ,ladážop ij cnirp a alavodels ěnrozop urh aknilrduK
  ohuold ilárH
  évanípan imlev ot olyB
  tárhyv oliřadop es ecnilrduK
  udor ohéksvolárk z ízáhcopen akvíd iltsej ,lelšýmeřp a tiřěvu lazákoden umot cnirP
  lazv íj is yb denh ,ona dukoP
  énij nebílsaz lyb žu ežneJ
  lanzen ina uoretk ,ěnzecnirP
  ýntsaťšen cnirp lyb iřom op ilivalp es uoretk ,ytsec ketybZ
  itsonnivop éksvolárk i ín s a unurok tízveřp tesum edub no a uninvep an ízarod índ ráp aZ.
  es oliřaden ela ,udalán tivarpz aližans ěnžomešv um es aknilrduK
  ěninvep k alulpiřp ďol ydk ,ned latsaN
  icálap v mín s alatsůz yba ,ladážop ij kat a tíjiřp lěthcen uknilrduK o cnirP
  alisalhuos kat a tíj mak alěmen akvíD
  anvolárk ícuodub ohej alakeč žij imin s ež ,mít ilipavkeřp oh yt ela ,můčidor tivatsdeřp uknilrduK lěthc piliF cnirP
  eizátsanA anzecnirP
  eizátsanA okaj ěnjets ěnlpú tadapyv edub aknilrduK ež ,lakečen odkin ela oC
  alkiřkyv uondejan aknilrduK
  ilavídop ín an es inhcišV
  "- kap a ňezíž uoklev mesj alěm a elz im olyB .iřom an ecďol an aliduborp es kap a jopán ýkajěn alip mesj ež ,is ujutamaP .mánímopzv isa is áj ...áJ"
  eizátsanA anzecnirp íj ališureřP
  a mánzop ěnčenok ět ža ,es mesj ališět a icnirp uklád uoklev mesj alavotsecorP ?étiželůd elhot ej kapoC"
  !alěnmopaz hcyba ,ítip od ocěn tád im is alesuM !im is alědiváZ imanzecnirp ěbo týb lilovoden mán dusO !artses ám okaj ěm orp ela ,ánbežuls ejom isj alyB !is mánímopzV !anzecnirp mesj áJ !eizátsanA mesj áj oT"
  ukcaf avols íjej az ecnilrduK alipelv a anzecnirp alečiřK "?šejužavopo nej es kaJ !tsozrd ávokaT"
  anvolárk alkeŘ ".akčilam do žij íjarh urh otut évocnirp a ynzecnirP memélborp mýndáž eduben ot ětsiJ .rekop melárk s is etejarhaz ,anzecnirp ávarp ej sáv z áretk ,ilitsijz mohcybA .anůl ohénij z ela ,édžak ,ykvíd énjets ěnječyboen ěvd ilidoran es ívtsvolárk ěniizátsanA v ež ,mot o ,míV !tsod kaT"
  !otundohzor olyb A
  anzecnirp ávarp ej aknilrduK ež a lizarop urekop v ídol ětsec ohej an oh odk ,lěděv eřbod com ežotorp ,lavímsu udeřpod žu es piliF cnirP
  udvarp lěm A
  ťěmap ícártz es hcýretk op ,imaknilyb ítip oninzecnirp alivárto end ohondej ež ,alanziřp es unzecnirp az alavádyv medovdop es oc ánbežuls álavýB
  mejopán s alelsymyv ano ýkaj ,tsert ýnjets ililědu ij uonvolárk s lárK
  aknilrduK žen kanij lkeřen ydkin ěnjets íj žu cnirp ela ,ilazv es eizatsanA anzecnirp ávarp a piliF cnirP

  Prodleva 4 dny.
  Příspěvek z 30. června 2020 v 17:40.
  Holka12letá v něm napsala:

  Ykíd

  Příspěvek z 30. června 2020 v 17:27.
  didadu v něm napsala:

  it ujulutarg:->

  Příspěvek z 30. června 2020 v 17:19.
  Holka12letá v něm napsala:

  Ěnčenok mesj alalsop umyvok sipod:-)

  Příspěvek z 30. června 2020 v 16:51.
  didadu v něm napsala:

  njaf

  Příspěvek z 30. června 2020 v 16:50.
  Hogo v něm napsal:

  Eřbod
  A yt

  Příspěvek z 30. června 2020 v 16:49.
  didadu v něm napsala:

  ?ej kaj

  Příspěvek z 30. června 2020 v 16:49.
  Hogo v něm napsal:

  !Ahola

  Příspěvek z 30. června 2020 v 16:42.
  andyell v něm napsala:

  :-> !joha

  Příspěvek z 30. června 2020 v 16:32.
  mikakos v něm napsala:

  uač

  Příspěvek z 30. června 2020 v 16:31.
  007mary v něm napsal:

  :-) joha

  Statistika…