Pravidla chování

Stále znovu se objevují jedinci, kteří mluví sprostě, dělají naschvály a podvody, vyhrožují nebo zakládají stoly o věcech, kterým ani sami pořádně nerozumí.

 • 1. Na Alíkovi je ZAKÁZÁNO neslušné chování, používání sprostých slov, vkládání nevhodných obrázků, probírání nevhodných témat, tapetování a jiné obtěžování ostatních!
 • 2. Na Alíkovi je ZAKÁZÁNO vyzývat uživatele k převedení komunikace kamkoliv mimo Alík.cz. Snaha komunikovat mimo dohled Správců představuje rizikové chování a možné ohrožení dítěte.
 • 3. Na dodržování těchto pravidel dohlíží Alík a jeho dobrovolní pomocníci - Správci. Jejich seznam najdeš na této stránce.
  Kdo poruší 1. nebo 2. PRAVIDLO, bude z Alíka bez varování vymazán!
 • 4. Pokud narazíš na někoho, kdo porušuje 1. a 2. PRAVIDLO, ohlas to jednomu ze Správců.
  Uveď přesné znění přezdívky a čeho se dopustil.
 • 5. Neobviňuj nikoho křivě! Nezneužívej 4. PRAVIDLO k tomu, aby sis s někým "vyřídil/a účty", zbavil/a se soka apod. Nikdo nebude vyhozen bez důkazů. Pokud se ukáže, že obviňuješ lživě a neprávem, budeš vyhozen/a ty!
 • ... a nakonec:
  PRAVIDLA BEZPEČNOSTI NA INTERNETU

  Na internetu nikdy nevíš, kdo je doopravdy "na druhé straně". Proto buď velmi opatrný a nikomu neříkej svou adresu, telefon apod.

  CO NIKDY NIKOMU NEMÁŠ ŘÍKAT SI PŘEČTI PROSÍM ZDE!