Poradna: Alík radí dětem

Tajemno

Ahoj, dneska mi asi šest lidí napsalo, že se jim o mně zdálo, což je divný, protože se dvěma z nich jsem se ani nikdy nebavila. Nemůže to něco znamenat? Docela mě to vyděsilo :D

holka, 14 let, 8. prosince 2017

Nemůže. Buď se domluvili, že si z tebe vystřelí, nebo je to náhoda.

Během snění mozek uklízí, dělá si pořádek v informacích, které posbíral během bdělosti, rozhodně nepředpovídá budoucnost.

Na otázky odpovídají

pracovníci linky důvěry Modrá linka, Alíkova kamarádka BáraV, odborníci na boj proti kouření z projektu Nekuřátka a správci. Občas odpovídá i sám Alík.

Dotazy smí pokládat čtenáři mladší 15 let.

Tajemno

Ahoj Alíku, vím, že tohle je celkem náročné, ale zajímalo by mě pár věcí.

POHANÉ

  • Když prohlásím, že jsem věřící, může se tím myslet, že mohu být něco jiného než křesťan?
  • Jak se oficiálně stanu pohanem? (Určím si to sama? Pohané nemívají kostely jako křesťané, synagogy ani mešity, takže si nejsem vědoma, jak se jím stanou)
  • Pohan sice nemá přesné hranice, ale zajímalo by mě, co denně dělává, jestli se modlí (popřípadě jestli se modlí jen k Ódinovi nebo i k ostatním)
  • Pohané provozují různé rituály, zajímalo by mě, které jsou nejběžnější a jak přesně probíhají
  • Též by mě zajímalo, jak přesně probíhá magie s runami (vyryté do dřeva)
  • Pohané se řídí svou intuicí, tak by mě zajímalo, jestli podle intuice určují svůj životní styl, způsob svého života a každodenní rutiny

Prohledávala jsem internet, studovala na Wikipedii, ale stále mě to ukojilo, snad mě pochopíte. Často bývám velmi hladová po informacích.

Předem děkuji za odpověď! Přeji krásný den.

holka, 15 let, 28. července

Ahoj,

když prohlásíš, že jsi věřící, může se tím myslet úplně cokoliv. :->

Svoboda vyznání funguje všemi směry. Můžu klidně prohlásit, že jsem křesťan a zároveň věřit na islám, můžu prohlásit, že jsem hinduista a katolík dohromady, můžu prohlásit, že jsem ateista a zároveň si myslet, že jsem já sám bůh, můžu prohlašovat v podstatě cokoliv... na ničem z toho nijak zvlášť prakticky nezáleží. Samozřejmě, že můžu svými slovy popudit vyznavače určité víry (a teoreticky i bohy?), kteří mi třeba řeknou, že prohlašuji nesmysl, že mezi ně nepatřím a že se mýlím, ale to už je moje věc, jestli uznávám jejich autoritu. O:-)

Prakticky pro každou náboženskou doktrínu nyní platí, že minimálně pět miliard lidí neuznává její odpovědi na otázky vzniku vesmíru a života, takže případné neshody v tom, zda člověk smí sám sebe zahrnout do vyhrazené škatulky, nevypadají zase tak důležitě. :-)

Jak se oficiálně staneš pohanem? Nevím, co v tomto kontextu znamená „oficiálně“. Víra nepodléhá žádné státní registraci. Buď něčemu věříš, nebo ne. Kostely, synagogy a mešity nedělají z lidí křesťany, židy a muslimy. :-|
Ani to, jestli byl člověk pokřtěný, nemusí vypovídat o tom, zda věří v Krista.

Co pohané dělávají, jaké mají rituály a jestli se řídí intuicí, to vážně nevím. Asi by bylo nejlepší najít nějakého pohana a zeptat se ho, co a proč dělá. Ale nevím, jak poznáš, kdo je ten skutečně skutečný pohan, protože různí pohané si můžou pod svojí vírou představovat různé věci. I u křesťanství, které do značné míry bývá organizované, vidíme hodně široké rozpětí věcí, na které lidi doopravdy věří. Jednak existují obrovské tradiční odnože křesťanství, které kladou různý důraz na různé části Bible, jednak se potom i jednotliví věřící liší v tom, co berou smrtelně vážně a co jako přežitou tradici, co berou doslova a co jako podobenství. Víry bez jasně zakotvené vedoucí hierarchie trpí takovouto nejednoznačností ještě víc (sem mimochodem patří do jisté míry i islám). Kdybych se teď tady prohlásil za pohana a vycucal si z prstu nějaké odpovědi na tvé dotazy, nejspíš by se nenašel nikdo, kdo by mě zkusil odhodlaně opravovat.

Co se týče magie, tak tě asi také zklamu. :-(
Zatím se nikomu nepovedlo prokázat, že nějaká magie s runami existuje – a pokusů o prokázání proběhla už spousta. Rozumím, že tyto fenomény vypadají lákavě a zajímavě, ale k čemu to je, když nic z toho nefunguje? Bez dopadu na reálný svět to je jen hra na magii, rituální cvičení. Kdyby to fungovalo, tak by pohanství bylo jedním z dominantních vědeckých oborů a jeho kouzelné části by nejspíš přebrala i jiná náboženství. Lidi by pečlivě zkoumali, co přesně se musí vyrýt, jak to musí být velké (v dnešní době by šlo rýt i mikrometrové runy), jaké dřevo funguje nejlépe, základy runologie by se učily ve škole... :-D

K intuici při rozhodování bych chtěl podotknout, že pokud člověk nemá v nějaké oblasti dlouhodobý trénink, tak není intuice dobrý sluha, ale zlý pán. Rychlé bezmyšlenkovité rozhodování bývá zpravidla důsledkem promyšlených manipulací. Intuice v takových okamžicích není ryzí rozhodnutí, ke kterému tě nasměroval sám vesmír, ale naivní rozhodnutí, ke kterému tě nasměrovala třeba důmyslná reklama. :-E

Takže sice nevím, jak postupují pohané, ale důrazně doporučuji přemýšlet vždy nad vším, o čem si myslíš, že je důležité. O=

Alík

P. S.: Chtěl bych připomenout, že tato poradna je určena dětem do 15 let.

Tajemno

Ahoj.
Chtěla bych se zeptat na vyvolávání duchů. Začala jsem na ně totiž věřit a moc bych si přála se s nimi spojit. Určitě bych se nebála, často se dívám na horory. Taky se mi občas stane, že jsem např. doma sama a samo se rozsvítí světlo, nebo tak něco. Máma mi říká, že vyvolávat duchy je nebezpečné a že bych tím mohla vyvolat i ty zlé. Co si o tom myslíte Vy? A nevíte, jakým způsobem bych se s nimi mohla spojit?

holka, 13 let, 10. května

Ahoj,
bohužel tě asi nepotěším, ale vyvolávání duchů neexistuje. Lidé, kteří tvrdí, že to dovedou, jsou buď protřelí podvodníci, nebo trpí nějakou duševní chorobou (typicky schizofrenií).

Docela by mě zajímalo, proč si přeješ duchy vyvolávat. Chtěla by ses od nich dozvědět něco konkrétního? Z dotazu mám pocit, že ani ne, že chceš jen prozkoumat zajímavý zážitek. Není to málo?

Kdyby skutečně bylo možné s duchy komunikovat, byla by to nesmírně užitečná a praktická dovednost! Třeba když se pozůstalí hádají o dědictví, duch zemřelého by mohl zakročit a pod dohledem notáře dodatečně sestavit závěť (už jen samotná možnost, že se nebožtíka někdy jde zeptat, by spoustu sporů utnula). Pokud se někdo ztratí, vyvolávači duchů by mohli spolehlivě prověřit, jestli žije, nebo zeptat se ho, jak zemřel. Můžou-li duchové nerozpoznatelně procházet zdmi, uplatnili by se nepochybně i ve špionáži, mohli by třeba vyzvědět tajné kódy k jaderným zbraním, nebo odkoukat hesla do počítačů. V nemocnici se doktoři pacientů mnohdy ptají, jestli jejich předkové trpěli nějakou vážnou dědičnou chorobou – duch prapradědečka by mohl zlepšit diagnózu a zachránit život. Spousta historických osobností jistě toužila zanechat po sobě nějaké poselství pro pozdější generace a v mnoha případech se jim to nejspíš nepovedlo tak, jak by chtěli – jejich duch by mohl historické nepřesnosti vyjasnit, nebo alespoň nasměrovat badatele určitým směrem (třeba „psal jsem si tajný deník, schoval jsem jej pod parketami v chatě kmotra mého bratrance“). Takových možností! O=

V duchařských příbězích se občas říká, že nějaký konkrétní nebožtík měl nevyřízené účty, proto straší své živé okolí. Ve skutečnosti ale má nevyřízené účty vesměs každý, kdo umírá. Jen naprosté minimum lidí opouští tento svět s myšlenkou „vše mám vyřešeno, nazdar“. Zubatá přichází většinou nezvaná a nevítaná. To, že mrtvím zhatí jejich plány, sny a naděje a sebere jim možnost promlouvat k blízkým, patří k její krutosti. 8=

Jestliže duchové skutečně existují a jsou všude kolem nás, musíš vymyslet poměrně složitá pravidla, proč všechna ta mnou vyjmenovaná praktická využití nejsou možná a proč pokec s duchy není naprosto normální součástí fungování společnosti. Ano, pokud se ti doma samo rozsvítí světlo, jedno možné vysvětlení je, že existují duchové, kteří se z nějakého důvodu nemůžou účastnit dědického řízení, pátrání po nezvěstných, mezinárodní ani průmyslové špionáže, zdravotní péče a kteří zásadně nikdy nezasahují do žádné vědecké disciplíny, aby nešlo jejich existenci prokázat a ověřitelně popsat...

Druhé možné vysvětlení je, že možná máte doma špatnou izolaci ve vypínači, kterým se světlo zapíná. Dnešní úsporné LED žárovky potřebují mnohem slabší proud k tomu, aby se rozsvítily. Dříve s normální žárovkou člověk nepoznal, že má v bytě vadný vypínač, protože ke ztrátám sice docházelo také, ale nedokázaly žárovku rozsvítit. :-D

Dala by se vymyslet i další vysvětlení, která nepotřebují nadpřirozené jevy. Třeba halucinace 8-o ... věřit vlastním očím není vždy správný postup.

Podvodníci, kteří údajně vyvolávají duchy, obvykle používají takzvané chladné čtení. Zkoušejí nadhazovat různé statisticky pravděpodobné detaily, sledují odezvu od důvěřivé oběti, nechávají ji doplnit do příběhů podrobnosti... a oběť si ani neuvědomuje, že podvodník žádnou skutečnou informaci do hovoru nepřináší. Viz cs.wikipedia.org/wiki/Cold%5freading. Může říkat třeba: „Cítím ve svém okolí přítomnost duše ze záhrobí... ano, je tady mezi námi... měla své příbuzné moc ráda... trpěla nějakou nemocí... a ve jméně měla A, nebo E, možná U“ – není to zase tak těžké. Pokud narazí na důvěřivce, má vyhráno. Účastní-li se seance někdo, kdo mu očividně nevěří, řekne, že se s duchem nemůže spojit kvůli negativní energii v okolí, nebo nějaký podobný ezoblábol. Jasně, duchové sice chtějí sdělit něco důležitého, ale když někdo zpochybňuje jejich zjevení, tak se urazí a nezjeví se. :-D

Vymítači duchů bohužel nejsou jen zábavná iluzionistická atrakce, ale často rádi parazitují na utrpení pozůstalých. Za své triky si nechávají zaplatit, pokud možno opakovaně. :-Q
Takže bych se na tvém místě nebál zlých duchů, o kterých ti říkala máma, ale zlých lidí, kteří předstírají, že s duchy komunikují.

Alík

P. S.: Ve vypínači světla se prosím nešťourej, elektřina je skutečně skutečná a v neopatrných rukách dost nebezpečná.

Tajemno

Ahoj Alíku, mám takovou zvláštní otázku.

Poslední dobou mám divné sny a dnes ráno, když jsem spala, se mi stalo, že jsem cítila, jak mi dává někdo pistol k hlavě (nebyl to sen, jen jsem viděla černo), pak jsem slyšela hroznou ránu a pak nic, potom jsem sebou akorát opravdu moc škubla a probudila jsem se.

Myslíš, že se tahle věc dá nazvat jako spánková paralýza nebo je to něco trochu jiného?

holka, 14 let, 24. dubna

Ahoj,

na linkách důvěry nepracují odborníci na rozbor snů, ale myslím, že ani ti by si netroufli takto na dálku, jen po internetu říci, o co se ve skutečnosti jedná.

Pokud Tě zajímají sny, můžeš si je zapisovat a objednat se k nějakému psychologovi, který se sny zabývá. Jedná se o poměrně složitou problematiku, která vůbec není jednoznačná. Jinak, pokud ve snu přijdeme o život, tak to probíhá přesně tak, jak to Ty popisuješ a člověk se s náhlým záškubem budí a chvíli trvá, než si uvědomí skutečnost kolem sebe.

Přejeme Ti hodně úspěchů v pátrání po tom, co Ti sny mají říci.
Modrá linka

Tajemno

Zdravím zas a znova,
už dlhšie si neviem vysvetliť jeden jav, konkrétne sa to týka snov.
V jednom sne som počul krik, plač, neskôr dážď a nakoniec zvony... Potom som sa z toho zobudil. Na druhý deň sa v dedine na druhej strane okresu (celkom blízko môjho bydliska) stal hneď zrána masaker, pri ktorom jeden mentálne postihnutý človek sekerou zabil jednu pani (rozsekol jej lebku) a jej manžela vážne poranil.
Asi mesiac po prvom sne som mal druhý sen - o drogách. Videl som v ňom trávu, balíčky s bielym práškom, tabletky apod.
No a na druhý deň v susednom meste prebehla policajná razia, pri ktorej zhabali veľké množstvo pervitínu.

Mohli by moje sny byť nejak napojené na dianie v okolí? Alebo proste prečo sa mi toto deje? Je to celé nejaké divné... Možno vám to niektorým pripadá ako výmysel, ale ubezpečujem vás že sa to reálne stalo.
Vďaka za odpoveď.

kluk, 14 let, 14. dubna

Zdravíme z Modré linky,

nedivím se, že se zabýváte souvislostí svých snů a dění ve Vašem okolí. Podle toho, co popisujete, se jedná o něco ne úplně obvyklého, ale úplně tomu věřím. Některé věci "mezi nebem a zemí" se totiž opravdu dějí. Jsou lidé, kteří mají citlivější vnímání, které se odráží například ve snech, předtuchách nebo přejímání událostí nebo dění. Proč tomu tak je, je stále předmětem vědeckého zkoumání, na které není jednoduchá a jednoznačná odpověď.

Z toho, co píšete, vnímám určitou míru znepokojení. Pokud tomu tak je, bylo by dobré obrátit se na psychologa, například i na školního. Myslím, že ke zneklidnění není důvod.

Klidné dny,

Modrá linka

Tajemno

Ahoj alíku tento dotaz prosím zařaď do tajemna
Chtěla bych se zeptat jestli je normální že když se mi zdá sen tak mám takový pohled na něco nebo na někoho následující den se vzbudím a pak mám nějaký ten pohled na něco nebo na někoho a pak si říkám že tento pohled už jsem viděla a pak se mi vybaví ten sen kde jsem ten pohled viděla děje se mi to tak už asi 5 let a pořád nevím jestli je to normální předem děkuji za odpověď

holka, 10 let, 26. prosince 2018

Ahoj,
to, co popisuješ, se čas od času přihodí téměř každému člověku a existuje pro to i konkrétní název: deja vu. Jde o stav, kdy má člověk pocit, že to, co vidí nebo zažívá, už někdy viděl nebo zažil. Přesné vysvětlení, proč to tak je a proč se tyto věci dějí, zatím neexistuje, nicméně odborníci pro to mají hned několik teorií. Jednou z nejznámějších teorií je nesoulad mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. Velmi zjednodušeně jde o zpoždění přenosu informací do jednotlivých hemisfér, kdy jedna dostane informaci později než druhá. Z toho potom pramení pocit, že člověk už něco viděl, nebo prožil v minulosti a prožívá to znovu. V dalších teoriích hraje například roli únava.
Měj se hezky!
Bára

Tajemno

Ahoj , mám takove hodně divné problémy. Je to o mé (bohužel mrtvé) babičce. Zdá se mi jako kdyby mě sledovala. Pořád cítím pocit že vedle mě je. Nebo (to už není o babičce) že někdy mám takové "tiky" že se hlavou naklonim k rameni a prostě se tak "zatresu" . Ještě mám problém že když se třeba dívám na plysaky tak se mi zdá že se hybaji. Také se moc bojím duchu a nevím proč, před spaním vydím nehezké obrázky duchů atd.. (omlouvám se za pravopisné chyby) MOJE OTAZKA ZNI :JESTLI JE SE MNOU NECO ŠPATNĚ???? Dekuji moc

Smutilka..10 let, 7. června 2018

Ahoj Smutilko,

Tvé "problémy" nejsou hodně divné, jak píšeš, občas se něco takového zdá každému z nás. Jenom, pokud by Ti něco takového zasahovalo do života natolik, že by ses nemohla soustředit na nic jiného, na svou práci ve škole, doma, pak by bylo třeba přistoupit k nějakému řešení, ale rozhodně nikoliv na dálku, po internetu. Ale při osobních setkáních s psychologem, a ještě event. s neurologem. Bez možnosti speciálních vyšetření nelze na Tvé otázky odpovědět. Poradit se můžeš i se svým dětským lékařem/lékařkou.

Nevím, zda si o tom všem s někým povídáš, třeba s rodiči. Možná máš "jenom" hodně rozpustilou fantazii. Pokud vidíš nehezké obrázky duchů před spaním, (nezmiňuješ se o tom, že by Ti tyto vidiny narušovaly spánek), a máš strach, pak je dobré se před spaním něčím uklidnit. Ty víš lépe než já, co Tě uklidní. Milá pohádka? Nebo spíše hudba? Nebo když Ti rodiče dají dobrou noc a povykládají si ještě s Tebou? Pokoj na noc by měl být vyvětraný, optimální teplota mezi 16 až 20 st. C, vzít do postele si můžeš nějakého Tobě milého plyšáka, atd. Myslím, že Ty s rodiči či kamarády přijdeš ještě na další možná řešení.

Přejeme Ti klidnější večery i usínání.
Modrá linka

Tajemno

Ahoj aliku jak sem byla mala tak se mi zdal asi 2 mesice jeden aten stejny se byly tam takove divne zvuky abyl o motylkovi ktereho zavalili velike balvany byl to docela smutny a desivy se nedolazu to moc popsat ale az sem to rekla mamce ze se mi furt do kola zda stejny se tak to prestalo nemela jsem ho asi 1 rok ale potom roce se mi zdal tak nepravidelne treba jednou za tyden a to se tak zdalo poad bylo to v ruznych intervalech ted mi je 11 a ted se mi to zda tak priblozne jednou za tri mesice jenomze ja ty zvuky slysim nekdy stoho snu i pres den ale jenom nekdy a slysim je kdyz treba mluvim nebo mluvi nekdo jiny nevim co by to mohlo byt mamka rika ze jsem blazen a ze si s ni delam srandu ale ja to fakt slysim nevis co by to mohlo byt? Dekuji za odpoved

Ty zvuky jsou jakoby druhy hlas a jsou takove hrube takova jakoby ozvena ale neni to ozvena. Jeste jednou dekuji za odpoved veverka2709 je mi 11 a trva to asi priblizne od 4,5let

holka, 11 let, 29. dubna 2018


Ahoj Veverko,

s Tvým snem Ti asi moc neporadím, my na lince důvěry neumíme vykládat sny, na výklad snů se specializují někteří psychologové. Nemyslím si, že bys byla blázen nebo si z nás dělala legraci, sny jsou v některých případech docela důležitým vodítkem, někdy souvisí i s intuicí a mohou nás varovat před nějakou nehodou. Rozhodně neplýtvej časem nad nějakými snáři, tam to, co hledáš, nenajdeš. A jsme u toho. Co vlastně hledáš? Poměrně podrobně se věnuješ snu, ale nepíšeš, co ten sen dělá s Tebou. Zmiňuješ se pouze jednou, že sen o zavaleném motýlkovi byl smutný a děsivý. Jsou takové sny, jsou sny černobílé, barevné, jsou sny, v kterých se nám vrací skutečnost a sny naprosto bizardní, to znamená neskutečné, v kterých jsi třeba sochou v parku a jeden sen může přecházet v druhý. Oblast snů je velice široká a nabízí obrovský výběr možností.

První, co bych Ti doporučovala, abys těm snům, které jsou Ti nepříjemné nebo Tě dokonce děsí, nedávala svou energii. To znamená vůbec jim nevěnovala svoji pozornost, svůj čas. Důležité také je, jaké máš podmínky ke spaní. Choď spát brzy, před 21 hod., spi v kvalitní posteli, ve větrané místnosti s nižší teplotou, rozhodně před spaním nesleduj nějaké detektivky, horory, thrillery apod. Naopak, čas před spaním věnuj takové činnosti, kterou máš ráda a přináší Ti zklidnění-film, hudba, četba... Můžeš jít spát třeba s plyšákem nebo také se sluchátky, kam si pustíš něco příjemného, jak vidíš, možností je spousta. Tvůj spánek by neměl být ničím rušený, nespíš-li v místnosti sama, měl by se ten, kdo se s Tebou o ložnici dělí, chovat velmi ohleduplně.

Pokud je situace natolik vážná, že se Ti sen plete do Tvých každodenních povinností a brzdí Tě v rozletu, pak by bylo rozumné, navštívit školního psychologa/psycholožku, máte-li jej/ji na škole, popřípadě se domluvit s mamkou a objednat se do některé z četných poraden, kontakty najdete na internetu, nebo vám je sdělí někdo, kdo již má sám zkušenosti s psychologem, stejně jako může poradit obvodní dětský lékař, kterého běžně navštěvuješ.

Přejeme Ti už jen příjemné sny.
Modrá linka

Tajemno

Ahoj, už od malička mám takové „vize“ do budoucnosti. Zcela nevím, jestli to je vývoj mé fantazie, nějaký sen nebo opravdu vidím do budoucnosti.
Zatím vše, co se mi zdálo, tak se i stalo.
Jak je tohle možné?

Jinak mějte všichni pěkný den :)

holka, 13 let, 14. dubna 2018

Ahoj,
téměř určitě to není možné. Zatím žádný člověk nedokázal spolehlivě prokázat, že skutečně vidí do budoucnosti (byly a jsou na to vypsané i odměny). Neurologové v lidském mozku nenašli žádný orgán na zachytávání signálů z budoucnosti (a fyzikové ani přesně neví, jak by takový signál měl fungovat).

Podle popisu bych řekl, že může jít o tzv. déjà vu, viz cs.wikipedia.org/wiki/Déjà%5fvu. Nemáš vize budoucnosti, ale zpětně máš pocit, že to, co se děje, jsi už zažila, protože se ti aktuální zážitek omylem propíše do dlouhodobé paměti. Vzpomínáš si na něj, jako kdyby nastal někdy dávno, ale on se děje teď.

Jiná možnost je, že se ti zdá spousta různých snů, ale jen ty, které se vyplní, si víc zapamatuješ a přisuzuješ jim hlubší význam, než snům, které nevyšly.

Další možnost je, že náplň tvých snů je natolik běžná, že je jen otázkou času, než se jakákoliv vize naplní. Třeba kdyby se ti zdálo, že bude pršet... a za týden nebo dva by skutečně pršelo...

Ale třeba se pletu a jednou se ti budou zdát čísla z loterie a vyhraješ miliony. :->
Nebo také při investování na burze by stačilo znát budoucnost minutu dopředu a vydělala bys na tom ohromné bohatství.

Alík

Tajemno

Ahoj Alíku.
Jednou se mi zdálo (po pohřbu babičky), že mě někdo hladí po vlasech a sedí na posteli u mých nohou. A když jsem otevřela oči, viděla jsem její stín, potom se usmála a zmizela. Je ale fakt, že jsem ji měla mooooc ráda. Ale že by se mi zjevila, zrovna když se mi zdálo o mrtvé mamince jejího manžela (mého dědy).
Jen chci vědět, jestli je v tom nějaká souvislost. Díky Amča.

holka 12 let, 28. března 2018

Souvislost v tom být může.
Lidská představivost je všemocná a náš mozek nám může občas naservírovat našemu vědomí cokoliv, co si zrovna přejeme vidět. I když to bohužel není skutečné. :-(

Tajemno

Ahoj Alíku.
Jen chci radu.
Vím, že zpěvačka Iveta Bartošová zemřela roku 2014, jenže po několika rokách si mě na facebooku přidala do přátel, tak jsem jí to potvrdila a napsal jsem: „Hezky zpívate, i když nežijete“, a napsala mi: „Ahoj, já žiji a ráda zpívám“. Když jsem si s ní začla psát, tak mi řekla, že je na voziku a že jí vlak srazil nohy a do Ameriky ji unesl herec Zdeněk Macura, a poslala mi fotku, jak leží, a byla tam skutečně zpěvačka Iveta Bartošová. Když jsem zveřejnila fotku svatba upírů, tak mi napsala do komentáře „to bylo dobré natáčení“. Děcka (jako moji kamarádi) mi stále nevěří, ale já jsem plně rozhodnuta, že Iveta žije. Když jsem zkoušela jiného zpěváka, který je po smrti, jestli se mi přidá do přátel, a žádnej z nich kromě Ivety se mi nepřidal do přátel, je to zvláštni podle mě, nemyslíte?
Prosím odpovězte :-)

Elinka, 14 let, 23. března 2018

Ahojky,
není to vůbec zvláštní, nějaký vtipálek má radost, že konečně našel dostatečně důvěřivou fanynku, ze které si může vystřelit. Hlavně si dej bacha, kdyby po tobě tahle falešná Iveta chtěla poslat peníze...

Samozřejmě, že je i druhá možnost – že Iveta skutečně žije a někdo vytvořil obrovské spiknutí, do kterého zapojil železničáře, záchranku, policii, pohřebáky, všechna seriózní i bulvární média... a pak po téhle rozsáhlé akci zapomněl Ivetě říct, že by neměla jen tak vyžvanit pravdu čtrnáctileté slečně na Facebooku. :-D

Věříš všemu, co si přečteš na sociálních sítích?
Říkáš, že ti poslala fotku – zkusila sis tu fotku hodit do vyhledávače, jestli už nebyla kdysi někde zveřejněná? Případně o fotomontážích jsi nikdy neslyšela?

Alík

Tajemno

Ahoj. Nechápu, proč je tady otázka, že je tu na zemi něco víc než jen obyčejný život, i když se ve škole učíme, že každá věc je složená z atomů atd. atd... Prostě celej svět je jedna velká science, ale proč teda lidi přišli s něčím, jako je tajemno, jiné životy, astrální cestování atd.? Nemyslím si, že lidi si to jen tak vymysleli, protože to tady přežívá to tajemno už docela dlouho za naší civilizace, ale jak to, že se teda ve škole učíme, že je tu pro všechno vysvětlení. Co je teda pravda? Je svět jedna velká věda a nebo senzace? Musí to být jedno. Díky. Asi nedokážete odpovědět, ale chci aspoň vědět, co si o tom myslíte vy. Jestli o tom lidé přemýšlí.

holka, 14 let, 30. ledna 2018

Ahoj,
pokládáš si zajímavou otázku. Je dobře, že jsi zvídavá a přemýšlíš nad tím, jak svět funguje. Jsi ve věku, kdy si člověk tvoří názor na svět, hledá smysl toho, co se děje, zamýšlí se nad tím, co je za viditelnými věcmi. Jak píšeš, je to něco, co lidi zajímá odpradávna, snaží se najít si pro sebe smysl života a místo ve světě tak, aby mu lépe porozuměli. Každý má svou vlastní životní filosofii, přesvědčení či víru, která je někdy těžko pochopitelná a vysvětlitelná někomu jinému, kdo třeba přemýšlí jinak.

Tajemno bývá lákavé, ale nemělo by člověka pohltit tak, že nezůstane nohama na zemi a bude experimentovat např. s vlastní psychikou, pak může být i nebezpečné. To, co se učíte ve škole, je v množství informací a složitosti světa pouze výběr toho základního, co jako společnost považujeme za důležité poznání. Možná v rámci občanské výchovy či filosofie je více prostoru na přemýšlení nad podstatou věcí. Ptáš se, jestli je svět věda, nebo senzace. Nejsem si úplně jistá, co tím máš přesně na mysli.

Co lze říci s jistotou je, že věda je vyvíjející se soubor pravidel, jak si ověřovat, co je (nebo může být) pravdivé. Je to tedy způsob, jak o světě přemýšlet a odkrývat jeho tajemství. A ono průběžné „odkrývat“ je na tom to důležité, poznatky ve vědě se totiž v průběhu času mění, vylepšují a někdy i zcela převrátí to, jak svět vnímáme (jako v případě teorie relativity, nebo kvantové teorie). Jiným způsobem (tradičnějším), jak svět vnímat je třeba filosofie a nebo třeba z historie známé mytologie. Všechno jsou to pohledy na svět, které mají svůj druh opodstatnění a navíc se nemusí vždy vzájemně vylučovat. Otázkou vztahu vědy a filosofie se zabývá např. Marek Vácha (můžeš si najít jeho úvahy na internetu), který říká: Věda nám dává odpověď na otázku Jak? a filosofie/víra Proč?. Jsou to jiné úhly pohledu a oba jsou potřebné. Otázka Co je pravda? je jistě důležitá a neexistuje na ní snadná odpověď.

Člověk pravdu hledá celý život v různých situacích. Je dobře, že se nad tím také zamýšlíš, to je postoj mladého otevřeného člověka. Myslím, že takový postoj člověka snáze k pravdě přiblíží, než postoj toho, který má „vždycky pravdu“ a jiné názory ho nezajímají. Můžu Tě povzbudit, že lidé, které zajímá smysl toho, co se děje a jak funguje svět, existují a přemýšlí o tom. Můžeš zkusit s někým blízkým (kamarádkou, sourozencem, rodiči, učiteli) o tom rozvinout zajímavý rozhovor.

Ať se Ti daří,
Modrá linka

Tajemno

Ahoj. Nechápu, proč je tady otázka, že je tu na zemi něco víc než jen obyčejný život, i když se ve škole učíme, že každá věc je složená z atomů atd. atd... Prostě celej svět je jedna velká science, ale proč teda lidi přišli s něčím, jako je tajemno, jiné životy, astrální cestování atd.? Nemyslím si, že lidi si to jen tak vymysleli, protože to tady přežívá to tajemno už docela dlouho za naší civilizace, ale jak to, že se teda ve škole učíme, že je tu pro všechno vysvětlení. Co je teda pravda? Je svět jedna velká věda a nebo senzace? Musí to být jedno. Díky. Asi nedokážete odpovědět, ale chci aspoň vědět, co si o tom myslíte vy. Jestli o tom lidé přemýšlí.

holka, 14 let, 30. ledna 2018

Hodně lidí o tom přemýšlí a debaty mezi zastánci vědeckého poznání a zastánci všeho toho ostatního poznání můžou být dost bouřlivé.

Já se kloním k názoru, že svět je spíš ta jedna velká věda. Protože podle mě nejde o to, které závěry se člověku více líbí a které mu připadají z kdovíjakých důvodů spravedlivé, ale spíš o to, které závěry odpovídají pozorování a které vedou k lepšímu pochopení světa. Předpokládám totiž, že vesmír samotný se o nás nezajímá a že v něm neexistuje žádná složitá síla, která by před zvídavými výzkumníky planety Země pečlivě schovávala důkazy o fenoménech, na které méně pozorní pozemšťané ochotně věří.

Základním stavebním kamenem vědy je reprodukovatelnost, tedy že za stejných podmínek se dějí stejné věci. Pokud se nedaří pokus nezávisle zreprodukovat (ta nezávislost je důležitá!), je testovaný předpoklad nejspíš chybný, neplatí, že pokud uděláme A, tak nastane B. Neznamená to automaticky, že po A nemůže nastat B z jiných důvodů, třeba náhodou, nebo proto, že krom A se děje ještě X a tohle X způsobuje B.

Pokud třeba uvidím ducha, pomyslím si, že mám halucinace, protože jsem sám, kdo ho vidí... a kdybychom ho viděli dva najednou, tak máme z nějakého důvodu skupinovou halucinaci (třeba jsme něco špatného snědli, nebo jsme viděli stejný film). Pokud pozorovaný duch nejde nafilmovat, nejde vyfotit, neexistuje nezávislé pozorování a je mnohem pravděpodobnější, že mě šálí vlastní mysl, než že jsem spatřil důkaz posmrtného života. Vysvětlení, že duchové také jdou s dobou a že je jejich podoba nějak maskovaná před moderními fotoaparáty (které dovedou být v lecčems lepší než lidské oči), mi přijde absurdní. :->

Ještě lépe jdou vysvětlit různí démoni. Již někdy v roce 1760 popsal Charles Bonnet syndrom (který se teď jmenuje po něm), při kterém u asi desetiny částečně slepých lidí obrazové centrum v mozku samo vytváří halucinace. Neurony nedostávají signál, prostě se nudí a tvoří náhodný šum. U někoho vytvářejí geometrické obrazce, u jiného třeba přehrávají nesmyslný film... a protože máme v mozku hodně neuronů na rozpoznávání tváří, vidí někteří polo-slepci halucinace zdeformovaných tváří. Nedůvěřuje-li takový člověk nyní již dobře prozkoumanému vědeckému vysvětlení, může si myslet, že vidí démony a že mu dává nějaká vyšší síla znamení...

O astrálním cestování jsem už povídal u jiného dotazu před půl rokem, viz www.alik.cz/p/246593

Je též velmi dobře prokázáno, že dospělý lidský mozek neumí správně vyhodnocovat pravděpodobnosti. Dospělí často věří instinktům a ty je táhnou k matematicky zcela chybným závěrům. Třeba homeopatika – pilulky, které jsou ředěné tolikrát, že neobsahují s velkou pravděpodobností žádnou léčivou látku – přesto si je kupuje spousta nemocných (někteří i místo skutečných léků). Nebo z jiného soudku: pokud desetkrát po sobě vyhraju v ruletě, nemusí to znamenat, že můj osud řídí nějaká tajemná vyšší moc a že mě odměňuje za mé skutky.

Všechen ten nevědecký nános, o kterém hovoříš, jsou převážně překonané teorie, které se nějakým způsobem udrželi ve společnosti z doby, kdy věda ještě nedokázala nabídnout lepší vysvětlení. Ani ten nejchytřejší vědátor v raném středověku si netroufal vysvětlit duchy a démony, nevěděl, že člověk je jen o kousek chytřejší zvíře, že nemoci jsou způsobené bakteriemi a viry... a část té staré lidové moudrosti přežila dodnes. Případně ji někteří podnikaví koumáci vylepšili, aby vypadala seriózněji a aby na ní něco vydělali. :-D

Samozřejmě, že existuje spousta otázek, pro které věda zatím nenabízí žádné odpovědi. Ale jak jsem již naznačil v úvodu, rozdíl je zejména v přístupu k hledání odpovědí, nejde o to, kdo jich poskytne víc. Naprosto nepřehlédnutelný rozdíl je také ve výsledcích – věda dala během posledních staletí lidstvu ohromnou moc. Zachraňujeme nemocné, létáme do vesmíru, povídáme si po celosvětové počítačové síti a máme tak silné zbraně, že už raději skoro vůbec neválčíme. Naproti tomu tajemno nám jen trošku obohatilo kulturu... jsou to hezké pohádky, nic víc.

Uf, to jsem se rozpovídal... snad jsem ti trochu rozjasnil svět. O=

Alík

Tajemno

Ahoj, jako malá jsem mívalava děsivé sny. Vždy tam byli moji rodiče a bratr. Bratr seděl v autě před garáží a rodiče u něho na mě čekali. Byla jsem v garáži a dávala si boty. Najednou na mě máma začal křičet ať si pohnu, že mi to trvá. Potom začala ještě víc, křičrla nahlas a chrlila úkoly typu: Ven deštník, nezapomeň jít jako šnek! a různé posměšné a zbytečné úkoly. Tyhle sny jsem mívala každou noc, vždy jsem se z nich v noci probudila s pocitem úzkozti a strachu. Na konci každého snu, jako by moje psychyka byla na dně a mně se podlomily kolena a já padala do černé nicoty. Jako malá jsem žádné větší problémy s mámou neměla, jen jsem jí neříkala moje osobní věci (v té době to bylo něco jako, že jsem si ve školce hrála s nějakým klukem), protože jsem se styděla, bála a myslela jsem, že se mi za to bude smát. Dnes jí o sobě neříkám skoro nic, ale nevím proč, něco ve mně říká, že ne. V létě tohoto roku jsem také utekla z domu, kvůli mámě. Máme spolu docela normální vztah, ale moje dětské já má asi nějaké vzpomínky, díky kterým se mámy štítím. Nevíte cím by to mohlo být?

Týnka, 12 let, 16. listopadu 2017

Ahoj Týnko,

opravdu nevím, čím by Tvé pocity i sny měly být způsobeny. Výklady snů i hlubokých emocí (citů) nejsou právě jednoduchou záležitostí. Zabývají se jimi jen někteří psychologové. V případě, že bys chtěla upřesnit odpověď na svoji otázku, měla bys navštívit psychologa, který se zabývá rozborem snů a dokáže jít až do hloubky, umí odhalit souvislost Tvých myšlenek s Tvými sny a spojitost s Tvým podvědomím či nevědomím. Jedná se o velmi hlubokou psychologii, ke které je potřeba speciální vzdělávání a to stále. Po internetu takto na dálku na toto není možné odpovídat.

Přejeme Ti odkrytí těchto souvislostí.
Modrá linka

Tajemno

Ahoj Alíku..

Poslední dobou se mi zdá, že za mými zády je můj anděl strážný.. Má černá křídla a není to úplně anděl strážný, je to vlastně něco, co je uvnitř mě, ale nemůže to jít ven. Jsem slušná, poctivá a snažím se mít vše na 100% , ale tam uvnitř jsem rebelka, většinou mám zvrhlé myšlenky, jak sebe nebo někoho zabit. Najevo to nedávám, zvenku jsem ta normální, ta obyčejná šprtka. Jak už jsem říkala.. Zda se mi, že mám za zády svého prokletého strážného Anděla temnoty. Občas se kvůli tomu zlomyslně usmívám a mám chuť něco rozbít.

Je tohle všechno normální?

holka, 13 let, 13. září 2017

Ahoj z Modré linky,

k tomu co píšeš, mě napadá, že vlastně v každém z nás je ta slušná část osobnosti a pak i ta část rebelující. Nikdo nejsme na sto procent dokonalí a občas se potýkáme s tím druhým já, které se nějak projeví. Do určité míry je to přirozené a pokud tím nikoho neohrožujeme, je to v pořádku. Myšlenky na smrt jsou v období dospívání také něco, co nás fascinuje a často se objevují. Pokud to má své hranice a uvědomujeme si, že jsou to pouze naše představy, které neuskutečníme, myslím, že není čeho se bát.

Každý jsme samozřejmě jiný a pokud by Ti tvoje představy a myšlenky- třeba právě na to, že nikomu ublížíš - nějak vadily, byly časté a znepokojovaly by Tě, bylo by fajn, promluvit si o tom s rodiči. Oni za Tebe mají zodpovědnost a měli by vědět, co prožíváš. Můžou Ti s tím pomoct.

Držíme palce,
Modrá linka

Tajemno

Ahoj Alíku... jednou s kamarádkou jsme si řekly, že vyzkoušíme astrální cestování. Jí to nějak nezaujalo, ale mě to strašně láká a tak každej večer zkouším, jenže se mi zdá, že každým pokusem to jde hůř a hůř. Dělám všechno správně (aspoň jsem o tom pevně přesvědčená), ale nejde to. Už jsem se koukala na internet a tak, ale nikde mi to nedalo odpověď na mojí otázku. Ta otázka je, jestli se mi to v budoucnosti nějak ještě podaří, jelikož jsem strašný nemehlo a jestli taky pociťuju to, co pocitovat mám (při opouštění těla to odlupování). Je to takovej chlad a nebo úplně něco jinýho?? Díky

holka, 14 let, 22. srpna 2017

Ahoj,
bohužel tě zklamu, ale astrální cestování ve skutečnosti neexistuje. Zatím všechny seriózní pokusy o jeho prozkoumání selhaly – všichni, kdo kdy tvrdili, že astrálně cestují do sousední místnosti, nebyli ve skutečnosti nikdy schopní správně popsat, co se v ní dělo. Proběhla již spousta pokusů (byly vypsané i tučné odměny!), všechny marné. Rv

Zkus se zamyslet: Kdyby tento fenomén opravdu existoval, lidi by pro něj už dávno našli spoustu užitečných využití. Třeba pyrotechnici by mohli z bezpečné vzdálenosti astrálně omrknout podezřelý opuštěný kufr, průzkumníci jeskyní by mohli astrálně hledat neznámé průchody, obsluha v jaderné elekrárně by mohla astrálně kontrolovat radioaktivní tyče v reaktoru, jakékoliv odposlechy by se obešly bez mikrofonů (trošku katastrofa pro ochranu soukromí). Ale nic z toho se neděje. :-|

Místo toho je astrální cestování popisováno jen jako zajímavý ezoterický zážitek. Naivnější lidé tomu věří a jsou buď schopní sami sebe přesvědčit, že se jim něco daří, nebo lžou o tom, že to doopravdy umí (podobně jako poddaní v pohádce Císařovy nové šaty předstírali, že vidí neexistující šaty, aby neztratili prestiž), nebo v horším případě trpí nějakou psychickou chorobou, nebo užívají halucinogenní drogy – pak je šálí jejich vlastní smysly. Drogami neodhalují skryté zákonitosti vesmíru, jen si dělají z mozku paštiku. 8=

Nevím, jak tobě, ale mně připadá náš svět úžasně zajímavý i bez ezoterických výmyslů. ;-)

Alík

Tajemno

Ahoj.
Mám takový dotaz.. Co mají všichni proti pátku 13.?? Já budu mít v pátek 13.narozeniny a bude mi 13... Vůbec nevím co pro ti tomu všichni mají.

holka, 12 let, 25. června 2017

Ahoj,

pátek třináctého je opředen mýty a pověrami. V mnoha zemích byl a stále je považován za nešťastný den. Říká se, že původ tohoto přesvědčení vznikl historicky, protože na Velký pátek byl ukřižovaný Ježíš Kristus a při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí a třináctým byl Jidáš, který Krista zradil. V pátek 13. října 1307 také král Filip IV. Sličný začal pronásledovat templáře, krutě je mučil a mnoho z nich zemřelo a od té doby je tento den považován za nešťastný ve Francii. Jinde ve světě, třeba v Latinské Americe nebo Španělsku, se za nešťastné považuje úterý třináctého.

Myslím ale, že mnoho lidí o tom takto nepřemýšlí, jen převzali tuto myšlenku, protože to říkají všichni kolem nich. Sama si na to můžeš udělat svůj názor, protože i hodně jiných lidí se narodilo 13. a občas se stane, že na jejich narozeniny vyjde zrovna pátek a nic hrozného se neděje.

Měj se hezky.

Modrá linka

Tajemno

Dobrý den. Já bych se, prosím, chtěla zeptat na takovou, v této poradně asi nepříliš obvyklou věc... mně už se v noci asi dvakrát nebo třikrát za sebou zdálo, že mi moje bývalá dobrá kamarádka (kterou mám ale pořád moc ráda a pořád se spolu bavíme) řekla, že ji někdo znásilnil. Mám o ni velký strach. Hledala jsem ve snářích, co by to mohlo znamenat, ale nic jsem nenašla. Nevíte, co by to mohlo znamenat...? Děkuji moc

ČlověkSVlastníPravdou , 14 let, 25. června 2017

Ahoj,

poslední dobou se Ti několikrát zdálo, že někdo znásilnil kamarádku. Máš o ní strach, nevíš, co to znamená.

Je hezké, že máš o kamarádku starost a že Ti na ní stále záleží. Hledala jsi ve snáři, co by mohly Tvé sny znamenat, ale nic jsi nenašla. Sny jako takové jsou zajímavou součástí života a stále celkem neprobádanou oblastí. Člověk by si je sám rád nějak snadno vysvětlil a tak hledá ve snářích, které však často přináší různorodé odpovědi a nejsou moc věrohodné. Na všechno neexistuje jasná a snadná odpověď. Sny jsou (podle vědeckých odborníků) kombinací našich myšlenek, nedávných zážitků (např. i toho, co jsme kde četli, viděli, slyšeli,...), strachů a fantazie. Není prokázané, že by měly předvídací schopnost a často jsou výsledkem náhodné představivosti a ne skutečnou realitou. Je zbytečné si tím dělat starosti. Spíše se můžeš pro sebe zamyslet nad tím, jak Ti to mohlo přijít na mysl. Naše sny můžou být také odrazem toho, jak se zrovna cítíme, jestli jsme vyčerpaní, něčeho se bojíme, prožíváme stres apod. V takovýchto chvílích / obdobích můžou být živější, dramatičtější, negativnější.

Vnímám, že je pro Tebe teď důležité, zda je kamarádka v pořádku. Možná by Tě mohlo uklidnit, když by ses jí ozvala a popovídala si s ní, jak se má a tak. Třeba bude Tvůj sen dobrým impulzem k tomu, abyste se přátelsky setkaly.

Přejeme vše dobré,
Modrá linka

Tajemno

Ahoj, jsem úplně zoufalá, v minulém životě jsem žila s jedním mužem, ve snu mi ukázal celou mojí minulost, pak jsem to konzultovala s mamkou která pracuje s kyvadlem, vše co mi řekl je pravda, mamka mě naučila jak s ním komunikovat. Viktor(ten muž) je strašně žárliví, já vím, je mrtvý, nedostane se na druhej břeh protože někomu v minulosti ublížil, mám ho ráda, i když to byl zlej člověk, chci to ještě probrat s dalšími léčiteli, co a jak dál. Co mám dělat?

kardanka, 11. března 2015

Ahoj,

Tvůj dotaz se týká oblasti, kterou se nezabýváme - soužitím s lidmi mimo současný život, proto je obtížné odpovědět. Nevíme také, kolik je Ti let, což je pro naši odpověď také důležité.

Ptáš se, co máš dělat, nevíme ale, s čím přesně. Zdá se, že s lidmi, kteří jsou podobně naladění a mohou rozumět Tvému problému, už jsi to konzultovala nebo budeš dál konzultovat. Obecně na trápení s láskou je doporučováno povídat si o tom s blízkým lidmi, věnovat se sama sobě, koníčkům či sportu a dát tomu dost času. Myslím si ale, že by Ti prospělo, kdybys o všem promluvila s někým blízkým, kdo Tě zná, ale tím, kdo není léčitel, nezabývá se komunikací s mrtvými apod. - prostě žije jenom v reálném čase. Může Ti poskytnout pohled na celou situaci.

Pokud bys měla nějaké obtíže, které by Ti bránily v běžném životě, doporučujeme návštěvu odborníka - psychologa.


Přejeme klidné předjaří,
Modrá linka http://www.modralinka.cz

Tajemno

ahoj, nedávno jsem měl takový sen. byl jsem kapitánem velkého dopravního letadla (nepamatuju si ho) a nějak jsme přistáli no a zemřeli nějací pasažéři tak jsem brečel ve snu a když jsem se probudil, měl jsem oči vlhké a téměř jsem doopravdy brečel. je to něco divného? ten sen si pamatuju strašně dobře, i jak jsem procházel nouzové procedury pro vypnutí motoru atd. (vím toho o letadlech dost, možná je to tím, že moc koukám na letecké katastrofy)

díky moc - otázka upravena poradcem

Tajemnýsen, 10. července 2014

Ahoj,

opravdu to tak může být, že se člověku do snu přenesou znalosti o nějaké oblasti nebo vzpomínky na prožité události (když se na něco díváme v televizi nebo na internetu, také to prožíváme). Je přirozené, že pokud jsi měl tak silný sen, že tam umírali lidé, že Tě to doopravdy rozplakalo. Jsi pravděpodobně citlivý člověk a to je naprosto v pořádku.

Přejeme hezké prázdniny,
Modrá linka. http://www.modralinka.cz