Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Alík radí dětem

  Na otázky odpovídají

  pracovníci Modré linky, psycholožka BáraV, poradenské centrum Locika, projekt Sbarvouven.cz, NL pro odvykání, student práv Yaboiii, MVDr. Přemysl Rabas, Škola Vitae, vědecký novinář Pragmatik a správci. Občas odpovídá i sám Alík.

  Dotazy mohou pokládat pouze děti mladší 15 let.

  Moje tělo - kluci

  Ejakulace

  Ahoj mám menší ’'problém“/obavy, zda li je vše s mojím tělem v pohodě. Bude mi skoro 15let a ještě jsem neejakuoloval. Při masturbaci jsem pouze dosáhl orgasmu. Může být něco špatně, či si mám ještě počkat? Děkuji za odpověď .

  kluk, 14 let, 16. dubna

  Ahoj kluku,

  První výron semene neboli ejakulace se dostavuje nejčastěji ve věku 12 až 14 let, avšak normální je i širší rozmezí 11 až 15 let. Důvod ke znepokojení nastává v případě, že se první ejakulace nedostaví ani po dovršení patnáctého roku věku. V takovém případě by se mohlo jednat o projev poruchy činnosti endokrinních žláz. Pokud by se tedy první ejakulace nedostavila ani po dosažení 15 let, bylo by vhodné požádat praktického lékaře o vystavení poukazu na vyšetření na endokrinologii.
  Pokud jde o orgasmus neboli pohlavní vyvrcholení, schopnost jeho dosažení není vázána na tvorbu ejakulátu ani na schopnost dosažení ejakulace. Řada chlapců i dívek dosahuje orgasmu již v dětství před pubertou (například J. Bancroft v publikaci Sexual development in childhood vydané v roce 2003 uvádí, že průměrný věk dosažení prvního orgasmu činí u chlapců 9 let a u dívek dokonce 8 let).

  Moje tělo - kluci

  Co dělat s boulí?

  Ahoj poradno mám taký problem dnes na telocviku sme hrali florbal a ja si narazil hlavu a ted tam mám takou velkou bouly na čele co mám delat ?
  Predem dekuju za odpoved.

  kluk, 12 let, 13. dubna

  Ahoj,
  myslím, že není potřeba dělat vůbec nic. Pokud netrpíš bolestí hlavy, která je spojená například se zvracením, zmateností, nebo krátkodobou ztrátou vědomí, což by mohlo být příznakem otřesu mozku, není potřeba bouli nijak řešit. Jde o běžný důsledek poranění, který se časem sám vstřebá. Samozřejmě v případě, že by byly k bouli přidružené nějaké další zdravotní potíže, byla by na místě návštěva lékaře.
  Měj se hezky!
  Bára

  Moje tělo - kluci

  Masturbace, ejakulace

  Ahoj, mám otázku okolo masturbace. Masturbuji 2× za den a nevím jestli to je moc nebo jestli to mám vůbec dělat. Potom ješte mám otázku, proč když domasturbuji tak mi ejakulát pouze vyteče a proč se cítím špatně z toho, co jsem udělal?

  Kluk 12 let, 8. dubna

  Ahoj kluku,

  1) Uvedená četnost vykonávání masturbace je v Tvém věku normální. V období dospívání nastává výrazný nárůst úrovně hladiny pohlavních hormonů v krvi, což se projevuje mimo jiné i zvýšením sexuální potřeby. Přitom masturbace představuje nejsnazší, nejpřirozenější a také nejbezpečnější způsob, jímž může dospívající člověk svoji sexuální potřebu uspokojit. Proto je normální, když dospívající člověk vykonává masturbaci denně, případně i více než jen jednou denně. Žádná „horní hranice“ není stanovena.

  2) Prudkost či intenzita ejakulace (neboli výronu semene) závisí především na síle svalstva v oblasti tzv. malé pánve. Ejakulace je totiž umožněna rytmickým stahováním a uvolňováním určitých svalů v pánevní oblasti. U mladších chlapců jsou tyto svaly zpravidla menší a slabší, než u starších chlapců nebo u dospělých mužů, a proto i výron semene u nich nemusí být tak prudký. Někdy takový mladý chlapec očekává, že ejakulát z jeho těla doslovy „vystřelí“, a potom je zklamaný, když ejakulát „jenom vyteče“. Nicméně s každou další ejakulací se svalstvo v oblasti malé pánve posiluje, a tudíž je spíše jen otázkou času, kdy bude výron semene prudší či intenzivnější.

  3) „Špatný pocit“ může být do jisté míry způsoben i únavou, která se dostavuje po dosažení orgasmu a ejakulace. Důvodem je, že po dosažení orgasmu se do krve uvolňuje větší množství hormonu zvaného prolaktin, který má tlumivé účinky. Příroda to tak zařídila, aby člověka (nebo jiného živočicha) „donutila“ k tomu, aby si po fyzicky náročném výkonu alespoň na chvíli odpočinul, než se opět začne věnovat nějaké jiné fyzicky náročné aktivitě.

  Jindy si dospívající člověk dělá výčitky kvůli tomu, že vůbec masturboval. Takové výčitky ale rozhodně nejsou na místě. Masturbace je způsob, jak uspokojit určitou, biologicky danou potřebu. Dělat si výčitky kvůli masturbaci by tedy bylo totéž, jako kdyby sis měl vyčítat, že například jíš, spíš, dýcháš nebo se pohybuješ. Lidské tělo zkrátka funguje tak, jak funguje.

  Pokud jde o masturbaci, rozhodně nedoporučuji nějaké její zásadní omezování. Výsledkem takového omezování by mohla být frustrace a s ní spojené psychické obtíže. Masturbace totiž slouží mimo jiné i k uvolnění psychického napětí (neboli tenze), jehož hromadění by mohlo narušit duševní zdraví jedince. Navíc je vědecky prokázáno, že pravidelná masturbace s dosažením ejakulace působí jako prevence (předcházení) nádorových onemocnění předstojné žlázy neboli prostaty. U mužů, kteří v období dospívání často a pravidelně masturbovali (a ejakulace dosahovali minimálně pětkrát týdně nebo častěji), je riziko výskytu rakoviny prostaty až dvaapůlkrát nižší, než u těch, kteří masturbovali méně často.

  Vykonávání masturbace je tudíž nejen normální a přirozená, ale také zdraví prospěšná činnost. Pokud se tedy po vykonání masturbace „cítíš špatně“ nebo máš výčitky kvůli tomu, že jsi masturboval, měl by ses naopak pochválit za to, že jsi udělal něco pro svoje tělesné i duševní zdraví. Jediné omezení spočívá v tom, že masturbace je intimní (tj. vysoce důvěrná) aktivita, kterou je třeba vykonávat v soukromí.

  Moje tělo - kluci

  Tvorba spermií

  Chtěl bych se zeptat, odkolikati let mužské tělo produkuje spermie, i nevyvinuté. Děkuji.

  Ovečka, 6. dubna

  Ahoj Ovečko,

  Proces spermatogeneze (tvorby spermií) začíná u většiny chlapců ve věku 12 až 14 let, avšak za normální se považuje i širší věkové rozmezí 11 až 15 let (tj. 13 ± 2 roky). Podle dosaženého „kalendářního“ věku tedy nelze určit, zda se v chlapcově těle již tvoří spermie či nikoliv.
  Aby to bylo ještě složitější, někdy nemusí existovat dokonce ani přímá souvislost mezi první ejakulací (tj. prvním výronem semene) a tvorbou spermií. Někdy se stává, že ejakulát zpočátku neobsahuje žádné zralé spermie, naproti tomu u některých chlapců se malé množství zralých spermií nachází v moči, i když tito chlapci ještě neměli ejakulaci.
  Aby došlo k ejakulaci, musí být u chlapce alespoň částečně vyvinut ejakulační reflex. Při něm dochází k rytmickému stahování a uvolňování určitých svalů v oblasti pánve, přičemž výsledkem těchto pohybů, které nelze ovládat vůlí, je výron semene. Z celkového objemu spermatu (ejakulátu) se pouze 5% tvoří ve varlatech, zbývajících 95% vzniká v přídatných pohlavních žlázách, k nimž patří semenné váčky, Cowperovy žlázy a předstojná žláza neboli prostata.
  Ejakulát může být zpočátku čirý (bezbarvý), nebo mít jen mírně bělavé zbarvení. Bílé zbarvení je dáno větším množstvím bílkovin (u dospívajícího chlapce tvoří bílkoviny okolo 1 až 3% objemu ejakulátu, u dospělého muže to bývá přibližně 3 až 5% objemu). Ani zbarvení ejakulátu však samo o sobě nevypovídá o tom, zda jsou v něm již obsaženy spermie či nikoliv.
  Přítomnost zralých (nebo i „nevyvinutých“) spermií v ejakulátu lze zjistit pouze prohlédnutím vzorku ejakulátu pod mikroskopem, a to při zvětšení minimálně 300× (stačí tedy i docela obyčejný „školní“ mikroskop). Nejnápadnější rozdíl mezi zralou a nevyvinutou spermií spočívá v tom, že zralá spermie má vyvinutý bičík („ocásek“) a pohybuje se. Nezralá spermie se většinou nepohybuje a někdy ani nemá vyvinutý bičík. Ani při pohledu pod mikroskopem však nelze přesně určit, zda je spermie natolik vyvinutá, že by mohla posloužit k úspěšnému oplodnění.
  V praktickém životě, zejména při navazování prvních milostných vztahů, je tudíž třeba počítat s tím, že i když si chlapec není jistý, zda jeho ejakulát již obsahuje zralé spermie či nikoliv, hypoteticky by se již mohl stát otcem. Spoléhat na to, že „se nic nestane“, protože spermie dosud nejsou plně vyvinuty, by bylo velmi nejisté a mohlo by vést k nečekaným následkům v podobě neplánovaného rodičovství.

  Moje tělo - kluci

  Varlata

  Dobrý den, Alíku a spol. Chtěl bych se zeptat proč mají muži dvě varlata?

  kluk, 12 let, 26. března

  Ahoj kluku,

  Zatímco některé orgány jsou nepárové (tj. v lidském těle se nachází pouze jeden), jiné jsou párové (tj. tvoří dvojici). Párovost či nepárovost orgánů je dána jejich vývojem ještě před narozením, kdy se různé tkáně lidského těla dělí, spojují a opět dělí. Na otázku, proč jsou právě některé orgány párové, zatímco jiné nikoliv, neexistuje jediná univerzální odpověď. Tak například možné vysvětlení, že druhý orgán z páru slouží jako „rezerva“ pro případ poškození jednoho, bývá zdůvodňováno tím, že párové jsou především „důležité“ orgány. Jenže například srdce je rovněž velmi důležitý orgán, přesto však je nepárové. Jiné zdůvodnění spočívá v tom, že párové jsou ty orgány, které jsou více vystaveny poranění. To by dávalo smysl v případě varlat, která jsou umístěna v šourku, tedy mimo dutinu břišní. Jenže vaječníky u žen a dívek jsou „schované“ uvnitř těla, a přesto i ony jsou párové.
  Pro párovost varlat se jistě můžeme spokojit s „logickým“ vysvětlením, že varlata jsou párová proto, aby v případě poškození jednoho z nich mohlo i nadále fungovat alespoň druhé. Pokud však rozvineme úvahy tímto směrem, mohli bychom se ptát, proč příroda nevytvořila ještě třetí varle, které by fungovalo v případě poškození prvního i druhého, a tak bychom mohli pokračovat donekonečna. Mnohem snadnější je zkrátka vzít na vědomí fakt, že některé orgány lidského těla jsou zkrátka párové, zatímco jiné jsou nepárové, a že tímto způsobem lidské tělo funguje tak, aby byl zachován lidský rod. Ať už lidské tělo „vynalezl“ geniální stvořitel, nebo se do dnešní podoby zformovalo během velmi dlouhého vývoje plného pokusů, omylů a slepých odboček.

  Moje tělo - kluci

  Rozměry penisu

  Ahoj alíku píšu protože se stidím za mojí délku mého pohlavního orgánu když je v klidu tak má 6 cm a erekce 9 cm bojím se že ho nikdy nebudu mít větší . Všichni kluci se mi vždy na táborech smějí . Děkuji Matěj

  Kluk 12 let, 25. března

  Ahoj kluku,

  Uvedené rozměry penisu jsou naprosto normální, a navíc i odpovídají průměrným rozměrům penisu u chlapců Tvého věku. Průměrná délka penisu ve věku 12 let činí 4 až 6 cm (tj. 5 ± 1 cm) v klidovém stavu a 9 až 11 cm (tj. 10 ± 1 cm) při erekci, a tudíž není pravděpodobné, že by většina Tvých vrstevníků měla penis výrazně větších rozměrů, než Ty.
  Dále je třeba vycházet ze skutečnosti, že rozměry penisu jsou dány 1) vrozenými dispozicemi, tedy genetickou výbavou každého jednotlivce, 2) dosaženým stupněm tělesného vývoje v období dospívání. A protože Ty sám nemůžeš nijak ovlivnit jedno ani druhé, nejsou rozměry penisu něčím, zač by ses měl stydět. Stydět se můžeš leda za něco, co jsi Ty sám způsobil, nikoliv za to, co nemůžeš nijak ovlivnit.
  Rozhodně by sis neměl snižovat sebevědomí a narušovat kladné sebepojetí tím, že se budeš neustále s někým srovnávat. Pokud má některý z Tvých vrstevníků penis abnormálně velkých rozměrů, není to ani jeho „přednost“, ani Tvůj „nedostatek“.
  Pokud jde o účast na táborech a podobných akcích, máš právo na soukromí a nejsi povinen před někým svoje pohlavní orgány ukazovat.

  Moje tělo - kluci

  Intimní hygiena, bílé „puntíky“

  Dobrý den chtěl bych se zeptat jak často si mám umývat penis a pod předkožkou je takový žlutá věc která jde sundat a smrdí to co by to mohlo být a co to je že mám na kuži penisu bíle puntíky ?

  kluk, 13 let, 20. března

  Ahoj kluku,

  Penis si můžeš mýt každý den. Pod předkožkou se také myj, ale jen tak daleko, jak můžeš předkožku přetáhnout. Zmíněná „věc, kterou jde sundat“, je pravděpodobně tzv. smegma, což je hmota, která vzniká odlučováním svrchní vrstvy epitelu (= povrchové tkáně) na povrchu žaludu a na vnitřním listu předkožky. Tvorba smegmatu signalizuje, že u Tebe již došlo k „odlepení“ vnitřního listu předkožky od žaludu, případně k němu právě dochází. Jedná se tudíž o normální jev, který Tě nemusí znepokojovat. Smegma lze jednoduše smýt při koupání nebo sprchování.

  Pokud jde o bílé „puntíky“ na kožním pokryvu penisu, zřejmě se jedná o zvětšené mazové žlázky. Jejich zvětšení souvisí s tím, že v období dospívání, jímž právě procházíš, nastává zvýšená tvorba kožního mazu (proto je pokožka dospívajícího člověka zpravidla mastnější, než pokožka dítěte, zejména v obličeji, na ramenou, na trupu a v okolí pohlavních orgánů).

  Moje tělo - kluci

  Rozměry penisu, pozice předkožky při erekci

  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat, co znamená taková žlutá věc na žaludu. Hledal jsem to na googlu a nic, jestli to není nějaká nemoc nebo či co. A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli je v pořádku, když mám při erekci 14 cm a když mám erekci, tak mi nejde předkožka dolu, jestli to je v pohodě. Děkuji předem za odpověd.

  kluk, 13 let, 15. března

  Ahoj kluku,

  Zmíněnou „žlutou věc na žaludu“ nedovedu určit, neboť z dotazu nevyplývá, zda se jedná o nějaký neobvyklý kožní útvar (hrbolek, „pupínek“), prosté zbarvení povrchu („skvrnu“) či nějaké cizí těleso nebo substanci (maz, hnis a podobně). Dále přichází v úvahu, že by se mohlo jednat obsah tzv. epiteliálního depa, které se vytváří při procesu uvolňování „slepené“ předkožky, avšak popis je natolik obecný, že z něj nelze vyvodit nic konkrétního.

  Rozměr penisu, který v dotazu uvádíš, je normální a nachází se na horní hranici širšího průměru. U chlapců ve věku 13 let činí průměrná délka penisu v klidovém stavu 5 až 7 cm (6 ± 1 cm) a při erekci 11 až 14 cm (12,5 ± 1,5 cm).

  Pokud lze předkožku přetahovat pouze v klidovém stavu, zatímco při erekci činí její přetažení obtíže, mohlo by se jednat o tzv. relativní zúžení prstence předkožky. Proces uvolňování předkožky může probíhat různým tempem a není časově limitován, a tudíž je možné a zároveň i pravděpodobné, že během následujících měsíců či let vývoje ještě dojde ke spontánnímu uvolnění, tedy bez jakéhokoliv vnějšího zásahu. Proces uvolňování relativního zúžení lze podpořit nanášením vhodné masti či krému, avšak nikdy by ses neměl snažit předkožku strhnout násilím, jinak hrozí poranění a v jeho důsledku zjizvení, které by vedlo k ještě výraznějšímu zúžení prstence předkožky. Podrobnější informace najdeš v publikaci „Moje knížka o předkožce“, která je k dispozici pod tímto odkazem.

  Moje tělo - kluci

  Ranní erekce

  Proč nemám ranní erekci? Nezlobím se, ale je to asi divné, ne?

  Dominik, 13 let, 14. března

  Ahoj Dominiku,

  Ranní erekce se dostavuje proto, že během noci narůstá tvorba mužských pohlavních hormonů (androgenů), přičemž jejich hladina v krvi dosahuje svého celodenního maxima v časných ranních hodinách před probuzením. Proto se většina dospívajících chlapců ráno probouzí s erekcí.
  Pokud se ranní erekce nedostavuje, může to mít několik různých příčin. V úvahu připadá například onemocnění oběhové soustavy, konkrétně nízký nebo naopak vysoký krevní tlak. V takovém případě by se ovšem obtíže s dosažením a udržením erekce mohly objevovat i kdykoliv během dne, nejen ráno po probuzení. K dalším příčinám patří například nedostatek kvalitního spánku, stres a psychické napětí a podobně. V takovém případě se někdy stává, že erekce sice během spánku nastoupí, ale „neudrží se“ až do probuzení, takže v době, kdy se chlapec probouzí, už ji nemá.
  Pro začátek bych doporučoval zajistit si dostatek kvalitního spánku. Pokud jsi o půlnoci ještě vzhůru, a přitom ráno vstáváš do školy, pak doba spánku je jistě nedostatečná (dospívající člověk Tvého věku by měl spát alespoň 9 hodin denně). Kromě toho by možná stálo za to si nechat změřit krevní tlak. O změření tlaku lze požádat buď v ordinaci lékaře, nebo můžeš navštívit některou z lékáren, kde je na stolku volně přístupný tlakoměr.

  Moje tělo - kluci

  Konglutinace, „přilepená“ předkožka

  Dobrý den, Alíku a spol., mám pro vás takovou otázku, na žaludu od penisu mám prilepenou část pokožky a chtěl bych se zeptat jestli to je problém a jestli ano, tak co bych s tím měl dělat

  kluk, 12 let, 12. března

  Ahoj kluku,

  Podle popisu se jedná o „slepení“ mezi vnitřním listem předkožky a povrchem žaludu. Takovéto „slepení“ se nazývá konglutinace. Naprostá většina chlapců se rodí s konglutinací, přičemž k oddělení vnitřního listu předkožky od žaludu dochází v různém věku. U některých chlapců se „slepení“ uvolňuje již v dětství, u jiných až během dospívání.
  K oddělování obou povrchů (tedy povrchu žaludu a povrchu vnitřního listu předkožky) dochází postupně, a tudíž se zpravidla nejedná o konglutinaci úplnou, nýbrž částečnou. U chlapců na počátku puberty zpravidla přetrvává již jen velmi drobné „slepení“ při okraji žaludu.
  Proces uvolňování předkožky není nijak časově limitován. Rozhodně nelze doporučovat násilné oddělování „přilepené“ předkožky od žaludu, protože by mohlo vést k poranění. U naprosté většiny chlapců se předkožka „odlepí“ spontánně, tedy i bez jakéhokoliv vnějšího zásahu, a to zpravidla nejpozději do konce puberty. Předkožku si stahuj vždy jen tak daleko, abys necítil bolest.

  Moje tělo - kluci

  Předkožka

  Dobrý den, píši ohledně toho, že mám predkožku stále ve předu, četl jsem, že když je ve předu, že to může být v budoucnu problém, mám to nějak řešit?

  kluk, 12 let, 11. března

  Ahoj kluku,

  Předpokládám, že „mít předkožku stále vepředu“ znamená mít ji nataženou na žaludu tak, že předkožka žalud pokrývá. To je naprosto normální stav. Předkožka je anatomicky uzpůsobena k tomu, aby se po přetažení přes žalud opět vrátila do své výchozí pozice na žaludu.
  Pokud nemůžeš předkožku přetáhnout přes žalud (i když v dotazu to výslovně nezmiňuješ), může příčina spočívat buď v konglutinaci (tj. „slepení“ mezi povrchem žaludu a vnitřním listem předkožky), nebo ve zúžení prstence předkožky.
  Naprostá většina chlapců se rodí s konglutinací („slepenou“ předkožkou) a s úzkým prstencem předkožky. K uvolňování obojího dochází během dalších několika let. U některých chlapců se konglutinace uvolňuje již v dětství před pubertou, u jiných až v průběhu puberty nebo v jejím závěru. Proces uvolňování předkožky není nijak časově limitován.
  Důležité je, aby ses nesnažil předkožku uvolňovat násilím, protože by sis tím mohl způsobit poranění. Podrobnější informace o uvolňování předkožky najdeš v textu „Moje knížka o předkožce“, který je k dispozici pod tímto odkazem.

  Moje tělo - kluci

  Tečky na penisu, rozměry penisu

  Ahoj aliku mam pro tebe par otazek na moje prirozeni

  1. na zaludu mam takove tmavsi tecky(skvrny) a nevim co s tim delat.
  2. moje prirozeni meri pri vzruseni 16cm, je to dobre?

  Co na to reknou holky?

  kluk, 14 let, 7. března

  Ahoj kluku,

  1) Mohlo by se jednat buď o pigmentové skvrny, nebo o projev kožního onemocnění. Bez vyšetření na dermatologii však nemohu přesněji určit, o jaké útvary se jedná.

  2) Uvedená délka penisu je sice mírně nadprůměrná, ale stále ještě normální (průměrná délka penisu u chlapců ve věku 14 let činí 6 až 8 cm, tj. 7 ± 1 cm v klidovém stavu a 13 až 15 cm, tj. 14 ± 1 cm při erekci.

  Otázkou „co na to řeknou holky?“ se netrap. Většina dívek nebude podrobně zkoumat ani Tvůj penis, ani jeho rozměry. Pokud máš na mysli Tvoji budoucí partnerku, tu na Tobě s největší pravděpodobností budou zajímat úplně jiné věci, než vzhled či rozměry Tvého penisu.

  Moje tělo - kluci

  Masturbace

  Můžu se zeptat jestli je masturbace hřích když jsem křesťan? Omlouvám se ale nechci se ptát mamky. Jen už mě hodně dlouho trápí že furt mám chuť masturbovat.

  Předem děkuji za odpověď

  kluk, 12 let, 6. března

  Ahoj z Modré linky,

  oceňuji, že přemýšlíš o tom, jak žít dobrý život jako křesťan. Nemohu mluvit za kněží, ale z psychologického hlediska jsou sexuální pudy v pořádku a masturbace je, obzvláště v době dospívání, způsobem uvolňování napětí. Nic však není dobré přehánět. Masturbace Ti nesmí bránit v běžném fungování, v plnění školních i jiných povinností, ale ani v tom, aby ses věnoval i jiným činnostem, třeba nějakým koníčkům. Jakým způsobem zvládat svou potřebu masturbace z hlediska křesťanství by Ti mohl poradit například kněz u zpovědi, případně nějaký další křesťan, kterému věříš.

  Bezstarostnější dny Ti přeje
  Modrá linka

  Moje tělo - kluci

  Růst rozměrů penisu

  Ahoj Alíku, chci se zeptat v kolika letech končí obvykle růst penisu?

  kluk, 13 let, 6. března

  Ahoj kluku,

  Rozměry penisu rostou nejčastěji do věku 18 let. Během posledního roku růstu (ve věku 17 – 18 let) se však zvětšuje zpravidla již jen jeho obvod, nikoli délka. Při opožděném nástupu puberty nebo při pomalejším tempu vývoje pohlavních znaků se však může růst a vývoj zmíněného orgánu protáhnout až do věku 19 – 21 let. Uvedených 18 let je tedy spíše průměrný věk, v němž už má penis „dospělé“ rozměry.

  Moje tělo - kluci

  Jak se chovat v sauně?

  Ahoj Alíku, chtěl bych ti poděkovat za minulou odpověď. Nakonec to dopadlo tak, že asi za dva dny přišla za mnou mamka a probrala se mnou to, co se stalo. Ulevilo se mi a dohodli jsme si pravidla, které se rodiče i já snažíme dodržovat. Řekla, že nahota je přirozená a není proč se stydět, ale že respektují moje potřeby. A ještě jeden dotaz přidám. Rodiče plánují rodiný vikend v hotelu s bazénem a saunou, že ať se v tom počasí ohřejeme. Jen vůbec nevím, jak se v sauně chovat? Jasně, něco jsem si našel na internetu. Docela mě to i láká, ale prý se tam chodí bez plavek, úplně nahatý. Mám obavy. Hlavně z toho, že se může stát něco nemilého, když uvidím nahou ženu a nepomůže ani ručník přes... dekuji

  kluk, 13 let, 27. února

  Ahoj z Modré linky,

  rozumím Tvým obavám ohledně sauny. Ano, v sauně jsou lidé bez oblečení, někteří se halí do prostěradla či ručníku více, jiní méně. Může se stát i to, že na nahotu některé ženy zareaguješ. V tom případě budeš mít k dispozici ručník, kterým si své partie budeš moci zakrýt a můžeš i odejít třeba na toaletu a vrátit se, až bude zase vše v pořádku. Co se týká toho, jak se chovat v sauně, je fajn, že sis něco přečetl. Můžeš se o tom pobavit i s rodiči, oni možná nějaké zkušenosti se saunou mají. Zdá se, že si s mamkou můžeš promluvit i o osobnějších věcech, můžeš si s ní, nebo třeba s tátou, zkusit promluvit i o svých obavách. V některých hotelech mají sauny menší a hostům nabízí konkrétním termín, v němž jsou v sauně sami, s jinými lidmi se tam tedy nepotkají.

  Přejeme Ti prima rodinný víkend.
  Modrá linka


  Prosba od Alíka

  Podpořte prosím
  Modrou linku!