Soutěž o knížku Strážce Země

Kdo vyhrál?

Výhercům gratulujeme! Ostatním děkujeme za účast a přejeme štěstí při dalším soutěžení. Máte-li o knížku zájem, za Alíkovy kačky si ji můžete objednat z katalogu dárků.

Strážci Země

Olaw, jeden ze strážců Země, byl probuzen ze sladkého spánku v kmeni svého modřínu. Dozvěděl se, že jeden z dalších strážců není k nalezení, a jeho vždy usměvavý obličej se zachmuřil. V podobě puštíka se okamžitě rozletěl k městu. Divočina i zvěř kolem něj však začaly mizet a on se ocitl v neznámém světě. V patách mu jsou nejen vojáci, ale i okřídlenci chrlící oheň, kteří nemají na Zemi co dělat.

Přijde na to, proč ostatní strážci Země nemohou procitnout ze svých stromů odpočinku a proč se začala objevovat neznámá zvířata? Vyhne se nástrahám, které mu neznámý nepřítel chystá?

Ukázku z knížky najdete v Alíkovinách.

Soutěžní otázka

Soutěžit můžeš od 25. listopadu 2019 do 4. prosince 2019. Po skončení soutěže budou vylosováni dva soutěžící, kteří vyhrají knihu.

Skončila lhůta pro účast v soutěži.

Jak se jmenovaly oživlé stromky, které jsou pomocníky strážců Země?
Leprikóni.
Loprachové. (správně)
Luprakové.